2013. februári újdonságok

Gazdaságtudomány: 

 • Adó 2013 magyarázatok. (szerk. Herich György)
 • Adó 2013 teszt és példatár. (szerk. Herich György)
 • Adósság : tanulmányok adósságunk múltjáról, jelenérl és jövjérl. (összeáll. Vigvári András)
 • Adózás Európában : Ausztria, Ciprus, Horvátország, Magyarország, Románia, Szlovákia. (szerk. Herich György)
 • Aghion, Philippe: Teremtő rombolás : Verseny és innováció
 • Évkönyv 2012 : Fiatal Regionalisták VII. Konferenciája. (szerk. Reisinger Adrienn)
 • Handbook of public policy. (ed. by B. Guy Peters and Jon Pierre)
 • Handbook of Research on Entrepreneurship Policies in Central and Eastern Europe. (ed. by Friederike Welter, David Smallbone)
 • Herich György: Adótan
 • Herich György: Nemzetközi adótervezés
 • The Hungarian labour market : in focus: the evaluation of active labour market programs. (ed. by Károly Fazekas, Gábor Kézdi)
 • Ingatlanadattár : magyarországi lakásárak, 1997-2011 [CD]
 • Kettős adóztatási egyezmények : Az Adózás Európában - III. Nemzetközi Adókonferencia eladásainak anyagaiból készült tanulmányok. (szerk. Gunszt Katalin)
 • Koppány Krisztián: Módszertani segédlet és kiegészítő példatár : A mikroökonómia című tárgyhoz
 • Munkaerőpiaci tükör 2012. (szerk. Fazekas Károly, Benczúr Péter, Telegdy Álmos)
 • Nemzetközi adózás : adózás az Európai Unióban. (szerk. Herich György)
 • Telephelyek, fióktelepek adózási, számviteli kérdései : Az Adózás Európában - VI. Nemzetközi Adókonferencia eladásainak anyagaiból készült tanulmányok. (szerk. Herich György)
 • Theories of urban politics. (ed. by Jonathan S. Davies and David L. Imbroscio)
 • Tomcsányi Erzsébet [et al.]: Adózás és számvitel 2013


Jogtudomány:

 • Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae : tom. XLVIII, ann. 2011. (fel.szerk. Földi András)
 • Acta Iuvenum Caroliensia 3. (szerk. Deák Beáta)
 • Az Alkotmánybíróság határozatai, 2011. (szerk. Paczolay Péter, Bitskey Botond)
 • Állam és jog alapvető értékei a változó világban : Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola konferenciája. (szerk. Verebélyi Imre)
 • Asbóth-Hermányi Lőrinc: Módszertani útmutató a fizetési meghagyásos eljáráshoz
 • Bárdos Zoltán: A közösségi foglalkoztató mködésének protokollja, módszertani ajánlás a megvalósításhoz
 • Bartkó Róbert [et al.]: Bünteteljárási jog 1.
 • Bartkó Róbert [et al.]: Bünteteljárási jog 2.
 • A börtön kultúrája - kultúra a börtönben. (szerk. Korinek László, Kőhalmi László)
 • A Brüsszeli I. rendelet reformja : Tanulmánykötet. (szerk. Osztovits András)
 • Burián László [et al.]: Európai és magyar nemzetközi kollíziós magánjog
 • Collectio iuridica Universitatis Debreceniensis 8. (szerk. Görgényi Ilona [et al.])
 • Constitution for a disunited nation : on Hungary's 2011 fundamental law (ed. by Gábor Attila Tóth)
 • Contemporary legal challenges: EU - Hungary - Croatia. (Tímea Drinóczi [et al.] ed.s)
 • Dietz Gusztávné [et al.]: Polgári jogok kislexikona
 • Doszpoly Orsolya [et al.]: Diszpécserek szerepe az áldozatsegítésben
 • Essays of Faculty of Law University of Pécs Yearbook of 2012. (editor-in-chief Balogh Zsolt György)
 • Fantoly Zsanett: A büntető tárgyalási rendszerek sajátosságai és a büntetőeljárás hatékonysága
 • Farkas Ákos - Róth Erika: A büntetőeljárás
 • Forgó Eszter [et al.]: Önkéntesek szerepe az áldozatsegítésben
 • Forum. Acta juridica et politica. (főszerk. Homoki-Nagy Mária)
 • Gáspár Zoltán: Önkéntesek bevonása a bncselekményt elkövetett fiatalokkal végzett szakmai munkába
 • Gellér Balázs József: Legality on trial : A theoretical analysis of the legality of substantive criminal norms
 • Habóny János: A katonai bíróság előtt
 • Halász Vendel, Kecskés András: Társaságok a tőzsdén
 • Hatósági eljárásjog a közigazgatásban. (szerk. Patyi András)
 • Hegedűs Ibolya [et al.]: Pszichológusok az áldozatsegítésben
 • Herczeg Géza: Az államok nemzetközi közösségének változása és a nemzetközi jog
 • Herczegh Géza: A humanitárius nemzetközi jog fejldése és mai problémái
 • Informatika, jog, közigazgatás : Nemzetközi dokumentumok 1-4.
 • International law - a quiet strength : miscellanea in memoriam Géza Herczegh = Le droit international, une force tranquille. (ed. by Péter Kovács [et al.])
 • Kecskés László: Perelhet-e az állam? : Immunitás és kárfelelősség
 • Kondorosi Ferenc, Visegrády Antal: A jog társadalmi küldetése az európai integráció és globalizáció korában
 • Kriminológiai tanulmányok, 49.
 • Kukorelli István: Közjogi tűnődések
 • Különvéleményen - a jogállamért : Kukorelli István alkotmánybíró különvéleményei, 1999-2008. (szerk. Smuk Péter)
 • Lamm Vanda: A nukleáris energia hasznosításának nemzetközi jogi kérdései
 • Lazarev, Valerij Vasiljevic: A joghézag és kiküszöbölésének módja
 • Magyar és európai médiajog. (szerk. Koltay András, Nyakas Levente)
 • Magyar törvények és egyéb jogszabályok mutatója. (szerk. Ladik Gusztáv)
 • Magyarország és az Európai Unió : Díjnyertes pályázatok 2011. (szerk. Tamás Csaba Gergely)
 • A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata : [A 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján]. (szerk. Nagy Marianna és Hoffman István)
 • Il me semblait que j'étais moi-méme ce dont parlait l'ouvrage : Liber amicorum Endre Ferenczy. (szerk. Boóc Ádám, Fekete Balázs)
 • Mediáció : Közvetítői eljárások. (szerk. Sáriné Simkó Ágnes)
 • Nagy Zsolt: Metszetek a jogásztársadalomról
 • Az orvosszakértő a büntetőeljárásban. (szerk. Elek Balázs)
 • Palombella, Gianluigi: Costituzione e sovranitá : II senso della democrazia constituzionale
 • A Pannon Jogász Szimpóziumok története, 1971-2011. (szerk. Németh László)
 • PhD tanulmányok 11. (szerk. Ádám Antal)
 • Recent developments in European and Hungarian Competition Law. (ed. by András Osztovits)
 • Révész T. Mihály: A sajtószabadság érvényesülése Magyarországon, 1867-1875
 • Sajó András: Kritikai értekezés a jogtudományról
 • Sajó András: Társadalmi szabályozottság és jogi szabályozás
 • Szabó Imre: A jog és elmélete
 • Szathmáry-Király Orsolya: A csoportos foglalkozásba belépők szűrési módszerének kidolgozása
 • Szathmáry-Király Orsolya: A kihelyezett, illetve részben nyitott (vegyes) csoportos foglalkozások elkészítésének, megvalósításának protokollja és módszertana
 • Szécsényi-Nagy Kristóf: Nagykommentár a fizetési meghagyásos eljárásról szóló törvényhez : Nagykommentár a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvényhez
 • A szellemi tulajdon : az Állam- és Jogtudományi Kar által 2012. június hó 4. napján "A szellemi tulajdon védelme" címmel szervezett konferencián elhangzott eladások alapján készült tanulmányok gyűjteménye. (szerk. Barzó Tímea)
 • Szigeti Péter: Az út maga a cél : Társadalomelméleti tanulmányok
 • TEtt program az áldozatokért és tettesekért
 • Varga Csaba: A jog helye Lukács György világképében
 • Varga Zs. András: Ombudsman, ügyész, magánjogi felelsség : Alternatív közigazgatási kontroll Magyarországon
 • Vincze János: Magyarország Új Alkotmányának tervezete
 • Vörös Imre: Csoportkép Laokoónnal : A magyar jog és az alkotmánybíráskodás vívódása az európai joggal


