ADATBÁZISOK

A CORDISaz Unió Kutatás-fejlesztési Információs Szolgálat adatbázisa. Pályázati felhívásokat tartalmaz.

A CURIA adatbázis az Európai Unió Bírósága 1953-tól, az     Elsőfokú Bíróság 1989-től és a Közszolgálati Törvényszék 2005-től tárgyalt ügyek, ítéletek, vélemények, indítványok és végzések teljes szövegét tartalmazza.

Az EU nagy hangsúlyt fektet a dokumentumok teljes szövegű elérésére, ezért hívta életre az EUBookshop adatbázist, mely az uniós intézmények kiadványait tartalmazza teljes szöveggel az Unió 24 hivatalos nyelvén. Az uniós kiadványok retrospektív feldolgozása folyamatos

Az Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) segíti a határon átívelő munkavállalást. Tájékoztatást, útmutatást és tanácsadást ad a munkavállalók számára az Európai Gazdasági Térség álláslehetőségeiről, élet- és munkakörülményeiről, és segít a munkáltatóknak, akik más országokból érkező munkavállalókat szeretnének foglalkoztatni. Az EURES az Európai Foglalkoztatási Mobilitás portálján működik az Európai Biztosság koordinálásával.

Az EUR-LEXadatbázis tartalmazza az Európai Unió hatályos joganyagát teljes szövegű eléréssel.

 Europeana az Európai Unió multimédiás elektronikus könyvtára 2008 decemberétől áll a kultúra iránt érdeklődők rendelkezésére. Közös keresőfelületet biztosít az európai kulturális gyűjteményekben őrzött 6 millió digitalizált képhez, szövegekhez, hanganyaghoz és videóhoz. Az alapelveket az Európai Bizottság 2006-ban fogalmazta meg a kulturális anyagok digitalizálásáról és online hozzáféréséről, valamint a digitális megőrzésről szóló 2006/585/EK ajánlásban.

EUROSTAT: Az Európai Unió Statisztikai Hivatala ingyenes adatbázisa, melyben egyszerű és összetett keresésre és tematikus bontás szerinti böngészésre van lehetőség. Angol, német és francia nyelven érhető el.

Az Eurobarometeraz Európai Bizottság közvélemény-kutatásait tartalmazza.

Az Find-eRaz Európai Bizottság Könyvtárának katalógusa.

Az N-LEXadatbázis az Európai Unió tagállamainak nemzeti joganyagához biztosít hozzáférést.

Az OEILaz Európai Parlament jogalkotási folyamat figyelője.

A Pre-Lexadatbázis az Európai Bizottság és az intézmények közötti döntéshozatali folyamat jelentős állomásait és a különböző intézményi szereplők munkáját követi nyomon.

A SCADPLUSadatbázis jogszabály-összefoglalókat tartalmaz a legfontosabb szakpolitikák területén.

A TEDadatbázisban találjuk a közbeszerzési hirdetményeket, mely az Európai Unió Hivatalos Lap S sorozatában jelenik meg.

A Who’s Who– Ki kicsoda az Európai Unióban.