2011. márciusi újdonságok

Gazdaságtudomány:

 • Aragon, George A.: Financial ethics : A positivist analysis
 • The concrete euro : implementing monetary policy in the euro area (ed. by Paul Mercier and Francesco Papadia)
 • Dóry Béla: Általános közjótan
 • Dóry Béla: Szivárványkönyv : közjótan és magyar nemzetgazdaság
 • Endogenous regional development : perspectives, measurement and empirical investigations (ed. by Robert Stimson, Roger R. Stough, Peter Nijkamp)
 • Feladatgyűjtemény a gazdasági matematikához 1-2. (szerk. Albeker István)
 • Fenntartható Afrika (szerk. Tarrósy István)
 • Gazdasági-szociális kohézió és strukturális politika az Európai Unióban : elmélet és gyakorlat (szerk. Gergó Zsuzsanna, Szilágyi István)
 • Gillespie, Andrew: Business economics
 • Global political economy (ed. by John Ravenhill)
 • Handbook of regional growth and development theories (ed. by Roberta Capello and Peter Nijkamp)
 • Kaschny, Martin - Hürth, Nadine: Innovationsaudit : Chancen erkennen, Wettbeverbsvorteile sichern
 • Liquidity and crises (ed. by Franklin Allen et al.)
 • The market makers : How retailers are reshaping the global economy (ed. by Gary G. Hamilton, Misha Petrovic, Benjamin Senauer)
 • Marney, John-Paul - Tarbert, Heather: Corporate finance for business
 • Nemes Nagy József: Terek, helyek, régiók : A regionális tudomány alapjai
 • Palánkai Tibor [et al.]: A globális és regionális integráció gazdaságtana
 • Rab Virág: Diagnózisok és terápiák : Javaslatok az európai gazdaság újjáélesztésére az első világháború után
 • A regionális tudomány két évtizede Magyarországon (szerk. Rechnitzer János, Lengyel Imre)
 • A tudásalapú gazdaság és társadalom (szerk. Báger Gusztáv)
 • Válság közben, fellendülés előtt : A 2010. június 1-i Kautz Gyula konferencia válogatott tanulmányai (szerk. Losoncz Miklós)
 • Varga Attila: Térszerkezet és gazdasági növekedés

Jogtudomány:

