Minőségpolitikai Nyilatkozat

A Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár (továbbiakban: SZE EK) valamennyi munkatársa az alábbi nyilatkozatban foglaltak alapján kötelezi el magát a partnerközpontú, minőségi munka iránt.

Szervezeti egységünk, mint felsőoktatási szakkönyvtár az oktatás és kutatás iránt érdeklődők igényeit szem előtt tartva részt vesz az Egyetem tudásmegosztó, tudásközvetítő tevékenységében, A könyvtár szakreferensi hálózattal az Egyetemen folyó oktatói, kutatói munkát és művészeti tevékenységet támogatja. A szakreferensek az intézmény, valamint egyéni szinten az oktatók és kutatók tudományos teljesítményének méréséhez nyújtanak segítséget az Egyetemhez köthető publikációk nemzeti bibliográfiai adatbázisban való rögzítésével.

A SZE EK, mint nyilvános és nyitott szolgáltató hely lehetőséget biztosít bárki számára a tudás megszerzéséhez.

A könyvtár - magas szintű szakmai és egyéb kompetenciákkal rendelkező – munkatársai, a szakma iránti elhivatottságukkal, folyamatos továbbképzésükkel egy partnerközpontú könyvtár működését szolgálják, a társadalmi megbecsülés reményében.

A SZE EK a folyamatosan felmért igényekhez alkalmazkodó, minőségi dokumentumállománnyal és szolgáltatásokkal közelít célja, a használói elégedettség felé, mert meggyőződésünk, hogy ez a könyvtár hosszú távú, eredményes működésének legfontosabb feltétele.

A megismert igények alapján folyamatos innováció jellemzi a szervezetet, figyelembe véve a humánerőforrás, az infrastruktúra és az intézmény adottságait.