Jövőkép

Jövőképünk egy olyan térségi információs tudásközpont kialakítása, amely emberközpontú, értéknövelt szolgáltatásaival és az esélyegyenlőség biztosításával támogatja az Egyetem gazdasági és társadalmi igényekhez alkalmazkodó, versenyképes oktatását – tudományegyetemmé válását – és a magas szintű tudományos kutatómunkát, mindezt helyi, regionális, országos és nemzetközi szinten, a 21. század követelményeinek megfelelően.