2012. márciusi újdonságok

Gazdaságtudomány:

 • Geenhuizen, Marina van: Creative knowledge cities
 • Montgomery Douglas C. - Runger, George C.: Engineering statistics
 • Ni, Pengfei: The global urban competitiveness report - 2011
 • OECD factbook 2011
 • OECD regional outlook 2011
 • A válság második hulláma


Jogtudomány:

 • Államelmélet 2.
 • Casebook Europarecht
 • Dezső Márta - Vincze Attila: Magyar alkotmányosság az európai integrációban
 • Eilmansberger, Thomas: Europarecht 2.
 • Az elveszejtett alkotmány
 • Az Európai Unió gazdasági joga 1.
 • Felelősségvállalás, kapcsolat és helyreállítás
 • Kirs Eszter: Demokratikus átmenet a háborús bűntettek árnyékában
 • Magyarország Alaptörvénye
 • Polgári perrendtartás
 • Schroeder, Werner: Grundkurs Europarecht
 • Szuchy Róbert: Az összefonódás-ellenőrzés Európai Uniós szabályai a jogbiztonság tükrében
 • Thiele, Alexander: Europarecht
 • Az új Munka Törvénykönyvének magyarázata
 • Varga Domokos György: Jogvédők a nemzet szolgálatában
 • Vogelaar, Floris O. W.: The EU competition rules


Politikatudomány, Európai Unió:

 • Állam - egyház és az egyetemalapító Pázmány
 • Általános jelentés az Európai Unió tevékenységeiről, 2011
 • Jogfosztás : Tanulmányok a numerus claususról
 • Sey István: Fejezetek az európai integráció 20. századi történetéből


Szociológia, társadalomtudományok:

 • Arctalan (?) nemzedék
 • Bethlehem, Jelke: Handbook of web surveys 
 • Csepeli György: Örök visszatérés?
 • How's life? : measuring well-being
 • Koncz István: Sikeres, mert hiteles
 • Kovács I. Gábor:Elitek és iskolák, felekezetek és etnikumok
 • Modern analysis of customer surveys with applications using R
 • Székelyi Mária - Barna Ildikó: Túlélőkészlet az SPSS-hez


Pedagógia:

 • Bajusz Klára: Felnőttoktatási felfogások a 20. században
 • Czike Bernadett: Saját élményű pedagógusképzés
 • Didaktika
 • Leiner Károly: Elveszett gyerekek országa
 • Nagy Tamás: Gépész szakmai alaptárgyak oktatásának módszertana
 • Puskás László: Az informatikai technológia oktatásának módszertana
 • Sáska Géza: Új társadalomhoz új embert és új pedagógiát!


Természettudományok:

 • Insperger Tamás - Stépán Gábor: Semi-discretization for time-delay systems
 • Mascia, Leno: Polymers in industry from A - Z
 • Mészáros Ernő: A természettudományok rövid története
 • Schubert, Ulrich: Synthesis of inorganic materials
 • Tél Tamás - Gruiz Márton: Chaotic dynamics
 • Zalka Károly: Épületek komlpex statikai vizsgálata
 • Zalka Károly: Global structural analysis of buildings


Marketing, menedzsment:

 • Koncz István: Médiapszichológia
 • Thompson, Richard J.: Crystal clear
 • Working toward sustainability


Műszaki tudományok:

 • Ayers, James B.: Encyclopedia of supply chain management
 • Engineering solutions for sustainability
 • Építményszerkezetek korrózióvédelme
 • Fiber optic sensors
 • Gimsing, Niels J. - Georgakis, Christos T.: Cable supported bridges
 • Handbook of position location
 • Kollár László, P. - Springer, George S.: Mechanics of composite structures
 • Maloberti, Franco: Understanding microelectronics
 • O'Connor, Patrick D. T. - Kleyner, Andre: Practical reliability engineering
 • Oláh Ferenc - Rózsa Gábor: Automatikai építőelemek
 • Pätzold, Matthias: Mobile radio channels 
 • Pérez, André: Mobile networks architecture
 • Principles of coomunications, networks and systems
 • RFID and the internet of things
 • Robyns, Benoit: Electricity production from renewables energies
 • Treloar, Roy D.: Plumbing
 • Viszota Gyula: A Széchenyi híd története az 1836:XXVI. t.c. megalkotásáig
 • Wong, K. Daniel: Fundamentals of wireless communication engineering technologies
 • World energy outlook 2011
 • Zalka Károly: Stability of large structures


