2011. júniusi újdonságok

Politikatudomány:

 • Az Európai Unióról és az Európai Unió működéséről szóló szerződések magyarázata 1-3.(szerk. Osztovics András)
 • Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról. 8. kiad.
 • Jakobson, Max: Finnish neutrality : A study of Finnish foreign policy since the Second World War
 • Káldyné Esze Magdolna [et al.]: Integrálódó Európa 1.
 • Lakner Zoltán: Utak és útvesztők : Az MSZP húsz éve
 • Lendvai, Paul: Az eltékozolt ország
 • Searching for a cultural diplomacy (ed. by Jessica C. E. Gienow, Mark C. Donfried)
 • Tarrósy István: Kelet-Afrika a fejlődés útján
 • van Middelaar, Luuk: Valahogy Európába : Örökös átkelés

 

Gazdaságtudomány:

 • 30 másodperc gazdaságtan : A legfontosabb közgazdasági elméletek röviden (szerk. Donald Merron)
 • Angyal Zoltán: Légiközlekedési jog az Európai Unióban
 • Bassa Zoltán - Buzás Sándor - Ludvig Zsuzsa: Világgazdasági régiók
 • Bíró Endre: Szótár a joghoz
 • Bíró Tibor [et al.]: Vállalkozások tevékenységének komplex elemzése
 • Bódy Zsombor: Az ipari munka társadalma : Szociális kihívások, liberális és korporatív válaszok Magyarországon a 19. század végétől a második világháborúig
 • Boros Anita [et al.]: A közbeszerzés alapjai
 • Dara Péter - Henczi Lajos - Szetei Tibor: Állásvadászat és karriertervezés
 • Eredeti válságfelhalmozás : Összeomlás vagy átalakulás? (szerk. Miszlivetz Ferenc)
 • Éva Katalin - Kovácsné Soós Piroska: Pénzügyi-vezetői számvitel 1.
 • Éva Katalin: Számvitel 1-3.
 • Gaál Irén: Büntetés-végrehajtási jogszabályok magyarázata
 • Gyulay László [et al.]: Pénzügyi ismeretek a mérlegképes könyvelők vizsgáihoz
 • Hague, Cliff - Hague, Euan - Breitbach, Carrie: Regional and local economic development
 • Himber Pál [et al.]: Számvitel a gyakorlatban - Praktikus üzleti útmutató : A számviteli törvény részletes értelmezése és megfelelő alkalmazása ...
 • The Hungarian labour market (szerk. Károly Fazekas, Anna Lovász, Álmos Telegdy)
 • Kardos Katalin [et al.]: Számvitel alapjai példatár
 • Kozár László: Nemzetközi áru- és tőzsdei kereskedelmi ügyletek
 • Közigazgatási jog : Különö rész (szerk. Fazekas Marianna)
 • Latouche, Serge: A nemnövekedés diszkrét bája
 • Mann, Scott: Bioethics in perspective
 • Michalkó Gábor: Magyarország modern turizmusföldrajza
 • Molnár Péter: A korona pénzrendszer bevezetése, megszilárdulása és bukása, különös tekintettel Magyarországra, 1892-1925
 • A nemzetközi munkásmozgalom története, 1930-1945. (szerk. Csonka Rózsa, Harsányi Iván)
 • Osztovits András: Felülvizsgálati eljárás a polgári perekben
 • Pénzügyi évkönyv 2011 (szerk. Barát Mihály)
 • Rechnitzer János - Lados Mihály: A területi stratégiáktól a monitoringig
 • Sitányi László: Innovációs környezet és a társadalmi tőke kapcsolata : innováció-vizsgálat a Dél-Dunántúlon
 • Szabó G. Gábor: Szövetkezetek az élelmiszer-gazdaságban
 • Számviteli törvény 2011
 • Sztanó Imre: A számvitel alapjai
 • Takács András: Vállalatértékelés a magyar számviteli környezetben

 

Jogtudomány:

