2012. júniusi újdonságok

Gazdaságtudomány:

 • Black, John - Hashimzade, Nigar - Myles, Gareth D.: A dictionary of economics
 • European Union at the crossroads
 • Felsőoktatás és munkaerőpiac
 • Global business, marketing and tourism conference 2012 [CD]
 • Globalizáció és fejlődés
 • Globalizáció és fejlődés a félperiférián
 • A közbeszerzési eljárások új szabályai 1.24 [CD]
 • MAGunk erejéből
 • Nárai Márta: A civil/nonprofit szervezetek működési keretei
 • Soros György: Pénzügyi vihar Európában és az Egyesült Államokban
 • Szerényi Attila: Biztonságos munkavégzés feltételei azépítőiparban
 • Target costing
 • A tudomány és az oktatás vonzásában
 • Varga Orsolya: Jogi, gazdasági, vállalkozási ismeretek


Jogtudomány:

 • Alkotmány és jogalkotás az EU tagállamaként
 • American constitutional interpretation
 • Aust, Anthony: Modern treaty law and practice
 • Bell, Stuart: Environmental law
 • Bisztriczki László - Kántás Péter: Az új szabálysértési törvény magyarázata
 • Bradley, Anthony Wilfred - Ewing, Keith D.: Constitutional and administrative law
 • Comparative constitutional law
 • Constitutional law of 10 EU memeber states
 • Craig, Paul - De Búrca, Gráinne: EU law
 • Dezső Márta - Vincze Attila: Magyar alkotmányosság az európai integrációban
 • Dolgozatok az állam- és jogtudományok köréből
 • Az Európai Unió jogi fundamentumai
 • Fangfei Wang, Faye: Online dispute resolution
 • Fayer László: Az 1843. évi javaslatok anyaggyűjtménye
 • Fleck Zoltán: Változások és változatlanságok
 • Gilman, Jonathan - Merkin, Robert: Arnould's law of marine insurance and average
 • Grád András: A strasbourgi emberi jogi bíráskodás kézikönyve
 • Grundgesetz
 • Hegedűs Bulcsú: Előadásvázlatok az adatvédelmi jog általános részéből
 • Hörnle, Julia: Cross-border internet dispute resolution
 • Hűse Lajos: A semmi ágán
 • Jakab András: Az új Alaptörvény keletkezése és gyakorlati következményei
 • Jones, Alison: EU competition law
 • Kadner Graziano, Thomas: Összehasonlító szerződési jog
 • Kocsis Miklós - Tilk Péter: Az új alkotmányjogi panaszeljárás igénybe vétele a gyakorlatban - jogalkalmazóknak [CD]
 • Krämer, Ludwig: Az Európai Unió környezeti joga
 • Lodder, Arno R. - Zeleznikow, John: Enhanced dispute resolution through the use of information technology
 • A magyar büntetőtörvénykönyv a bűntettekről és vétségekről (1878 : 5.tcz.) és teljes anyaggyűjteménye
 • Maritime law
 • Online dispute resolution: theory and practice
 • Pokol Béla: Autentikus jogelmélet
 • Pokol Béla: A bírói hatalom
 • Prugberger Tamás: Magyar munka- és közszolgálati jogi reform európai kitekintéssel
 • Schmitt, Carl: Völkerrechtliche Grossraumordnung
 • Staat und Kirchen in Ungarn
 • Szeibert Orsolya: Családi jog
 • Székely László: A személyiségi jogok hazai elmélete
 • Temesi Géza: Természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek
 • Ujpéteri Elemér: Az olasz korporatív törvényhozás
 • Vajna Károly: Hazai régi büntetések
 • Werbőczy István: Verbőczi első része II-dik czikkelyénekmagyarázattya, avvagy az Egyházi rendnek polgári megkülönböztetése Magyarországban
 • Zuck, Rüdiger: Das Recht der Verfassungsbeschwerde


Politikatudomány, Európai Unió:

 • Abélès, Marc: Az állam antropológiája
 • Ács Vera - Lengyelné Cseke Rita - Gellérné Lukács Éva: Portraits of migrant third-country nationals in Hungary
 • The EU - Achievements and Challenges
 • Fukuyama, Francis: Államépítés
 • Győri Szabó Róbert: A magyar külpolitika története 1848-tól napjainkig
 • Nalepa, Monika: Skeletons in the closet
 • Németh István: Demokrácia és diktatúra Németországban, 1918-1945 1-2.
 • Pokol Béla: Politikaelmélet
 • Smuk Péter: Magyar közjog és politika, 1989-2011.
 • Szente Zoltán: Kormányzás a dualizmus korában