Informatika:

 • Benedek Zoltán: Szoftverfejlesztés C++ nyelven
 • Forstner Bertalan: Bevezetés a mobilprogramozásba
 • Gál Tibor: Interfésztechnikák
 • Gilb, James P. K.: Wireless multimedia
 • Golding, Paul: Connected services
 • Harris, Simon - Ross, James: Kezdőkönyv az algoritmusokról
 • Hosszú Gábor: VHDL-alapú rendszertervezés
 • Juhász Sándor: Vállalati információs rendszerek műszaki alapjai
 • Kis Balázs: Angol - magyar informatikai fordítói szótár
 • Kis Balázs: A fordító számítógépe
 • Mackey, Alex: A .NET 4.0 és a Visual Studio 2010
 • Nemes Tamás - Lehnert Imre: Az EDI
 • Sharp, John: Microsoft Visual C# 2005 lépésről lépésre
 • Shepherd, George: Microsoft ASP.NET 2.0 lépésről lépésre
 • Troelsen, Andrew: A C# 2008 és a .NET 3.5
 • Troncy, Raphael - Huet, Benoit - Schenk, Simon: Multimedia semantics
 • Tur, Gokhan - De Mori, Renato: Spoken language understanding
 • WirelessMAN
 • Zakas, Nicholas C. - McPeak, Jeremy - Fawcet, Joe: Professzionális Ajax


Építészet, építőművészet:

 • Branczik Márta: Korszerű lakás 1960
 • Gausa, Manuel - Salazar, Jaime: Szabadon álló családi ház
 • Gelfand, Lisa: Sustainable renovation
 • Green, Melvyn: Building codes for existing and historic buildings
 • Kurrer, Karl-Eugen: The history of the theory of structures
 • Lorászkó Balázs: Gyalogos hidak Magyarországon
 • Szalai András: Poézis és forma
 • Wagner, Otto: Írások, tervek, épületek


Egészségügy, szociális munka:

 • Devolder, Pierre - Janssen, Jacques - Manca, Raimondo: Stochastic methods for pension funds
 • Helyi szociális ellátórendszer Magyarországon
 • Horváth Sándor: Két emelet boldogság
 • Oktatási segédanyag a tereptanárképzésben résztvevők számára
 • Szirbik Gabriella: Bevezetés a mai magyar szociálpolitikába


Zeneművészet, művészetek:

 • Balassa Sándor:  I. vonóstrió [kotta]
 • Balassa Sándor: II. vonóstrió [kotta]
 • Balassa Sándor: II. szonatina zongorára [kotta]
 • Balassa Sándor: Gödöllői concertino
 • Balassa Sándor: Ha szól a tárogató [kotta]
 • Balassa Sándor: Nyári intermezzo [kotta]
 • Balassa Sándor: Preludiumok és fantázia orgonára
 • Balassa Sándor: Tizenkét könnyű zongoradarab [kotta]
 • Bujtás József: Három duó fuvolára és hegedűre


Nyelvtudomány, nyelvkönyvek:

 • Buhlmann, Rosemarie: Wirtschaftdeutsch von A - Z
 • Firnhaber-Sensen, Ulrike: Deutsch im Krankenhaus
 • Kaufmann, Susan: Orientierung im Beruf


Egyéb
:

 • Belső Nóra: Utak egymáshoz
 • Introduction to audiovisual archives
 • Magyar László András: A műember története
 • A Rákóczi-szabadságharc és Közép-Európa
 • Welsch, Wolfgang: Esztétikai gondolkodás