Politikatudomány, Európai Unió:

 • Ágh Attila: Progress report on the new member states : Twenty years of social and political developments
 • Bibó István:A demokratikus közösségi értékelés és magatartás mintái
 • Bibó István:A jogfilozófiától a politikáig
 • Élő történelem : Horváth Jánossal, a parlamenti képviselk doyenével beszélget Spangel Péter
 • Az EU új feladata: konfliktusmegelzés és válságkezelés. (fel.szerk. Forgács Imre)
 • European futures : The perspectives of the new member states in the new Europe. (Attila Ágh, László Vass ed.s)
 • Gróf Batthyány Kázmér (1807-1854) emlékezete. (szerk. Ódor Imre, Rozs András)
 • Hargita Árpádné: Vissza Európába - rögös úton : egy közreműködő szemével
 • A jó kormányzásról : Elmélet és kihívások. (szerk. Szigeti Szabolcs, Frivaldszky János)
 • Kadhafi, Moammar el: Le livre vert : premiere partie : La solution du probléme de la Demokratie "Le pouvoir du peuple"
 • Kihívások és válaszok, 1994-1998 : választási program : szakmai fejezetek. (szerk. a Magyar Szocialista Párt)
 • Kim, Dae Soon: Göncz Árpád : politikai életrajz
 • Kimmel Emil: Végjáték a Fehér Házban : A helyettes szóviv titkai : Egy képzeletbeli sajtókonferencia jegyzkönyve
 • Márki-Zay János: Gróf Klebelsberg Kunó, aki talpra állította Magyarországot
 • Menekültek : az üldözések különböz formái : jelentés a nemzetközi humanitárius kérdések független bizottsága részére
 • Mohay Ágoston: Az Európai Parlament a Bíróság előtt : Az Európai Unió Bírósága gyakorlatának hatása az Európai Parlament intézményi pozíciójára
 • A peaceful world is possible : in honour of Judit Balázs. (ed. by Attila Fábián)
 • Szabó Tibor: Olaszország politikatörténete : 1861-2011
 • Van irány? : Trendek a magyar politikában. (Boda Zsolt, Körösényi András szerk.)
 • Vonyó József: Jobboldali radikálisok Magyarországon, 1919-1944 : tanulmányok, dokumentumok


Szociológia, társadalomtudományok:

 • Albert-Lőrincz Márton, Albert-Lőrincz Csanád: Multikulturalitás és demokrácia
 • Bacskó János: Hasznos tudnivalók a rendőri tevékenységről
 • Bagdikian, Ben H.: Az új médiamonopólium
 • Bartha Eszter: A munkások útja a szocializmusból a kapitalizmusba Kelet-Európában, 1968-1989
 • Berleur, Jacques - Hercheui, Magda David - Hilty, Lorenz M.: What kind of information society? : Governance, virtuality, surveillance, sustainability, resilience
 • Demográfiai portré 2012 : Jelentés a magyar népesség helyzetéről. (szerk. Őri Péter, Spéder Zsolt)
 • Dobos Ferenc: Nemzeti identitás, asszimiláció és médiahasználat a határon túli magyarság körében 1999-2011
 • Egyetemi élethelyzetek : ifjúságszociológiai tanulmányok 1-2. (szerk. Dusa Ágnes Réka [et al.])
 • Electronic government. (Maria A. Wimmer [et al.] eds.)
 • Fürcht Pál, Szabó Lajos, Virág Rudolf: Az önkormányzati törvény a gyakorlatban
 • Häusermann, Silja: The politics of welfare state reform in continental Europe : Modernization in hard times
 • Key competencies in the knowledge society : proceedings. (Nicholas Reynolds, Márta Turcsányi-Szabó ed.s)
 • Közösségi és közéleti aktivitás : vizsgálat három ország hét magyar kistelepülésén (szerk. Utasi Ágnes)
 • Mit értékelnek a magyarok? : Az Európai Értékrend Vizsgálat 2008. évi magyar eredményei. (szerk. Rosta Gergely, Tomka Miklós)
 • Népesedés, humángazdaság és társadalompolitika : A népesedés szociológiai és társadalom-gazdaságtani problémái a XXI. század elején. (szerk. Szretykó György)
 • A rendészettudomány határkövei : "Tanulmányok a Pécsi Határőr Tudományos Közlemények első évtizedéből". (szerk. Gaál Gyula, Hautzinger Zoltán)
 • Prell, Christina: Social network analysis : History, theory & methodology
 • The SAGE handbook of social network analysis. (ed. by John Scott and Peter J. Carrington)


Pedagógia, pszichológia:

 • Bagdy Emőke [et al.]: Teljesebbé válni : Önfejlesztés, önmegvalósítás, önmeghaladás
 • Fekete Mária - Grád András: Pszichológia és pszichopatológia jogászoknak
 • A köznevelési törvény, 1993-2011/2012
 • Nagy Czirok Lászlóné - Kárász Péter: Tudástérképek II. : Tanulásmódszertan- és gondolkodásfejlesztés tudástérképek segítségével 
 • O'Brian, Dominic: A sikeres vizsgázás titkai : [a 8-szoros memória világbajnok módszerével]
 • Singer Magdolna: Veszteségek ajándéka
 • Skill formation : Interdisciplinary and cross-national perspectives. (ed. by Karl Ulrich Mayer, Heike Solga)
 • Szüdi János: Kommentár a köznevelési törvényhez : kommentár a nemzeti köznevelésrl szóló 2012. évi CXC. törvényhez
 • Váradi Tibor: Lélektől lélekig - a harmonikus párkapcsolatról : A párkapcsolat aranyszabályai


Természettudományok:

 • Artificial intelligence : An international perspective. (Max Bramer eds.)
 • Artificial intelligence in theory and practice : proceedings. (Max Bramer eds.)
 • Bathe, Kalus-Jürgen:Finite-Elemente-Methoden
 • Bíró Tibor [et al.]: Legjobb gyakorlatokkal a zöld gazdaságért
 • Darabont Sándor - Jenei István Zoltán: Szilárdtestfizika
 • Fuzzy cognitive maps : advances in theory, methodologies, tools and applications. (ed. Michael Glykas)
 • Kaptay György: Anyagegyensúlyok : Makro-, mikro- és nano-méret rendszerekben
 • Lee, Yung-Li - Barkey, Mark E. - Kang, Hong-Tae: Metal fatigue analysis handbook : practical problem-solving techniques for computeraided engineering
 • Márki-Zay János: Folyadékmechanikai kísérletek vízzel és olajjal
 • Márki-Zay János: Mechanikai feszültségek szemléltetése fénypolarizáció segítségével
 • Jung, Michael - Langer, Ulrich: Methode der finiten Elemente für Ingenieure : Eine Einführung in die numerischen Grundlagen und Computersimulation
 • Öllős Géza: Környezetvédelem
 • Simon Tibor: A magyarországi edényes flóra határozója : Harasztok - virágos növények
 • System modeling and optimization. (Adam Korytowski [et al.] eds.)
 • Szabó Tamás: Szerkezetek dinamikája
 • Tenenev, Valentin A. - Yakimovich, Boris A.: Practice of genetic algorithms : monograph
 • Theoretical computer science. (Christian S. Calude, Vladimiro Sassone eds.)
 • Thorby, Douglas: Structural dynamics and vibration in practice : an engineering handbook


