2013. januári újdonságok

Gazdaságtudomány:

 • Aghion, Philippe: Teremtő rombolás 
 • Ahamed, Liaquat: A pénzvilág urai 
 • Bevezetés az Európai Unió politikáiba
 • Botos Katalin: Matuzsálemek kora 
 • Demográfiai évkönyv, 2011
 • Dialógus a regionális tudományról
 • Emberi erőforrás gazdálkodás
 • Fisher, Philip A.: Közönséges részvények - rendkívüli profitok - és egyéb írások
 • Friedman, Benjamin M.: Jólét és erkölcsösség
 • Galbács Péter: Aktív szabályozás vagy gazdaságpolitikai nihilizmus?
 • Galgano, Francesco: Globalizáció a jog tükrében
 • Gazdasági kannibalizmus, hátrányos helyzetű csoportok a munkaerőpiacon és az emberi erőforrás menedzsment
 • Győr-Moson-Sopron megye statisztikai évkönyve, 2011
 • Iván Gábor: Bevezetés az Európai Unió költségvetésébe
 • Kohn, Meir: Bank- és pénzügyek, pénzügyi piacok
 • Krugman, Paul R.: Elég legyen a válságból! most! 
 • Megyék, régiók statisztikai zsebkönyve, 2011
 • Metropolitan CEE
 • Mong Attila: Kádár hitele 
 • Nagy Zoltán: A faktoring
 • Puster János: Gazdaságtan 1x1 
 • Samuelson, Paul Anthony - Nordhaus, William D.: Közgadaságtan
 • Sárközy Tamás: A korai privatizációtól a késői vagyontörvényig
 • Válság és kommunikáció
 • Vaszari Tamás: Ingatlanbefektetés és menedzsment 


Jogtudomány:

 • Adatvédelem és információszabadság a gyakorlatban
 • Alkotmányos alapok
 • Bató Szilvia: Mert az ördög velem volt 
 • Beccaria, Cesare: A bűnökről és a büntetésekről 
 • Belovics Ervin - Molnár Gábor Miklós - Sinku Pál: Büntetőjog 2.
 • Bevezetés az alkotmányjogba
 • Bisztriczki László - Kántás Péter: Az új szabálysértési törvény magyarázata
 • Büntetőjog 1. Általános rész
 • Büntetőeljárási jog 1.
 • Darák Péter: A közigazgatási eljárások szabályait értelmező felsőbírósági döntések, 2005-2010
 • Drinóczi Tímea: Minőségi jogalkotás és adminisztratív terhek csökkentése Európában
 • Dudás Katalin: A régi és az új Munka Törvénykönyve összehasonlítása
 • EU-jog
 • Európai ombudsman-intézmények
 • Az európai uniós jogfejlődés irányai a Lisszaboni Szerződés után
 • Farkas Ákos - Róth Erika: A büntetőeljárás 
 • Horváth Zoltán - Tar Gábor: A nemzetközi szervezetek kislexikona
 • Igazságszolgáltatás a tudomány tükrében
 • Jakab András: Az új Alaptörvény keletkezése és gyakorlati következményei
 • Jakab Éva: Szerzők, kiadók, kalózok 
 • Kecskés László: Polgári jogi fejlődés az angol és a skót jogban
 • Kecskés László: A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben
 • Koltay András: A szólásszabadság alapvonalai
 • Kondorosi Ferenc: Európa
 • Kondorosi Ferenc - Maros Kitti - Visegrády Antal: A világ jogi kultúrái - a jogi kultúrák világa
 • Kovács M. Mária: Törvénytől sújtva 
 • Kukorelli István: Tradíció és modernizáció a magyar alkotmányjogban
 • Kukorelli István - Kővári Orsolya: Váltóállítók között 
 • Magyar - angol - magyar jogi szakszótár
 • Magyar - német - magyar jogi szakszótár
 • A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata
 • A médiaszabályozás kommentárja
 • Mezei Péter: A fájlcsere dilemma
 • Nagy Csongor István: Nemzetközi magánjog
 • Nemes András: Jogi és sportjogi ismeretek
 • Pénzügyi jog 2.
 • Petrik Ferenc: Közigazgatási bíróság - közigazgatási jogviszony
 • Rózsás Eszter: Szabálysértés kommentár
 • Rozsnyai Krisztina, F.: Közigazgatási bíráskodás Prokrusztész-ágyban
 • Sárközy Tamás: Államszervezetünk potenciazavarai
 • Szécsényi-Nagy Kristóf: Nagykomentár a fizetési meghagyásoseljárásról szóló törvényhez
 • Szente Zoltán: Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet, 1945-2005
 • Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés intézményének egyetemes és magyarországi jogtörténete
 • Vadál Ildikó: A közigazgatási jog kodifikációja
 • Varga Norbert: A magyar állampolgársági jog a 19. században
 • Várnay Ernő: Az Európai Unió joga
 • Viva vox iuris civilis
 • Vörös Imre: Csoportkép Laokoónnal 