 • Aktuálni otázky financí a financhího práva z hlediska fiskálni a monetárni podpory ... (ed. Radim Bohác)
 • Az alkotmány arca : Preambulum-tanulmányok. (szerk. Antal Attila, Novák Zoltán, Szentpéteri Nagy Richárd)
 • Alkotmányfejlődésünk útjai : válogatás Molnár Kálmán hátrahagyott írásaiból. (szerk. Kajtár István)
 • Alkotmányjog - alapjogok (szerk. Schanda Balázs, Balogh Zsolt)
 • Állam és jog alapvető értékei : a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola konferenciája (szerk. Smuk Péter)
 • Aszódi Ilona: A gazdasági jog alapjai
 • Berg, Richard K. [et al.]: Federal administrative procedure sourcebook : statues and related materials
 • Bertényi Iván: A magyar korona története
 • Beszámoló az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről, 2010. (szerk. Kovács Zsolt)
 • Blaskó Béla: Büntetőjogi jogesettár
 • Bodó Balázs: A szerzői jog kalózai
 • Current problems of the penal and the criminology (ed. by/hrsg. von Emil W. Plywaczewski)
 • Diós Erzsébet - Vaskuti András: Büntetőjog 1. Általános rész
 • Diós Erzsébet - Vaskuti András - Bodor Tibor: Büntetőjog 2. Különös rész
 • Az emberi jogok és a nyelvek. (szerk. Andrássy György, Vogl Márk)
 • Emlékkönyv Markos György egyetemi adjunktus tiszteletére (szerk. Sükösd Ferenc)
 • Essays of Faculty of Law University of Pécs, 2010. (ed-in-chief. Balogh Zsolt György)
 • Evolution of constituionalism in the selected states of Central and Eastern Europe (ed. by Jaroslaw Matwiejuk, Krzysztof Prokop)
 • Gaál Irén, Müller Anikó: Büntetés-végrehajtási jogszabályok magyarázata
 • Kövér György: A tiszaeszlári dráma : Társadalomtörténeti látószögek
 • Közigazgatási jog. Különös rész (szerk. Fazekas Marianna)
 • Kriminálpszichológia (szerk. Csernyikné Póth Ágnes, Fogarasi Mihály)
 • Lomnici Zoltán - Gazsó Balázs László: A nem vagyoni kártérítéssel kapcsolatos perek legújabb tendenciái
 • A magyar versenyjog múltja és jövője (szerk. Tóth Tihamér, Szilágyi Pál)
 • Magyarország és az Európai Unió : Díjnyertes pályázatok 2010
 • Mokhtari, Shadi: After Abu Ghraib : Exploring human rights in America and the Middle East
 • Ratio legis - Ratio iuris : Ünnepi tanulmányok Tamás András tiszteletére 70. születésnapja alkalmából (szerk. Gerencsér Balázs, Takács Péter)
 • Rixer, Adam: A joghallgató
 • Rixer Ádám - Hoffman István - Szilvásy György Péter: Közigazgatási jog
 • Rudolf von Jhering és jogelméletének hatása (szerk. Frivaldszky János, Pokol Béla)
 • Studia Iuvenum (szerk. Fónai Mihály, Szilágyi Emese)
 • Szükség van-e kétkamarás parlamentre a magyar Alkotmányban? (szerk. Téglási András)
 • Történelmi tradíciók és az új Alkotmány (szerk. Téglási András)
 • Ünnepi tanulmánykötet Filó Erika kandidátus egyetemi docens 70. születésnapjára (szerk. Somfai Balázs)

 

Társadalomtudomány, szociológia:

 • Csíkszentmihályi Mihály: Életre hangolva : a felnőtté váláős útvesztői
 • Elitek a válság korában : Magyarországi elitek, kisebbségi magyar elitek (szerk. Kovách Imre)
 • Falkné Bánó Klára: Kultúraközi kommunikáció
 • Fuchs, Viktor R.: A nemek közötti gazdasági egyenlőtlenségekről
 • Mentés másként : Tanulmányok a Van Esély Alapítvány programjáról (szerk. Varga Dóra)
 • Szalai Erzsébet: Koordinátákon kívül : Fiatal felnőttek a mai Magyarországon
 • Trencsényi Balázs: A nép lelke : Nemzetkarakterológiai viták Kelet- Európában
 • UNESCO kommunikációs világjelentés : A média és az új technológiák kihívása
 • A várostérségi versenyképesség társadalmi tényezői : Hogyan lehetnek a magyar nagyvárostérségek versenyképesebbek? (szerk. Szirmai Viktória)
 • Zenei hálózatok (szerk. Tófalvy Tamás, Kacsuk Zoltán, Vályi Gábor)
 • World development indicators 2011

