2012. októberi újdonságok

Gazdaságtudomány:

 • Economic essays
 • Emberi erőforrás gazdálkodás
 • European cities and global competitiveness
 • Food and the tourism experience
 • Földobott kő?
 • Galbács Péter: Aktív szabályozás vagy gazdaságpolitikai nihilizmus?
 • Gazdaságdiplomácia
 • Kovács János: Válságok és megoldások
 • Közpénzügyi menedzsment
 • Lengyel Márton: A turizmus általános elmélete
 • Michalkó Gábor: Turizmológia
 • Moldicz Csaba: A változó Európai Unió
 • OECD economic surveys: Canada 2012
 • OECD economic surveys: Netherlands 2012
 • OECD economic surveys: United States 2012
 • Piskóti István: Régió- és településmarketing
 • Sivák József: Rendhagyó bevezetés közpénzügyek tanulmányozásába
 • Smith, Melanie: Egészségturizmus
 • Soros György: Pénzügyi vihar Európában és az Egyesült Államokban


Jogtudomány:

 • Alkotmányozás Magyarországon és máshol
 • Antal Tamás: A hundred years of public law in Hungary (1890-1990)
 • Balogh Ágnes - Kőhalmi László: Büntetőjog 1.
 • A bírói függetlenség, a tisztességes eljárás és a politika
 • Bodnár Lilla: Az új munka törvénykönyve munkavállalóknak
 • Büntető eljárásjogi olvasókönyv
 • Büntető Törvénykönyv
 • Büntetőeljárás
 • Cégtörvény
 • Csink Lóránt - Fröhlich Johanna: Egy alkotmány margójára
 • Csink Lóránt: Alkotmányjog
 • Csődtörvény
 • Dudás Katalin: A régi és az új Munka Törvénykönyve összehasonlítása
 • Egyetemes állam- és jogtörténet. Ókor - feudális kor
 • Egyetemes állam- és jogtörténet. Polgári kor
 • Egyházi intézmények jogi szabályozása
 • Gazdasági jog
 • Hollán Miklós: Emberkereskedelem
 • Kapa Mátyás: Ha az adós nem fizet...
 • Kecskés László: Polgári jogi fejlődés az angol és a skót jogban
 • Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog
 • Kondorosi Ferenc: Emberi jogok és jogi kultúrák az Európai Unióban
 • Kovács Krisztina: Az egyenlőség felé
 • Közigazgatási eljárás
 • Lőrincz György: Az új Mt. hatálybalépése, az átmeneti rendelkezések
 • Magyarország Alaptörvénye
 • Máté Viktor: Külföldi közokiratok a magyar közjegyzői és más hatósági eljárásban
 • A munka törvénykönyve 1992-2012
 • Munkajog
 • Összehasonlító jogtörténet
 • Pápai-Tarr Ágnes: A büntetőeljárás gyorsításáról
 • Pénzügyi jog 2.
 • Perényi Roland: A bűn nyomában
 • Polgári Törvénykönyv
 • Rendőrségi törvény
 • Somfai Balázs: Családjog
 • Susskind, Richard E.: Az ügyvédség vége?
 • Szmodis Jenő: Multidiszciplináris jogi tanulmányok
 • Temesi Géza: Természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek
 • Új Büntető Törvénykönyv
 • Választottbírók könyve


Politikatudomány, Európai Unió:

 • Balogh László: Kormányformák, választási rendszerek, választások Kelet- és Kelet-Közép-Európában
 • Bárdos-Féltoronyi Miklós: Vigyázat, jönnek a törökök!
 • Berecz János: Kádár élt...
 • Bibó István: Eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem
 • Bozóki András: Cenzorok helyett fekvőrendőrök
 • Fukuyama, Francis: A politikai rend eredete
 • Gyuricza Péter: Média-csata-tér
 • Harding, Luke: Mafia state
 • Hogyan tárgyalnak az izraeliek és a palesztinok
 • Kardos József: A Szent Korona-tan és a legitimizmus
 • Keskeny Ernő: A magyar - orosz kapcsolatok, 1989-2002
 • Kim, Dae Soon: Göncz Árpád
 • Magyar külpolitikai évkönyv, 2010
 • Mohay Ágoston: Az Európai Parlament a Bíróság előtt
 • Tóth Gy. László - Lentner Csaba - Zárug Péter Farkas: Kik támadják Magyarországot és miért?


