2012. áprilisi újdonságok

Gazdaságtudomány:

 • Aktuális kérdések a piacliberalizáció területén
 • Altman, Daniel: Connected
 • Bálint Gyöngyvér: Statisztika elmélet és gyakorlat
 • Bessenyei István: Az államadósság kezelésének prevenciós és rehabilitációs stratégiái
 • A bizonyosság vége avagy Quo vadis demokrácia?
 • Huszka Péter: Termék- és árpolitika
 • Incoterms 2010
 • Judt, Tony: Balsors ül e tájon
 • Karsai Judit: A kapitalizmus új királyai
 • Kautz Gyula: A nemzetgazdasági eszmék fejlődési története és befolyása a közviszonyokra Magyarországon
 • Kovács Teréz: Vidékfejlesztési politika 
 • Laki Mihály: A termék- és szolgáltatáspiacok átalakulása 1989 után
 • Lengyel Balázs: Tudásalapú regionális fejlődés
 • Lin, Justin Yifu: New structural economics
 • Losoncz Miklós - Nagy Gyula: A globalizáció és a 2007-2011. évi pénzügyi válság
 • Magyarország társadalmi-gazdasági helyzete a 21. század első évtizedeiben
 • Muraközy László: Államok kora
 • OECD economic surveys: Hungary 2012
 • Ramberg, Jan: International commercial transactions
 • Régiók és nagyvárosok innovációs potenciálja Magyarországon
 • Sebestyén Tamás: Hálózati struktúra és egyensúly: a tudás-áramlás szerkezeti jellemzőinek kérdései
 • Varga Attila: A GMR - Európa modell és alkalmazása EU kohéziós politikai reformok előzetes hatásvizsgálata során
 • Varian, Hal R.: Mikroökonómia középfokon 
 • A világ számokban, 2012


Jogtudomány
:

 • Access to knowledge in the age of intellectual property
 • A Bárdossy per
 • Barna András: Angol - magyar tematikus jogi szótár
 • Benke József: Reményvétel
 • Bíró György: Szerződési alaptípusok  
 • Bortolotti, Fabio: Drafting and negotiating international commercial contracts
 • Brauneder, Wilhelm: A jogtörténet-tudományi kutatások Ausztriában
 • Csesznák Éva: Gazdasági típusú perek, különös tekintettel az FM-perre (1945-1953)
 • Csiziné Schlosser Annamária: Az egyházi jogi személy a régi és az újegyházügyi törvényben
 • Dezső Márta - Vincze Attila: Magyar alkotmányosság az európai integrációban
 • Dobrocsi Szilvia: Büntetőeljárási jog 2.
 • Emberi jogi garanciák és a nemzetközi migráció
 • Függelék az ideiglenes törvénykezési szabályokhoz
 • Hevesi Illés: A jogalkotó judikatura és a felek
 • Horváth Marcell: A Panama-csatorna szerződések avagy, Egy kis nemzet küzdelmei az önállóságért
 • Johns, Adrian: Piracy
 • Kecskés László: Polgári jogi fejlődés az angol és a skót jogban
 • Képes György: Dánia alkotmánytörténete a 13. század végétől napjainkig
 • Kloepfer, Michael: Verfassungsrecht 1-2.
 • Kosutány Ignác: Bevezetés a kánoni perjogba
 • A közbeszerzés joga
 • Mészáros Árpád: Büntetőjogi kodifikációk alkonyán és hajnalán
 • Nagy Ferenc: A magyar büntetőjog általános része
 • Nagy Ferenc:Visszapillantás kereskedelmi és váltótörvényünk harmincz esztendejére
 • Navratyil Zoltán: A varázsló eltöri pálcáját?
 • Purdy, Jedediah: The meaning of property
 • Sarlós Béla: A Tanácsköztársaság fontosabb jogszabályai
 • Sarlós Béla: A tanácsköztársaság forradalmi törvényszékei
 • Sun, Jeffrey C. - Baez, Benjamin: Intellectual property in the information age: knowledge as commodity and its legal implications for higher education
 • Szerzői jog és iparjogvédelem
 • Szilágyi Péter: Jogi alaptan 
 • Tóth Árpádné Masika Edit: A szabadság, biztonság, jog európai térségének reformja az európai alkotmányozás tükrében
 • Tóth Károly: Polgári törvénykezési jog 1.
 • Túry Sándor: Megállhat-e a m. kir. Curia jogegységi tanácsának a munkaadó felelőssége kérdésében hozott 13. számú polgári döntvénye?
 • Yogyakarta alapelvek
 • A Zala Megyei Bíróság kollégiumi véleményei 1992-2011


Politikatudomány, Európai Unió:

 • Beszámoló az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2011
 • Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet
 • Kuncz Ignácz: A nemzetállam tankönyve
 • Miért hagytuk, hogy így legyen?
 • Praznovszky Iván: A Monarchiától Trianonig egy magyar diplomata szemével
 • Sárközy Tamás: Magyarország kormányzása 1978-2012
 • Smuk Péter: Magyar közjog és politika, 1989-2011 
 • Új népvándorlás
 • Varga G. Gábor: A Malév-sztori
 • Vukman Péter: Moszkvától Londonig 


Szociológia, társadalomtudományok:

