Szakreferensek

 

 

MTMT munkacsoport tagok

MTMT Program Tanács tagja: Figula Anikó (SzE EK Könyvtárigazgató)

MTMT Bibliográfiai Bizottság tagja: Tóth Csilla (SzE EK könyvtáros)

MTMT Információ-technológiai Bizottság tagja: Bella Szilvia (SzE EK könyvtáros)

Szakreferensek

A szakreferensek feladatai:

  • A Szakreferens felelős a hozzá rendelt Tanszék adatainak kezelésért.
  • Regisztrálja és felügyeli a hozzá kapcsolódó szervezeti egységek adatait az MTMT adatbázisban.
  • Az Egyetemen kérésre Tanszéki adatkezelői jogosultságokat adhat, melyről értesíti az Intézményi adminisztrátort.
  • Segíti, támogatja az Adatkezelők és a Szerzők munkáját az MTMT adatbázisba történő adatbevitel során.
  • Feladata a publikációk és idéző közlemények adatainak karbantartása a Tanszék illetve a szerző nevében.
  • Figyelemmel kíséri az adatbázisban történt fejlesztéseket, ezekről tájékoztatja a felügyelete alá tartozó Tanszéki adatkezelőket.
MTMT Intézményi adminisztrátor:

Bella Szilvia
Iroda: IS 010
Tel.: +36-96/613-719
E-mail: bella@sze.hu

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

Hegedüs Péter
Iroda: IS 012
Tel.: 96/613-717
E-mail: hegedus@sze.hu

Oross Adrienn
Iroda: IS 010
Tel.: 96/613-719
E-mail: orossa@sze.hu

Bűnügyi Tudományok Tanszék 
Jogelméleti Tanszék 
Jogtörténeti Tanszék 
Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék
Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék 
Kereskedelmi-, Agrár- és Munkajogi Tanszék 
Közigazgatási Tudományok Tanszék 
Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék
Műszaki Tudományi Kar

Bocskai Adrienn
Iroda: IS 010
Tel.: 96/613-719 ; 3104
E-mail: bocskai@sze.hu

Hubay Miklós
Iroda: IS 012
Tel.: 96/503-443
E-mail: hubay@sze.hu

Anyagtudományi és Technológiai Tanszék
AUDI HUNGARIA Járműmérnöki Tanszékcsoport
Automatizálási Tanszék
Belsőégésű Motorok Tanszék
Járműgyártási Tanszék
Közúti és Vasúti Járművek Tanszék 
Távközlési Tanszék
Alkalmazott Mechanika Tanszék 
Fizika és Kémia Tanszék 
Mechatronika és Gépszerkezettan Tanszék 
Informatika Tanszék

Tóth Csilla
Iroda: IS 011
Tel.: 96/503-442
E-mail: toth.csilla@sze.hu

 

Tóth Zsófia
Iroda: IS 108
Tel.: 96/613-717
E-mail: toth.zsofia@sze.hu

Építészeti és Épületszerkezettani Tanszék
Épülettervezési Tanszék
Közlekedésépítési és Településmérnöki Tanszék
Építészettörténeti és Városépítési Tanszék
Környezetmérnöki Tanszék
Közlekedési Tanszék
Zsömle Viktor
Iroda: IS 011
Tel.: 96/503-442
E-mail: zsviktor@sze.hu
 
Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék
Matematika és Számítástudomány Tanszék
Műszaki Tanárképző Tanszék
Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék
 
Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar

Bella Szilvia
Iroda: IS 010
Tel.: 96/613-719
E-mail: bella@sze.hu

Oross Adrienn
Iroda: IS 010
Tel.: 96/613-719
E-mail: orossa@sze.hu

Gazdasági Elemzések Tanszék 
Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszék 
Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék

Marketing és Menedzsment Tanszék 
Nemzetközi Kommunikáció Tanszék 
Idegen Nyelvi Oktatási Központ Tanszék
Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet Varga Tibor Zeneművészeti Intézet 
   Bella Szilvia
Iroda: IS 010
Tel.: 96/613-719
E-mail: bella@sze.hu
  Bella Szilvia
Iroda: IS 010
Tel.: 96/613-719
E-mail: bella@sze.hu

Egészségtudományi Tanszék
Szociális Munka Tanszék
Testnevelési és Sportközpont

Szólóhangszerek és Művészetelmélet Tanszék
Zenekari hangszerek Tanszék 
Doktori Iskolák

Bella Szilvia
Iroda: IS 010
Tel.: 96/613-719
E-mail: bella@sze.hu

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola

Szakreferensek elérhetőségei (.pdf)