Politikatudomány, Európai Unió:

 • Balogh László: Kormányformák, választási rendszerek, választások Kelet- és Kelet-Közép-Európában
 • Báger Gusztáv: Korrupció 
 • Bárány Attila - Laszlovszky József - Papp Zsuzsanna: Angol-magyar kapcsolatok a középkorban
 • Bibó István: Az európai politikai fejlődés értelme
 • Bóka Éva: Az európai föderalizmus alternatívája Közép-Európában 1849-1945
 • Horel, Catherine: A középnek mondott Európa
 • Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról
 • Kardos József: A Szent Korona-tan és a legitimizmus
 • Kérdések és válaszok az Európai Unióról
 • Kiss J. László: Változó utak a külpolitika elméletében és elemzésében
 • Köpeczi Bócz Edit: A titkosszolgálatok hálójában 
 • Laczkóné Tuka Ágnes: Az Európai Uniónk színe és fonákja
 • Losoncz Miklós: Az Európai Unió külkapcsolatai és külkapcsolati politikája
 • Magyar külpolitikai évkönyv, 2011
 • Magyarországi politikai pártok lexikona, 1846-2010 1.
 • Minc, Alain: A káosz kontinense? 
 • Müller Rolf: Politikai rendőrség a Rákosi-korszakban
 • Ormos Mária: Politikai eszmék, politikai gyakorlatok a 20-21. században
 • Összehasonlító politológia
 • Papp Dénes: Az internet közéleti felhasználása 
 • Simon János: Értékválság a politikában 
 • Szente-Varga Mónika: A gólya és a kolibri 
 • Szovjet diplomáciai jelentések Magyarországról a Hruscsov korszakban
 • Ugrin Emese - Varga Csaba: Új állam- és demokráciaelmélet
 • Ungváry Krisztián: A Horthy-rendszer mérlege 


Szociológia, társadalomtudományok:

 • Ember Judit: A határozat / A válogatás [DVD]
 • Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása
 • Ferge Zsuzsa: Vágányok és vakvágányok a társadalompolitikában
 • Hadfield, Sue - Hasson, Gill: Asszertivitás 
 • Hoffman István: Önkormányzati közszolgáltatások szervezése és igazgatása
 • A közbeszerzés alapjai
 • Mazsu János: Tanulmányok a magyar értelmiség társadalomtörténetéhez 1825-1914
 • McLuhan, Marshall: Médiamasszázs 
 • Mohás Lívia: Az agresszióról és a sikerkereső emberről
 • Nagy Marianna: Interdiszciplináris mozaikok a közigazgatási jogi felelősség dogmatikájához
 • Owen, Mark - Maurer, Kevin: A Bin Laden-akció 
 • Ridley, Matt: A józan optimista 
 • Szabóné Kármán Judit: A magyarországi roma/cigány értelmiség kistográfiája, helyzete, mentális állapota
 • Szabóné Kármán Judit: Őszintén a cigányokról
 • A világ számokban, 2013
 • Zimbardo, Philip: A Lucifer-hatás 


Pedagógia, pszichológia:

 • Affektív pszichológia
 • Belső Nóra: Utak egymástól 
 • Bodrog Miklós: Fények és árnyak 
 • Brizendine, Louann: A férfi agy 
 • A felsőoktatás-pedagógia kihívásai a 21. században
 • Györgyi Zoltán: A képzés és a munkaerőpiac 
 • Kiss Margit - Mezősi Károly - Pavlik Oszkárné: Értékelés a pedagógiában
 • Karácsony Sándor pedagógiája
 • Kontráné Hegybíró Edit - Dóczi-Vámos Gabriella - Kálmos Borbála: Diszlexiával angolul
 • A köznevelési törvény, 1993-2011/2012
 • Mező Ferenc: Tanulás
 • Mező Ferenc - Mező Katalin: Kreatív és iskolába jár!
 • Mező Ferenc - Mező Katalin: Tanulógép
 • Modern nevelés - magyar nevelés
 • Rogge, Jan-Uwe: Kell a gyereknek a korlát 
 • Schulz von Thun, Friedmann: A kommunikáció zavarai és feloldásuk 
 • A tehetség tanácsadás kézikönyve
 • Tehetségdiagnosztika
 • Tehetségkoordinátorok kézikönyve
 • Tóth Zoltán: Alkalmazott tudástérelmélet 
 • Weinhold, Janae B. - Weinhold, Barry K.: Intimitáskerülés


