business-card-g9ab3b3918_640.jpg

Bevezető

Az Európai Dokumentációs Központok hálózatát az Európai Bizottság azzal a céllal hozta létre, hogy támogassák a felsőoktatási intézményekben és kutatóműhelyekben folyó európai integrációs oktatást és kutatást.

Az Európai Dokumentációs Központok az EU helyi könyvtáraiként ösztönzik az európai integráció és együttműködés tanulmányozását, és referenciapontul szolgálnak azok számára, akiknek információra, bővebb ismeretekre van szükségük az uniós intézményekkel, az Európai Unió tevékenységeivel, szakpolitikáival kapcsolatban. Összegyűjtik és fejlesztik a szükséges forrásanyagokat, és elektronikus dokumentumokat archiválnak. Elősegítik az uniós kérdésekről folytatott párbeszédet, és együttműködnek egyéb uniós vagy helyi információs hálózatokkal és kapcsolattartó pontokkal.

A gyűjtemény tartalma és elérhetősége

A Széchenyi István Egyetem Központi Könyvtára 2019-ben csatlakozott az Európai Dokumentációs Központok hálózatához.
 
Gyűjteményünk három fő részből tevődik össze.
1. Az Európai Unióval foglalkozó nyomtatott könyvek és folyóiratok a szakkönyvek közé sorolva a könyvtár I. emeletén szabadpolcon, illetve a raktárban találhatóak.
2. Az Európai Unió Kiadóhivatala által szolgáltatott online dokumentumok a könyvtár katalógusába integráltan, valamint
közvetlenül a Kiadóhivatal honlapján keresztül szabadon hozzáférhetőek.
3. Egyéb szóróanyagok, plakátok, tájékoztató füzetek, melyek a könyvtár II. emeletén várják az érdeklődőket.


Az Európai Dokumentációs Központ állománya a könyvtár katalógusában az alábbi módon kereshető:
1. Nyissa meg a könyvtár online katalógusát: https://hunteka.sze.hu/ 
2. Válassza az „Összetett keresés” opciót
3. Majd a „Nyilvános megjegyzés” keresőmezőbe írja be az „EU
Gyűjtemény” keresőszót.
4. A „Keresés” gombra kattintva már böngészhető is a gyűjtemény.

 

SZOLGÁLTATÁSAINK

Az Európai Dokumentációs Központ szolgáltatásai:

  • Az Európai Unióval kapcsolatos nyomtatott dokumentumok gyűjtése, rendszerezése és szolgáltatása
  • Hozzáférés biztosítása az EU Kiadóhivatal online gyűjteményéhez
  • Tájékoztatás személyesen vagy online
  • Dokumentumok kölcsönzése, könyvtárközi kölcsönzés
  • Segítségnyújtás diplomamunkához, szemináriumi dolgozathoz
  • Előadások (EU-információk, EU-s adatbázisok használata a gyakorlatban)
  • Kiállítások, rendezvények szervezése – együttműködve a helyi Europe Direct irodával

ELÉRHETŐSÉGEK:

Az Európai Dokumentációs Központ gyűjteménye a könyvtár teljes nyitvatartási idejében elérhető. 

Kapcsolattartó:

Név Tóthné Marek Eszter
Telefon + 36  96 613 718
E-mail mareke@sze.hu
Cím 9026 Győr, Egyetem tér 1.

 
Eseményeinkről és a legfrissebb információkról facebook oldalunkon tájékozódhat:
https://www.facebook.com/edk.gyor

Online EU-információk

Az  Európai Unió hivatalos weblapja (europa.eu) tartalmazza mindazokat az alapvető információkat, melyek az EU működéséről tájékoztatnak. A honlapon megtaláljuk a legfrissebb uniós híreket, eseményeket, az ingyenesen elérhető adatbázisokat és számos információt az Európai Unióról.

Az EU intézményei és egyéb szervei közvetlen hozzáférést biztosít az intézmények, ügynökségek és decentralizált szervek honlapjához.

Magyarország az EU-ban című e-dokumentum tartalmazza a Magyarországon működő uniós információt szolgáltató hálózatokat, irodákat, hivatalos képviseleteket, a tájékoztató és a tanácsadó szolgálatokat.

