2012. novemberi újdonságok

Gazdaságtudomány:

 • Andor László: Tíz év után...
 • Bessant, John - Tidd, Joe: Innovation and entrepreneurship
 • Béza Dániel: Technológiatranszfer
 • Magyar statisztikai évkönyv, 2011
 • Taylor, John B. - Weerapana, Akila: Economics
 • Változó világ: társadalmi és gazdasági útkeresés


Jogtudomány:

 • Bajáki Veronika: Magyar állampolgárság - kettős állampolgárság
 • Bírósági végrehajtás
 • Boros Anita: Közérthető közigazgatási hatósági eljárás
 • Brewer-Carías, Allan R.: Constitutional courts as positive legislators
 • Briggs, Adrian: Agreements on jurisdiction and choice of law
 • Büntetőjog 1. Általános rész
 • Cséffán József: A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és magyarázata
 • Cséffán József: A Munka Törvénykönyve és magyarázata
 • Csink Lóránt: Alkotmányjog
 • Ferreres Comella, Víctor: Constitutional courts and democratic values
 • Herke Csongor: Büntető eljárásjog
 • Herke Csongor - Fenyvesi Csaba - Tremmel Flórián: A büntető eljárásjog elmélete
 • Horváth Zoltán: Az Európai Unió szerződéses reformja - az Unió Lisszabon után
 • Közigazgatási jog
 • A magyar alkotmányjog európai uniós forrásai
 • Majtényi Balázs: A környezet nemzetközi jogi védelme
 • Polgári perrendtartás
 • Pribula László: A sajtó-helyreigazítás bírósági gyakorlata
 • Segédlet a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényhez
 • Új Büntető Törvénykönyv


Politikatudomány, Európai Unió:

 • Enyedi Zsolt - Körösényi András: Pártok és pártrendszerek
 • Forme di stato e forme di governo: nuovi studi sul pensiero di Costantino Mortati
 • Gáthy Vera: Az Indiai Nemzeti Kongresszus
 • Hardt, Michael - Negri, Antonio: Empire
 • Smuk Péter: Magyar közjog és politika, 1989-2011


Szociológia, társadalomtudományok:

 • Lőrincz Lajos: A közigazgatás alapintézményei
 • Válogatott európai önkormányzati modellek


Pedagógia, pszichológia:

 • Csíkszentmihályi Mihály: Kamasznak lenni
 • Jelentés a magyar közoktatásról 2010
 • Klein Sándor: Tanulni jó!
 • Müller Péter: Boldogság
 • Sheldon, Bach: A perverzió nyelve és a szeretet nyelve


Természettudományok:

 • Környezetipar, újraiparosítás és regionalitás Magyarországon
 • Tenenev, Valentin A. - Yakimovich, Boris A.: Practice of genetic algorithms


Marketing, menedzsment:

 • Bencsik Andrea: Best practice a tudásmenedzsment rendszer kiépítésében
 • Gaál Zoltán: Általános menedzsment
 • Gitomer, Jeffrey: Az értékesítés kis vörös könyve
 • Innováció vezetői szemmel
 • Kotler, Philip - Keller, Kevin Lane: Marketingmenedzsment
 • Odegov, Y. G. - Rudenko, G. G. - Galiakhmetov, R. A.: Personnel management
 • Oliver, Sandra - Thomson, Stuart - John, Steve: Public relations stratégia
 • Public relations in global cultural context
 • Quinn, Feargal: A bumeráng értékesítés avagy Az örömmel visszatérő vásárlók megszerzésének kézikönyve
 • The SAGE handbook of public relations
 • Termékmenedzsment


Műszaki tudományok:

 • Handbuch Verbrennungsmotor
 • Ottomotor mit Direkteinspritzung
 • Pischinger, Rudolf: Thermodynamik der Verbrennungskraftmaschine


Informatika:

 • Allen, Paul: Az ötletember
 • Android-alapú szoftverfejlesztés
 • Facility location
 • Farkas Károly: Játékos teknőcgeometria
 • Gallo, Carmine: Steve Jobs az innováció mestere
 • Kis Balázs: Angol - magyar informatikai fordítói szótár
 • Lashinsky, Adam: Az Apple kulisszatitkai
 • Lee, Wei-Meng: Az iPhone SDK programozása Objective-C nyelven
 • Prószéky Gábor - Kis Balázs: Számítógéppel - emberi nyelven
 • Schönhofen Péter: Nyílt forráskódú adatbázis-kezelők
 • Szőr Péter: A vírusvédelem művészete


Építészet, építőművészet:

 • Bádogos munkák
 • Betonburkolatok
 • Építőipari költségbecslési segédlet, 2012
 • Physical Modelling in Geotechnics
 • Varga Ádám: Cserépfedések


Egészségügy, szociális munka:

 • Lázár Imre: Orvosi antropológia
 • Orvosi pszichológia
 • Osváth Péter: Sportélettan, sportegészségtan 
 • Ultrasonography of the prenatal brain


Zeneművészet, művészetek:

 • Szunyoghy András: Nagy rajziskola

Nyelvtudomány, nyelvkönyvek:

 • Aczél Petra: Médiaretorika


Egyéb:

 • Bán Jenő: A végjátékok taktikája
 • Gyömbér Noémi: Fejben dől el
 • Harle Tamás: Az újságírás mestersége és művészete
 • Koch, Rudolf: A jelek könyve, amely a legrégebbi időktől egészen a középkorig tartalmazza a primitív népek, a korai keresztények által használt legkülönfélébb szimbólumfajtákat
 • Mohay Péter: Közösségformáló játékok tizenéveseknek
 • Szimokattész, Theophülaktosz: Világtörténelem
 • Több mint játék
 • Varga Csaba: A számjelek és a számírás története