2011. májusi újdonságok

 

Gazdaságtudomány:

 • Adó 2011 magyarázatok (szerk. Herich György)
 • Ariely, Dan: Kiszámíthatóan irracionális
 • Auth Szabolcs [et al.]: Adó 2011 teszt és példatár
 • Bénassy, Jean-Pascal: Macroeconomic theory
 • Bodie, Zvi - Merton, Robert C. - Cleeton, David L.: A pénzügyek közgazdaságtana
 • Evolution of the Hungarian economy : Hungary: from transation to integration (ed. by György Csáki, Gábor Karsai)
 • Galí, Jordi: Monetary policy, inflation and the business cycle
 • Gazdaságpolitika a globalizált világban (szerk. Veress József)
 • A gazdaságpolitika nagy elosztórendszerei (szerk. Veress József)
 • Halmos Csaba: Rendszerváltás a munkaügyben
 • Herich György: Adótan
 • Közbeszerzés, EU-tagság, magyar kihívások (szerk. Gál András Levente)
 • Krugman, Paul: The return of depression economics and the crisis of 2008
 • Mellár Tamás: Gazdaságpolitika makroszemléletben
 • Minford, Patrick - Peel, David: Advanced macroeconomics
 • Misz József - Palotai Dániel: Makroökonómia feladatgyűjtemény
 • Skills for innovation and research
 • Snow, Bill: Mergers & acquisitions for dummies
 • Szentes Tamás: Fejlődés-gazdaságtan
 • Vasvári György: Bankbiztonság
 • Vidékgazdaságtan (szerk. Magda Róbert, Marselek Sándor)
 • Walsh, Carl E.: Monetary theory and policy

 

Jogtudomány:

 • Bíró György: Szerződési alaptípusok
 • Bónis Péter: Az európai közös jog születése
 • Bögöly Gyula [et al.]: Büntetőeljárás-jog
 • Büntetőjog (szerk. Margitán Éva)
 • Caenegem, R. C. van - Máthé Gábor: Bevezetés a nyugati alkotmányjogba
 • Cieger András: Politikai korrupció a Monarchia Magyarországán, 1867-1918
 • Cross-border and EU-legal issues : Hungary - Croatia (ed.s Tímea Drinóczi, Tamara Takács)
 • Csatlakozási szerződés
 • Diós Erzsébet - Vaskuti András: Büntetőjog 1. : Általános rész
 • Frivaldszky János: Természetjog és emberi jogok
 • Görgényi Ilona: Kárjóvátétel a büntetőjogban, mediáció a büntetőügyekben
 • Határon átnyúló és uniós jogi témák : Magyarorsdzág - Horvátország (szerk. Drinóczi Tímea)
 • Harsányi Gyöngyi: A magyar értékpapírjog alapjai
 • Holé Katalin: Europol és jogállam
 • Közigazgatási jog (szerk. Fazekas Marianna)
 • Kiss Daisy: Különleges perek : kérdések és válaszok a Polgári perrendtartás különös részéből
 • Magyar büntetőjog : általános rész (szerk. Balogh Ágnes Tóth Mihály)
 • Rixer Ádám - Hoffmann István - Szilvásy György Péter: Közigazgatási jog
 • Spalding, Matthew: Az amerikai függetlenségi nyilatkozat és alkotmány alapelvei
 • Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés intézményének egyetemes és magyarországi jogtörténete
 • Várnai Ernő - Papp Mónika: Az Európai Unió joga

 

Politikatudomány:

 • Balázs Péter: Magyarország és Európa
 • The Central and Eastern European countries and the European Union (ed. by Michael Artis, Anindya Banerjee, Massimiliano Marcellino)
 • Gandhi, Mohandas Karamchand: Hind Szvarádzs, avagy Az indiai önkormányzat
 • Marton, Kati: Halál Jeruzsálemben
 • Oroszország, az Európai Unió és a közös szomszédság (szerk. Ludvig Zsuzsa, Novák Tamás)
 • Schlett István: A magyar politikai gondolkodás története Magyarországon
 • Szerdahelyi István: Nemzet és nemzeti kisebbség
 • Vadál Ildikó: A kormányzati döntések konzultációs mechanizmusa

 

Pedagógia:

