2013. áprilisi újdonságok

Gazdaságtudomány: 

 • Bankmenedzsment : Bankszabályozás, pénzügyi fogyasztóvédelem. (szerk. Lentner Csaba)
 • Benner, Maximilian: Clusterpolitik : Wege zur Verknüpfung von Theorie und politischer Umsetzung
 • Gazdaság és morál: tiszta társadalom, tiszta gazdaság : A 2012. június 12-i Kautz Gyula Emlékkonferencia válogatott tanulmányai. (főszerk. Róbert Péter)
 • Globalization, regionalization and cross-border regions. (ed. by Markus Perkmann and Ngai-Ling Sum)
 • Holcombe, Randall G.: Public sector economics : The role of the government in the American economy
 • Magyarország társadalmi-gazdasági helyzete a 21. század első évtizedeiben : A 2011. június 15-i Kautz Gyula Emlékkonferencia válogatott tanulmányai. (főszerk. Róbert Péter)
 • A Minisztertanács munkaprogramja : Elfogadta az Országgyűlés 1987. szeptember 16-19-ei ülése. (szerk. Dús Ágnes)
 • Sedlácek, Tomás: A jó és a rossz közgazdaságtana : a Gilgames-eposztól a Wall Streetig
 • The technological evolution of industrial districts. (ed. by Fiorenza Belussi, Giorgio Gottardi, Enzo Rullani)

Jogtudomány:

 • Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae : tom. XLVI, ann. 2009. (fel.szerk. Földi András)
 • Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae : tom. XLVII, ann. 2010. (fel.szerk. Földi András)
 • Adatőrségen : Történetek a Tüköry utcából. (szerk. Javorniczky István és Majtényi László)
 • Az adatvédelmi biztos beszámolója, 2008
 • Alapvető tények az ENSZ-ről
 • Alkotmányjogi Tudományos Diákkör Publikációi : 1. kötet. (szerk. Kardos Angelika Csilla)
 • Alkotmányjogi Tudományos Diákkör Publikációi : 2. kötet. (szerk. Kardos Angelika Csilla)
 • Benson, George C. S. - Maaranen, Steven A. -  Heslop, Alan: Political corruption in America
 • Beszámoló az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2009. (szerk. Kovács Zsolt)
 • Beszámoló az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2010. (szerk. Kovács Zsolt)
 • Beszámoló az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2011. (szerk. Kovács Zsolt)
 • Compendium of key human rights documents of the African Union. (ed.s Christof Heyns and Magnus Killander)
 • Data protection in Hungary. (ed. by Dániel Máté Szabó)
 • Előadások és publikációk a mentelmi jog tárgyköréből. (szerk. Karsai József)
 • Emberi méltóság korlátok nélkül : A gyermekek, a hajléktalanok és a gyülekezők jogai. (szerk. Hajas Barnabás, Szabó Máté)
 • Európai ombudsman-intézmények : Összehasonlító jogi elemzés az ombudsman-eszme gyakorlatban történő meghonosításának különféle formáiról (szerk. Gabriele Kucsko-Stadlmayer)
 • Gál Gyula: Világűrjog
 • A gazdasági jog vázlata. (összeáll. Vadas György)
 • A gyermekek testi-lelki egészsége : Gyermekjogi projekt. (szerk. Lux Ágnes)
 • György István: Magyar közszolgálati jog : általános rész : egyetemi jegyzet
 • Heizerné Hegedüs Éva: Az ombudsman intézménye és az emberi jogok védelme Magyarországon : A 2007. december 3-i konferencián elhangzott eladások gyűjteménye
 • Horváth Gyula: Kommentár a lakástörvényhez : Kommentár a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényhez
 • Ismerd, értsd, hogy cselekedhess : nonprofit szektor analízis : tanulmányok a részvételi demokrácia gyakorlatáról. (szerk. Márkus Eszter)
 • Karpec, I. I.: A büntetés társadalmi, jogi és kriminológiai kérdései
 • Király Lilla: A szegényjogról a jogi segítségnyújtásig
 • Kiss Lajos: Az igazságügyi kézírásszakértői vizsgálat alapjai
 • Kukorelli István: A jogállamért! : Tanulmányok, interjúk
 • Law and social control. (ed. by Eugene Kamenka and Alice Erh-Soon Tay)
 • Lukács Tibor: Szervezett dilemmánk: a börtön
 • Márffy Ede: A magyar pénzügyi jog kézikönyve
 • "Méltóképpen időskorban" projekt. (szerk. Borza Beáta)
 • Parlamentek Európában : Összehasonlító parlamenti jogi tanulmányok
 • Pénzügyi jogi projekt. (szerk. Hajas Barnabás)
 • Refugee repatriation during conflict : A new conventional wisdom : Papers from the conference in Addis Ababa, Ethiopia. (ed. by Barry N. Stein, Frederick C. Cuny and Pat Reed)
 • Rixer Ádám: A roma érdekek megjelenítése a jogalkotásban
 • Simon Dorottya - Pusztaszeri Katalin - Tarr Péter: A szerzői jogi ágazatok gazdasági súlya Magyarországon 3.
 • Soltész István: Az Országgyűlés hivatala
 • Szabó Máté: Human rights and civil society in Hungary, 1988-2008 : Twenty years for rights and freedom
 • Tanulmányok a 70 éves Bihari Mihály tiszteletére. (szerk. Szoboszlai-Kiss Katalin, Deli Gergely)
 • "Új kihívások Európában - a jogtudomány válaszai" : Lectiones honoris causa : A 2007. május 4-én a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán megtartott jubileumi konferencia eladásai. (szerk. Görgényi Ilona)