Szociológia, társadalomtudományok:

 • Barcy Magdolna: Konfliktusok és előítéletek
 • Bangó Jenő: Szociológiai alapfogalmak pedagógus hallgatók számára
 • Connell, Raewyn: Férfiak
 • Czibere Ibolya: Nők mélyszegénységben
 • Hankiss Elemér: Egy ország arcai
 • A híd, amely összeköt
 • Klinau, Artur A.: Minszk
 • Közbeszerzési definíciógyűjtemény
 • Le Bon, Gustave: A tömegek lélektana
 • Ladányi János: Leselejtezettek
 • Letenyei László: Kulturális antropológia
 • Nagy Péter Tibor: Oktatás-történet, -szociológia
 • Phipps, Robert: Beszélő testek
 • Szuhay Péter: Sosemlesz Cigányország


Pedagógia, pszichológia:

 • Bereczkei Tamás - Rozsnyai Margit - Vekerdy Tamás: Választások
 • Csíkos Csaba: Pedagógiai kísérletek kutatásmódszertana
 • Frankl, Viktor Emil: A szenvedő ember 
 • Kádár Annamária: Mesepszichológia
 • Képzési program és szervezet a magyar felsőoktatás bolognai folyamatában
 • A kommunikációoktatás elvi és módszertani kérdései
 • A kommunikációoktatás kontextusai
 • A párkapcsolatok pszichológiája
 • Pease, Allan: Testbeszéd a szerelemben
 • A pozitív pszichológia világa
 • Ranschburg Jenő: Én és a többiek...
 • Széchenyi István Egyetem Almanach, 2011/2012. ősz


Természettudományok:

 • Bolla Marianna - Krámli András: Statisztikai következtetések elmélete
 • Deimling, Klaus: Ordinary differential equations in banach spaces
 • Ferguson, Kitty: Stephen Hawking élete és világa
 • Scharle Péter: Lineáris rugalmasságtan
 • Winston, Wayne L.: Operációkutatás


Marketing, menedzsment:

 • Barney, Jay B.: Amit nem az MBA-n tanultam meg
 • Bencsik Andrea: Change, project, knowledge
 • Bíró Péter: Menedzserművészek, művészmenedzserek
 • Harford, Tim: Adapt
 • Kardos Péter - Szakács Imre - Tóth Mihály: A számvitel nagy kézikönyve, 2012
 • Kassay, Stefan: Vállalat és vállalkozás 1.
 • Katits Etelka: A vállalati gazdálkodás alapjai
 • Katits Etelka: A vállalati válság pénzügyi menedzselése
 • Molnár István: Megélhetéstan vállalkozó szelleműek számára
 • Reklám, vagy Amit akartok
 • Szakács Imre: Számvitel A-tól Z-ig
 • Szamkó Józsefné - Szentirmainé Holi Gabriella: Mérlegképes továbbképzés, 2012


Műszaki tudományok:

 • Croser, P.: Pneumatik
 • Erdei Tamás: Repülőterek működése és fejlődése
 • Farkas József: Repülőterek és létesítményeik tervezése
 • Handbuch Fahrzeugakustik
 • Hanus, Bo: Napenergiával működő világítódiódák
 • Lukács Gergely Sándor: Az energiahatékonyság növelése az Észak-magyarországi régió közintézményeiben
 • Luspay Tamás - Tettamanti Tamás - Varga István: Forgalomirányítás
 • Négyesi Pál: Skoda
 • Parragh Péter: Turistavasutak Magyarországon
 • Zima, Stefan: Ungewöhnliche Motoren


Informatika:

 • Android-alapú szoftverfejlesztés
 • Barker, Corey: Photoshop mágikus trükkök
 • Burd, Barry: Java
 • Cramm, Susan: IT-frusztráció
 • Nemeslaki András: Vállalati internetstratégia
 • Windows Phone-receptek


Építészet, építőművészet:

 • Árkádia
 • Balázs György - Balázs L. György: Különleges betonok és betontechnológiák 4.
 • Az építészet története
 • Glass in building
 • Körmendy Imre: A településrendezés szabályozási kérdései
 • Makovecz Imre: Válaszok, 2011-1981
 • Wagenaar, Michiel: Városépítészet és polgári szabadság


Egészségügy, szociális munka:

 • Ambrus Zoltán: Egészségszociológia
 • Banyár József: A kötelező öregségi életjáradékok lehetséges modelljei
 • Boros Szilvia - Fekete Krisztina - Lelovics Zsuzsanna: Sporttáplálkozás szabadidősportolóknak
 • Brown, Brené: Élj szívvel-lélekkel!
 • Campbell, T. Colin - Campbell, Thomas M.: Kína-tanulmány
 • Coombes, Frances: Önmotiváció
 • Decsi Tamás: Csecsemőtáplálás 
 • Dósa Ágnes: Egészségkárosodáshoz kapcsolódó ellátások
 • Green, Wendy: 50 tanács a migrén ellen
 • Green, Wendy: 50 tanács, amivel napjainkban a szorongás elkerülhető
 • Hartje, Wipke C.: Lovasterápia
 • Holick, Michael F.: A nélkülözhetetlen D-vitamin
 • Orbán Zsófia - Papp Andrea Krisztina: Családtámogatási kézikönyv
 • Összehasonlító anatómiai praktikum 2
 • Prochaska, James O. - Norcross, John C.: A pszichoterápia rendszerei
 • A pszichoterápia alapjai
 • A személyes és társas tényezők szerepe a rehabilitációs munkában


Zeneművészet, művészetek:

 • Bach, Johann Sebastian: Auswahl der besten Klavierwerke von Joh. Seb. Bach [kotta]
 • Bach, Johann Sebastian: Joh. Seb. Bach Orgelwerke [kotta]
 • Bach, Johann Sebastian: Johann Sebastian Bach's Kompositionen für die Orgel [kotta]
 • Bach, Johann Sebastian: Zwei Orgeltorraten von Joh. Sebastian Bach [kotta]
 • Beethoven, Ludwig van: Beethoven
 • Beethoven, Ludwig van: Missa Solemnis [kotta]
 • Beethoven, Ludwig van: Musik zu Egmont von Joh. Wofgang v. Goethe [kotta]
 • Beethoven, Ludwig van: Sämmtliche Sonaten für Pianoforte [kotta]
 • Chopin, Frédéric: Sonaten von Fr. Chopin [kotta]
 • Digitális fényképezés tükörreflexes géppel
 • Halmos László: É-moll mise [kotta] 
 • Leoncavallo, Ruggero: Der Bajazzo [kotta]
 • Liszt Ferenc: Aprés une lecture du Dante [kotta]
 • Liszt Ferenc: Etüdök zongorára 1 [kotta]
 • Liszt Ferenc válogatott zongoraművei [kotta]
 • Rahmanyinov, Szergej: Prelűd [kotta]
 • Schubert, Franz: Gesänge für eine Singstimme mit Klavierbegleitung
 • Schubert, Franz: Impromptus et moments musicaux [kotta]
 • Vajda Barnabás: Egy szabad hang Kelet-Európában
 • Verdi, Giuseppe: Rigoletto [kotta]
 • Wagner, Richard: Die Walküre [kotta]
 • Wagner, Richard: "Lohengrin"ből a Nászinduló [kotta]


Nyelvtudomány, nyelvkönyvek:

 • Davies, Helen - Holmes, Françoise - Dudás Mária: Kezdők bolgár nyelvkönyve
 • Lansburgh, Werner: Viszontlátás New-seeval
 • Logi, Francesca: 15 perc olasz
 • Magyar - mongol társalgás


Egyéb:

 • Az agglomerációk intézményesítésének sajátos kérdései
 • Az amerikai polgárháború
 • Bácskai Gusztáv - Wild Ferenc: Fogarasi-havasok
 • Beksics Gusztáv: Mátyás király birodalma és Magyarország jövője
 • Bernard, G. W.: Boleyn Anna
 • Chinmoy, Sri: Az öröm szárnyai
 • Cancila, Katherine: Csavargások New York utcáin
 • Falvai Róbert: Habsburg-feleségek 
 • A fittség mértéke mint a megbetegedések rizikóját befolyásoló tényező
 • Fritz Péter: Rekreáció mindekinek 1.
 • Gaiman, Neil: Ne ess pánikba!
 • Hanczár Gergely - Blum Szilárd: Tudomány - ezotéria - áltudomány tengely
 • Hárs Endre: Herder tudománya
 • Kalocsa Róza: Az illem könyve
 • Moncz Attila: Futball-eb, 1958-2012
 • Németh Zsolt: Az urbanizáció és a térbeli társadalomszerkezet változása Magyarországon 1990 és 2001 között
 • Parla, Katie: Csavargások Róma utcáin
 • Rajneesh, Bhagwan: Intimitás
 • A sport pszichológiája