 • Drogprevenció és egészségfejlesztés az iskolában (szerk. Paksi Borbála, Demetrovics Zsolt)
 • Forray R. Katalin: Az iskola térben, időben
 • Gelencsér Katalin, B.: A tudás, a megismerés és a társas megértés öröme : művelődéstörténeti és közművelődéselméleti tanulmányok
 • Kocsis Miklós: A felsőoktatási autonómia közjogi keretei Magyarországon
 • Miller, Alice: Kezdetben volt a nevelés
 • Polónyi István: Az ezredforduló hazai oktatása : Háromnegyed évtized tanulmányai az oktatásról
 • Réthy Endréné: Tanári teljesítmény-visszajelzés hatása a tanulók személyiségére
 • A szociális kompetencia fejlesztésének elméleti és gyakorlati alapjai : tanulmánygyűjtemény (szerk. Zsolnai Anikó és Kasik László)
 • Tánczos Judit: Eredményes tanulási technikák

 

Pszichológia:

 • Bagdy Emőke: Hogyan lehetnénk boldogabbak?
 • Pál Ferenc: A függőségtől az intimitásig
 • Várkonyi Zsuzsa, F.: Sors és sérülés

 

Szociológia, társadalomtudomány:

 • Adeney, Katharine - Wyatt, Andrew: Contemporary India
 • Demográfiai évkönyv 2009
 • Egészségügyi statisztikai évkönyv 2009
 • Görbe háttal : interetnikus konfliktusok Közép-Európában a múltban és a jelenben (szerk. Kupa László)
 • Kemény István: Szociológiai írások
 • Lotjanu, Emil: A cigánytábor az égbe megy [DVD]
 • Mi a magyar most? (szerk. Sándor Iván)
 • Sociology of the European Union (ed. Adrian Favell, Virginie Guiraudon)
 • Szabó Ervin: Hol az igazság 1-2.
 • Szociális statisztikai évkönyv 2009

 

Természettudomány:

 • Brown, Walt: Kezdetben : A teremtés és az özönvíz meggyőző bizonyítékai
 • Geographical information systems for urban and regional planning (ed. by Hank J. Scholten, John C. H. Stillwell)
 • Greening household behaviour : The role of public policy
 • Kormosné Koch Krisztina - Odor Kinga: Környezet, tudat, gazdálkodás : Tanulságok az élelmiszer-gazdaságból
 • Smolin, Lee: Mi a gubanc a fizikával?
 • Szabó Barna Aladár: Introduction to finite element analysis

 

Marketing, menedzsment:

 • Boda György: A tudástőke kialakulása és hatása a vállalati menedzsmentre
 • Buford, Bob: Félidő : A sikerektől a kiteljesedésig
 • The capital of intelligence - the intelligence of capital (ed. by Erzsébet Noszkay)
 • Cégvezetés és marketing az e-korban : Kis- és középvállalkozások újratöltve (szerk. Bíró Péter)
 • Farris, Paul W. [et al.]: Key marketing metrics : The 50+ metrics every manager needs to know
 • Hewlet, Sylvia Ann: Csúcstehetségek : Felfelé haladni, miközben az üzleti élet lefelé tart
 • Kiss Árpád: Számviteli alapismeretek menedzserképzéshez
 • Malhotra, Naresh K.: Marketing research
 • Online üzlet és marketing (szerk. Bányai Edit, Novák Péter)
 • Pink, Daniel H.: Johnny Bunk kalandjai : 6 hasznos tanács, hogy megtaláld a neked való munkát
 • Projektportfólió-menedzsment (szerk. Fehér Katalin)
 • Solomon, Michael R.: Consumer behavior : Buying, having and being
 • Szentirmai Róbert: Vállalati szintű projektirányítás Microsoft Office Project 2010 segítségével
 • Vasvári György: Vállalati (szervezeti) kockázatmenedzsment

 

Műszaki tudományok:

 • Bodnár Zsolt - Várhomoki-Molnár Márta: Építési közbeszerzés
 • Hanus, Bo: Energia a házban, lakásban
 • Hegyesi László - Kovács Csongor: Digitális elektronika
 • Hesse, Stefan: Greifertechnik
 • Hoffmann, Reinhard: Hőszivattyús fűtések
 • Jáki László - Hegyesi László: Elektronikai példatár
 • Jávor András: Studies in simulation
 • Journal of the Association of Asphalt Paving Technologists
 • Osztroluczki Miklós: Épületkárok
 • Puskás István - Kovács Csongor: Analóg elektornika
 • Serexhe, Bernhard - Berndt, Christian: Tetőtér-beépítések
 • Teveli Mihály: Betonozás
 • Teveli Mihály: Előre gyártott szerkezetek
 • Teveli Mihály: Tetőfedő és bádogosmunka

 

Informatika:

