Levéltár főoldal

Levéltárunk gyűjti, szakszerűen rendszerezi, megőrzi és kutathatóvá teszi a Széchenyi István Egyetem és elődintézményeinek maradandó értékű iratait, valamint az egyetem oktatóinak, neves képviselőinek személyi hagyatékait és az egyetemen oktatott szakmák történeti dokumentumait. A levéltár létesítését a Széchenyi István Egyetem Szenátusa 2019. december 16-án elfogadta, működését az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2020. június 26-án engedélyezte. 

 

Küldetésnyilatkozat

A Széchenyi István Egyetem, Magyarország legdinamikusabban fejlődő egyeteme 2018-ban ünnepelte alapításának 50. évfordulóját. Az egyetem szervezetében működő Egyetemi Könyvtár és Levéltár kiemelt célja, hogy a modern technológia fejlődésével lépést tartva biztosítsa a hallgatók, az oktató- és kutatószemélyzet információs igényeit.

Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár mindazonáltal fontosnak tartja a múlt értékeinek megőrzését. A levéltár célja az egyetem múltjának kutatása, az egyész egyetemre vonatkozó identitás kialakítása mellett a győri felsőoktatás több évszázados múltjának felidézése is. Kiemelten értve ezalatt a ma is létező pedagógus- és jogi képzés elődintézményeit.

Szintén tekintélyes, kétszáz éves múltra tekint vissza a mosonmagyaróvári székhelyen működő gazdászképzés. A 19. században az egész Habsburg birodalom számára szakembereket képző intézmény múltja és régi diákhagyományai miatt kötelességünknek tartjuk, hogy iratanyagát megőrizzük az utókor számára és újra széles körben kutathatóvá tegyük.

A levéltár történeti dokumentumokat őriz, de nem a múltban él. Munkánkat úgy szeretnénk végezni, hogy a kihasználjuk a modern technológia nyújtotta lehetőségeket is, egyben figyelembe vegyük napjaink megváltozott információs igényeit is, így szolgáltatásunk ebben a tekintetben innováció is.

Ezért választottuk levéltárunknak az alábbi jelmondatot, amelyben a korunkra reflektáló szikár megfogalmazás mellett ott az üzenetet is, amelynek szellemében dolgozni szeretnénk:

A jövőre gondolva őrizzük a múltat. Most.

Az Egyetemi Levéltár alapítása a az intézmény számára több előnyt is jelent:

  • az egyetemen alkalmazott levéltáros felelős az intézményi iratkezelés szabályosságának ellenőrzéséért és a múlt megőrzését szem előtt tartó működésének ellenőrzéséért.
  • a levéltár feladata a levéltárban őrzött iratanyagon alapuló információszolgáltatás. A levéltáralapítással létrejött egy intézményi emlékezetközpont, amely az egyetemi évfordulók, megemlékezések szervezésekor támogató intézményként működik.
  • az egyetemi levéltár aktívan támogatja az egyetemtörténeti kutatásokat, egyetem- és technikatörténeti kiállításokat rendezhet. Igazgatási, adatszolgálati tevékenységként a díszoklevelek kiadásában működhet közre, részt vehet az intézményi alumni munkájában, emellett hallgatói jogviszony igazolásokat, tantárgy és egyéb tanulmányokra vonatkozó igazolásokat kiállításában működik közre.

Az Egyetemi Levéltár részt vesz az egyetem helyi társadalmi beágyazottságának növelésében, a hallgatótoborzásban a helyi köznevelési intézmények diákjainak bevonásában hely- intézmény- és technikatörténeti tematikájú levéltári foglakozások tartásával, közösségi szolgálat keretein belül végezhető közérdekű munka (digitalizálás, számítógépes adatbevitel, jegyzékkészítés) segítségével.

 

Jövőkép

Az Egyetemi Levéltár korszerű információtechnológiai infrastruktúra kialakításával a levéltári folyamatok teljeskörű digitalizálására törekszik:

  • A 21. század nyújtotta technikai lehetőségeket kihasználva megcélozzuk, hogy a fontos, érdeklődésre számot tartó levéltári anyagot digitalizáljuk és elektronikus formában szolgáltassuk. Kiemelten ezek közé tartoznak a vezetőtestületi ülések (tanácsülések) jegyzőkönyvei, a hallgatói törzskönyvek, az évkönyvek, a kereséshez nélkülözhetetlen iktatókönyvek, oklevélnyilvántartók, államvizsga-jegyzőkönyvek, mutatók, tanrendek, tantárgyi programok. Célunk, hogy a várhatóan nagyobb forgalmú anyagokat már beérkezéskor digitalizálhassuk es elektronikusan szolgáltassuk. 
  • A levéltár aktívan közreműködik az elektronikusan keletkezett iratok hosszú távú megőrzésére, illetve az elektronikus iratnyilvántartásban rögzített adatok és iratok levéltári célú alkalmazásának gyakorlati megoldásában, amely a hazai felsőoktatásra nézve is modellértékű lehet.

 

Kapcsolat:

Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár:
Tóth Csilla igazgató
9026 Győr Egyetem tér 1. INNO-SHARE épület 013
E-mail: toth.csilla@sze.hu
Telefonszám: +36 (96) 503-441

Központi levéltár:
Homor Péter levéltárvezető
9026 Győr Egyetem tér 1. INNO-SHARE épület
E-mail: leveltar@sze.hu ; homor.peter@sze.hu
Telefonszám: +36 (96) 613-706
Weboldal: https://lib.sze.hu/leveltar