Természettudományok:

 • Cox, Brian: E=mc2 
 • Fenntartható fogyasztás?
 • Gott, Richard J.: Az univerzum feltérképezése 
 • Hraskó Péter: Biztos, hogy az energia megmarad? 
 • Laczkovich Miklós - Sós Vera, T.: Valós analízis 1.
 • Az ökölógiai lábnyom ökonómiája


Marketing, menedzsment:

 • Avornicului Mihály: Integrált vállalatirányítási információs rendszerek
 • Bálnulatos
 • Bőgel György: Terepszemle
 • European living labs
 • Faragó László: A jövőalkotás társadalomtechnikája
 • Gáspár Tamás: Strategia sapiens 
 • Károlyi László: Üzleti évszakok 
 • Kotler, Philip - Keller, Kevin Lane: Marketingmenedzsment 
 • Lapsánszky András: A hírközlés közszolgáltatási-közigazgatási rendszerének fejlődése és szerkezeti reformja
 • A műszaki menedzsment aktuális kérdései
 • Nemzetközi marketing a hazai gyakorlatban
 • Osterwalder, Alexander: Üzletmodell-építés 
 • Simon József: Az államháztartási számvitel alapjai és a közpénzügyi információs rendszer
 • Szántó Szilvia: Minden, ami marketing 
 • Thompson, Mark: Most építs nagy üzletet 
 • Wolf Gábor: Kisvállalati marketing biblia 


Műszaki tudományok:

 • Autodata [2013]
 • Bolla Csaba: Korrózió és korrózióvédelem 
 • A járműipari beszállítói hálózat Kelet-Közép-Európában és Magyarországon
 • Legát Tibor: A villamos aranykora 

Informatika:

 • Asztalos Márk - Levandovszky Tihamér: Linux programozás
 • Bártfai Barnabás: Makrohasználat Excelben
 • Perhiniák Márton: Acrobat gyorstalpaló (DVD-ROM)
 • Photoshop gyorstalpaló (DVD-ROM)
 • Photoshop mesterképző (DVD-ROM)
 • Tan, Pang-Ning - Steinbach, Michael - Kumar, Vipin: Adatbányászat
 • Webdesign mesterképző (DVD-ROM)


Építészet, építőművészet:

 • Csobajiné Tóth Judit: Műanyag és gumialapú lemezekből készülő csapadékvíz-szigetelések tervezési és kivitelezési szabályai
 • Ehleiter József: Urbanisztika és regionalitás
 • Grützmacher, Bernd: Cserépkályhák építése 
 • Fi István: Útburkolatok méretezése
 • Fi István: Úthálózatok méretezése és tervezése
 • Pryce, Will: Fa a világ építészetében
 • Többlakásos házak
 • Sinovcic, Damir: 50 US architects


Egészségügy, szociális munka:

 • Aamodt, Sandra: Üdvözöllek a gyereked agyában 
 • Célzott diagnosztika és célzott terápia az onkológiában 2.
 • Dósa Ágnes: Összehasonlító egészségügyi jog 
 • Kozári Monika: A nyugdíjrendszer Magyarországon Mária Teréziától a második világháborúig
 • Müller Péter: Örömről, játékról, önfeledtségről 
 • Rab Henriett: A nyugdíjbiztosítási ellátások fenntarthatóságának jogi garanciái
 • A személyiségzavarok pszichodinamikus pszichoterápiája

