2011. szeptemberi újdonságok

Gazdaságtudomány:

 • Báger Gusztáv: Magyarország integrációja a nemzetközi pénzügyi intézményekbe
 • Bajmócy Zoltán: Bevezetés a helyi gazdaságfejlesztésbe
 • Bod Péter Ákos: Gazdaságpolitikai döntések válságos időkben
 • A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSz) eseménykrónika, 1988-2011.
 • A hazai építőipar versenyképességének javítása
 • A helyi kezdeményezésű gazdaságfejlesztési programok vizsgálata
 • Katits Etelka: Gazdálkodási ismeretek
 • Kompetencia-felmérés az észak-dunántúli munkáltatók körében
 • Kornai János: Gondolatok a kapitalizmusról
 • Közbeszerzés kommentár
 • Monti, Mario: Az egységes piac és a holnap Európája
 • Multipolarity
 • Oroszország két világ között
 • Puczkó László: Az attrakciótól az élményig
 • Regional economic outlook
 • Tomka Béla: Gazdasági növekedés, fogyasztás, életminőség
 • Trade finance during the great trade collapse


Társadalomtudomány, szociológia:

 • Albert Gábor: Emelt fővel
 • Asszimiláció, integráció, szegregáció
 • Bartha Eszter: Magányos harcosok
 • Bognár Bulcsú: Népi szociográfia és társadalomtudomány
 • Családpolitika más - más szemmel
 • Ferge Zsuzsa: Ferge Zsuzsa szociológus
 • Feuer Mária - Nagy Krisztina: Humán szakosok gyakorlati kézikönyve
 • Gyémánt Richárd - Katona Tamás: Demográfia
 • Helyzetkép a népesség egészségi állapotáról
 • Huszár Ágnes: A nő terei
 • Igazán szeretne egy gyermek nálunk és most megfoganni?
 • Kopátsy Sándor: Az emberi faj története
 • Kovrig Béla: Magyar társadalompolitika (1920-1945)
 • Kuczi Tibor: Munkásprés
 • Némedi Dénes: Klasszikus szociológia
 • A tartós munkanélküliség szociálpszichológiája

Jogtudomány:
 • Az Alkotmánybíróság határozatai 2010 1.
 • Balás Gábor - Domokos Andrea: Erdély rövid jogtörténete 1947-ig
 • Bartkó Róbert: A terrorizmus elleni küzdelem kriminálpolitikai kérdései
 • Bibó István: Az államhatalmak elválasztása
 • Büntető elvi határozatok 1981-1987
 • Christián László: A rendészet alapvonalai, önkormányzati rendőrség
 • Criminalising cartels
 • Ernszt Ildikó: A nemzetközi légiközlekedés védelme
 • A Fővárosi Bíróság évkönyve 2010
 • Igazságügyi szakértői kézikönyv
 • Iustum aequum salutare
 • Jakab Éva: Borvétel és kockázat
 • Kriminológiai és kriminalisztikai tanulmányok 19.
 • Kriminológiai tanulmányok 48.
 • A Köztársasági Elnöki Hivatal évkönyve, 2009-2010.
 • Kulcsár Kálmán: Út és tudomány
 • Larson, E. Richard: Sue your boss
 • Mackó Mária: Magyar alkotmányjog 1.
 • Az odaátra nyíló ajtó
 • Az Országgyűlés környezetvédelmi bizottságának tevékenysége
 • Örökség a jövőnek
 • PhD tanulmányok 9.
 • A polgári perrendtartás magyarázata
 • Szabadfalvi József: A magyar jogbölcseleti gondolkodás kezdetei
 • Szentpéteri István: Az igazgatástudomány szervezéselméleti alapjai
 • Szigeti Péter: Jogtani és államtani alapvonalak
 • Szöllősi Gábor: Szociális és gyermekvédelmi jog
 • A társasházak jogi szabályozásának problémái
 • Tobler, Christa - Beglinger, Jacques - Geursen, Wessel: Az EU versenyjogának szemléltető összefoglalása
 • Tóth Judit: Az uniós állampolgárság és választójogi összefüggései az önkormányzatoknál


