Kölcsönzés, hosszabbítás, előjegyzés

KÖLCSÖNZÉS

A könyvtár állományából minden beiratkozott olvasó az olvasói státuszának megfelelően kölcsönözhet a korlátozás alá nem eső dokumentumokból.

 • A Széchenyi István Egyetem minden nappali, esti és levelező tagozatos, valamint távoktatásban résztvevő hallgatói, max. 10 db dokumentumot kölcsönözhetnek 28 nap időtartamra
 • A Széchenyi István Egyetem oktatói max. 60 db dokumentumot kölcsönözhetnek egy szemeszter idejére
 • az egyetem PhD-hallgatói, valamint nem oktató dolgozói max. 15 db dokumentumot kölcsönözhetnek 4 hónap (120 nap) időtartamra
 • A külsős olvasók max. 8 db dokumentumot kölcsönözhetnek 28 nap időtartamra.

A kikölcsönzött dokumentumok kölcsönzési határidejét egy alkalommal meg lehet hosszabbítani még 28 napra. A hosszabbítás történhet személyesen a könyvtárban, munkanapokon telefonon a 96/613-682-es számon teljes nyitvatartási időben vagy on-line a könyvtár katalógusán (OPAC) keresztül. A katalóguson keresztül történő hosszabbítás folyamatáról ezen a linken található bővebb információ.

Korlátozás alá eső dokumentumok:

 • Prézensz dokumentumok: az ebbe az állományrészbe tartozó könyveket piros csíkkal jelöljük, kölcsönzési idejük egy éjszaka vagy hétvége
 • Kézikönyvtári állomány: az ebbe az állományrészbe tartozó könyvek nem kölcsönözhetők, kizárólag helyben használhatók
 • Folyóiratok: a folyóiratokat, napilapokat nem kölcsönözzük
 • Nem hagyományos dokumentumok:
  o CD, CD-ROM, DVD: a CD-ket a könyvtár 1 hétre kölcsönzi;  FIGYELEM: a CD is kölcsönzési tételnek számít!
  o Kazetták: kazettáink a könyvtárban található nyelvkönyvek mellékletei és ugyanolyan feltételekkel kölcsönözhetők, mint a könyv. FIGYELEM: a kazetta is kölcsönzési tételnek számít!
 • Szakdolgozatok: a könyvtárban található szakdolgozatok nem kölcsönözhetők, kizárólag helyben használhatók és tartalmuk csakis kézzel jegyzetelhető, semmilyen egyéb módon nem sokszorosíthatók!
 • A szabványokat 1 hétre kölcsönözzük.

A folyóiratokat és a szakdolgozatokat a tájékoztatónál kérhető igénylőlap kitöltése után lehet kikérni.

 

HOSSZABBÍTÁS

A kölcsönzés időtartama egy alkalommal meghosszabbítható a kölcsönzési határidő lejárta előtt, legkésőbb a lejárat napján.

Hosszabbítani lehet:

 • személyesen a kölcsönzőpultnál
 • telefonon a munkanapokon
 • a könyvtári számítógépeken
 • online
 • e-mailen. (konyvtar@sze.hu)

Nem hosszabbítható a kölcsönzési határidő és a dokumentumokat haladéktalanul vissza kell hozni:

 • ha a műre előjegyzés van,
 • ha az olvasójegy érvényessége lejárt,
 • ha az olvasónak késedelmi díjhátraléka van.


ELŐJEGYZÉS

 

A kölcsönzésben lévő művekre az olvasó előjegyezhet, ha nincs a Könyvtárral szemben vétsége.

A dokumentumra előjegyzést lehet tenni:

 • személyesen a kölcsönzőpultnál, a tájékoztatópultnál,
 • a könyvtári számítógépeken, ahol segítséget kérhet a Könyvtár munkatársaitól,
 • telefonon keresztül,
 • e-mailen.

 

A Könyvtár az előjegyzett dokumentum beérkezéséről levélben vagy e-mail-ben értesíti az olvasót, melynek a felmerülő postai díját a könyv átvételekor ki kell fizetni.

Az előjegyzett dokumentumot 1 hétig tarja fenn a kölcsönző szolgálat, annak letelte után a dokumentum újra szabadpolcra kerül és kölcsönözhető lesz.