network-ga451144f2_64044.jpg

A Scopus vagy MTMT adatbázissal kapcsolatos bármilyen kérdés, kérés merül fel kérem keressék a tanszéknél, doktori iskolánál egyéb szervezetnél megjelölt szakreferens kollégákat vagy az intézményi adminisztrátorokat.

Egyéb publikálást támogató dokumentumok itt találhatók: KUTATÓKAPOCS

 

 

 

 

 

 

 

 

Kar Tanszék Szakreferens neve Iroda Telefon E-mail
Scopus - SZE intézményi adminisztrátor
Farkas Renáta IS 010 36 96 503 442/3442 farkas.renata@sze.hu
Tóth Henrietta IS 010 36 96 613 719/3719 toth.henrietta@sze.hu
MTMT-SZE intézményi adminisztrátor és oktatás Zsömle Viktor IS 012 36 96 613 718/3718 zsviktor@sze.hu
AHJK
Anyagtudományi és Technológiaia Tanszék
Zsömle Viktor
IS 012
36 96 613 718/3718
Járműfejlesztési Tanszék
Járműhajtás Technológia Tanszék
Járműgyártási Tanszék
Közúti és Vasúti Járművek Tanszék
Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék
Teljesítményelektronika és Villamos Hajtások Tanszék Tóth Zsófia IS 004 36 96 613-717 toth.zsofia@sze.hu
AK
Bölcsészettudományi és Humánerőforrás-fejlesztési Tanszék
Németh Márta és Terhes-Tóth Bettina
AK könyvtár
Győr, Liszt Ferenc utca 42.
36 96 503 664
Gyógypedagógiai Tanszék
Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék
Neveléstudományi és Pszichológiai Tanszék
Szakmódszertani Tanszék
Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
AKMK
Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék
Törökné Vas Marianna
MÉK-Doktori Iskola
Mosonmagyaróvár Lucsony u. 2., BK épület földszint
   
Állattudományi Tanszék
36 96 566 625
Biológiai Rendszerek és Élelmiszeripari Műszaki Tanszék
Élelmiszertudományi Tanszék
Növénytudományi Tanszék
Vízgazdálkodási és Természeti Ökoszisztémák Tanszék
Alkalmazott Fenntarthatóság Tanszék Tóth Zsófia IS 004 36 96 613-717 toth.zsofia@sze.hu
Területi Tudományi és Vidékfejlesztési Tanszék Györgyné Kékesi Ilona IS 012 36 96 613

718/3718
gyorgyne@sze.hu
DFK
Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék
Biczó Zalán
Jogi Kar Könyvtára, Győr Áldozat utca 12. J-fszt
36 96 613 559/3559
Bűnügyi Tudományok Tanszék
Jogelméleti Tanszék
Jogtörténeti Tanszék
Kereskedelmi és Agrárjogi Tanszék
Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék
Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék
Nemzetközi és Európai Jogi Tanszék
Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék
ÉÉKK
Építészeti és Épületszerkezettani Tanszék
Hegedüs Péter
IS 004
36 96 503 443/3443
Építészettörténeti és Városépítési Tanszék
Épülettervezési Tanszék
Közlekedésépítési és Vízmérnöki Tanszék
Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Zsömle Viktor IS 012 36 96 613 718/3718 zsviktor@sze.hu
Közlekedési Tanszék Tóth Zsófia IS 004 36 96 613-717 toth.zsofia@sze.hu
ESK
Egészség- és Ápolástudományi Tanszék
Nagy Mária
IS 108
36 96 613 717/3717
Preventív Egészségtudományi Tanszék
Sporttudományi Tanszék
Szülészeti és Nőgyógyászati Tanszék
GIVK
Automatizálási és Mechatronikai Tanszék
Tóth Zsófia
IS 004
36 96 613-717
Távközlési Tanszék
Matematika és Számítástudomány Tanszék Zsömle Viktor IS 012 36 96 613 718/3718 zsviktor@sze.hu
Alkalmazott Mechanika Tanszék
Lilikné Csákány Andrea
IS 011
36 96 503 400/3104
Fizika és Kémia Tanszék
Gépek Tervezése Tanszék
Informatika Tanszék
KGK
Statisztika, Pénzügy és Kontrolling Tanszék Nagy Mária IS 108 36 96 613 717/3717 nagy.maria@sze.hu
Nemzetközi és Alkalmazott Közgazdaságtan Tanszék
Tóth Henrietta
IS 010
36 96 613 719/3719
Turizmus Tanszék
Vezetéstudományi és Marketing Tanszék Györgyné Kékesi Ilona IS 012 36 96 613 718/3718 gyorgyne@sze.hu
MUK
Zenekari Hangszerek Tanszék
Nagy Mária
IS 108
36 96 613 717/3717
Szólóhangszerek és Művészetelméleti Tanszék
Design Tanszék Tóth Henrietta IS 010 36 96 613 719/3719 toth.henrietta@sze.hu
Doktori Iskolák
Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Biczó Zalán Jogi Kar Könyvtára, Győr Áldozat utca 12. J-fszt 36 96 613 559 biczo@sze.hu
Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola Tóth Zsófia IS 004 36 96 613-717 toth.zsofia@sze.hu
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola / SzEEDSM Györgyné Kékesi Ilona IS 012 36 96 613 718/3718 gyorgyne@sze.hu
Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszertudományi Doktori Iskola Törökné Vas Marianna MÉK-Doktori Iskola
Mosonmagyaróvár Lucsony u. 2., BK épület földszint
36 96 566 625 / 36 96 566 790 torokne.vas.marianna@sze.hu
Egyéb szervezetek
Idegennyelvi Oktatási Központ Györgyné Kékesi Ilona IS 012 36 96 613 718/3718 gyorgyne@sze.hu
MTA-SZE Lendület Járműakusztikai Kutatócsoport
Zsömle Viktor
IS 012
36 96 613 718/3718
Járműipari Kutatóközpont
Testnevelési és Sportközpont Lilikné Csákány Andrea IS 011 36 96 503 400/3104 lilikne.csakany.andrea@sze.hu