 

Pedagógia:

 • Agresszió az iskolában - és a jog? (szerk. Bíró Kata)
 • Albert Sándor: Iskolák, értékek, jövőkép
 • Albert Sándor: Önértékelés és minőségbiztosítás az iskolában
 • Az esélyegyenlőség és a felzárkóztatás vetületei az iskolában 1-2. (szerk. Bene Annamária)
 • Bird, Ronit: Hogyan győzzük le a számolási nehézségeket?
 • Csöndes Mónika - Metzinger Péter: Hogyan járjunk jogi egyetemre?
 • Az esélyegyenlőség és a felzárkoztatás vetületei az oktatásban 1-2. (szerk. Bene Annamária)
 • Határtalanul : Nemzeti összetartozás az oktatásban (szerk. Csete Örs)
 • Ius patrium [CD]
 • Medhus, Elisa: A jó szülő kézikönyve
 • Szilágyi Anikó: 1 tanár + 1 diák
 • Vámosi Tamás: Képzés, tudás, munka : a magyar szak- és felnőttképzési rendszer szerepe és funkciója a társadalmi-gazdasági térben a 21. század elején

 

Természettudomány:

 • Dawkins, Richard: Az önző gén
 • Ferenczi Miklós: Matematikai logika
 • Geológiai kirándulások Magyarország közepén (szerk. Palotai Márton)
 • Hawking, Stephen W. - Mlodinow, Leonard: A nagy terv
 • Kresic, Neven: Hydrogeology and groundwater modelling
 • Olajos Péter: Konzervatív zöldség
 • Palágyi Menyhért: A tér és az idő új elmélete
 • Turnpenny, Peter D. - Ellard, Sian: Emery's elements of medical genetics
 • Tuzson Zoltán: Hogyan oldjunk meg aritmetikai feladatokat?

 

Műszaki tudományok:

 • Adorjányi Kálmán [et al.]: Válogatott publikációk a JEL-KKK közlekedési kutatásaiból
 • Bagyinszki Gyula: Hegesztéstechnika 2.
 • Beerel, Peter A. - Ozdag, Recep O. - Ferretti, Marcos: A deisgner's guide to asynchronous VLSI
 • Bódis Katalin: Digitális domborzatmodellek és alkalmazási lehetőségeik az árvízi kockázatkezelésben
 • Hubai József: Az uniós csatlakozás hatása Magyarország természeti erőforrás-gazdálkodására
 • Ishibashi, Isao - Hazarika, Hemanta: Soil mechanics fundamentals
 • KRESZ
 • Molnárka Győző [et al.]: Válogatott tanulmányok a JEL-KKK elektronikai kutatásaiból
 • Sziray József: Szoftver rendszerek minőségbiztosítása

 

Informatika:

 • Bártfai Barnabás: Office 2010
 • Bódi Zoltán: Infoszótár : informatikai fogalmak eredete, magyarázata és használata
 • Growth and development of computer aided innovation (Runhua Tan, Guozhong Cao, Noel León ed.s)
 • Intelligent infoirmation processing (Zhongzhi Shi et al.)
 • Kis Balázs: Angol - magyar informatikai fordítói szótár
 • Kozmajer Viktor: PHP és MySQL az alapoktól
 • Kőfalvi Tamás: Informatikai alapismeretek a tanári mesterségre készülők számára
 • Melonie, Julie C.: Tanuljuk meg a HTML és a CSS használatát 24 óra alatt
 • Pilgrim, Mark: HTML 5
 • Sziray József: Szoftver rendszerek minőségbiztosítása
 • Zeldman, Jeffrey - Marcotte, Ethan: Szabványkövető webtervezés


