2011. áprilisi újdonságok

Gazdaságtudomány:

 • Alkalmazott strukturális politikák Közép-Európában, 2000-2013 (szerk. Fábián Attila)
 • Brother Layman: Az offshore halála
 • Bygrave, William - Zacharakis, Andrew: Entrepreneurship
 • Csizmadia Zoltán - Grósz András: Innováció és együttműködés : Kapcsolathálózatok innovációra gyakorolt hatása
 • Euro area 2010
 • The future of the city region (ed. by Michael Neuman, Angela Hull)
 • Ghauri, Pervez N.: Kutatásmódszertan az üzleti tanulmányokban
 • Handbook of local and regional development (ed.s by Andy Pike, André Rodríguez-Pose, John Tomaney)
 • Kosikowsky, Cezary: Financial law of the European Union
 • Macrofinancial linkages (ed.s by Christopher Crowe et al.)
 • Regionális átalakulási folyamatok a Nyugat-Balkán országaiban (szerk. Horváth Gyula, Hajdú Zoltán)

 

Jogtudomány:

 • Cebulak, Wojciech - Plywaczewski, Emil W.: Prostituion in the United States and Poland
 • Csizmadia Andor: A magyar állam és az egyházak jogi kapcsolatainak kialakulása és gyakorlata a Horthy-korszakban
 • Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata : Az Európai Unió alapjogi chartája
 • Feintuck, Mike - Varney, Mike: Médiaszabályozás, közérdek és törvény
 • Kauser Lipót: Az alanyi jog funkcionális elmélete
 • Kondorosi Ferenc: Bevezetés a közjogba
 • Patyi András: Közigazgatás, alkotmány, bíráskodás
 • Vermes Miklós: A kriminológia alapkérdései

 

Pedagógia:

 • Hoffmann Zsuzsanna: Antik nevelés
 • Migráció a felsőoktatásban : Kutatási tanulmány a magyarországi felsőoktatásban tanuló harmadik országbeli állampolgárokról (kész. ... Danka Balázs)
 • Mihály Gábor: A gyermektáborok világa
 • PISA 2009 results: learning to learn
 • PISA 2009 results: learning trends
 • PISA 2009 results: overcoming social background
 • PISA 2009 results: what makes a school successful?
 • PISA 2009 results: what students know and can do

 

Politikatudomány:

 • Bache, Ian - George, Stephen - Bulmer, Simon: Politics in the European Union
 • Curtis, Gerald L.: The Japanese way of politics
 • Ismael, Tareq Y. - Ismael, Jacquelin S.: Government and politics of the contenporary Middle East
 • Oldenburg, Philip: India, Pakistan and democracy
 • The Oxford handbook of local and regional democracy in Europe (ed. by John Loughlin, Frank Hendriks, Anders Lindström)
 • Political participation of minorities (ed. by Marc Weller)

 

Természettudomány:

 • Cities and climate changeEltűnt világ : a vörösiszap fogságában (fel.szerk. Gombás Gabriella)
 • Haas, Timothy C.: Improving natural resource management

 

Marketing, menedzsment:

 • Frynas, Jedrzej George - Mellahi, Kamel: Global strategic management
 • Journal of the Association of Asphalt Paving technologists : Minneapolis, March 15-18 2009
 • Kiss Árpád: Számviteli alapismeretek menedzserképzéshez
 • Nolan, Riall W.: Communicating and adapting across cultures
 • Osterwalder Alexander - Pigneur, Yves: Business model generation : A handbook for visionaries, game changers and challengers

 

Műszaki tudományok:

 • Stratégia, tervezés, technológia : Közlekedéstudományi Konferencia, Győr 2011

 

Építészet:

 • Déry Attila: Építészeti szakkifejezések szótára
 • Ozsváth Gábor Dániel: Patakmalmok a Kárpát-medence keleti felében
 • Tóth Zoltán: Településtervezés 2-3.

 

Egészségügy:
 • Health at a glance : Europe 2010

 

Pszichológia:

 • Bärnkopf Zsolt: Az érzelmektől a kommunikációig
 • Boswijk-Hummel, Riekje: Harag : Felismerni, megérteni, elengedni
 • Covington, Stephanie - Beckett, Liana: Szabadulás a kapcsolati függőségből

 

Zenetudomány:

 • Bozay Attila: Klavierstück 7. [kotta]
 • Bozay Attila: Medáliák : 36 kis zongoradarab [kotta]
 • Liszt Ferenc: Apparitions [kotta]
 • Liszt Ferenc: La campanella [kotta]
 • Liszt Ferenc: Totentanz [kotta]
 • Szamosujvári Laura: A győri leánykar története, 1958-2009

 

Egyéb:

 • Borgulya Ágnes: Kommunikáció az üzleti világban
 • Chinese society (ed. by Mark Selden, Elizabeth J. Perry)
 • European integration studies 2010
 • Kerekes Pál: E-book kalauz : Az elektronikus könyv kisenciklopédiája
 • Ketskeméty László - Izsó Lajos - Könyves-Tóth Előd: Bevezetés az IBM SPSS Statistics programrendszerbe
 • Lewis, Clive S.: The chronicles of Narnia
 • OECD-FAO agricultural outlook, 2010-2019
 • OECD publications [CD]
 • Társadalmi riport, 2010 (szerk Kolosi Tamás, Tóth István György)
 • Wilson, Robert: Managing sport finance