2011. júliusi újdonságok

Politikatudomány:

 • Bindorffer Györgyi: Kisebbség, politika, kisebbségpolitika
 • Identitásaink és (el)hallgatásaink
 • Kárpát-medencei magyar képviselők fóruma (szerk. Kerényi György)
 • Lengyel László: Pretoriánusok kora
 • Magyarország politikai évkönyve 2010-ről [DVD-ROM]
 • A migrációs jog kézikönyve
 • State-building in Europe
 • Szilágyi Ákos: Túlirányított demokrácia
 • Vadál Ildikó: A kormányzati döntések konzultációs mechanizmusai
 • van Middelaar, Luuk: Valahogy Európába

 

Gazdaságtudomány:

 • Aczél Gábor - Zombor Gábor: Csak az első lépés nehéz
 • Davies, Peter - Garciés, Eliana: Quantitative techniques for competition and antitrust analysis
 • Fisher, Mark: Mese a passzív jövedelmekről és a szabadságról
 • Thaler, Richard H.: Nudge : Jobb döntések egészségről, pénzről és boldogságról - pénzügyi válság után

 

Jogtudomány:

 • Adatvédelem és információszabadság a gyakorlatban
 • Az alkotmány arca
 • Bándi Gyula: Környezetjog
 • A bírák nagy kézikönyve
 • Bíró György: Kötelmi jog
 • Bodó Balázs: A szerzői jog kalózai
 • Boros Anita: Közérthető közigazgatási hatósági eljárás
 • Bűntények a könyvtárszobából
 • Büntető törvénykönyv
 • A cégtörvény magyarázata
 • Ciceró, Marcus Tullius: Marcus Tullius Ciceró összes perbeszédei
 • Committee on European Affairs of the Hungarian National Assembly (ed.-in-chief László Juhász)
 • Csöndes Mónika - Metzinger Péter: Hogyan járjunk jogi egyetemre?
 • Darák Péter: A közigazgatási eljárások szabályait értelmező felsőbírósági döntések, 2005-2010
 • Darázs Lénárd: A kartellek semmissége
 • Diós Erzsébet: Büntetőjog 1.
 • Az Európai Unióról és az Európai Unió működéséről szóló szerződések magyarázata 1-3.
 • Az Európai Unióról szóló szerződés ; Az Európai Unió működéséről szóló szerződés
 • Fábián Ferenc - Szeibert Orsolya: Polgári jog 3.
 • Gaál Irén: A büntetés-végrehajtási jogszabályok magyarázata
 • Gál Judit - Susán Judit - Siklósiné Antal Gyöngyi: Az egylni vállalkozó és az egyéni cég új szabályai
 • Gazdasági alapjogok és az új magyar Alkotmány (szerk. Molnár Borbála, Gyombolai Zsolt, Téglási András)
 • Gombos Katalin: Bírói jogvédelem az Európai Unióban
 • A gyermekvédelem nagy kézikönyve
 • Harsányi Gyöngyi: A magyar értékpapírjog alapjai
 • Jeney Petra: Európai közösségi jog
 • Kondorosi Ferenc: Európa
 • Kossuth Lajos - Gerő András: Javaslat Magyar Ország jövő politicai szervezetét illetően
 • Kövér György: A tiszaeszlári dráma
 • Madai Sándor: A csalás büntetőjogi értékelése
 • Mezővárosaink jogélete a 18-19. században (szerk. Homoki-Nagy Mária)
 • Molnárné Balogh Márta: Társadalombiztosítási jog
 • Munkajogi kézikönyv
 • Nagy Márta: Bírósági mediáció
 • Nemes András: Jogi és sportjogi ismeretek
 • Osztovits András: Felülvizsgálati eljárás a polgári perekben
 • Petrik Ferenc: Közigazgatási bíróság - közigazgatási jogviszony
 • A Polgári Jog Tudományos Diákkör évkönyve
 • A polgári nemperes eljárások joga
 • Princzinger Márta: A szerződések érvénytelensége
 • Prónay Bence: Borjogi alapismeretek
 • Reformator iuris cooperandi : Tanulmányok Veres József 80. születésnapja tiszteletére. (szerk. Bobvos Pál)
 • Ruszoly József: Európai jog- és alkotmánytörténelem
 • Spalding, Matthew: Az amerikai függetlenségi nyilatkozat és alkotmány alapelvei
 • Sulyok Gábor: Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa: összetétel, szavazás, reform
 • Tanulmányok Horváth Pál tiszteletére
 • Tobler, Christa - Beglinger, Jacques - Geursen, Wessel: Az EU versenyjogának szemléltető összefogása
 • Az ügyvédek nagy kézikönyve
 • Varga Csaba: Válaszúton - 20 év múltán
 • World development report 2011