Az IFIP felajánlásaként ajándékba kapott könyvek:

 • Advances in digital forensics 5-6.
 • Advances in management systems
 • Analysis, architecture and modelling of embedded systems
 • Artificial intelligence applications and innovations
 • Communications
 • Critical infrastructure protection 3-4.
 • Education and technology for a better world
 • Emerging trends in technological innovation
 • Enterprise architecture, integration and interoperability
 • Entertainment computing (ICEC 2010)
 • Growth and development of computer-aided innovation
 • Human-centered software engineering
 • iNetSec 2009
 • Information security theory and practices
 • Information systems - creativity and innovation in small and medium-sized enterprises
 • Intelligent information processing 5.
 • Middleware 2010
 • Network and parallel computing
 • Networking 2010
 • Policy and research in identity management
 • Precision assembly technologies and system
 • Software services for e-Business and e-Society
 • Software technologies for embedded and ubiquitous systems
 • Testing software and systems
 • Theoretical computer science
 • Wireless and mobile networking

 

Marketing, menedzsment:

 • Baldoni, John: Irányítsa főnökét
 • Berkesné Hegyi Olga [et al.]: Logisztikai rendszerek és elméletek
 • Boros Lajos - Garamhegyi Ábel: Bevezetés a településmarketingbe
 • Csath Magdolna: Stratégiai tervezés és vezetés a 21. században
 • Csath Magdolna: Interkulturális menedzsment
 • Enterprise architecture, integration and interoperability (Peter Bernus, Guy Doumeingts, Mark Fox ed.s)
 • Godin, Seth: Minden marketinges hazudik sztorizik
 • Henczi Lajos: Kompetenciamenedzsment
 • Himber Péter [et al.]: Számvitel a gyakorlatban - praktikus üzleti útmutató
 • A hírközlésre vonatkozó fontosabb jogszabályok (szerk. Aranyosné Börcs Janka, Gyimesiné Nyúl Beáta, Mezei István)
 • Jäckel Katalin - Nagy Orsolya: Üzleti terv készítése
 • Ligeti György: Úristen, megint tréning!
 • Malhotra, Naresh K.: Marketing research
 • Parker, Glen - Hoffman, Robert: A tökéletes megbeszélés
 • Public management now and in the future : does technology matter? (... ed.s Wolfgang Dreschler et al.]
 • Rekettye Gábor: A multidimenzionális árazás
 • Roóz József: A menedzsment alapjai
 • Roóz József: Az emberierőforrás-menedzsment alapjai
 • Shamra, Robin: A rang nélküli vezető
 • Shih, Clara: A Facebook kora : piackutatás, értékesítés és újítás a közösségi hálózatok segítségével
 • Szabó Márta - Pálinkó Éva: Vállalati pénzügyek
 • Termékélmény (szerk Izsó Lajos, Becker György)
 • Trendek és tendenciák a kelet-európai emberierőforrás-menedzsmentben (szerk. Poór József, Bóday Pál, Kispál-Vitay Zsuzsanna)
 • Tudásból várat... : Tudásmenedzsment elméleti és módszertani megközelítésben (szerk. Noszkay Erzsébet)
 • UNESCO információs világjelentés, 1997-1998.
 • Vamer, Iris - Beamer, Linda: Intercultural communication in the global workplace

 

Egészségügy:

 • Boér Katalin: Lombikban fogant álmok
 • Buda Béla: Az elme gyógyítása
 • Chapman, Gary: A szeretet mint életforma
 • Hay, Louise L.: Éld az életed
 • Horváth Adrienne: Csecsemőgondozás
 • Várkonyi Zsuzsa, F. [et al.]: Otthonszülés?