Politikatudomány, Európai Unió:

 • Adamthwaite, Anthony: The lost peace : International relations in Europe, 1918-1939.
 • Ágh Attila: Anticipatory and adaptive europeanization in Hungary
 • Cseresnyés Ferenc: Politikai színterek : A politika fogalma, funkciói és lehetségei a mediatizált világban
 • Democratization and Europeanization in Hungary: the first Parliament, 1990-1994. (ed. Attila Ágh and Sándor Kurtán)
 • Elszalasztott esélyek : parlamenti vitanapok, 1991-2005. (szerk. Kéri László, Szabó Andrea)
 • Eu-Schola tanári kézikönyv az Európai Unióról. (szerk. Greksza Veronika, Mohay Ágoston)
 • Pataki Ferenc: Hosszú menetelés : a Fidesz-jelenség : társadalom-lélektani vázlat
 • Pettman, Ralph: Human behavior and world politics
 • Pünkösti Árpád: A Horn
 • Somjee, A. H.: The democratic process in a developing society
 • A zöld hullám : olvasókönyv a környezetvédelmi társadalmi mozgalmakról. (szerk. Sólyom László, Szabó Máté)

Szociológia, társadalomtudományok:

 • Hátrányban vidéken. (szerk. Kovács Katalin és Váradi Mónika)
 • Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor: A "szellemi termelési mód"
 • Metropolitan governance and spatial planning : Comparative case-studies of European city-regions. (ed. by Willem Salet, Andy Thornley and Anton Kreukels)
 • Podach és Vértes: A társadalmi fejlődés iránya : A kommunizmus gyakorlati kivitelének kérdése
 • Racionálisan lázadó hallgatók, 2012
 • Rheingold, Howard: The next social revolution : Transforming cultures and communities in the age of instant access
 • Somlai Péter: Család 2.0 : együttélési formák a polgári családtól a jelenkorig
 • Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon. (szerk. Kovách Imre [et al.])
 • Társadalmi riport, 2012. (szerk. Kolosi Tamás, Tóth István György)
 • Vogel, Lothar: Az ember megvalósulása a szociális organizmusban

Pedagógia, pszichológia:

