2012. januári újdonságok

Gazdaságtudomány:

 • Adó 2012 magyarázatok
 • Agrárátalakulás, környezeti változások és regionális fejlődés
 • Ainsworth, Jim H.: How to become a successful financial consultant
 • Balatoni András: Rövid távú előrejelző modell Magyarországra
 • Befektetésösztönzés és működőtőkebevonás
 • Benedek Dóra - Lelkes Orsolya: A magyarországi jövedelem újraelosztás vizsgálata mikroszimulációs modellel
 • Borsi Balázs: A technológiai megújulás, az innováció és a kutatás-fejlesztés mint versenyképességi tényezők a magyar gazdaságban
 • The challenge of development
 • Cikkek a cakkokról
 • Csath Magdolna: Kiművelt emberfők nélkül? 
 • Darvas Zsolt: Business cycle synchronization in the  enlarged EU: Comovements in the new and old members
 • Doing business in a more transparent world
 • Economic policy of Poland in the integrating Europe 2006-2007
 • Economy and foreign trade of Poland in 2004
 • Felzárkózásunk a kibővült Európában
 • Fleischer Tamás:Az infrastruktúra-hálózatok és a gazdaság versenyképessége
 • Fóti János - Lakatos Miklós: Foglalkoztatottság és munkanélküliség
 • Fusero, Paolo - Simonetti, Filippo: Il sistema IBLEO interventi e strategie 
 • Gas price policies
 • Globalizáció és fejlődés
 • Globalizáció és fejlődés a félperiférián
 • Gondolatok közös javainkról
 • Götzenberger, Anton-Rudolf: Schwarzgeld-anlage in der Praxis 
 • Groot, Henri L. F. de - Nahuis, Richard - Tang, Paul J. G.: Is the American model miss world?
 • Hankiss Elemér: Proletár reneszánsz
 • Herich György: Adótan 
 • Hills, John: Az állami és magánszektor a jóléti szolgáltatásokban
 • Honnan hová? : Tanulmányok a versenyképességről
 • Horváth Gyula: Európai regionális politika
 • Huizinga, Frederik - Broer, Peter: Wage moderation and labour productivity
 • The Hungarian labour market
 • Huzrik Anna - Vitéz Péter: Vállalkozz okosan! 
 • Illés Iván: Regionális gazdaságtan - területfejlesztés
 • Integrating the enterprise sphere of Central European countries in transition into European corporate structures
 • Jeder Euro ist hart verdient
 • Kállay László - Kissné Kovács Eszter - Kőhegyi Kálmán: Piaci környezet, szabályozás és vállalkozásösztönzés
 • A kis- és középvállalkozások helyzete a régiókban
 • Kovács György: Protestantizmus és kapitalizmus
 • A magyar gazdaság fenntartható növekedése
 • Magyar helyteremtés Európában
 • Mellár Tamás: Néhány gondolat a makroegyensúly értelmezéséhez
 • Mulder, Machiel - Zwart, Gijsbert: Government involvement in liberalised gas markets
 • Mustafa, Anwar: A vállalkozások gazdaságtana
 • Lelkes Orsolya: Társadalmi kohézió Magyarországon: elméleti alapok és tények
 • Lengyel Imre: Verseny és területi fejlődés
 • Régiók és városok az olasz modernizációban
 • Rekettye Gábor: Nemzetközi marketing
 • Salomaki, Aino: Remain in or withdraw from the labour market?
 • Sorsfordító esztendő
 • Spanyol tapasztalatok az EK csatlakozás előkészítésében
 • Speck, Stefan - Mulder, Machiel: Competition on European energy markets
 • Szakály Dániel: A repópiacok áttekintése, magyarországi tapasztalatok és lehetőségek
 • Területfejlesztés és közigazgatásszervezés
 • Thiel, Elke: Dollar-Dominanz, Lastenteilung und  amerikanische Truppenpräsenz in Europa
 • Vigvári András: Bevezetés a pénzügyekbe
 • World economic outlook


Jogtudomány:

