2011. novemberi újdonságok

Gazdaságtudomány:

 • Acsády Ignác: Magyarország pénzügyei I. Ferdinánd uralkodása alatt
 • Bernstein, Peter L.: Tőkepiaci elméletek
 • Bod Péter Ákos: Elpolitizált gazdaság
 • Csáki György: A nemzetközi gazdaságtan és a világgazdaságtan alapjai
 • Desewffy József: A' "Hitel" czímű munka' taglalatja
 • European economic statistics
 • Farmer, Roger E. A.: Hogyan működik a gazdaság?
 • Mankiw, N. Gregory: A közgazdaságtan alapjai
 • Rechnitzer János - Smahó Melinda: Területi politika
 • Regions at a Glance 2011
 • Széchenyi István: Világ vagy is felvilágositó töredékek némi hiba 's előitélet eligazitására
 • Westland, J. Christopher - King David - Lang, Judy: Introduction to electronic commerce
 • World Investment Report 2011


Jogtudomány:

 • Alkotmány és jogalkotás az EU tagállamaként
 • Az Alkotmánybíróság határozatai 2010 1.
 • Antalóczy Péter: Felekezeti egyházjog alapjai
 • Applebaum, Anne: Gulag
 • Bakos Kitti: Szellemi tulajdon - építészeti alkotás
 • Boóc Ádám - Sándor István: Előadásvázlatok a polgári jog általános tanaiból
 • Cserny Ákos: A miniszteri felelősség
 • Domokos Andrea: Az erőszakos bűnözés
 • Erdei Árpád: Tanok és tévtanok a büntető eljárásjog tudományában
 • Az Európai Unió joga
 • Eörsi Gyula emlékkönyv 1922-1992
 • Fábián Ferenc: A kötelmi jog általános része
 • Fekete Balázs: A modern jogösszehasonlítás paradigmái
 • Gárdos-Orosz Fruzsina: Alkotmányos polgári jog?
 • Jakab András: Az új Alaptörvény keletkezése és gyakorlati következményei
 • Jakab Éva: Borvétel és kockázat
 • Kecskés László: EU-jog és jogharmonizáció
 • Menschenwürdiges Sterben
 • Párbeszéd a halálról
 • Polgári perrendtartás
 • Prónay Bence: Borjogi alapismeretek
 • Sándor István: Előadásvázlatok a személyek jogából
 • Szabálysértési jog
 • Szemesi Sándor: A nemzetközi jog alapintézményei
 • A szimbólumok üzenete
 • Táncsics Mihály: Széchenyi István gróf' két garasára nyilatkozat
 • Vuchetich Mátyás: A magyar büntetőjog rendszere


Politikatudomány, Európai Unió:

 • Általános jelentés az Európai Unió tevékenységeiről, 2010
 • Armanca, Brindusa: Közelmúlt a médiában
 • Fáy András: Kelet népe, nyugoton
 • Győri Szabó Róbert: Bevezetés a politológiába
 • Küzdelmes integráció
 • Losoncz Miklós: Az Európai Unió külkapcsolatai és külkapcsolati politikája
 • Magyarországi politikai pártok lexikona, 1846-2010 1.
 • McGregor, Richard: The party
 • Mingst, Karen A.: A nemzetközi kapcsolatok alapjai
 • Pálmány Béla: A reformkori magyar országgyűlések történeti almanachja, 1825-1848
 • Széchenyi István: Hunnia
 • Széchenyi István: Önismeret
 • Szigeti Péter: Társadalomkutatás - mi végre?


Szociológia, társadalomtudomány:

 • Az európai fiatalok világa a 21. század elején
 • Fábián Adrián: Vezetők és beosztottak a magyar közigazgatásban
 • Furmanné Pankucsi Márta: Bevezetés a szociológiába
 • Government at a Glance 2011
 • Gyémánt Richárd: Társadalomstatisztika
 • The social shaping of technology
 • Széchenyi István: Stadium


Pedagógia:

 • Oktatói bibliográfia, 2010
 • A Széchenyi István Egyetem 2011-es hallgatói motivációs vizsgálata
 • A Széchenyi István Egyetem pályakövetési vizsgálata a 2008-ban és 2010-ben abszolutóriumot szerzettek körében
 • Varga Zoltán: Iskolai ártalmak


Természettudomány:

 • Barrow, John D: A semmi könyve
 • Cities and climate change
 • Égert János - Molnár Zoltán: Alkalmazott mechanika
 • Égert János - Pere Balázs: Végeselem analízis
 • Haghighi, Aliakbar Montazer: Advanced mathematics for engineers with applications in stochastic processes
 • Az időjárás enciklopédiája
 • Marton László - Fehérvári Arnold: Algoritmusok és adatstruktúrák
 • Negnevitsky, Michael: Artificial intelligence
 • Pauli, Günter A.: A kék gazdaság
 • Vállalati környezet-menedzsment


Marketing, menedzsment:

 • Ambrus Tibor: Humán controlling eszközök a gyakorlatban
 • Dobák Miklós: Vezetés és szervezés
 • Éva Katalin - Kovácsné Soós Piroska: Számvitel-elemzés 1-2.
 • Józsa László: Marketing, reklám, piackutatás
 • Kawasaki, Guy: Elbűvölés
 • Kósa Gyula: Time management egyszerűen
 • Laáb Ágnes: Döntéstámogató vezetői számvitel
 • Logistics operations and management
 • Málovics György: A vállalati fenntarthatóság értelmezéséről
 • Módszertani kézikönyv coachoknak és coachingszemléletű vezetőknek 2.
 • Motiwalla, Luvai F.: Enterprise systems for management
 • OECD Communications Outlook 2011
 • Paál Éva: Gyakorlófüzet a számvitelszervezéshez
 • Paál Éva: Számvitelszervezés a vállalkozásoknál
 • Sinkovics Alfréd: Controlling esszék
 • Sókiné Nagy Erzsébet - Szabó József: Kereskedelmi vállalkozások gazdálkodása
 • Takács László: Projekt menedzsment
 • Taylor, James: Decision management systems
 • Taylor, Sharon: Service intelligence
 • Tóth-Bordásné Marosi Ildikó: Emberi erőforrás-menedzsment


Műszaki tudományok:

 • Energy Policies of IEA Countries
 • Energy, sustainability and the environment
 • Gál Péter - Csizmazia József: Gépjárműmotorok 2.
 • Sharma, KLS: Overview of industrial process automation
 • Trends in Transport Sector 1970-2009


Informatika:

 • Bártfai Barnabás: Számítógéphasználat mindenkinek
 • Komáromi Zsombor: Internet sikerkalauz
 • Managing information technology
 • MATLAB : numerikus módszerek, grafika, statisztika, eszköztárak
 • SOA governance
 • Tanenbaum, Andrew S.: Computer networks
 • Valacich, Joseph S.: Essentials of systems analysis and design


Építészet, építőművészet:

 • Acélszerkezetek
 • Acélszerkezetek méretezése példatár az Eurocode előírásai alapján
 • A fa a népi építészetben régen és ma
 • Fátay Tamás: Győr
 • Hajós György: Építészek, mérnökök, építők
 • Makovecz Imre: Makovecz - Templomok
 • Szepesházi Róbert: Geotechnikai tervezés
 • Terhek és hatások


Egészségügy, szociális munka:

 • Ézsiás Erzsébet: A mindentudás professzora
 • Help wanted?
 • Jásper Éva - Kanizsai-Nagy Ildikó: Autizmus-specifikus támogatott foglalkoztatás
 • Közösségi munka, társadalmi bevonás, integráció
 • Social Work Education and Training


Egyéb:

 • Bárdosi Vilmos: Közmondások
 • Bárdosi Vilmos: Szólások
 • Boross Mihály: A dicsőült gróf Széchenyi István életrajza
 • Guinness world records
 • Ekman, Paul: Leleplezett érzelmek
 • Görög Ibolya: A nyilvánosság kelepcéi
 • Laurent, Delphine: Firenze
 • Magyar történettudomány az ezredfordulón
 • Matthews, Owen: Stalin's children
 • Orbán Éva: Igazságot '56-nak
 • Pocket Oxford Chinese dictionary
 • Shawcross, William: Botrányok szemtanúja a Windsor-házban
 • Skaliczki Judit: A rendszerváltás könyvtárügyétől a könyvtárügy rendszerváltásáig
 • Stradling, Jan: A történelem rettegett asszonyai
 • Széchenyi István: Üdvlelde
 • Székely János: Cigány népismeret
 • Világrengető beszédek, melyek megváltoztatták a világot