 • Adatvédelem és információszabadság a gyakorlatban (főszerk. Jóri András)
 • Adójogszabályok 1., 2010 : Vállalkozások és költésgvetési szervek alapvető jogszabályai. Tudományos közlemények 11-12. (közread. PTE IGyFK)
 • Állam - egyház és az egyetemalapító Pázmány (szerk. Király Miklós, Rácz Lajos)
 • Angyal Zoltán: Légiközlekedési jog az Európai Unióban
 • Anka Tibor: A megújult hagyatéki eljárás
 • Ármos Lóránd: Ügyvédjelöltek kézikönyve
 • Bató Szilvia: A "büntetési rendszer" átalakításának megjelenése Kossuth Lajos Pesti Hírlapjában
 • Besenyei Lajos - Biró György: Személyek joga : polgári jog
 • Besonderes Verwaltungsrecht (hrsg. von S. Bachmann et al.)
 • A bírák nagy kézikönyve (szerk. Gatter László)
 • Bíró György: Kötelmi jog : közös szabályok
 • Bíró György - Lenkovics Barnabás: Általános tanok
 • Büntető Törvénykönyv (szerk. Szilner György)
 • Büntetőeljárás (szerk. Szilner György)
 • Cassese, Antonio [et al.]: International criminal law
 • Csák Csilla [et al.]: Agrárjog : a magyar agrárjog fejlődése az EU keretei között
 • Csíny vagy bűn : kalandozások a jog és az erkölcs (b)irodalmában (szerk. Kiss Anna, Kiss Henriett, Tóth J. Zoltán)
 • Diós Erzsébet - Vaskuti András: Büntetőjog 1. Általános rész
 • Az Európai Unió gazdasági joga 1. : A belső piac és a közös kereskedelempolitika (szerk. Király Miklós)
 • Danwitz, Thomas von: Europäisches Verwaltungsrecht
 • Darák Péter: A közigazgatási eljárások szabályait értelmező felsőbírósági döntések, 2005-2010
 • Edelsheim Gyulai Ilona: Becsület és kötelesség
 • Ernszt Ildikó: A nemzetközi légiközlekedés védelme
 • The europeanisation of administrative law : transforming national decision-making procedures (ed. by Karl-Heinz Ladeur)
 • Fraknói Vilmos: A magyar királyi kegyúri jog Szent Istvántól Mária Teréziáig
 • Fuglinszky Ádám: A polgári jogi felelősség útjai vegyes jogrendszerben : Québec, Kanada
 • Gábor Gyula: A megyei intézmény alakulása és működése Nagy Lajos alatt
 • Gál Judit - Susán Judit - Siklósiné Antal Gyöngyi: Az egyéni vállalkozó és az egyéni cég új szabályai
 • Grád András - Weller Mónika: A strasbourgi emberi jogi bíráskodás kézikönyve
 • Gyenge Anikó: A szerzői jogi korlátozások és a szerzői jog emberi háttere
 • Hajnik Imre: A magyar bírósági szervezet és perjog az Árpád- és vegyesházi királyok alatt
 • Hegedűs Andrea: Az élettársi kapcsolat a polgári jogi kodifikáció tükrében
 • Holakovszkiné Pestovics Ilona: Bírósági végrehajtás
 • Homicskó Árpád Olivér: Az egészségügyi szolgáltatások rendszertana
 • Horváth Éva: Nemzetközi választottbíráskodás
 • Horváth Zoltán - Ódor Bálint: Az Európai Unió szerződéses reformja - az Unió Lisszabon után
 • Jans, J. H. [et al.]: Europeanisation of public law
 • Jogász doktoranduszok országos szakmai találkozója
 • Jogásznapló 2011 (fel.szerk. Benisné Győrffy Ilona)
 • Juhász Zsuzsanna: A börtön-egészségügy "gócpontjai" és ártalomcsökkentő kezdeményezések külföldön
 • Kadner Graziano, Thomas: Összehasonlító szerződési jog
 • A kártérítési jog magyarázata (szerk. Fézer Tamás)
 • Kengyel Miklós: Perkultúra : A bíróságok világa, a világ bíróságai
 • A Ket.-hez szorosan kapcsolódó jogszabályok (szerk. Bende-Szabó Gábor, Kilényi Géza)
 • Kondorosi Ferenc - Visegrády Antal: Európa : az állam- és jogfejlődés irányai
 • Kormánytisztviselők jogállása (szerk. Zanathy János)
 • Kormánytisztviselők jogviszonya (szerk. Horváth István)
 • Law and economics (ed. by Satish K. Jain)
 • Madai Sándor: A csalás büntetőjogi értékelése
 • Magyar Büntetőjog. Általános rész (szerk. Balogh Ágnes, Tóth Mihály)
 • Magyar fogyasztóvédelmi és reklámjog (szerk. Pázmándi Kinga)
 • A Magyar Köztársaság Alkotmánya
 • Mezővárosaink jogélete a 18-19. században (szerk. Homoki-Nagy Mária)
 • A munka törvénykönyve (szerk. Szilner György)
 • Nemzetközi jog (szerk. Kardos Gábor, Lattmann Tamás)
 • Neuhofer, Hans: Gemeinderecht : Organisation und Aufgaben der Gemeinden in Österreich
 • Nochta Tibor - Kovács Bálint - Nemessányi Zoltán: Magyar polgári jog : kötelmi jog : különös rész
 • Opuscula Szegediensia 3. (szerk. Lőrincsikné Lajkó Dóra)
 • Polgári perrendtartás (szerk. Szilner György)
 • A polgári perrendtartás magyarázata (szerk. Németh János, Kiss Daisy)
 • Polgári Törvénykönyv (szerk. Szilner György)
 • Preambulum az alkotmányokban (szerk. Lamm Vanda, Majtényi András, Pap András László)
 • Princzinger Márta: A szerződések érvénytelensége
 • Reformator iuris cooperandi : Tanulmányok Veres József 80. születésnapja tiszteletére (szerk. Bobvos Pál)
 • Réti Mária: Szövetkezeti jog
 • Schirach, Ferdinand von: Bűnös? : 11 meglepő bűnügyi eset
 • Schwartz, Bernard - Corrada, Roberto L. - Brown, Robert:Administrative law
 • Somogyi Gábor: Munkabaleseti jegyzőkönyv 2011
 • Studia in honorem Endre Tanka (szerk. Szécsi Gábor)
 • Studia in honorem Lajos Lőrincz (szerk. Rixer Ádám)
 • Szalay József: Városaink a tizenharmadik században
 • A szerzői jog gyakorlati alkalmazása a digitális online környezetben (szerk. Ficsor Mihály, Kiss Zoltán)
 • Tálné Molnár Erika: A munka díjazása
 • Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés intézményének egyetemes és magyarországi története
 • Török Gábor: A magyar társasági jog alapjai
 • Várnay Ernő - Papp Mónika: Az Európai Unió joga