 • A kommunikációoktatás tartalmi kérdései : tanulmányok. (szerk. H. Varga Gyula)
 • Ranschburg Pál és a magyar pszichológia : Ranschburg Pál (1870-1945). (szerk. Lányi Gusztáv)
 • Sebő József: A katedra túloldalán : Fiatal pedagógusok füveskönyve
 • Széchenyi István Egyetem Almanach, 2012/2013. ősz. (szerk. Cserpes Imre et al.)
 • Vass Zoltán - Vass Viola: A közös rajzok pszichológiai értelmezése

Természettudományok:

 • Horváth Ákos, G.: Csodálatos geometria avagy a kapcsolatteremtés tudománya
 • Katona Zoltán: Az elemi részek : A világmindenség építkövei

Műszaki tudományok:

 • Autodata [2013] : Diesel-Testwerte : It's what we know
 • Autodata Testwerke [2013] : it's what we know : Fahrzeugdaten für Pkw und Transporter mit Benzinmotor
 • Automobil Revue, 2013 : Sondernummer
 • Dienes László - Kliment Tibor: Villanyszerelő szakmai ismeretek 1.
 • Dienes László - Kliment Tibor: Villanyszerelő szakmai ismeretek 2.
 • Dienes László - Kliment Tibor: Villanyszerelő szakmai ismeretek 3.
 • Hámori Zoltán: Alapmérések : Villamos mérések
 • Heywood, John B.: Internal combustion engine fundamentals
 • "Informatika a közlekedésben" : Közlekedéstudományi Konferencia, Győr, 2013
 • Kovách László: Országokon át - vasúttal 2012-ben : Mikor elindul a vonat...
 • Pischinger, F.: Verbrennungsmotoren : Band 1
 • Pischinger, F.: Verbrennungsmotoren : Band 2
 • Quo vadis automobil? : a jármmotorok CO2-kibocsátásának csökkentési lehetségei és korlátai a mechanikai veszteségek csökkentésével. (szerk. Gál Péter)

Marketing, menedzsment:

 • Amundson, Norman E. [et. al.]: Csoportos tanácsadás : Kézikönyv csoportvezetknek
 • Mi a baj a médiával? : Az Egyesült Államok médiapolitikája a 21. században

Informatika:

 • Adobe photoshop CS6 : tanfolyam a könyvben
 • Berend Fruzsina: Az iPad könyv : a tabletkorszak-alkotó
 • Gagné, Marcel: Linux-rendszerfelügyelet
 • Az ICT-piac nagykönyve : Főbb szereplők, tények és számok a hazai ICT-piacról. (főszerk. Sziebig Andrea)
 • Az ICT-piac nagykönyve '08 : Főbb szereplők, tények és számok a hazai ICT-piacról. (főszerk. Sziebig Andrea)
 • Válogatás a MIE 2002 kongresszus eladásaiból : A kongresszus eladásait bemutató publikációgyűjtemény 12 írásos összefoglaló magyar nyelvű fordítása
 • Russinovich, Mark E. - Solomon, David A. - Ionescu, Alex: Windows Internals : Hatodik kiadás : 1. rész: Minden a Windowsról a Windows Server 2008 R2-ig és a Windows 7-ig

Építészet, építőművészet:

 • Borderline architecture : 12. Mostra internazionale di architettura - La biennale di Venezia = [12th International Architecture Exhibition ..., Hungarian Pavilion, 29 August 2010 - 21 November 2010] = [12. Nemzetközi Építészeti Kiállítás ..., Magyar Pavilon, 2010. augusztus 29 - 2010. november 21.]. (... curator, ed. Wesselényi-Garay Andor)
 • Le Corbusier et Pierre Jeanneret : Oeuvre compléte, 1910-1929. (W. Boesiger, O. Stonorov ed.)
 • Furu Árpád: Udvarhelyszék népi építészete
 • Furu Árpád: Kalotaszeg népi építészete
 • IBO Paasivhaus-Bauteilkatalog : Ökologisch bewertete Konstruktionen : Regelquerschnittund Anschlusszeichnungen

Egészségügy, szociális munka:

 • Hammer, Eckart: A férfiak másképp öregszenek
 • Katasztrófavédelmi projekt. (szerk. Hajas Barnabás)
 • Mihalec Gábor: Ketten együtt, magabiztosan : párkapcsolat-építő kommunikáció
 • Vujicic, Nick: Élet korlátok nélkül : ötletek egy teljes élethez
Zeneművészet, művészet:
 • Beethoven, Ludwig van: Sonate für Flöte und Klavier : B-dur = Sonate for flute and piano : B major [kotta]
 • Brahms, Johannes: Drei Intermezzi : op. 117 = Three Intermezzi [kotta]
 • Brahms, Johannes: Fantasien : op. 116 = Fantasies [kotta]
 • Brahms, Johannes: Klavierstücke : op. 118 = Piano Pieces [kotta]
 • Brahms, Johannes: Klavierstücke : op. 119 = Piano Pieces [kotta]
 • Scriabin, AlexanderThe complete preludes & etudes for pianoforte solo
 • Fauré, Gabriel: Klavierwerke : Band 2 : 13 Barcarolles = Euvres pour piano = Piano works : Volume 32. [kotta]
 • Fauré, Gabriel: Klavierwerke : Band 3 : 13 Nocturnes = Euvres pour piano = Piano works : Volume 3. [kotta]
 • Field, John: Klaviersonaten Urtext = Piano Sonatas [kotta]
 • The Fitzwilliam virginal book. (ed. ... by J. A. Fuller Maitland, W. Barclay Squire) [kotta]
 • Hindemith, Paul: Ludus tonalis : Studies in Counterpoint, tonal organisation and piano playing [kotta]
 • Hummel, J. N.: Sonaten und Klavier-Stücke = Sonates et morceaux de piano = Sonates and piano pieces [kotta]
 • Kadosa Pál: 3. zongoraszvit, op. 1, no. 3 = Suite for piano no. 3 [kotta]
 • Kadosa Pál: Három kis zongoradarab = Drei kleine Stücke für Klavier = Three small pieces [kotta]
 • Kadosa Pál: Négy dal énekhangra zongorakísérettel, op. 4 [kotta]
 • Kadosa Pál: Népdalszvit zongorára, op. 21 [kotta]
 • Kadosa Pál: Szonatina zongorára, Op. 11/b = Sonatine für Klavier = Sonatina for piano [kotta]
 • Kadosa Pál:Vier Lieder : für eine singstimme mit Klavierbegleitung nach Gedichten von Nelly Sachs : op. 68 = Négy dal : énekhangra zongorakísérettel Nelly Sachs verseire [kotta]
 • Kuhlau, Friedrich: Sonatinen : für Klavier / for Piano : Band / Volume I. op. 20, 55, 59 [kotta]
 • Kuhlau, Friedrich: Sonatinen : für Klavier / for Piano : Band / Volume II. op. 60, 88 [kotta]
 • Kurtág György: Játékok zongorára 1. = Spiele für Klaviere 1. = Games for piano 1. [kotta]
 • Kurtág György: Játékok zongorára 2. = Spiele für Klaviere 2. = Games for piano 2. [kotta]
 • Kurtág György: Játékok zongorára 3. = Spiele für Klaviere 3. = Games for piano 3. [kotta]
 • Kurtág György: Játékok zongorára 4. : Négy kézre és két zongorára = Spiele für Klavier 4. : Für vier Hände und zwei Klaviere = Games for piano 4. : For piano duet and two pianos [kotta]
 • Kurtág György: Játékok zongorára 5. : Naplójegyzetek, személyes üzenetek [kotta]
 • Kurtág György: Játékok zongorára 6. : Naplójegyzetek, személyes üzenetek [kotta]
 • Kurtág György: Játékok zongorára 7. : Naplójegyzetek, személyes üzenetek [kotta]
 • Kurtág György: Játékok zongorára 8. : Négy kézre és két zongorára [kotta]
 • Kurtág György: Szálkák : zongorára : Op. 6/d = Splitter : für klavier = Splinters : for piano [kotta]
 • Liszt Ferenc: Einzelne Charakterstücke 2. = Individual character pieces 2. [kotta]
 • Liszt Ferenc: Klavierwerke : Einzelne Charaktersstücke 1 = Piano works : Induvidual Character pieces 1. [kotta]
 • Liszt Ferenc:Tänze, Märsche und Scherzi 1. = Dances, marches and scherzos 1. [kotta]
 • Liszt Ferenc:Tänze, Märsche und Scherzi 2. = Dances, marches and scherzos 2. [kotta]
 • Liszt Ferenc:Verschiedene zyklische Werke 1. = Various cyclical works 1. [kotta]
 • Liszt Ferenc:Verschiedene zyklische Werke 2. = Various cyclical works 2. [kotta]
 • The low countries, 21 : Arts and society in Flanders and the Netherlands. (chief ed. Luc Devoldere)
 • McNally, Joe: Tervezz a fénnyel! : képes utazás a vakuk világába
 • Mozart, Wolfgang Amadeus: Kadenzen und Eingänge zu den Klavierkonzerten = Cadenzas und lead-ins to the piano concertos [kotta]
 • Mozart, Wolfgang Amadeus: Konzert in A : für Violine und Orchester, Nr. 5 = Concerto in A major : for Violin and Orchestra, No. 5 [Kotta]
 • Mozart, Wolfgang Amadeus: Konzert in D : für Violine und Orchester, Nr. 4 = Concerto in D major : for Violin and Orchestra, No. 4 [Kotta]
 • Rimskij-Korsakow, N. A.: Hummelflug = The Flight of the Bumble-Bee = A dongó [kotta]
 • Schubert, Franz: Werke für Klavier : zu zwei Händen = Works for piano : two-hands = Oeuvres pour piano : á deux mains [kotta]
 • Wagner, Richard: Das Rheingold : WWV 86 A [kotta]
 • Wagner, Richard:Wesendonck-Lieder : for Soprano and Orchestra [kotta]
 • Weber, Carl Maria v.: Sonaten : für Klavier zu zwei Händen [kotta]