Szociológia, társadalomtudományok:

 • Nagy József, R.: Boldog téglafalak között
 • Sik Domonkos: A modernizáció ingája
 • Somogyi Éva: Hagyomány és átalakulás
 • Vicsek Lilla: Fókuszcsoport


Pedagógia:

 • Einhorn Ágnes: Feladatkönyv
 • Mérlegen a magyar iskola
 • Twemlow, Stuart W. - Sacco, Frank C.: Miért nem működnek az iskolai bántalmazás-ellenes programok


Természettudományok:

 • Bardzokas, Demosthenis I.: Mathematical methods in electro-magneto-elasticity
 • Christodoulou, Christos - Georgiopoulos, Michael: Applications of neural networks in electromagnetics
 • Communication acoustics
 • Cook, Peter J.: Clean energy, climate and carbon
 • Ecology of cities and towns
 • Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Győr-Moson Sopron Megyei Területi Csoport tanulmánykötete, 2011
 • Jørgensen, Sven Erik: Introduction to systems ecology
 • Keviczky László: Két-szabadságfokú irányítási rendszerek
 • Lebon, G.: Understanding non-equilibrium Thermodynamics
 • Papp Dóra: Földméréstan és kitűzés
 • Petróczky Ferenc: Hidrológia
 • Scharle Péter: Lineáris rugalmasságtan
 • Topping, B. H. V. - Khan, A. I.: Parallel finite element computations
 • Vorländer, Michael: Auralization


Marketing, menedzsment:

 • Emery, Barry: Sustainable marketing
 • Etang, Jacquie, L': Public relations
 • The global public relations handbook
 • Groth, Alexander: Führungsstark in alle Richtungen
 • Lindstrom, Martin: Buyology
 • Malik, Fredmund: Corporate policy and governance
 • Malik, Fredmund: Management
 • Malik, Fredmund: Managing performing living
 • Malik, Fredmund: Was alle Manager brauchen [CD]
 • Martin, Diane: Sustainable marketing
 • Maucher, Helmut: Management - Brevier
 • Public relations research
 • Public relations theory 2.
 • Taylor, David J.: Never mind the sizzle...


Műszaki tudományok:

 • Altintas, Yusuf: Manufacturing automation
 • Brückner, Volkmar: Elements of optical networking
 • Daczko, Joseph A.: Self-consolidating concrete
 • Delatte, Norbert: Concrete pavement design, construction and performance
 • "Hogyan tovább közforgalmú közlekedés?"
 • Megújuló energia megállás nélkül
 • Progresszív energia(forradalom)
 • Ozsváth Gábor Dániel: Patakmalmok a Kárpát-medence keleti felében
 • Scholz, Gero: IT-Systeme für Verkehrsunternehmen
 • Ternaux, Elodie: Material world 3
 • Textile composites and inflatable structures 2


Informatika:

 • Corke, Peter: Robotics, vision and control
 • Nemeslaki András: Vállalati internetstratégia
 • Windows Phone-receptek


Építészet, építőművészet:

 • Acélszerkezetek méretezése az Eurocode 3 alapján
 • Acélszerkezetek méretezése példatár az Eurocode előírásai alapján
 • Alumínium függönyfalak, üvegtetők
 • Armuth Miklós: Fa tartószerkezetek
 • Bálint Julianna: Építőanyagok
 • Balogh Ágnes: Német építőipari szakmai nyelvkönyv
 • Betonszerkezetek méretezése az Eurocode alapján
 • Booth, Edmund - Key, David: Earthquake design practice for buildings
 • Bradbury, Dominic: Korszerű természetes ház
 • Branczik Márta: Korszerű lakás, 1960
 • Blockley, David: Bridges
 • Building skins
 • Cost-effective building
 • Designers' guide to Eurocode 8
 • Dulácska Endre: Földrengés elleni védelem, egyszerű tervezés az Eurocode 8 alapján
 • Dulácska Endre: Kisokos statikusoknak
 • Épületek megépült teherhordó szerkezeteinek erőtani vizsgálata és tervezési elvei
 • Eurocode 7
 • Exhibitions and displays
 • Farkas Zsuzsa - Pandula András: Akadálymentes házak, lakások
 • Fátrai György: Történeti tetőszerkezetek
 • Ferkai András: Molnár Farkas
 • Gausa, Manuel - Salazar, Jaime: Szabadon álló családi ház
 • Glass in building
 • Herzog, Thomas - Krippner, Roland - Lang, Werner: Facade construction manual
 • Hidy István: A zöldtető
 • Horváth Sára Erzsébet - Laczkovics János - Jandáček, Václav: Boltívek és áthidalások
 • Hugues, Theodor - Steiger, Ludwig: Timber construction
 • Interior spaces
 • Istvánfi Gyula: Az építészet kezdetei
 • Libik András: Fatüzelésű épített kályhák
 • Limbrunner, George F. - Aghayere, Abi O.: Reinforced concrete design
 • Madhavi, T. Ch. - Kameshwara Rao, Kamalakara: Fiber reinforced concrete
 • Magasépítési létesítmények ellenőrző erőtani számítása az MSZ EN szerint
 • A magyar parasztház
 • Mérnöki faszerkezetek
 • Mommertz, Eckard: Akustik und Schallschutz
 • Nagy Béla: A település, az épített világ
 • Neufert, Ernst - Neufert, Peter - Kister, Johannes: Architects' data
 • Pattantyús-Ábrahám Ádám: Boltozatok és kupolák
 • Photovoltaics
 • Polónyi Károly: Építész-településtervező a perifériákon
 • Reis Frigyes: Az épületakusztika alapjai
 • Schiszler Attila: Tervezési ismeretek
 • Seregi György: Acélvázas csarnokok
 • Solar architecture
 • Szalai András: Poézis és forma
 • Szerényi Attila: Építőipari közös feladatok
 • Szerényi Attila: Hagyományos és rendszerzsaluzatok készítése
 • Szerényi István: Építőipari gépek
 • Szerényi István: Víz-, hő- és hangszigetelések készítése
 • Szerényi István - Gazsó Anikó - Bársony István: Faszerkezetek építése 2.
 • Szerkezetek tervezése tűzteherre az MSZ EN szerint (beton, vasbeton, acél, fa)
 • Takács Ákos: Építéskivitelezés-szervezés
 • Tartószerkezeti tervdokumtációk tartalmi és formai követelményei
 • Terhek és hatások
 • Vasbetonszerkezetek méretezése az Eurocode 2 alapján
 • Veres Réka - Szerényi István - Bársony István: Faszerkezetek építése 1.
 • Zöch, Peter - Loschwitz, Gesa: Európai tájépítészet


Egészségügy, szociális munka:

 • Barcy Magdolna: Csoportmódszerek alkalmazása a segítésben és a fejlesztésben
 • Együttműködés és felelősségvállalás tanulása a szociális és közösségi munkában
 • Finkey Ferenc: A fiatalkorúak felügyelő hatóságának feladata és tagjainak munkaköre
 • Galambor Rita - Matolcsi Zsuzsa: IKSz
 • Módszertani kézikönyv tereptanároknak


Zeneművészet, művészetek:

 • Seregi György: Iparművészet 1100 fokon


Nyelvtudomány, nyelvkönyvek:

 • Obergfell, Christoph: Deutsch in 30 Tagen
 • The Oxfrod dictionary of foreign words and phrases
 • Rohrer, Hans-Heinrich: Kommunizieren im Beruf
 • Scherling, Theo: Liebe in Mai
 • Scherling, Theo: Das schnelle Glück
 • Scherling, Theo: Speed Dating
 • Seiffert, Christian: Schreiben in Alltag und Beruf
 • Das Testbuch Wirtschaftsdeutsch


Egyéb:

 • Badiou, Alain: A század
 • Collectio Diplomatica Hungarica [DVDROM]
 • Az erdélyi fejedelmek oklevelei, 1560-1689 [DVD-ROM]
 • Erdélyi Z. Ágnes: 33 világhírű magyar a XX. századból
 • Értekezések a történettudományok köréből, 1867-1947 [DVD-ROM]
 • Gray, John: Jéghideg Mars és tűzforró Vénusz
 • Ókori keleti történeti chrestomathia
 • Rumi Tamás: Két kör
 • Sparrow, Tim - Knight, Amanda: Applied EI
 • A társadalomföldrajz lokális és globális kérdései
 • Thoroczkay Gábor: Írások az Árpád-korról
 • Történelmi szöveggyűjtemény
 • Válaszúton a mezőgazdaság
 • Zizek, Slavoj: A törékeny abszolútum