 • Alberoni, Francesco: Szeretlek
 • Burgerné Gimes Anna: Hat hét Indiában
 • A családi értékek és a demográfiai magatartás változásai
 • Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása
 • Laki Ildikó - Egressy Gergely: Esélyegyenlőségi fogalomtár 
 • Lőrincz Lajos: A közigazgatás alapintézményei 
 • Média közösség szolgálat
 • Pléh Csaba: A társalgás pszichológiája 


Pedagógia:

 • A Budapesti Tudományegyetem a Tanácsköztársaság idején
 • Czike Bernadett: Saját élményű pedagógusképzés 
 • Koncz István: A pedagógus szerepe a tehetségfejlesztésben


Természettudományok:

 • Berta Miklós - Farzan Ruszlán - Horváth András: Fizika informatikusoknak
 • Brooks, Michael: Fizika
 • Dixit, U. S. - Sarma, D. K. - Davim, J. Paulo: Environmentally friendly machining
 • Human-environment relations
 • Kaku, Michio: Hipertér
 • Ruth, Matthias: Modeling dynamic economic systems
 • Székely György: Fizika tudástesztek
 • Természetvédelmi növénytan
 • Urban environment


Marketing, menedzsment:

 • Boda László: Számvitel 2.
 • Boudreau, John W.: HR újratöltve avagy, Hogyan lehet bevált üzleti módszerekkel jobb személyi döntéseket hozni
 • Döntéseink csapdájában
 • Eszes István: Digitális gazdaság
 • Felsőoktatási minőségfejlesztési kézikönyv
 • Frisnyák Zsuzsa: Közlekedés, politika, 1945-1989
 • Gage, Randy: Hogyan építsünk MLM pénzgyárat
 • Gray, Julie: A tökéletes önéletrajz
 • Hallowell, Edward M.: Tündöklés
 • Lipták Dorottya: Vállalkozás, kultúra, polgárosodás 
 • Szegedi Zoltán: Ellátásilánc-menedzsment 
 • Wormell, Irene: Information consulting 


Műszaki tudományok:

 • Automobil Revue, 2012
 • Craughwell, Thomas J.: A háború tudósai
 • Gilb, James P. K.: The IEEE wireless dictionary 
 • Demirel, Yasar: Energy
 • Mechanical engineering and technology
 • Papadopoulou, Elena V. M.: Energy management in buildings using photovoltaics
 • Power theories for improved power quality


Informatika:

 • Adobe photoshop CS5
 • Avid media composer oktató [CD]
 • Bártfai Barnabás: Excel haladóknak 
 • Gál Tamás: Windows server 2008 R2 
 • Gépérzet : interfész, interakció, navigáció
 • Honlapépítés a XXI. században
 • Kopacz Botond: Internet Explorer 9 a zsebben
 • Mitchell, H. B.: Data fusion: concepts and ideas
 • Silverlight 4
 • Windows Phone fejlesztés lépésről lépésre


Építészet, építőművészet:

 • Jankovic, Ljubomir: Designing zero carbon buildings 


Egészségügy, szociális munka:

 • Egészség-gazdaságtan és technológia-elemzés
 • Holló Gábor: Szembetegségek
 • Molnár Kornélia: Járványtan
 • Scott, Gini Graham: Dolgozni jó!
 • Sólyom János: Gyermekgyógyászati diagnosztika és hormonvizsgálatok
 • Vécsei László: Betegvizsgálat és gyakorlati neurológia


Zeneművészet, művészetek:

 • Bartók Béla: Streichquartett IV. [kotta]
 • Messiaen, Olivier: Cantéyodayâ für Klavier [kotta]
 • Monteverdi, Claudio: Madrigali [CD]
 • Passuth Krisztina: Moholy-Nagy László
 • Quantz, Johann Joachim: Fuvolaiskola
 • Schubert, Franz: Streichquartett in a
 • Stravinsky, Igor: Histoire du soldat [kotta] 
 • Stravinsky, Igor: L'oiseau de feu [kotta]
 • Verdi, Giuseppe - Bruckner, Anton: Requiem [CD]
 • Vivaldi, Antonio: L'estro armonico


Nyelvtudomány, nyelvkönyvek:

 • Szabó József, P.: Kínai nyelvkönyv
 • Thaine, Craig: Cambridge academic English 
 • Veres Mária: Színes kérdések és válaszok német nyelvből


Egyéb
:

 • Babarczi-Schwartzer Ottó: A gyermek lelki világából
 • Daniss Győző: Újságíróiskola
 • Komoróczy Géza: A zsidók története Magyarországon
 • Kós Károly: Néprajz és muzeológia 
 • McMillan, Dina: De hiszen azt mondja, hogy szeret!
 • Mérő László: Mindenki másképp egyforma 
 • Ranschburg Jenő: Eltévedt gyerekek 
 • Sandel, Michael J.Mi igazságos? ... és mi nem? 
 • Visszatalálunk egymáshoz?
 • Vincze Edit, S.: A hűtlenségi per, 1871-1872
 • Winterhoff, Michael: Miért válnak zsarnokká a gyerekeink? avagy, A gyerekkor elrablása
 • Winterhoff, Michael: Nem kötelező zsarnoknak lenni! avagy, Miért nem elég egyedül a nevelés