 • Alijev, Namik: A nemzetközi jog és a hegyi-karabahi konfliktus
 • Babják Ildikó: Barbárság vagy germánság?
 • Balázs István:A közigazgatás változásairól Magyarországon és Európában a rendszerváltástól napjainkig
 • Bánk József: Törvényesítés a kánonjogban 
 • Bató Szilvia: A "büntetési rendszer" átalakításának megjelenése Kossuth Lajos Pesti Hírlapjában (1841-1844)
 • Bencze Mátyás: Elvek és gyakorlatok 
 • Beteiligungsfinanzierung
 • Blahó András - Prandler Árpád: Nemzetközi szervezetek és intézmények
 • Blanco, Luis Ortiz: Market power in EU antitrust law 
 • Bócz Endre 70. születésnapjára
 • Boóc Ádám: Polgári jog 2. Kötelmi jog
 • Büntetés végrehajtási jogszabályok
 • Büntetőjogi tanulmányok 12.
 • Csapó Zsuzsanna: Fegyverekkel szemben, fegyverekkel kézben
 • Domokos Andrea: A büntetőpolitika változásai Magyarországon
 • Az elveszejtett alkotmány
 • Emlékkönyv a Győr-Moson-Sopron megyei büntetés-végrehajtási intézet fennállásának 125. évfordulójára
 • Essays of Faculty of Law University of Pécs Yearbook of 2011
 • Az európai földszabályozás aktuális kérdései
 • Europaische Union
 • Europaischer Kontext der Entwicklung des Privatrechts auf dem Gebiet der Tschechischen Republik
 • Finkey Ferenc: Az 1792. évi büntetőtörvényjavaslat 150. évfordulója
 • Five years of EU membership
 • Fox, William F.: Understanding administrative law 
 • Hamilton, Robert W.: The law of corporations 
 • Handbook on identity-related crime
 • A hatalmi ágak megosztása
 • Határozatok végrehajtása határokon átívelő polgári és kereskedelmi ügyekben az Európai Unióban
 • Hegedűs Andrea: Az élettársi kapcsolat a polgári jogi kodifikáció tükrében
 • Horesnyi Julianna Csilla: Bérgarancia 
 • Hurdík, Jan - Polcák, Radim - Smejkalová, Terezie: Czech law in European regulatory context
 • Huszár Tibor: Fiatalkorú bűnözők 
 • Igazságügyi orvostan
 • International law - a quiet strength
 • Juhász Zsuzsanna: A börtön-egészségügy "gócpontjai" és  ártalomcsökkentő kezdeményezések külföldön
 • Kerényi István - Schuchtár Endre: Európai technikai jogharmonizáció a  villamossági termékeknél
 • Kis Norbert: Büntetőjog 1.
 • Kondorosi Ferenc: Európa : az állam- és jogfejlődés irányai
 • Magister Scientiae et Republicae
 • Magyar fogyasztóvédelmi magánjog - európai kitekintéssel
 • Máté Viktor: Külföldi közokiratok a magyar közjegyzői eljárásban
 • Mezey Barna: A munkáltatás szerepe a büntetés-végrehajtás történetében
 • Nagy Csongor István: Nemeztközi magánjog
 • Nánási László: A magyar királyi ügyészség története 
 • A német-osztrák jogterület klasszikus magánjogi kodifikációi
 • Opuscula Szegediensia 3., 4.
 • Organized crime and instability in Central Africa
 • Örökség és büntetőjog
 • Parlament, választás
 • Pazár Zoltán: Az ittasság és az iszákosság vizsgálata
 • Petrik Ferenc: Közigazgatási bíróság - közigazgatási jogviszony
 • Pleadings
 • Quot capita, tot sententiae
 • Schuchtár Endre: Európai technikai jogharmonizáció a gépiparban
 • Studia Iuridica Caroliensia 6.
 • A Sváb tükör
 • Szabó Szilárd: Bosznia-Hercegovina közjogi viszonya Ausztriához és Magyarországhoz 1878 és 1918 között
 • Tanulmányok Tóth Mihály professzor 60. születésnapja tiszteletére
 • A temetkezéssel kapcsolatos szabályozás
 • Travaux préparatoires of the negotiations for the elaboration of the United Nations convention against corruption
 • Treaties establishing the European Communities (ECSC, EEC, EAEC)
 • Ünnepi tanulmányok Balásházy Mária tiszteletére


Politikatudomány, Európai Unió:

 • 2011 global study on homicide
 • Ágh Attila: Institutional design and regional  capacity-building in the post accession period
 • Balsai-jelentés a 2006. őszi erőszakos rendőri fellépésről
 • Baneth András: The ultimate eu test book 
 • EU-csatlakozásunk stratégiai kérdései
 • EU - orosz kapcsolatok és a Keleti Partnerség
 • EU - orosz kapcsolatok és a Keleti Partnerség: tagállami érdekek és álláspontok
 • EU - Russian Relations and the Eastern Partnership
 • Az Európai Unió intézményi szemmel
 • Konok Péter: Az eszmék országútján 
 • Ludvig Zsuzsanna: Az EU Keleti kibővülésének forgatókönyvei Oroszország érdekei alapján
 • Müller György: Magyar kormányzati viszonyok
 • On the state of the EU integration process, vol. 1.
 • Póczik Szilveszter: Az iszlám forradalom 
 • Tőkéczki László: Polgári múlt - polgári jelen?
 • World development report 2012