Nyelvtudomány, nyelvkönyvek:

 • Czifra Éva: Életmentő angol a munkahelyen
 • Davies, Helen - Máté Mihály: Kezdők cigány/lovári nyelvkönyve
 • Zingarelli, Nicola: Il nuovo Zingarelli minore : vocabolario della lingua italiana

Egyéb:

 • Alexander, Eben: A mennyország létezik : egy idegsebész tapasztalatai a túlvilágról
 • Cities for people, not for profit : Critical urban theory and the right to the city. (ed. by Neil Brenner, Peter Marcuse and Margit Mayer)
 • Gabrielsson, Eva: Stieg and me : memories of my life with Stieg Larsson
 • Hargittai István: Ambíció és kíváncsiság : avagy Mi hajtja a tudományos felfedezőket?
 • Játékok nagykönyve : több mint 250 játék leírása és szabályai : klasszikus társasjátékok, táblajátékok, kártyajátékok, otthoni játékok, szabadtéri  játékok, szó- és számjátékok, kocka-, érme- és dominójátékok, kocsmai játékok, csapatsportok és labdajátékok
 • Juhász Nagy Sándor: A magyar októberi forradalom története : 1918. okt. 31. - 1919. márc. 21.
 • Lobsiger-Brugger, Lisa -Schmid, Anita: 1000 bemelegítő játék és gyakorlat : kézikönyv tanároknak, edzőknek, pályaedzőknek, versenyzőknek
 • Ruzsa Dóra: 25 kiemelkedő magyar sikerképlete
 • Smith, Daniel: 100 titkos hely ahová nem juthatsz be soha : [Virtuális útikönyv]
 • Szabó Gábor: A valószínség interpretációi
 • Tokaji Zsolt: A kínai könyv története
 • Zimányi Ágnes: Filozófiai meghatározások gyűjteménye