2011. októberi újdonságok

Gazdaságtudomány:

 • Barabás Gyula: A monetáris program
 • Bozsik Norbert: Nemzetközi gazdaságtan 1.
 • Constantinovits Milán: Nemzetközi kereskedelmi ügyletek
 • Csáki György: A nemzetközi gazdaságtan és a világgazdaságtan alapjai
 • Csizmadia Zoltán: Innováció és együttműködés
 • Deml, Max: Grünes Geld
 • Európa peremén: új tagok és szomszédok
 • Europeanization of the Danube Region
 • Fugger, Horst: Mehr Geld verdienen mit Optionsscheinen
 • Langer, Waltraud: Österreichs Wirtschaft von A-Z
 • László Flóra: A fizetési rendszerek és a monetáris szabályozás
 • Lewis, Michael: The new new thing
 • Lőrincné Istvánffy Hajna: Nemzetközi pénzügyek
 • New directions in regional economic development
 • A pénzügyi intézményrendszer Magyarországon 2011
 • Public Administration in Times of Crisis
 • Rechnitzer János - Smahó Melinda: Területi politika
 • Regional integration, economic development and global governance
 • Reisinger, Karin: Handbuch Börsegang
 • Sikerek és kudarcok
 • Solt Katalin: Pénzügytan 1.
 • Szalka Éva - Dusek Tamás: Statisztika példatár 1.
 • Tóth István János: Vállalkozások készpénztartási szokásai és házipénztárának állománya


Jogtudomány:

 • Bíró György: Kötelmi jog
 • Bodor Tibor - Székely Ákos - Vaskuti András: Büntető eljárásjog
 • Brósz Róbert: Római jogi gyakorlatok
 • Büntető eljárásjog
 • Büntető törvénykönyv
 • Büntetőeljárás
 • Büntetőeljárási törvény
 • Cégjog
 • Deme Anna, Sz.: Antik eredetű kifejezések joghallgatók számára
 • Domokos Andrea: Az erőszakos bűnözés
 • Erdei Árpád: Tanok és tévtanok a büntető eljárásjog tudományában
 • Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés
 • Gárdos-Orosz Fruzsina: Alkotmányos polgári jog?
 • Jeney Petra: Európai közösségi jog
 • Kondorosi Ferenc: Bölcsőtől a csadorig
 • Kovács Péter: Nemzetközi közjog
 • Kovács Teréz: Vidékfejlesztési politika
 • Köles Tibor - Sághy Mária: Polgári jog 1-2.
 • Közigazgatási eljárás
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás (Ket.)
 • Kőhidi Ákos: Kártérítési jog
 • Lenkovics Barnabás: Dologi jog
 • Lomnici Zoltán: Az illetékjogszabályok magyarázata és gyakorlata
 • Magyar alkotmánytörténet
 • A Magyar Köztársaság Alkotmánya
 • Miskolczi-Steurer Annamária: Sportjog 2.
 • Munka törvénykönyve
 • Munkajogi kézikönyv
 • Nyitrai Péter, M.: Bevezetés a büntetőjogba
 • Nyitrai Péter, M.: Tansegédlet a Büntetés-végrehajtási jog című tantárgyhoz
 • OKRI Szemle
 • Papp Tekla: Atipikus szerződések
 • Petrovics Zoltán: Munkajog
 • Polgári törvénykönyv
 • Prónai Bence: Borjogi alapismeretek
 • Rixer Ádám - Hoffman István - Szilvásy István: Közigazgatási jog
 • Somody Benadette: Az ombudsman típusú jogvédelem
 • Személyi József: Egyházjog 1-2.
 • Szerződési alaptípusok
 • Szigeti Péter: Jogtani és államtani alapvonalak
 • A szimbólumok üzenete
 • Társasági jog
 • Társasági törvény
 • Tattay Levente: A közszereplők személyiségi jogai
 • Török Ferenc: Alapfokú iparjogvédelemi tankönyv
 • Vókó György: Büntetés-végrehajtási jog


Politika:

 • Győri Szabó Róbert: Bevezetés a politológiába
 • Mingst, Karen A.: A nemzetközi kapcsolatok alapjai
 • Oroszország, az Európai Unió és a közös szomszédság
 • The Oxford handbook of local and regional democracy in Europe
 • A posztszovjet országok nemzetközi beilleszkedése: külkapcsolatok és energetika
 • Sereg András: Bihari Mihály


Természettudományok:

 • Égert János - Jezsó Károly: Mechanika - szilárdságtan
 • Égert János - Nagy Zoltán: Mechanika - mozgástan
 • Hudelmaier, Klaus F.: Special deep foundation
 • Pusztai Pál: Algoritmusok és adatstruktúrák
 • Robbins-Roth, Cynthia: From alchemy to IPO
 • Shigley, Joseph Edward: Mechanical engineering design
 • Simmons, Colin H.: Manual of engineering drawing
 • Spooner, Alicia M.: Geology for dummies
 • Tools, techniques & approaches for sustainability
 • Young, Robert J. - Lovell, Peter A.: Introduction to polymers


Marketing, menedzsment:

 • Bálint Julianna: Minőség
 • Bencsik Andrea: Menedzsment alapjai
 • Blackman, Carolin: Negotiating China
 • Clausen, Elke: Mehr Erfolg auf Messen
 • Cohen, William A.: The marketing plan
 • Denning, Stephen: The leader's guide to radical management
 • Denning, Stephen: The springboard
 • Geffroy, Edgar K.: Abschied vom verkaufen
 • Kotler, Philip - Keller, Kevin Lane: Marketing-management (im deutsch)
 • Schmitt, Irmtraud: Praxishandbuch Event Management
 • Szabó József: Vállalati gazdaságtan
 • Ullman, David G.: The mechanical design process
 • Vörös József: Termelés- és szolgáltatásmenedzsment
 • Williams, Lynn: Readymade job search letters


Műszaki tudományok:

 • Alt, Franz: Sonnige Aussichten
 • Automative handbook
 • Döme Béla: Járműüzemeltetés és járműgazdálkodás
 • Fülöp Gábor: Közlekedési üzemtan 1.
 • Hirkó Bálint - Bikás Ernő - Bajor Péter: Ellátási lánc menedzsment 1-2.
 • Kellermann, Daniel: Ratgeber Erneuerbare Energie Beteiligungen
 • Recommendations for design and analysis of earth structures using geosynthetic reinforcements
 • Recommendations on excavations
 • Rokhlin, Stanislav I. - Chimenti, Dale E.: Physical ultrasonics of composites
 • Vasbeton szerkezetek


Informatika:

 • Juhász Sándor: Vállalati információs rendszerek műszaki alapjai
 • Kovalcsik Géza: MS Project 2007


Építészet:

 • A fóti templom és a romantika építészete
 • Handbook of creative cities
 • Kallinger, Winfried: Bautrager und Projektentwickler
 • Libik András: Fatüzelésű épített kályhák
 • A magyar parasztház


Egészségügy, szociális ellátás:

 • Butler, Ian: Social work with children and families
 • George, Mike: Learn to relax
 • Gray John: Men are from Mars, women are from Venus
 • Tipsord-Klinkhammer, Beverley - Andreoni, Colleen P.: Sürgősségi kórképek


Zenetudomány, művészet:

 • Mower, Mike: Concerto for Flute & Wind Orchestra [kotta]


Egyéb:

 • The American heritage dictionary
 • Az 1956-os forradalom és a romániai magyarság
 • Deák Piroska: Széchenyi emlékek nyomában Európában
 • Fábián Adrián: Vezetők és beosztottak a magyar közigazgatásban
 • A francia irodalom története
 • Hirn, Wolfgang: Herausforderung China
 • Makkai Ádám: A dictionary of American idioms
 • Egy mindig megújuló vállalat: a Chinoin története
 • Murphy, Raymond: English grammar in use
 • Sohajdáné Bajnok Katalin: Szolgáltatásmenedzsment a könyvtárban
 • Ton-That, Yves Cédric: Golfregeln + Etikette Klipp und Klar!
 • Tótfalusi István: Magyarító szótár