Zeneművészet, művészet:
 • Bach, Johann Sebastian: Messe in h-Moll [kotta] 
 • Bach, Johann Sebastian: Sechs Brandenburgische Konzerte, BWV 1046-1051 [kotta]
 • Bántainé Sípos Éva: A jó muzsikus látja amit hall és hallja amit lát
 • Bartók Béla: Tanz-Suite [kotta]
 • Beethoven, Ludwig van: Klaviersonaten [kotta]
 • Beethoven, Ludwig van: Sinfonie Nr. 1 (C-Dur) [kotta]
 • Beethoven, Ludwig van: Sinfonie Nr. 2 (D-Dur) [kotta]
 • Beethoven, Ludwig van: Sinfonie Nr. 3 (Es-Dur) [kotta]
 • Beethoven, Ludwig van: Sinfonie Nr. 5 (c-Moll) [kotta]
 • Beethoven, Ludwig van: Sinfonie Nr. 6 (F-Dur) [kotta]
 • Beethoven, Ludwig van: Sinfonie Nr. 7 (A-Dur) [kotta]
 • Beethoven, Ludwig van: Sinfonie Nr. 8 (F-Dur) [kotta]
 • Beethoven, Ludwig van: Sinfonie Nr. 9 [kotta] 
 • Beethoven, Ludwig van: Symphonie Nr. 2 D dur [kotta]
 • Beethoven, Ludwig van: Symphony 7 [kotta]
 • Beethoven, Ludwig van - Darvas Gábor: Sinfonie Nr. 4 (B-Dur) [kotta]
 • Berlioz, Hector: Symphonie fantastique [kotta] 
 • Brahms, Johannes: 2 Sonaten [kotta]
 • Brahms, Johannes: Variationen Op. 56a [kotta]
 • Debussy, Claude-Achille - Darvas Gábor: La Mer [kotta]
 • Dvořák, Antonín: Serenade for Strings [kotta]
 • Az ének-zene tantárgy-pedagógiája
 • Haydn Joseph - Fodor Ákos: Sinfonie Nr. 45 fis Moll [kotta]
 • Haydn, Joseph: Sinfonie Nr. 104., D dur [kotta]
 • Haydn, Joseph: Symphonie [kotta]
 • Liszt Ferenc: Eine Faust-Sinfonie [kotta]
 • Liszt Ferenc: Sonate [kotta] 
 • Mahler, Gustav: Symphony No. 4 [kotta]
 • Márkus Tibor: A jazz elmélete. 1. rész 
 • Mendölyné Kiss Cecília: Ide hallgass! 
 • Mozart, Wolfgang Amadeus: Klaviertrios [kotta]
 • Rimsky-Korsakov, Nikolay: Scheherazade op. 35 [kotta] 
 • Strauss, Richard: Till Eulenspiegels lustige Streiche [kotta]
 • Stravinsky, Igor: Movements for Piano and Orchestra [kotta]
 • Sziklavári Károly: Egressy Béni 


Nyelvtudomány, nyelvkönyvek:

 • Czifra Éva: Hogyan fejezzem ki az érzelmeimet angolul?
 • Székely Ervin: Magyar - portugál szótár 
 • Székely Ervin: Portugál - magyar szótár


Egyéb:

 • Az agglomerációk intézményesítésének sajátos kérdései
 • Angenendt, Arnold: A kora középkor 
 • Balibar, Étienne: Marx filozófiája 
 • Bárány Attila: Britek, angolszászok, vikingek
 • Bárány Attila: A normann hódítástól a Magna Cartáig
 • Birodalmak tündöklése és bukása
 • Both József: A futball egy nagy játék 4. 
 • Budzik, Mary Frances - Kerrigan, Michael - Phillips, Charles: Katolicizmus
 • Chaline, Eric: A történelem legnagyobb átverései 
 • Contextualising research in sport: an international perspective
 • A divat története a 20. században
 • Elek Tibor: Gion Nándor írói világa 
 • Enyedi György: Városi világ
 • Fagan, Brian M.: A nagy felmelegedés 
 • Grätzer György: Elmesport egy esztendőre 
 • Győri Szabó Róbert: A magyar külpolitika története 1848-tól napjainkig
 • Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés 
 • Jacek, Hugo-Bader: Fehér láz 
 • Kempelen Béla: A nemesség
 • "Köztes-Európa" vonzásában
 • Magyarország közigazgatási helynévkönyve, 2012. január 1.
 • Maruzs Roland: Tábornoki kar
 • Mihályi Gábor: Két apa között
 • Moisset, Jean-Pierre: A katolicizmus története 
 • Molnár Géza: Város vagy vidék
 • Nagy István: Győr vértanú püspöke, Apor Vilmos 
 • Ormos Mária: Van-e történelem?
 • Romsics Ignác: Magyar sorsfordulók 1920-1989
 • Rózsaligeti László: Magyar olimpiai lexikon, 1896-2012 
 • Rowley, Trevor: A normannok
 • Schiffer Miklós: The gentleman's style book 
 • Sebestény Anikó: Kakasvér és virágszirom 
 • Speidl Zoltán: Végállomás: Madeira 
 • Tomalin, Claire: Charles Dickens élete 
 • Tudósok a megismerés színterein
 • Ungváry Krisztián - Tabajdi Gábor: Budapest a diktatúrák árnyékában