Küldetésnyilatkozatunk

A Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtára az egyetemen folyó oktató, nevelő, tudományos, kutató, valamint tanulmányi és közművelődési munkát segítő szervezeti egység, amely az egyetem szakirodalmi információs központjaként működik.

A tudásalapú társadalom alapintézményeként mindenki számára biztosítja a hozzáférést a dokumentumokhoz és az információkhoz, segíti az egész életen át tartó tanulást, a művelődést. 

Könyvtárunk küldetését a folyamatosan bővülő dokumentumállományával, a használói igények minőségi kiszolgálásával, a könyvtárosok szakmai felkészültségével valósítja meg.