 

Pedagógia:

 • Horváth H. Attila: Informális tanulás
 • Huszár Elvire: A Kodály-módszer alapjai
 • Karácsony Sándor: A magyar demokrácia
 • Kereszty Orsolya: Nőnevelés és nemzetépítés Magyarországon
 • Kontráné Hegybíró Edit: Nylevtanulás két kézzel
 • Traveset Milaginés, Mercé: Rendszerszemléletű pedagógia

 

Társadalomtudományok:

 • Cigánysors (fel.szerk. Márfi Attila)
 • Feuer Mária - Nagy Krisztina: Humán szakosok gyakorlati kézikönyve
 • Holland, Jack: Nőgyűlölet
 • Pataki Ferenc: A varázsát vesztett jövő
 • Pokol Béla: Európa végnapjai
 • Szalai Erzsébet: Koordinátákon kívül
 • Terestyéni Tamás: Kompország a nyugat iskolájában

 

Közigazgatás:

 

 • Bobvos Pálné - Siket Judit: Általános közigazgatási és szociális ismeretek
 • Kormánytisztviselők jogviszonya
 • A vagyonnyilatkozat és a vagyongyarapodási vizsgálat jogi, módszertani kérdései
 • Változó közigazgatás

 


Természettudomány:

 • Baker, Joanne: Fizika
 • A belső tér szennyezői
 • Kelly, Anthony: Decision making using game theory
 • A világ helyzete 2011

 

Műszaki tudományok:

 • Geosynthetics in civil engineering
 • Indraratna, Buddhima - Salim, Wadud - RujikiatKamjorn, Cholachat: Advanced rail geotechnology
 • Indraratna, Buddhima - Salim, Wadud: Mechanics of ballasted rail tracks
 • Törőcsik József: Észhelyzet

 

Informatika:

 • Bártfai Barnabás: Office 2010
 • Kelbley, John - Sterling, Mike: Windows server 2008 R2 Hyper-V
 • Khnaser, Elias: VCP4
 • Kirkpatrick, David: A Facebook-jelenség

 

Marketing, menedzsment:

 • Gansky, Lisa: Mesh vállalkozások
 • Kotler, Philip: Kaotika
 • McDonald, Malcolm - Mouncey, Peter: Marketing accountability
 • Nagy Ágnes: Projektértékelés, projektellenőrzés
 • Rosenbaum-Elliot, Richard - Percy, Larry: Strategic brand management
 • Strategies and tactics in supply chain event management
 • Tomka János - Bőgel György: Vezetés egykor és most
 • Vörös József: Termelés- és szolgáltatásmenedzsment

 

Építészet:

 • Companion to urban design


Nyelvkönyvek:

 • 350 nyelvtani gyakorlat : Orosz nyelvtani gyakorlókönyv
 • Anglisztika és amerikanisztika
 • Eszperantó írásbeli nyelvvizsga
 • Eszperantó - magyar tematikus nyelvvizsgaszótár
 • Grétsy László: Szavak ösvényein
 • Nótári Tamás: Tényálláskezelés és szónoki taktika Ciceró védőbeszédeiben
 • Sag za zagom 1-2.

 

Egyéb:

 • Csernus Imre: A fájdalom arcai
 • Dahlke, Rüdiger: Belső utazás
 • Az elveszett tudás nyomában
 • Fallenbüchl Zoltán: Magyarország főispánjai
 • Fülöp Tibor Zoltán: Huszárkonyha
 • Mirnics Zsuzsanna: Gyermekekről nevelőknek
 • Olaszország
 • Pléh Csaba: A lélektan a kultúra útján
 • Pollard, Justin: Feltalálósdi
 • Saunders, Mark - Lewis, Philip: Research methods for business students
 • Shawcross, William: Erzsébet, az anyakirálynő
 • Steier Lajos: Felsőmagyarország és a revízió