2012. májusi újdonságok

Gazdaságtudomány:

 • Ascent after decline
 • Godley, Wynne - Lavoie, Marc: Monetary economics 
 • OECD economic surveys: Hungary 2012
 • Rural tourism and sustainable business
 • Szakács Imre: Az adózás nagy kézikönyve
 • Szalai Erzsébet: Globális válság - magyar válság - alternatívák
 • Az üzemanyagárak inflációs hatásai
 • Verseny és szabályozás, 2011


Jogtudomány:

 • Antalfi Mihály: Polgári perrendtartás
 • Bacsó Jenő: A polgári per célja
 • Balogh Ágnes - Kőhalmi László: Büntetőjog 1.
 • Barna András: Angol - magyar tematikus jogi szótár
 • The basic law of Hungary
 • Bogsch Árpád: Az olasz polgári perrendtartásról
 • Büntetés végrehajtási jogszabályok
 • Büntető-ügyi rendeletek és utasítások
 • Csányi Csaba: Tanúvédelem
 • Cseszka Éva: Gazdasági típusú perek, különös tekintettel az FM-perre (1945-1953)
 • Csiziné Schlosser Annamária: Az egyházi jogi személy a régi és az újegyházügyi törvényben
 • Csődtörvény
 • Ereky István: Jogtörténelmi és közigazgatási jogi tanulmányok 1/3.
 • Gajzágó László: A nemzetközi jog mivoltáról
 • Gazdasági jog
 • Halász Vendel: Társaságok a tőzsdén
 • Havas Henrik: Könyörtelenek
 • Horváth Marcell: A Panama-csatorna szerződések
 • Horváth Zoltán: Az Európai Unió szerződéses reformja - az Unió Lisszabon után
 • Kartsoke Alajos: A főmagánvád költségvetési terhéről, különös tekintettel a háborúra
 • Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog
 • Kállai Gábor: A magyar közjog alapjai 
 • Kis Norbert: Büntetőjog 2.
 • Korrupciós kockázatok Magyarországon 2011
 • Magánjog 3.
 • Magyarország Alaptörvénye
 • A médiaszabályozás kommentárja
 • Molnár Gábor Miklós: Az adócsalás a költségvetési csalásban
 • Munkajog
 • Nemessányi Zoltán: A bizományi és szállítmányozási szerződés
 • Nochta Tibor - Juhász László - Szécsényi László: A gazdaság jogi szabályozása
 • Pénzügyi jog 2.
 • Petrik Ferenc: Közigazgatási bíróság - közigazgatási jogviszony
 • Recent developments in European and Hungarian Competition Law
 • Rózsás Eszter: Szabálysértés kommentár
 • Ruszoly József: Európai jog- és alkotmánytörténelem
 • Somfai Balázs: Családjog
 • Temesi Géza: Természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek
 • Tobler, Christa - Beglinger, Jacques - Geursen, Wessel: Az EU versenyjogának szemléltető összefoglalása
 • Az új Polgári Törvénykönyv Bizottsági Javaslata magyarázatokkal


Politikatudomány, Európai Unió:

 • Aly, Götz: Hitler népállama
 • Gombos Katalin: Az Európai Unió jogának alapjai 
 • Kellerhoff, Sven Felix - Kostka, Bernd von: Kémek fővárosa, Berlin
 • Kritikus kampány
 • Smuk Péter: Magyar közjog és politika, 1989-2011
 • Szigeti Péter: Társadalomkutatás - mi végre?