Pedagógia:

 • Bánfalvy Csaba: Gyógypedagógus-történetek
 • Dinamikus csoport, dinamikus tanulás
 • DPR évkönyv 2010
 • Horváth H. Attila: Informális tanulás
 • Integrátl szemléletű feladatbank a természettudományos tehetséggondozáshoz középiskolában
 • Kocsis Miklós: A felsőoktatási autonómia közjogi keretei Magyarországon
 • Kósa András: Tankönyvek, szakkönyvek szerzőinek
 • MacGilchrist, Barbara - Myers, Kate: A sikeres iskola
 • Réthy Endréné: Tanári teljesítmény-visszajelzés hatása a tanulók személyiségére
 • A Széchenyi István Egyetem személyes megkeresésen alapuló pályakövetési vizsgálata
 • Szó-beszéd

Természettudományok:
 • Fizika (főszerk. Holics László)
 • Gore, Al: An inconvenient truth
 • Kémia (főszerk. Náray-Szabó István)
 • Kolonits Pál: Szerves kémiai feladatok gyűjteménye 1.
 • Magyarország környezetstatisztikai atlasza
 • Molnár Sándor: Játékelmélet
 • A nagy, a kicsi és az emberi elme
 • Sierra, Kathy: Agyhullám
 • Technológiák környezetterhelése
 • Tóth Gergely: Környezeti teljesítményértékelés
 • Tőkés Béla - Dunutz Gyöngyi - Dónáth-Nagy Gabriella: A kémia alapjai
 • Tuzson Zoltán: Miért nem lehet?

Marketing, menedzsment:
 • Dzsungel vagy esőerdő?
 • Fischer, Peter: Az első 100 nap a főnöki székben
 • A korszerű info-kommunikációs technológia nyújtotta lehetőségek és következményük a vállalati kommunikációban [CD]
 • A marketing-kutatás alapjai
 • Némethy László: Váltás az üzleti életben
 • Pulay Gyula: Tekintély és szabadság a nevelésben és a vezetésben
 • A vállalati kommunikáció és az etikusság [CD]
 • Varsányi Judit: Cégmenedzsment, cégvezetés

Műszaki tudományok:
 • Butler, James J.: The design, performance and analysis of slug tests
 • Constitutive modelling of granular materials
 • Finkenzeller, Klaus: RFID handbook
 • Gudehus, Gerd: Physical soil mechanics
 • Kalocsai Péter: Városi tömegközlekedés a Nyugat-Dunántúlon, 1867-1914
 • Lázár László: Közlekedés három az egyben
 • A magyar villamosenergiafogyasztás várható alakulása 2030-ig
 • Radetzky András: A helyi rádió
 • Sári Zsolt: A Skanzenvonat, a BCMOT 422-es története
 • Szeder Zoltán: Elektronikai készülékek hulladékainak kezelése, avagy mi történik (minek kellene történnie) a számítógépekkel, mitán kidobjuk őket?
 • Szeredi István: A szivattyús energiatározás helyzetének elemzése
 • Ytterdal, Trond - Cheng, Yuhua - Fjeldly, Tor A.: Device modeling for analog and RF CMOS circuit design

Informatika:
 • Digitális média
 • Fekete István - Gregorics Tibor - Nagy Sára: Bevezetés a mesterséges intelligenciába
 • Számítógépes eszközök hálózatba kötése lépésről lépésre
 • Tóth Bertalan - Lapteva Natalia: Programozzunk C# nyelven!

Egészségügy, szociális ellátás:
 • A családsegítő szolgálatok szerepe a társadalmi és munkaerő-piaci integrációban
 • Kiesewalter, Boris - Olk, Walter: Névvel jelölt orvosi szakkifejezések
 • Kontra György: Ezerszer ember: gyermek!
 • Közösségi munka a családsegítésben
 • Medical communication
 • Pataki Éva: Szociális munka csoportokkal
 • Shapiro, Rose: Beveszed?
 • Stratégiai tervezés a szociális munkában
 • Szerepváltozások
 • A szociális és munkaügyi rendszer feladatai és integrációs lehetőségei a tartós munkanélküliség kezelésében
 • Zakál Jenő: A rehabilitáció elméletének és rendszerének vázlata