Marketing, menedzsment:

 • Buzás Sándor - Magyar Zsolt: Kincskeresőben avagy Vállalkozói életutak
 • Collaborative networks for a sustainable world. (Luis M. Camarinha-Matos, Xavier Boucher, Hamideh Afsarmanesh ed.s)
 • Enterprise architecture, integration and interoperability. (Peter Bernus, Guy Doumeingts, Mark Fox ed.s)
 • Handbook of Islamic Marketing. (ed. by Özlem Sandikci, Gillian Rice)
 • Huszka Péter: Értékteremtés a vállalatban 1.
 • Information systems - creativity and innovation in small and medium-sized enterprises. (Gurpreet Dhillon, Bernd Carsten Stahl, Richard Baskerville ed.s)
 • International Research Handbook on Successful Women Entrepreneurs. (ed. by Sandra L. Fielden, Marilyn J. Davidson)
 • Kecskés András: Felelős társaságirányítás : Corporate governance
 • Kiss Árpád: Alapismeretek az adószámvitelből, és a vezetői számvitelből : jegyzet, és feladatgyűjtemény menedzserképzéshez
 • Kiss Árpád: Számviteli alapismeretek menedzserképzéshez
 • Kiss Árpád: Számviteli alapismeretek menedzserképzéshez jegyzet feladatgyűjteménye
 • Klein Balázs - Klein Sándor: A szervezet lelke
 • Leveraging knowledge for innovation in collaborative networks. (Luis M. Camarinha-Matos, Iraklis Paraskakis, Hamideh Afsarmanesh ed.s)
 • Logisztikai antológia 2010. (szerk. Egri Imre, Földesi Péter, Szegedi Zoltán)
 • A marketing új tendenciái : Konferenciakiadvány 2012. (főszerk. Józsa László)
 • Odegov, Y. G. - Rudenko, G. G. - Galiakhmetov, R. A.: Personnel management
 • Simon János: Az államháztartási számvitel alapjai és a közpénzügyi információs rendszer
 • Szombati Orsolya: Értékesítés nyomulás nélkül
 • Tóth-Bordásné Marosi Ildikó, Bencsik Andrea: Szervezeti magatartás avagy a bizalom ereje
 • Válóczy István: Út a kozmikus rendszerekhez : rendszerszemlélet, rendszerszervezés, gyakorlat


Műszaki tudományok:

 • X. Európai Közlekedési Kongresszus : A városi és városközi közlekedés új útjain
 • Asphalt Paving Technology : Journal of the Association of Asphalt Paving Technologists : Austin, Texas, April 1-4, 2012.
 • Béres Lajos [et al.]: Hegesztési zsebkönyv
 • Borbély Gábor: Elektronikai áramkörök példatár
 • Gácsi Zoltán - Simon Andrea - Pázmán Judit: Fémkompozitok
 • Hegman Norbert [et al.]: Nanometrológia
 • A járműipari beszállítói hálózat Kelet-Közép-Európában és Magyarországon. (szerk. Rechnitzer János, Smahó Melinda)
 • Lukács Gergely Sándor: A zöldenergiahasznosítás rendszere
 • A Rádiótechnika évkönyve 2013. (szerk. Békei Ferenc)
 • Roósz András: Fémtan 1. : Ideális és reális kristályszerkezet, fázisok, diffúzió, kétalkotós egyensúlyi fázisdiagramok
 • Wired-wireless multimedia networks and services management. (Tom Pfeifer, Paolo Bellavista ed.s)
 • Wireless and mobile networking : proceedings. (Jozef Wozniak [et al.] ed.s)


Informatika:

 • Adobe InDesign CS6 : tanfolyam a könyvben
 • Advances in digital forensics 5. (Gilbert Peterson, Sujeet Shenoi ed.s)
 • Advances in digital forensics 6. (Kam-Pui Chow, Sujeet Shenoi ed.s)
 • Analysis, architectures and modelling of embedded systems : Proceedings (Achim Rettberg [et al.] eds.)
 • Artificial intelligence applications and innovations : Proceedings. (Harris Papadopoulos, Andreas S. Andreou, Max Bramer eds.)
 • Communications : Wireless in developing countries and networks of the future. (Ana Pont, Guy Pujolle, S. V. Raghavan ed.s)
 • Critical infrastructure protection 3. (Charles Palmer, Sujeet Shenoi ed.s)
 • Critical infrastructure protection 4. (Tyler Moore, Sujeet Shenoi ed.s)
 • Cultural computing. (Ryohei Nakatsu [et al.] eds.)
 • Education and technology for a better World : Proceedings. (Arthur Tatnall, Anthony Jones eds.)
 • Electronic participation. (ed.s Efthimos Tambouris, Ann Macintosh, Olivier Glassey)
 • Entertainment computing (ICEC 2009). (ed. by Stéphane Natkin, Jérôme Dupire)
 • Entertainment computing (ICEC 2010). (ed. by Hyun Seung Yang [et al.])
 • The future of identity in the information society. (Vashek Matyáš [et al.] ed.s)
 • Growth and development of computer-aided innovation. (Runhua Tan, Guozhong Cao, Noel León eds.)
 • History of computing : Learning from the past. (Arthur Tatnall ed.)
 • History of Nordic computing 2. (John Impagliazzo, Timo Järvi, Petri Paju eds.)
 • Human-computer interaction : INTERACT 2009. (Tom Gross [et al.] eds.)
 • Human-computer interaction : proceedings. (Peter Forbrig, Fabio Paternó, Annelise Mark Pejtersen eds.)
 • iNetSec 2009 : Open research problems in network security. (Jan Camenisch, Dogan Kesdogan ed.s)
 • Informatikai diákköri kutatások szemináriumi füzetek. (fel. szerk. Raffai Mária)
 • Intelligent Information Processing V. (Zhongzhi Shi [et al.] ed.s)
 • Middleware 2009 : Proceedings. (Jean M. Bacon, Brian F. Cooper eds.)
 • Middleware 2010 : Proceedings. (Indranil Gupta, Cecilia Mascolo eds.)
 • Network and parallel computing : Proceedings. (Chen Ding, Zhiyuan Shao, Ran Zheng ed.s)
 • Policies and research in identity management. (Elisabeth de Leeuw, Simone Fischer-Hübner, Lothar Fritsch ed.s)
 • Self-Organizing Systems : Proceedings. (eds. Thrasyvoulos Spyropoulos, Karin Anna Hummel)
 • Software services for e-Business and e-Society. (Claude Godart [et al.] ed.s)
 • Software services for e-World. (Wojciech Cellary, Elsa Estevez ed.s)
 • Software Technologies for Embedded and Ubiquitous Systems : Proceedings. (Sang Lyul Min [et al.] eds.)
 • Software Technologies for Embedded and Ubiquitous Systems : Proceedings (Sunggu Lee, Priya Narasimhan eds.)
 • Sziray József: Bevezetés a szoftver-technológiába
 • Talyigás Judit: Az Internet a kockázatok és mellékhatások tekintetében
 • Testing of software and communication systems : proceedings. (Manuel Núñez, Paul Baker, Mercedes G. Merayo eds.)
 • Testing Software and Systems : Proceedings. (Alexandre Petrenko, Adenilso Simäo, José Carlos Maldonado eds.)


Építészet, építőművészet:

 • Borbíró Virgil, Valló István: Győr városépítéstörténete
 • Gyáni Gábor: Az urbanizáció társadalomtörténete : tanulmányok
 • Posztumusz Ybl Miklós-díj 2010. (szerk. Winkler Barnabás, Domján Kornélia)
 • Véghely Tamás: Napelemek és napelemrendszerek szerelése


Egészségügy, szociális munka:

 • Egészségügyi statisztikai évkönyv, 2011
 • Egészség-gazdaságtan és technológia-elemzés : Az egészség-gazdaságtani elemzéstől a klinikia és finanszírozási döntéshozatalig. (szerk. Gulácsi László)
 • Emlékezünk orvosainkra. (szerk. Vincze János)
 • Gáspár Róbert:Az egészség 8 alapelve : a megelőzés és a megőrzés természetes útja
 • Harmadik országbeli állampolgárok hozzáférése az egészségügyi ellátórendszerhez. (szerk. Gellér Balázs József)
 • Kozári Monika: A nyugdíjrendszer Magyarországon Mária Teréziától a második világháborúig
 • Lázár Imre - Pikó Bettina: Orvosi antropológia
 • A magyar lakosság egészségi állapota az ezredfordulón. (szerk. Ádány Róza)
 • Megelőző orvostan és népegészségtan. (szerk. Ádány Róza)
 • Nyugdíj és gyermekvállalás tanulmánykötet, 2012. (szerk. Kovács Erzsébet)
 • Protocols for high-risk pregnancies : An evidence-based approach. (ed. by John T. Queenan, John C. Hobbins, Catherine Y. Spong)
 • Quinney, Anne - Hafford-Letchfield, Trish: Interprofessional social work : Effective collaborative approaches
 • A szülészet-nőgyógyászat egyetemi tankönyve. (szerk. Pál Attila)
 • A szülészet-nőgyógyászat tankönyve. (szerk. Papp Zoltán)

Zeneművészet, művészet:
 • Borsa Antal, 1902-1974. (írta, összegyűjt. és szerk. Biczó Zalán, Grászli Bernadett)
 • Debussy, Claude: Premier rhapsody for clarinet and orchestra : conductor's score
 • Debussy, Claude: Premier rhapsody for clarinet and orchestra : set of parts
 • Dobszay László: A klasszikus periódus
 • Fagottzene zongorával : op. 108
 • Fűzérke fuvolára, violára és hárfára : op. 51
 • Gárdonyi Zsolt - Nordhoff, Hubert: Összhang és tonalitás : a harmóniatörténet stílusjegyei
 • Hajnal a vízparton : darabok két gitárra
 • Olsvay Endre: Délibáb mélyhegedűre
 • Pasztorál fuvolára, zongorára
 • Üthangszeres szó- és kifejezéstár. (összeáll. Váray László)


Nyelvtudomány, nyelvkönyvek:

 • Budai László - Budai Andrea: Élő angol nyelvtan : tesztkönyv
 • Radványi Tamás - Székács Györgyné: English for business and everyday use : Középfokú társalgási és üzleti nyelvkönyv

Egyéb:

 • Auflösung historischer Konflikte im Donauraum : Festschrift für Ferenc Glatz zum 70. Geburtstag. (hrsg. Arnold Suppan)
 • Benedek Gábor: Irán történelme a kezdetektől napjainkig
 • Bokor Imre, Csendes László, Vincze János: Igazságot az 1956-os forradalomnak!
 • Gál László: Hagyományos logika
 • Győr, a királyi város : Győr, the royal borough : 1271-2011 : Válogatás a Városi Levéltár kincseiből. (szerk. Bana József, Baracskai András)
 • Hadak útján : a Népvándorlás kor kutatóinak XIX. konferenciája (szerk. Bíró Szilvia, Tomka Péter)
 • Kalmár György: Indira Gandhi
 • A Kárpát-medence földrajza. (főszerk. Dövényi Zoltán)
 • Mohl Antal: Győr eleste és visszavétele
 • Október 23. (szerk. Szigethy Gábor)
 • Problems of the world agriculture : Scientific journal. (ed.s Marcin Bukowski [et al.])
 • Széchényi Pál érsek emlékezete : Adalékok az életúthoz és a nagycenki múmia vizsgálatának eredményei. (szerk. Kristóf Lilla Alida és Tóth Vilmos)
 • Valló István: Győri képeskönyv
 • Varga Attila: Biblia és biztonságpolitika : Mert meg van írva a zsidók... : Mert meg van írva a nem zsidók... : Mert meg van írva a keresztények... : Mert meg van írva a Föld sorsa
 • Vincze János: Igazságot az 1956-os egészségügyieknek!