Infobróker információforrások

Munkánkat egyetemi környezetben, csak legálisan beszerzett információk felhasználásával végezzük, a vonatkozó személyiségi jogi és szerzői jogi kereteken belül. A Magyar Információbrókerek Egyesülete (MIBE) tagjaként elfogadtuk a szervezet etikai kódexét, mely által nagyobb megbízhatóságot kínálunk megrendelőinknek. Projektektől függően együttműködünk egyetemi oktatókkal, kutatókkal, könyvtárosokkal vagy más szakemberekkel. A szolgáltatásunk lehet egyszeri vagy folyamatos megbízás egyaránt.

„...Az információbróker

Tevékenységével hozzájárul az információbróker szakma tiszteletének és elismertségének fenntartásához

Szakmai szolgáltatásainak teljesítése során becsületesen jár el

Üzleti tevékenységét udvariasan, tisztességgel és emberségesen végzi.

Tiszteli az embereket, a szakmai kollégákat, az ügyfeleket, mások szaktudását és a törvényeket. ...

szigorúan bizalmasan kezeli az ügyfél ügyeit, kivéve, ha annak felfedését törvény írja elő;

feltár minden érdekütközést, amely a titoktartást veszélyeztetheti;

nem használ fel ügyfelével kötött szerződéses munka során nyert információt személyes vagy szakmai előnyszerzés céljára. ...

tiszteletben tartja a szerződéses és törvényi kötelezettségeket;

csak legális úton szerez be információt;

nyilvánosságra hozza vagyoni helyzetét és / vagy bármely az általa nyújtott szolgáltatáshoz biztosított állami támogatás mértékét és célját;

betartja a szerzői jog és az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit;

meghatározza, milyen etikai határokon belül hajlandó információt szolgáltatni;

nem hamisít meg adatokat, illetve tudatosan nem nyújt félrevezető információt. ..."

Források:

  • Multidiszciplináris adatbázisok
  • Egyetemi Könyvtár állománya
  • Szakfolyóiratok (online és hagyományos formátumban)
  • Jogi terminál
  • Cégadatbázisok
  • Online szabványtár
  • Egyetemi oktatók, kutatók szaktudása
  • Megbízás témájától függő egyéb források