Marketing, menedzsment:

 • Abegg, Birgit: 100 német üzleti levél
 • Baines, Paul - Fill, Chris - Page, Kelly: Marketing
 • Blanchard, Ken [et al.]: Vezetés magasabb szinten : eredményesség emberközpontú módszerekkel
 • Chris, Anderson: Ingyen! : a radikális árképzés jövője
 • Clawson, Trevor: Üzlet Jamie Oliver módra
 • Csoba Judit: A tisztes munka : a teljes foglalkoztatás
 • Ellis, Nick: Business-to-business marketing : relationships, networks & strategies
 • Elnökségi munka az Európai Unióban (szerk. Rónay Miklós, Szörényi András)
 • Feintuck, Mike - Varney, Mike: Médiaszabályozás, közérdek és a törvény
 • Gragnic, Stéphane: 100 francia üzleti levél
 • Harpst, Gary: Vállalkozásból vállalat
 • Hobbs, Peter: Projektmenedzsment
 • Karoliny Mártonné - Poór József: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv
 • Pink, Daniel H.: Motiváció 3.0
 • Puster János: A gyakorlati marketing alapjai
 • Roebuck, Chris: Hatékony kommunikáció
 • Roebuck, Chris: Hatékony vezetés
 • Sales promotion techniques : best practice from Asia and Europe (ed. by Kim-Shyan Fam et al.)
 • Schneier, Bruce: Schneier a biztonságról
 • Schulze-Seeger, Jürgen: Trénerek módszertani kézikönyve
 • Taylor, Chris: Network marketing siker-recept
 • Várkuti Géza: FOREX-trading

Műszaki tudomány:

 • Dielectric elastomers as electromechanical transducers : fundamentals, materials, devices, models and applications of an emerging electroactive polymer technology (ed. by Federico Carpi et al.)
 • Kádár Péter: A vízimalmoktól a vízierőművekig
 • Kardos Mária: Határidők és tudnivalók a GHS/CLP-ben : az anyagok osztályozása, címkézése és csomagolása
 • Köteles Viktória: 88 magyar találmány
 • Lukács Gergely Sándor: Települési fűtőművek és megújuló energia
 • Lukács Gergely Sándor: Megújuló energiák könyve
 • Lukács Gergely Sándor: Megújuló energiák - kitörési lehetőség a szegénységből
 • Lukács Gergely Sándor: Az észak-magyarországi régió megújuló energia stratégiája
 • Oláh György - Goeppert, Alain - Prakash, G. K. Surya: Kőolaj és földgáz után
 • Pippert, Horst: Karosserietechnik
 • Tiefbrunner Anna: Csomagolás : trendek és kérdések

Építészet:

 • Babus Júlia - Hegedűs Annamária - Kurucz Mihály: Az építési beruházás folyamata 4. : Az építési beruházás engedélyei
 • Bradbury, Dominic: Korszerű természetes ház
 • A Duna hídjai a Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig
 • Épített örökség a magyar tudomány szolgálatában (szerk. Papp Gábor György)
 • Kegyes Csaba: A falazott szerkezetekről : Vasalatlan és abroncsolt falak méretezése szeizmikus zónában

Környezetvédelem:

 • Függésben : kényszerpályán a jövő? (szerk. Glied Vikor, Nagy Roland)
 • Lovelock, James: Gaia halványuló arca
 • Ooi Giok Ling - Yuen, Belinda: World cities : achieving liveability and vibrancy
 • Romhányi Tamás: Iszap : egy katasztrófa természetrajza
 • Varga Miklós - Váradi József: Vízvisszatartás - tározás - vidékfejlesztés
 • Wells, Peter E.: The automative industry in an era of eco-austerity : creating an industry as if the planet mattered

Egészségügy:

 • Boncz Imre - Buda József: Kutatásmódszertani és egészségügyi statisztikai alapismeretek
 • Buzás György Miklós: A diabetológia története
 • Eredics Anita: Gyakorlati napló : Ápolás és betegellátás szak, szülésznő szakirány

Zenetudomány:

 • Balassa Sándor: Ládafia 1-2. : tizennégy könnyű zongoradarab
 • Frédéric Chopin (összeáll. Alberto Szpunberg)
 • Hamburger Klára: Liszt Ferenc zenéje
 • Johann Sebastian Bach (összeáll. Alberto Szpunberg)
 • Wilheim András: Esszék : írások zenéről

Gyermekvédelem, szociális munka:

 • A fogyatékossággal élő fiatal felnőttek társadalmi integrálódásának esélyei és lehetőségei a mai Magyarországon (szerk. Macskássy Zsuzsanna)
 • A gyermekvédelem nagy kézikönyve (szerk. Katonáné Pehr Erika, Herczog Mária)
 • Hegedűs Judit: Gyermeksorsok, életutak a javítóintézeti világból
 • Kothencz János: Róluk... értük... : Családból kiemelt gyermekek és fiatalok szociológiája : Gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok [...] társadalmi sajátosságai [...] napjainkban
 • Köz/tér : fogalmak, nézőpontok, megközelítések (szerk. Szijártó Zsolt)
 • Szociálpolitikatörténeti szöveggyűjtemény (szerk. Nyilas Mihály)
 • Varsányi Erika: Szociális munka és kultúra
 • Vercseg Ilona: Közösség és részvétel : A közösségfejlesztés és a közösségi munka gyakorlatának elmélete

Egyéb:

 • 52 gyakorlat a prezentációs készség fejlesztésére
 • Bason, Christian: Leading public sector : co-creating for a better society
 • Blanchard, Anne: Rebellisek enciklopédiája
 • Az Európai Unió alapdokumentumai - 2010 (szerk. Szalayné Sándor Erzsébet)
 • Fábián Adrián: Közigazgatás-elmélet
 • Fellegi Tamás - Molnár Ágnes - Petykó Zoltán: Új Széchenyi terv : pályázati kézikönyv
 • Fényes Hajnalka: A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban : A nők hátrányainak felszámolása?
 • Fiatal kutatók : Az életpálya kezdete (szerk. Mosoniné Fried Judit, Tolnai Márton)
 • Frissdiplomások 2010 (fel.szerk. Kerékgyártó Sándor)
 • Gallo, Carmine: Steve Jobs, a prezentáció mestere : hogyan legyünk őrülten hatásos előadók
 • Hauer, Andreas: Ruhe, Ordnung, Sicherheit : eine Studie zu den Aufgaben der Polizei in Österreich
 • Handbook of public administration (ed. by Guy Peters and Jon Pierre)
 • A hírközlési igazgatás kézikönyve (szerk. Aranyosné Börcs Janka, Lapsánszky András, Spakievics Sándor)
 • Horthy Miklós: Emlékirataim
 • A jóléti állam a 21. században (szerk. Nyilas Mihály)
 • Kompetenciamérés a felsőoktatásban (szerk. Kiss Paszkál)
 • Managing modernity : Beyond bureaucracy? (ed. by Stewart Clegg, Martin Harris, Harro Höpfl)
 • Migration and remittances : Eastern Europe and the former Soviet Union (ed. by Ali Mansoor, Bryce Quillin)
 • Nagy Imre-emlékjelek (szerk. Tóth Sándor)
 • Neményi Ágnes: Nemek pszichológiája
 • Oroszlány Péter: Könyv a tanulásról : tanulási képességet fejlesztő tréning 12-16 éveseknek
 • Országos középiskolai és felsőoktatási intézmények multimédia adattára 2011 (szerk. Kökény Károly, Kökény Barnabás)
 • Rákócza Richárd: A WikiLeaks-botrány
 • Szemelvények az OTKA támogatásával készült alapkutatások újabb eredményeiből 2. (szerk. Nemerkényi Előd, Silber Nóra)
 • Thompson Hill, Kathleen - Hill, Gerald N.: Encyclopedia of federal agencies and commissions
 • Szivák Judit: A vita
 • Világföldrajz (főszerk. Tóth József)
 • Vincze László: Tárgyalásmódszertan