Szociológia, társadalomtudományok:

 • A kommunikatív állapot
 • Korniss Péter: Egy sor cigány
 • Pléh Csaba: A társalgás pszichológiája
 • Reklám és fogyasztóvédelem [CD]
 • A társadalom aspektusai


Pedagógia:

 • A győri jogászképzés évszázadai
 • A szakképzési törvény, 1993-2011
 • Varga Aranka: Gyermekvédelem és iskola


Természettudományok:

 • 50 méter körüli átmérőjű körcsarnokok geodéziai mérései
 • Borgulya István: Optimalizálás evolúciós számításokkal 
 • Csányi Vilmos: Ironikus etológia
 • Csúszózsaluzatos technológiával épülő tornyszerű létesítmények geodéziai kitűzése
 • Hall, Judy: Kristálybiblia
 • Hall, Judy: Kristálybiblia 2.
 • Knight, Randall D.: Physics for scientists and engineers
 • Knight, Randall D. - Jones, Brian: College physics
 • McIntyre, David H.: Quantum mechanics 
 • Young, Hugh D.: Sears & Zemansky's college physics


Marketing, menedzsment:

 • Blümmert, Gisela: Vezetői tréninggyakorlatok
 • Freedman, Des: A médiapolitika mint közpolitika 
 • Klein Sándor: Vezetés- és szervezetpszichológia
 • Popovic, Igor S.: A tökéletes állásinterjú 
 • Rockley, Ann: Managing enterprise content
 • Warrillow, John: Az önjáró vállalkozás avagy hogyan hozz létre olyan céget, amley aktív közreműködésed nélkül is képes profitot termelni?


Műszaki tudományok:

 • Étude sur les transports maritimes 2010
 • Fundamentals of thermal-fluid sciences
 • Hughes, Edward: Electrical and electronic technology 
 • A közművesítés integrált rendszerében a fémes csővezetékek érintésvédelme nagyfeszültségű szabadvezetékek közelében
 • Review of maritime transport 2011
 • Sensortechnik aktuell 2012


Informatika:

 • 20 éves a magyarországi internet
 • Bluttman, Ken - Ballew, Joli: Adobe Photoshop elements 10 
 • Chun, Wesley J.: Core Python application programming 
 • Deitel, Paul: Internet & world wide web
 • Hanselman, Duane: Mastering MATLAB 
 • Hogan, Lynn - Rutledge, Amy: Practical computing
 • Kloss, Jörg H.: Android apps with app inventor 
 • Pfleeger, Charles P.: Analyzing computer security
 • Ullman, Larry: Modern JavaScript
 • Válogatott tanulmányok a vállalati biztonság témaköréből


Építészet, építőművészet:

 • Arbeiterviertel und Arbeiterstädte zwischen 1750 und 1950
 • Bede Béla: Magyar szecessziós építészet
 • Best tall buildings 2011
 • Merev cölöptest méretezése horizontális teherre
 • Országos vezető módszertani szociális otthon
 • Panelos épületek FRANKI cölöp- és résalapozási terveinek egységesítése
 • Vázas épületek
 • Virdi, Surinder Singh: Construction science and materials


Egészségügy, szociális munka:

 • Dewhurst's textbook of obstetrics & gynaecology
 • Shapiro, Debbie: A test az elme tükre 

Zeneművészet, művészetek:

 • Vallomások Istenadta tehetségről és felelősségről


Nyelvtudomány, nyelvkönyvek:

 • Horváth Miklós: Nagy Origó nyelvvizsgakönyv
 • Marin, T.: La prova orale 1. 
 • Marin, T.: La prova orale 2.
 • Olasz - magyar tematikus nyelvvizsgaszótár
 • Székácsné László Éva: 888 kérdés és válasz spanyol nyelvből 


Egyéb:

 • Bicsérdy Gábor: Rövidítések enciklopédiája 
 • Csíkszentmihályi Mihály: Kreativitás
 • Funke, Fritz: Könyvismeret
 • Gadd, Ann: Árulkodó szokásaink
 • Hankó B .Ludmilla - Heé Veronika: A cseh irodalom története a kezdetektől napjainkig
 • Lehrer, Jonah: Hogyan döntünk?
 • Kongzi: Konfuciusz bölcseletei
 • "Magyarország és Azerbajdzsán: a kultúrák párbeszéde"
 • Magyarország régiói
 • Oxlade, Christopher: Találmányok
 • Paulus Diaconus: A langobardok története 
 • Seethaler, Sherry: 160 tudományos válasz őrült kérdésekre