2012. szeptemberi újdonságok

Gazdaságtudomány:

 • Public finances - administrative autonomies
 • Schepp Zoltán - Pitz Mónika:Lakossági devizahitelezés  Magyarországon: problémafelmérés és frankhitelek banki árazásának empirikus vizsgálata 


Jogtudomány:

 • Hautzinger Zoltán: A magyar katonai büntetőeljárás fejlesztési irányai
 • Hepp Nóra: Szerzői jog
 • Horváth Marcell: A Panama-csatorna szerződések 
 • Iparjogvédelem


Szociológia, társadalomtudományok:

 • A gépipari ágazatok regionális jellemzői
 • Kása Katalin - Novák Zoltán: Burgenland és Nyugat-Dunántúl 
 • Magyar statisztikai zsebkönyv 2011
 • Magyarország, 2011


Pedagógia:

 • Bodonyi Edit: Modern alternatív iskolák
 • Németh András: Magyar pedagógusképzés és pedagógus szakmai tudásformák 1., 1775-1945
 • Pavlik Oszkárné - Szilágyi Imréné: Szaktanácsadók kézikönyve
 • Kazeroony, Hamid H.: The strategic management of higher education


Természettudományok:

 • Hirsch, Andreas: Werkzeugmaschinen 
 • Papp Dóra: Földméréstan és kitűzés
 • Szemcsés anyagok mikromechanikája
 • Watter, Holger: Hydraulik und Pneumatik 


Marketing, menedzsment:

 • Bencsik Andrea: Best practice a tudásmenedzsment rendszer kiépítésében
 • Cellich, Claude - Jain, Subhash C.: Practical solutions to global business negotiations
 • Goodman, Michael B. - Hirsch, Peter B.: Corporate communication
 • Hacker, Stephen K.: How to coach individuals, teams and organizations to master transformational change
 • Hehenberger, Peter: Computerunterstützte Fertigung 
 • Katits Etelka: A vállalati gazdálkodás alapjai
 • Katits Etelka: A vállalati válság pénzügyi menedzselése
 • A nagy túlélő : Időutazás a marketingben
 • Rekettye Gábor: Marketing a magyar kisvállalatoknak 


Műszaki tudományok:

 • Beater, Peter: Pneumatic drives
 • Denkena, Berend: Spanend
 • Erőmű-fejlesztések 2040-ig, különös tekintettel az atomenergiára
 • Gattringer, Hubert: Starr-elastische Robotersysteme 
 • Járműipar és regionális versenyképesség
 • Springer Handbook of Automation


Informatika:

 • Ferenczi Zoltán - Nagy Zoltán - Raffai Mária: Döntáselőkészítés
 • Raffai Mária: Adatbázis-tervezés 
 • Raffai Mária: UML 2 modellező nyelvi szabvány
 • Raffai Mária - Kovács Katalin - Tóth Dániel: Objektumorientált alkalmazásfejlesztés


Építészet, építőművészet:

 • 4th Young Geotechnical Engineers' Conference
 • 5. Österreichische Geotechniktagung
 • Az akadálymentesség és egyetemes tervezés műszaki-tervezői szempontjai, követelményei
 • Alagút- és mélyépítő szakmai napok "Budapest 2000"
 • Armuth Miklós: Fa tartószerkezetek
 • Beiträge zum 19. Christian Veder Kolloquium
 • Bognárné Tóth Réka:  Angol építőipari szakmai nyelvkönyv
 • Dulácska Endre: Kisokos statikusoknak
 • Galli László - Szepessy József: Munkagödör-víztelenítés 
 • Geotechnical engineering for transportation infrastructure
 • Geotechnical problems with manmade and man influenced grounds
 • Geotechnikai ankét
 • Ground anchorages and anchored structures
 • International conference on ground anchorages & anchored structures
 • Mérnöki faszerkezetek 2.
 • Szerényi István: Építőipari gépek
 • Takács Ákos:  Építéskivitelezés-szervezés
 • Wagenaar, Michiel: Városépítészet és polgári szabadság 


Nyelvtudomány, nyelvkönyvek:

 • Nagy BME nyelvvizsgakönyv : angol alapfok
 • Nagy BME nyelvvizsgakönyv : német középfok
 • Naunton, Jon: ProFile


Egyéb:

 • Csernok Attila: A komáromi pontonhíd
 • Eden, Klaus: Dokumentation in der Mess- und Prüftechnik
 • Heller Ágnes: Az álom filozófiája