Szociológia, társadalomtudományok:

 • Antal Tamás: Város és népképviselet 
 • Csíkszentmihályi Mihály: Tárgyaink tükrében 
 • Dárday Sándor: Közigazgatási törvénytár 
 • Explore Korea through Statistics 2007
 • Farkas Zoltán: Társadalomelmélet 3.
 • Gazda József: A harmadik ág 
 • Győr-Moson-Sopron megye statisztikai évkönyve, 2010
 • Helyi önkormányzatok
 • International handbook of globalization and world cities
 • Kessler, Rainer: Az ókori Izráel társadalma 
 • Közérdekvédelem
 • Közigazgatás-elmélet
 • Local government finance in times of crisis: an early assessment
 • The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy
 • Ridley, Matt: Az erény eredete 
 • Tari Annamária: Z generáció
 • Társadalmi rend és nyelvhasználat 1.
 • Urban sprawl in Europe


Pedagógia:

 • Albertné Herbszt Mária: Tanári beszédmagatartás 
 • Balázs Éva: Az EU-beli oktatásügy jogi és gyakorlati nézőpontból
 • DPR Évkönyv 2010 : A Széchenyi István Egyetem diplomás pályakövető programjának eredményei
 • Kognitív és affektív fejlődési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetőségei az iskola kezdő szakaszában,
 • Kósáné Ormai Vera - Horányi Annabella: Mi, pedagógusok
 • Migráció a felsőoktatásban
 • Migration in higher education
 • Neveléstudomány, reflexió, innováció
 • Pedagógusok arcképcsarnoka
 • Sárkány Péter: Szociálpedagógiai elméletek 
 • A Szegedi Tudományegyetem évkönyve
 • Tartalmi keretek a matematika diagnosztikus értékeléséhez
 • Varga Zoltán: Iskolai ártalmak 
 • Vekerdy Tamás: És most belülről... ; Álmok és lidércek 
 • Wößmann, Ludger: European "education production functions" : what makes a difference for students achievement in Europe?


Természettudomány:

 • Jordán Tibor - Recski András - Szeszlér Dávid: Rendszeroptimalizálás
 • McNeill, John Robert: Valami új a nap alatt 
 • Pataki György - Bela Györgyi - Kohlheb Györgyi: Versenyképesség és környezetvédelem
 • Prohl Andreas: Projection and quasi-compressibility methods for solving the incompressible Navier-Stokes equations
 • Ross, A. J.: Electromathematics 
 • Száz kémiai mítosz
 • Szili László - Tóth János: Matematika és Mathematica 


Marketing, menedzsment:

 • Belsky, Scott: A megvalósítás 
 • Bencsik Andrea: Small and silly? 
 • Benke Anna: Vezetőkről nem csak vezetőknek 
 • Bly, Robert W.: Selling your services 
 • Dressler, Melanie: Events und Veranstaltungen professionell managen
 • Enabling busieness in resources management
 • Gansterer, Helmut A.: Das Lernen. Der Geist. Die Siege. 
 • Kawasaki, Guy: Elbűvölés
 • Kralicek, Peter: Bilanzen lesen 
 • Laki Mihály: A termék- és szolgáltatáspiacok  átalakulása 1989 után
 • Lengyel László: Vállalkozási ismeretek 
 • Lorünser, Marc - Maier, Andreas: Online day trading für Einsteiger 
 • Malik, Fredmund: Führen, Leisten, Leben 
 • Morgenstern, Julie: Time management from the inside out 
 • Public relations
 • Schiffman Stephan: Cold calling techniques 
 • Schwarz, Torsten: Permission macht Kunden süchtig 
 • Vásárolok tehát vagyok


Műszaki tudományok:

 • Autodata 2012
 • Fancsali József: A járműipar helyzete és szerkezete a Nyugat-Dunántúlon
 • Farkas Tivadar: Ballisztika
 • Horváth Árpád emlékezete
 • Jakab László - Nagy Zsolt Levente: Szerbusz trolibusz 
 • Journal of the Association of Asphalt Paving Technologists
 • Kellermann, Daniel: Ratgeber Umwelt- und Erneuerbare Energie Beteiligungen
 • Kovács János: Szállítmányozási szakismeretek 9.
 • Lukács Gergely Sándor: Kistérségi energiarendszerek 
 • Lukács Gergely Sándor: Települési megújuló energia modellek
 • MacKay, David J. C.: Fenntartható energia - mellébeszélés nélkül
 • A megújuló energia hasznosítási cselekvési terv hatásai a hazai villamos energia piacra
 • Szállítmányozói szakszótár


Informatika:

 • Cantú, Marco: Delphi 5 mesteri szinten 
 • DOStalgia
 • Az infostrázsa
 • Isaacson, Walter: Steve Jobs 
 • Korst, Jan: Multimedia storage and retrieval
 • Kroenke, David M.: MIS essentials 
 • Li, Qing - Yao, Caroline: Real-time concepts for embedded systems
 • Penrose, Roger: A császár új elméje 
 • Webergonómia


Építészet, építőművészet:

 • Pattantyús-Ábrahám Ádám: Boltozatok és kupolák 
 • Soltész Ilona - Szakács György: Az épületek energiahatékonysága


Egészségügy, szociális munka:

 • Directory : Non-governmental organizations and drug abuse prevention, treatment and rehabilitation
 • Guidelines for the safe handling and disposal of chemicals used in the illicit manufacture of drugs
 • Guidelines for the treatment of drug dependence: a European perspective
 • Homofóbia Magyarország
 • A kábítószer-probléma Európában
 • Kálmánchey Márta: A belső ember növekedése 
 • Kubiszyn Viktor: Drognapló 
 • Measurement issues in drug policy analysis
 • Mortality related to drug use in Europe: public health implications
 • Munkafüzet a "Szociális és közösségi munka terepgyakorlat vezetés" szakirányú továbbképzés hallgatói részére
 • Pszichiátriai lexikon
 • Öregedő falvak a Nyugat-Dunántúlon
 • The state of the drugs problem in Europe
 • Terepgyakorlatok könyve
 • Tolle, Eckhart: Leben im Jetzt 
 • Tóth Mercédesz: Online szerelem 


Zeneművészet, művészet:

 • Balogh Sándor: A magyar népi furulyajáték alapjai 
 • Balogh Sándor - Bolya Mátyás: Magyar citerazene 1-2.
 • Bónis Ferenc: Élet-pálya: Kodály Zoltán 
 • Budden, Julian: Puccini 
 • Dokumentumfilmek 1920 és 1944 között
 • Du Yaxiong: A kínai zene zeneelméleti alapjai és kulturális háttere
 • Juhász Előd: Kocsis Zoltán 
 • Okos Tibor: A hangszeres magyar népzenéről
 • Revive Szegedin!
 • Váray László: Dobiskola [kotta] 

Nyelvtudomány:
 • Abdulla, Kamal - Kenessey Mária: Beszéljünk azerbajdzsánul 
 • Czifra Éva: Betegápolás 
 • Czifra Éva: Hogyan írjak motivációs levelet angolul?
 • English as a global language
 • Globish
 • Kenessey Mária: Azerbajdzsáni-magyar társalgás
 • A magyar nyelv nagyszótára
 • Navracsics Judit: Egyéni kétnyelvűség 
 • Walker, Robin - Harding, Keith: Tourism 2 


Egyéb:

 • Bärnkopf Zsolt: Az érzelmektől a kommunikációig 
 • Black, Jonathan: A világ titkos története 
 • Boros Ferenc: A magyar-szlovák kérdés történeti kontextusban
 • Brooks, Michael: Tudomány titkos anarchiája 
 • Commer, Heinz - Thadden, von Johannes: Managerknigge 2000
 • Dalos György: Viszlát, elvtársak! 
 • Diákcsemegék
 • Fateev, Andrej Mihajlovic: Világostól - Krímig 
 • Gereben Ágnes: A FÁK - tegnap, ma holnap 
 • Győri Ferenc: Tehetségföldrajz 
 • Győri tanulmányok, 30., 31.
 • Harmadik országbeli állampolgár kutatók integrációja
 • Huth, Pierre: A nyughatatlan ember 
 • In labore frucuts
 • Kaszás György: Gondolkodjunk, mert vagyunk!
 • Kun, Nicolas de: Onze siécles de relations belgo-hongroises et luxembourgo-hongroises
 • "Magyarország és Azerbajdzsán: a kultúrák párbeszéde"
 • Magyarország régiói
 • Mészáros István: Mindszenty-bibliográfia szemelvényekkel
 • Mirnics Zsuzsanna: A közös rorschach vizsgálat 
 • O'Brien, Dominic: Memóriafejlesztés 
 • Obrusánszky Borbála: Azerbajdzsán 
 • Palánkai Tibor - Székely Csaba - Tóth Mihály: Csatlakozásra készülünk
 • Person, Ethel Spector: Szerelmi álmok és végzetes  találkozások
 • Sartre, Jean-Paul: Being and nothingness 
 • Taylor, Alan John Percivale: A Habsburg Monarchia, 1809-1918 
 • Törnqvist, Gunnar: The geography of creativity
 • Tudomány - felsőfokon
 • Válság és apokalipszis
 • A világháboru okiratai
 • Welty, Roger: The Thai and I