Adatbázisok

CORDIS az Unió Kutatás-fejlesztési Információs Szolgálat adatbázisa. Pályázati felhívásokat tartalmaz.

CURIA adatbázis az Európai Unió Bírósága 1953-tól, az     Elsőfokú Bíróság 1989-től és a Közszolgálati Törvényszék 2005-től tárgyalt ügyek, ítéletek, vélemények, indítványok és végzések teljes szövegét tartalmazza.

Az EU nagy hangsúlyt fektet a dokumentumok teljes szövegű elérésére, ezért hívta életre az EUBookshop adatbázist, mely az uniós intézmények kiadványait tartalmazza teljes szöveggel az Unió 24 hivatalos nyelvén. Az uniós kiadványok retrospektív feldolgozása folyamatos

Az Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) segíti a határon átívelő munkavállalást. Tájékoztatást, útmutatást és tanácsadást ad a munkavállalók számára az Európai Gazdasági Térség álláslehetőségeiről, élet- és munkakörülményeiről, és segít a munkáltatóknak, akik más országokból érkező munkavállalókat szeretnének foglalkoztatni. Az EURES az Európai Foglalkoztatási Mobilitás portálján működik az Európai Biztosság koordinálásával.

Az EUR-LEX adatbázis tartalmazza az Európai Unió hatályos joganyagát teljes szövegű eléréssel.

 Europeana az Európai Unió multimédiás elektronikus könyvtára 2008 decemberétől áll a kultúra iránt érdeklődők rendelkezésére. Közös keresőfelületet biztosít az európai kulturális gyűjteményekben őrzött 6 millió digitalizált képhez, szövegekhez, hanganyaghoz és videóhoz. Az alapelveket az Európai Bizottság 2006-ban fogalmazta meg a kulturális anyagok digitalizálásáról és online hozzáféréséről, valamint a digitális megőrzésről szóló 2006/585/EK ajánlásban.

EUROSTAT: Az Európai Unió Statisztikai Hivatala ingyenes adatbázisa, melyben egyszerű és összetett keresésre és tematikus bontás szerinti böngészésre van lehetőség. Angol, német és francia nyelven érhető el.

Az Eurobarometer az Európai Bizottság közvélemény-kutatásait tartalmazza.

Az Find-eR az Európai Bizottság Könyvtárának katalógusa.

Az N-LEX adatbázis az Európai Unió tagállamainak nemzeti joganyagához biztosít hozzáférést.

Az OEIL az Európai Parlament jogalkotási folyamat figyelője.

Pre-Lex adatbázis az Európai Bizottság és az intézmények közötti döntéshozatali folyamat jelentős állomásait és a különböző intézményi szereplők munkáját követi nyomon.

SCADPLUS adatbázis jogszabály-összefoglalókat tartalmaz a legfontosabb szakpolitikák területén.

TED adatbázisban találjuk a közbeszerzési hirdetményeket, mely az Európai Unió Hivatalos Lap S sorozatában jelenik meg.

Who’s Who – Ki kicsoda az Európai Unióban.

Hírportálok

Az EUBUSINESS angol nyelvű, ingyenes, gazdasági híreket tartalmazó portál.

Az EUOBSERVER angol nyelvű, ingyenes hírportál.

A 12 nyelven ingyenesen elérhető EURACTIV hírportál tájékoztatást ad az Unióban történtekről és a nemzetközi kapcsolatokról.

Magyarország és az Európai Unió

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete

http://ec.europa.eu/magyarorszag/index_hu.htm

 

Az Európai Parlament budapesti Tájékoztatási Irodája:

http://www.europarl.europa.eu/budapest/

 

A Magyar Köztársaság brüsszeli Állandó Képviselete

https://eu-brusszel.mfa.gov.hu

 

Europe Direct Központok

https://ec.europa.eu/hungary/services_hu

 

EU Letéti Gyűjtemény Országgyűlési Könyvtár

https://www.ogyk.hu/hu/eu-leteti-gyujtemeny

 

Europe Direct Győr

http://www.gymsmo.hu/cikk/europe-direct.html

https://www.facebook.com/europedirectgyms/

 

Európa Pont

https://ec.europa.eu/hungary/services/eps_hu