Művészet, zeneművészet:
 • Marosi Ernő: A gótika Magyarországon
 • Prakfalvi Endre - Szűcs György: A szocreál Magyarországon
 • Sisa József: A magyar klasszicizmus
 • Zeneantropolisz
 • Zöllner, Frank: Michelangelo, 1475-1564

Nyelvtudomány, nyelvkönyvek ; irodalomtudomány:
 • Csörsz Rumen István: Szöveg szöveg hátán
 • Dicionárió de provérbios portugueses
 • Futász Dezső: Angol - magyar üzleti nagyszótár
 • Iser, Wolfgang: Az értelmezés világa
 • Ong, Walter G.: Szóbeliség és írásbeliség
 • Le Robert de poche
 • Rostás-Farkas György - Karsai Ervin: Cigány - magyar, magyar - cigány szótár

Történelem:
 • Batthyany Lajosné Zichy Antónia: Batthyany Lajos emlékezete
 • Bongiovanni, Alessandro: Ókori civilizációk
 • Boros Zsuzsanna: Rendszerváltozások Franciaországban
 • Bölöni Farkas Sándor: Erdély történetei
 • Castleden, Rodney: Konfliktusok, melyek megváltoztatták a világot
 • Egedy Gergely: Nagy-Britannia története, 1918-1990
 • Erős Zoltán. Magyar történelmi helynevek A-tól Z-ig
 • Für Balázs: Megérte?
 • Habermas, Jürgen: A posztnemzeti állapot
 • Hunfalvy Pál: Magyarország ethnográfiája
 • Kottra Györgyi Cs.: Magyar zászlók
 • Koselleck, Reinhart: Elmúlt jövő
 • Kölcsey Ferenc: Országgyűlési írások
 • Le Goff, Jacques: Európa születése a középkorban
 • "Lelkek az Elisium mezején"
 • Magyarország az első világháborúban
 • A második világháború
 • Mátyás Szabolcs: Tudnom kell, mert magyar vagyok
 • McLeod, Judyth A.: Legendás földek atlasza
 • Nemzet és radikalizmus
 • Nemzeti látószögek a 19. századi Magyarországon
 • Padfield, Peter: Himmler
 • Pejin Attila: A helytörténet-kutatás és -írás kézikönyve
 • Péterfi Gábor: Szabó Dezső és Féja Géza Trianon-reflexiója és külpolitikai nézetei
 • Popély Árpád: A (cseh)szlovákiai magyarság történetkronológiája, 1944-1992
 • Pulszky Ferenc: Magyarország archeológiája
 • Salamon Konrád: A harmadik úton
 • Széchenyi emlékezete
 • Vámbéry Ármin: A magyarság keletkezése és gyarapodása
 • Wetzel Tamás: A bevándorlás kérdése Magyarországon

Egyéb:
 • Balázs Dezső: Ember, jellem, írás
 • Buza Péter - Gadányi György: Fel a fejjel!
 • Goldziher Ignác: A zsidóság lényege és fejlődése
 • Hat hónap egy erősebb Európa szolgálatában
 • Híres magyar cégek
 • Jung, Carl Gustav: Freud és a pszichoanalízis
 • Láng Benedek: A Rohonci kód
 • Lepes, Josip: Fejezetek a testkultúra történetéből
 • A Magyar Könyvtárosok Egyesületének története, 1935-2009
 • May, Matthew A.: Elegáns megoldások nyomában
 • Navarro. Joe: Beszédes testek
 • Németh Pál: Az iszlám
 • Nyitrai Erika: Az érintés hatalma
 • Onfray, Michael: Az utazás elmélete
 • Pléh Csaba - Boross Ottília: Pszichológia
 • Ranschburg Jenő: A serdülés gyötrelmei
 • Simon Róbert: Iszlám kultúrális lexikon
 • Six months in the service of a stronger Europe
 • Szakértők és pártemberek
 • Vidra Szabó Ferenc: Könyvtári közös értékelési keretrendszer
 • Walter, Suzanne: Üzleti etikett vagány nőknek