 • Egyerszegi Krisztián [et al.]: Tanulmányok az információ- és tudásfolyamatokról
 • Farkas Csaba - Fodor Gábor Antal: Windows 7 és Office 2010 felhasználóknak
 • Holczer József - Somogyi Edit: Webszerkesztés könnyedén
 • Intelligens rendszerek, hatékony alkalmazások (szerk. Egerszegi Krisztián, Rácz Csaba)
 • jQuery receptek
 • Karvalics Lászó, Z. - Juhász Lilla: Társadalmi informatika
 • Kiss Imre: Az üzleti informatika elmélete a gyakorlatban
 • Lee, Wei-Meng: Az iPhone SDK programozása Objective C nyelven
 • Meade, James G.: The human resources software handbook
 • Prokob Péter - Sallai Richárd - Ulviczkiné Szikora Judit: ECDL 2011
 • Sokszínű e-világ (szerk. Egerszegi Krisztián, Rácz Csaba)
 • Studies on information and knowledge processes (ed. Ferenc Kiss)
 • Szervezeti kihívások, informatikai megoldások (szerk. Kiss Ferenc, Rácz csaba)
 • Új és megújuló információs rendszerek (szerk. Egerszegi Krisztián, Rácz Csaba)
 • Üzlet, folyamat, monitoring (szerk. Rácz Csaba)
 • Vállalat, információ, tudomány (szerk. Kiss Ferenc, Egerszegi Krisztián, Rácz Csaba)

 

Egészségügy:

 • A farmakológia alapjai (szerk. Gyires Klára, Fürst Zsuzsanna)
 • Kádár Gabriella: Amit a hallgatónak tudni illik: az érett, egészséges személyiségről
 • Klotsche, Charles: Színterápia
 • Rigby, Darrell: Örvénykontroll : túlélő és előremutató stratégiák viharos időszakokban
 • Riso, Don Richard: Az enneagram bölcsessége
 • Szász Anna: Boldog józanodók : Az Anonim Alkoholisták Magyarországon

 

Nyelv- és irodalomtudomány:

 • Davie, Helen - Szabó Helga: Beginner's Hungarian dictionary
 • Grice, Herbert Paul: Tanulmányok a szavak életéről
 • Hadnagy Róbert: Agatha Christie krimikalauz avagy, Gyilkosságok ABC-ben
 • Horváth Péter Iván: A szakfodítások lektorálása
 • Stroh, Wilfried: Meghalt a latin, éljen a latin! : egy nagy nyelv rövid története
 • Szabó Ede: A műfordítás
 • Várnai Judit Szilvia - Mészáros Andrea Éva: Fordítókalauz : Hogyan igazodjunk el az angol nyelvű jogi és európai uniós szövegek útvesztőjében?
Liszt Ferenc: Les Préludes
A szociális kompetencia fejlesztésének elméleti és gyakorlati alapjai : tanulmánygyűjtemény
(szerk. Zsolnai Anikó és Kasik László)
Libera, Alain de: A középkorban gondolkodni
Várkonyi Zsuzsa, F.: Sors és sérülés
Marton, Kati: Halál Jeruzsálemben
Szász Anna: Boldog józanodók : Az Anonim Alkoholisták Magyarországon
Bodie, Zvi - Merton, Robert C. - Cleeton, David L.: A pénzügyek közgazdaságtana
Misz József - Palotai Dániel: Makroökonómia feladatgyűjtemény
Drogprevenció és egészségfejlesztés az iskolában (szerk. Paksi Borbála, Demetrovics Zsolt)
Gelencsér Katalin, B.: A tudás, a megismerés és a társas megértés öröme : művelődéstörténeti
és közművelődéselméleti tanulmányok
Miller, Alice: Kezdetben volt a nevelés
Lee, Wei-Meng: Az iPhone SDK programozása Objective C nyelven
Brown, Walt: Kezdetben : A teremtés és az özönvíz meggyőző bizonyítékai
Pál Ferenc: A függőségtől az intimitásig
Jáki László - Hegyesi László: Elektronikai példatár
Catselot, André: Napóleon
Schlett István: A magyar politikai gondolkodás története Magyarországon
Bagdy Emőke: Hogyan lehetnénk boldogabbak?
Riso, Don Richard: Az enneagram bölcsessége
Bálint Lajos: Területi halandósági különbségek alalkulása Magyarországon, 1980-2006
Kemény István: Szociológiai írások
Mi a magyar most? (szerk. Sándor Iván)
Vadál Ildikó: A kormányzati döntések konzultációs mechanizmusa
Szentes Tamás: Fejlődés-gazdaságtan
Vasvári György: Bankbiztonság
Vidékgazdaságtan (szerk. Magda Róbert, Marselek Sándor)
Kormosné Koch Krisztina - Odor Kinga: Környezet, tudat, gazdálkodás : Tanulságok az
élelmiszer-gazdaságból
jQuery receptek
Studies in simulation (by András Jávor)
Boda György: A tudástőke kialakulása és hatása a vállalati menedzsmentre
The capital of intelligence - the intelligence of capital (ed. by Erzsébet Noszkay)
Holstein, William J.: Médiaszelidítők : Bánjunk jól a médiával, hogy ne a média bánjon el
velünk
Hewlet, Sylvia Ann: Csúcstehetségek : Felfelé haladni, miközben az üzleti élet lefelé tart
Kiss Imre: Az üzleti informatika elmélete a gyakorlatban
Pink, Daniel H.: Johnny Bunk kalandjai : 6 hasznos tanács, hogy megtaláld a neked való
munkát
Rigby, Darrell: Örvénykontroll : túlélő és előremutató stratégiák viharos időszakokban
Vasvári György: Vállalati (szervezeti) kockázatmenedzsment
Intelligens rendszerek, hatékony alkalmazások (szerk. Egerszegi Krisztián, Rácz Csaba)
Sokszínű e-világ (szerk. Egerszegi Krisztián, Rácz Csaba)
Studies on information and knowledge processes (ed. Ferenc Kiss)
Szervezeti kihívások, informatikai megoldások (szerk. Kiss Ferenc, Rácz csaba)
Egyerszegi Krisztián [et al.]: Tanulmányok az információ- és tudásfolyamatokról
Új és megújuló információs rendszerek (szerk. Egerszegi Krisztián, Rácz Csaba)
Üzlet, folyamat, monitoring (szerk. Rácz Csaba)
Vállalat, információ, tudomány (szerk. Kiss Ferenc, Egerszegi Krisztián, Rácz Csaba)
Grice, Herbert Paul: Tanulmányok a szavak életéről
Horváth Péter Iván: A szakfodítások lektorálása
Stroh, Wilfried: Meghalt a latin, éljen a latin! : egy nagy nyelv rövid története
Várnai Judit Szilvia - Mészáros Andrea Éva: Fordítókalauz : Hogyan igazodjunk el az angol
nyelvű jogi és európai uniós szövegek útvesztőjében?
Szabó Ede: A műfordítás
Gazdag László: A fejlődés természete : civilizációk
Réthy Endréné: Tanári teljesítmény-visszajelzés hatása a tanulók személyiségére
Tánczos Judit: Eredményes tanulási technikák
Adeney, Katharine - Wyatt, Andrew: Contemporary India
Geographical information systems for urban and regional planning (ed. by Hank J. Scholten,
John C. H. Stillwell)
Sociology of the European Union (ed. Adrian Favell, Virginie Guiraudon)
Mellár Tamás: Gazdaságpolitika makroszemléletben
Caenegem, R. C. van - Máthé Gábor: Bevezetés a nyugati alkotmányjogba
Holé Katalin: Europol és jogállam

 

Zenetudomány:

 • Antonin Dvorak (összeáll. Szpunberg, Alberto)
 • Nyikolaj Andrejevics Romszkij-Korszakov (összeáll. Szpunberg, Alberto)
 • Wolfgang Amadeus Mozart (összeáll. Szpunberg, Alberto)
 • Liszt Ferenc: Les Préludes

 

Egyéb:

 • 1001 találmány, amely átformálta a világot (szerk. Jack Challoner)
 • Bálint Lajos: Területi halandósági különbségek alalkulása Magyarországon, 1980-2006
 • Catselot, André: Napóleon
 • Czerny Róbert: Az állatvédelem tízéves törvénye és tízparancsolata, 1998-2008
 • Földesi Tamás: Etika
 • Gazdag László: A fejlődés természete : civilizációk
 • Holstein, William J.: Médiaszelidítők : Bánjunk jól a médiával, hogy ne a média bánjon el velünk
 • Kortárs építészet Pannonhalmán
 • Libera, Alain de: A középkorban gondolkodni
 • Magyarország régiói (fel.szerk. Vida Judit)
 • Kása Katalin [et al.]: Öregedő falvak a Nyugat-Dunántúlon
 • Stratégiai kutatások 2008-2009. (szerk. Banczerowski Januszné et al.)