Levéltár főoldal

Levéltárunk gyűjti, szakszerűen rendszerezi, megőrzi és használhatóvá teszi a Széchenyi István Egyetem és elődintézményeinek maradandó értékű iratait, valamint az egyetem oktatóinak, neves képviselőinek személyi hagyatékait és az egyetemen oktatott szakmák történeti dokumentumait. A levéltár létesítését a Széchenyi István Egyetem Szenátusa 2019. december 16-án elfogadta, működését az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2020. június 26-án engedélyezte. 

 

Küldetésnyilatkozat

A Széchenyi István Egyetem, Magyarország legdinamikusabban fejlődő egyeteme 2018-ban ünnepelte alapításának 50. évfordulóját. Az egyetem szervezetében működő Egyetemi Könyvtár és Levéltár kiemelt célja, hogy a modern technológia fejlődésével lépést tartva biztosítsa a hallgatók, az oktató- és kutatószemélyzet információs igényeit.

Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár mindazonáltal fontosnak tartja a múlt értékeinek megőrzését. A levéltár célja az egyetem múltjának kutatása, az egyész egyetemre vonatkozó identitás kialakítása mellett a győri felsőoktatás több évszázados múltjának felidézése is. Kiemelten értve ezalatt a ma is létező pedagógus- és jogi képzés elődintézményeit.

Szintén tekintélyes, kétszáz éves múltra tekint vissza a mosonmagyaróvári székhelyen működő gazdászképzés. A 19. században az egész Habsburg birodalom számára szakembereket képző intézmény múltja és régi diákhagyományai miatt kötelességünknek tartjuk, hogy iratanyagát megőrizzük az utókor számára és újra széles körben kutathatóvá tegyük.

A levéltár történeti dokumentumokat őriz, de nem a múltban él. Munkánkat úgy szeretnénk végezni, hogy a kihasználjuk a modern technológia nyújtotta lehetőségeket is, egyben figyelembe vegyük napjaink megváltozott információs igényeit is, így szolgáltatásunk ebben a tekintetben innováció is.

Ezért választottuk levéltárunknak az alébbi jelmondatot, amely a korunkra reflektáló szikár megfogalmazás mellett ott az üzenetet is, melynek szellemében dolgozni szeretnénk:

A jövőre gondolva őrizzük a múltat. Most.

Jövőkép

Az Egyetemi Levéltár alapítása a jövőben az intézmény számára több előnnyel is jár:

  • az egyetemen alkalmazott levéltáros felelős az intézményi iratkezelés szabályosságának ellenőrzéséért és a múlt megőrzését szem előtt tartó működésének ellenőrzéséért.
  • megkezdődhet a levéltári anyagon alapuló információszolgáltatás. A levéltáralapítással létrejön egy intézményi emlékezetközpont, amely az egyetemi évfordulók, megemlékezések szervezésekor támogató intézményként működik.
  • az egyetemi levéltár emellett aktívan támogathatja az egyetemtörténeti kutatásokat, egyetem- és technikatörténeti kiállításokat rendezhet. Igazgatási, adatszolgálati tevékenységként a díszoklevelek jövőbeni kiadásában működhet közre, részt vehet az intézményi alumni munkájában, emellett hallgatói jogviszony igazolásokat, tantárgy és egyéb tanulmányokra vonatkozó igazolásokat állíthat ki.

Az Egyetemi Levéltár korszerű információtechnológiai infrastruktúra kialakításával a levéltári folyamatok teljeskörű digitalizálására törekszik:

  • A 21. század nyújtotta technikai lehetőségeket kihasználva megcélozzuk, hogy a fontos, érdeklődésre számot tartó levéltári anyagot digitalizáljuk és elektronikus formában szolgáltassuk. Kiemelten ezek közé tartoznak a vezetőtestületi ülések (tanácsülések) jegyzőkönyvei, a hallgatói törzskönyvek, az évkönyvek, a kereséshez nélkülözhetetlen iktatókönyvek, oklevélnyilvántartók, államvizsga-jegyzőkönyvek, mutatók, tanrendek, tantárgyi programok. Célunk, hogy a várhatóan nagyobb forgalmú anyagokat már beérkezéskor digitalizálhassuk es elektronikusan szolgáltassuk. 
  • A levéltár aktívan közreműködik az elektronikusan keletkezett iratok hosszú távú megőrzésére, illetve az elektronikus iratnyilvántartásban rögzített adatok és iratok levéltári célú alkalmazásának gyakorlati megoldásában, amely a hazai felsőoktatásra nézve is modellértékű lehet.

Az Egyetemi Levéltár részt vesz az egyetem helyi társadalmi beágyazottságának növelésében, a hallgatótoborzásban a helyi köznevelési intézmények diákjainak bevonásában hely- intézmény- és technikatörténeti tematikájú levéltári foglakozások tartásával, közösségi szolgálat keretein belül végezhető közérdekű munka (digitalizálás, számítógépes adatbevitel, jegyzékkészítés) segítségével.

 

Kapcsolat:

Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár:
Tóth Csilla igazgató
9026 Győr Egyetem tér 1. INNO-SHARE épület 013
E-mail: toth.csilla@sze.hu
Telefonszám: +36 (96) 503-441

Központi levéltár:
Homor Péter levéltárvezető
9026 Győr Egyetem tér 1. INNO-SHARE épület
E-mail: leveltar@sze.hu ; homor.peter@sze.hu
Telefonszám: +36 (96) 613-706
Weboldal: https://lib.sze.hu/leveltar