2012. decemberi újdonságok

Gazdaságtudomány:

 • Blank, Steve - Dorf, Bob: The startup owner's manual
 • Faragó József: Tőzsde játszmák
 • Forgács Imre: Európa elrablása 2.0
 • Gunther, Max: A zürichi axiómák
 • Kassum, Julian: The G20
 • A közpénzügyek nagy kézikönyve
 • Molnár Gábor: A Déli Közös Piac (MERCOSUR) jelentősége a 20-21. századi Latin-Amerika integrációs folyamataiban
 • Száz János: Pénzügyi termékek áralakulása
 • Szegedi Károly: Álláskeresők könyve


Jogtudomány:

 • Adatvédelem és információszabadság a mindennapokban
 • Auer Ádám: Atipikus szerződések
 • Béli Gábor: Magyar jogtörténet
 • Bellamy & Child materials on European Community law of competition
 • Boros Anita: Közérthető közigazgatási hatósági eljárás
 • Bortolotti, Fabio: Drafting and negotiating international commercial contracts
 • Cégtörvény
 • Chisum, Jerry W. - Turvey, Brent E.: Crime reconstruction
 • Csődtörvény
 • Degré Alajos: Magyar alkotmány- és jogtörténet
 • Egri István Iván: Gazdasági társaságok átalakulása
 • E-jog
 • EU-jog
 • The European Court of human rights between law and politics
 • A gyógyulás és megújulás felé
 • Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland
 • Houck, Max M. - Siegel, Jay A.: Fundamentals of forensic science
 • Kajtár István: Bevezetés a jogi kultúrtörténetbe
 • Kommentár a munka törvénykönyvéhez
 • Kőszegfalvi Edit: Új munkajogi szabályok az egészségügyben
 • Közigazgatási eljárás
 • A közigazgatási eljárási törvény kommentárja
 • Lauterpacht, Hersch: The function of law in the international community
 • Milanovic, Marko: Extraterritorial application of human rights treaties
 • Nótári Tamás: Jog és társadalom a Lex Baiuvariorumban
 • Osterburg, James W. - Ward, Richard H.: Criminal investigation
 • The Oxford handbook of comparative constitutional law
 • Patyi András - Varga Zs. András: Általános közigazgatási jog
 • Pokol Béla: Középkori és újkori jogtudomány
 • Research handbook on the protection of intellectual property under WTO rules
 • Savino, John O. - Turvey, Brent E.: Rape investigation handbook
 • Sulyok Gábor: Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa: összetétel, szavazás, reform
 • Szente Zoltán: Bevezetés a parlamenti jogba
 • Változó civil világ


Politikatudomány, Európai Unió:

 • Bali Lóránt: A horvát-magyar határon átnyúló kapcsolatok jelene és jövője
 • Hesse, Joachim Jens: Das Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland
 • McKay, William - Johnson, Charles W.: Parliament and Congress
 • Pogonyi Szabolcs: Közösségelvűség és politikai liberalizmus


Szociológia, társadalomtudományok:

 • Balogh István: Rendszerválság és társadalomelmélet
 • A bizalmatlanság hálójában
 • City matters
 • Családlexikon
 • Darwin a szupermarketben
 • Digitalis_de_generacio
 • Giddens, Anthony: The consequences of modernity
 • Koliba, Christopher - Meek, Jack W. - Zia, Asim: Governance networks in public administration and public policy
 • The new public governance?
 • Pap András László: A megfigyelés társadalmának proliferációjától az etnikai profilalkotáson át az állami felelősség kiszervezéséig
 • Rácz Andrea: Barkácsolt életutak, szekvenciális (rendszer)igények


Pedagógia, pszichológia:

 • Almási Miklós: A szerelem lehetetlensége 
 • Bereczkei Tamás: Rejtett indítékok a párkapcsolatban
 • Freud, Sigmund: Bevezetés a pszichoanalízisbe 
 • Gyarmathy Éva: Diszlexia a digitális korszakban
 • Halász Gábor: Az oktatás az Európai Unióban
 • Középpontban a pedagógus
 • Ranschburg Jenő: Családi kör
 • Samu Ágnes: Kreatív írás


Természettudományok:

 • Hegedűs Miklós: Az algebra vívmányai az indiai matematika klasszikus korszakában
 • Molnár János: A napórákról
 • Mihalicz Csilla: A zöld 35 színe
 • Monostori Miklós: Paleoökológia


Marketing, menedzsment:

 • Átalakuló emberi erőforrás menedzsment
 • Design-inspired innovation
 • From knowledge management to strategic competence
 • Kennedy, Dan S. - Marrs, Jason: Óriási profittartalmú árazási stratégiák vállalkozóknak
 • Osterwalder, Alexander - Pigneur, Yves: Business model generation
 • A számvitel időszerű kérdései, 2012
 • Termékmenedzsment


Műszaki tudományok:

 • Szirmay László: Az atomreaktorok tervezése és működése


Informatika:

 • Anon, Ellen - Anon, Josh: Photoshop CS5 for nature photographers
 • Buttyán Levente - Vajda István: Kriptográfia és alkalmazásai
 • Evening, Martin: The Adobe Photoshop Lightroom 4 book


Építészet, építőművészet:

 • Alvar, Aalto: Aalto, Alvar
 • Bloszies, Charles: Old buildings, new designs
 • Cohen, Jean Louis: Ludwig Mies van der Rohe
 • Le Corbusier
 • Le Corbusier & P. Jeanneret
 • Le Corbusier et Pierre Jeanneret
 • Le Corbusier et son atelier rue de Sévres 35
 • Constructing architecture
 • Construction materials manual
 • Halász Ágnes: A szépség geometriája, a geometria szépsége
 • Jodidio, Philip: Hadid
 • Kelemen Bálint Zoltán: Bevezetés a romkarakterológiába
 • Kuma, Kengo: Materials, structures, details
 • Kundig, Tom: Houses 2.
 • Nussaume, Yann: Tadao Ando
 • A pannonhalmi bazilika felújítása
 • The re-creation of the European city
 • Timber construction manual
 • Zumthor, Peter: Thinking architecture


Egészségügy, szociális munka:

 • Máté Gábor: A sóvárgás démona
 • Merkin, Robert: Colinvaux's law of insurance
 • Templar, Richard: A meggazdagodás 100 szabálya
 • Yager, Jan: Azt hittem barátok vagyunk!


Nyelvtudomány, nyelvkönyvek:

 • Czifra Éva: Életmentő angol szóbeli nyelvvizsgákhoz
 • Hegedűs Rita: Pons grammar - practical & easy Hungarian


Egyéb:

 • Csánki Dezső: Az új magyar és úgynevezett közös czímerekről
 • Dlusztus Imre: Meglelé borát
 • Dukan, Pierre: Dukan-receptek
 • Hahner Péter: Az USA elnökei
 • Hillenbrand Laura: Rendíthetetlen
 • Kurucz Dénes: Útmutató a civilizációhoz
 • London 2012
 • MacMillan, Margaret: Béketeremtők
 • Newbold, K. Bruce: Population geography
 • Petrák Katalin: Emberi sorsok a 20. században
 • Prancz Zoltán: A valószínűségtől a bizonyosságig