 

Zenetudomány:

 • Debussy, Claude-Achill: Pelléas et Mélisande [CD]
 • Honegger, Arthur: Symphonien no.s 2&3 "Liturgique" [CD]
 • Mahler Gustav: Lieder eines fahrenden Gesellen [CD]
 • Messiaen, Olivier: Turangalila-symphinie [CD]
 • Móser Zoltán: "Erre leltem földnek nyomát..." : Kodály Zoltán életéről, műveiről - a hagyományról, a múltról és a történelemről
 • Mozart, Wolfgang Amadeus: Die Zauberflöte [CD]
 • Purcell, Henry: King Arthur [CD]
 • Ravel, Maurice: Sonates & trio [CD]
 • Schoenberg, Arnold: Verklärte Nacht erwartung [CD]
 • Scriabin, Alexander: 24 preludes [CD]

 

Nyelv- és irodalomtudomány:

 • Balogh Katalin [et al.]: Felkészülés a francia gazdasági nyelvvizsgára
 • Bárdos Jenő: Az idegen nyelvek tanításának elméleti alapjai és gyakorlata
 • Doughty, Susan - Thompson, Geoff: Problem English : A practical guide for Hungarian learners of English
 • Fodor Zója: Gyelovije kontakti
 • Gyergyai Albert: A mai francia regény
 • Ínyenc angol : az angol nyelv nem brit, nem amerikai, nem standard szókincse (szerk. Szala Boglárka)
 • Könyvmoly angol : az angol klaszzikus irodalom szókincse (szerk. Török Tünde)
 • Mekis Zsuzsanna: Übungsbuch von Vorbereitung für die Fachsprachenprüfung in Tourismus
 • Német üzleti nyelv (szerk. Hoványiné Medve Éva, Winkler Nóra)
 • Nyakkendős angol : az angol közélet szókincse (szerk. Szala Boglárka)
 • Szabó Zoltánné: Language for business studies

 

Földrajztudomány:

 • Bodor Péter: Kerékpárral a Fertő-tó körül
 • Králik Lóránd: Muzulmán világ
 • Rétvári László: Európa történeti földrajza és gazdaságtörténete : A kultúrák keletkezésétől a XX. század közepéig
 • Rudl József: A Szovjetunió utódállamainak földrajza

 

Egyéb:

 • 30 másodperc filozófia : A legfontosabb filozófiai elméletek röviden (szerk. Barry Loewer)
 • Akadémia, a nemzet tanácsadója : Tanulmánykötet Glatz Ferenc 70. születésnapjára (főszerk. Láng István)
 • Apter, Terry: Testvérkötelék
 • Christián László: A rendészet alapvonalai, önkormányzati rendőrség
 • Csíkszentmihályi Mihály: A fejlődés útjai : A harmadik évezred pszichológiája
 • Dhanjal, Beryl: Jelek és jelképek
 • "Erdészeti erőforrások a Kárpát-medencében" : XIV. Erdők Hete nyitó rendezvénye (szerk. Horváth Zoltánné, Ormos Balázs)
 • Győrffy Anna: Szállodatan
 • Futó Gábor: Társadalombiztosítás 2011
 • Gazdag László: A fejlődés természete
 • A jegyző helye és szerepe a magyar közigazgatásban (szerk. Fábián Adrián)
 • Kimura Rei: Pillangó a szélben : Tódzsin Okicsi élete, aki akarata ellenére az első számú amerikai konzul ágyasa lett Japánban
 • Kiss Viktor: Marx & ideológia
 • Kottra Györgyi, Cs.: Magyar zászlók
 • Levéltári kézikönyv (szerk. Körmendy Lajos)
 • Lunday, Elizabeth: Híres művészek titkos élete
 • Párkapcsolat klinika (szerk. Gutman Bea)
 • Róbert László: Libanoni tisztelendők
 • Sasson, Jean P. - Bin Laden, Nadzsva - Bin Laden, Omar: Élet a Bin Laden-házban
 • Szabó Lajos: Időskori demenciák családi, társadalmi és pszichológiai vonatkozásai
 • Szekér László: Fenntartható építészet felé
 • Szun-ce: A háború művészete
 • Tomasello, Michael: Mi haszna az együttműködésnek?
 • Veress Endre: Izabella királyné, 1519-1559
 • Volt egyszer egy MÉS... (szerk. Gruiz Katalin)