2013. augusztusi újdonságok

Gazdaságtudomány: 

 • A mai világ és a jövő forgatókönyvei. (szerk. Varga Csaba és Tibori Tímea)


Jogtudomány:

 • 90 éves a szegedi jogászképzés. (főszerk. Hajdú József)
 • Kisfaludy Zoltán [et al.]: Fenntartható fejlődés - fenntartható jogállam
 • Kriminológiai tanulmányok, 50.
 • "Optimi nostri" : Díjnyertes Tudományos Diákköri Dolgozatok 2013/1-3. (szerk. Konczosné Szombathelyi Márta, Farkas Ádám, Szabados Eszter)
 • Az országgyűlés és az Európai Unió : Törvények, határozatok. (szerk. Szabó Gergely)
 • Studia Iuridica Caroliensia 4.
 • Szendrei Géza: Szemelvények a tiszti ügyészek feladataiból
 • Menyhárt Ádám: A tévedés a szerződések körében
 • Ünnepi tanulmányok Rácz Lajos tiszteletére 65. születésnapja alkalmából. (szerk. Máthé Gábor, Révész T. Mihály)


Politikatudomány, Európai Unió:

 • Emberek az embertelenségben : Wallenberg-év Magyarországon 2012. (szerk. Tamási Judit)
 • Fakten : der Bundestag auf einen Blick. (hrsg. Deutscher Bundestag)
 • Lengyel nyár magyar ősz : lengyel-magyar szolidaritás 1956-1990 között. (szerk. Kiss Gy.Csaba, Konrad Sutarski)
 • Men amidst inhumanity : The Wallenberg year in Hungary 2012. (ed. Judit Tamási)
 • Overcomig the EU crisis : EU perspectives after the Eastern enlargement (ed.s Attila Ágh and Alexandra Ferencz)
 • Parlamentsdeutsch : Lexikon der parlamentarischen Begriffe. (hrsg. Deutscher Bundestag)


Szociológia, társadalomtudományok:

 • Finszter Géza: A rendőrség joga : tanulmány a rendészeti igazgatásról


Pedagógia, pszichológia:

 • Laplanche, Jean - Pontalis, Jean-Bertrand: A pszichoanalízis szótára
 • Lappints Árpád: Tanuláspedagógia : A tanulás tanításának alapjai
 • Popper Péter: Ingovány : A rejtőzködő lélek keresése
 • Popper Péter: Lelkek és göröngyök : [Jól láttuk egymást?] : Pszichológiai írások
 • Révai Gábor: Mesterek : Beszélgetések a világról és a túlvilágról Müller Péterrel és Popper Péterrel
 • Semjén András: Költségmegosztás a felsőoktatásban : Utak és tévutak
 • Társadalom - iskola - gyermek : Pedagógiai szöveggyjtemény. (összeáll. és szerk. Budai István, Krafcsik Istvánné, Staudinger Beáta)
 • "Ti ezt tényleg komolyan gondoltátok?" : Nők és a műszaki felsőoktatás. (szerk. Szekeres Valéria és a Krolify Vélemény- és Szervezetkutató Intézet)


Építészet, építőművészet:

 • Building systems : Csarnokrendszer
 • Spielplatzgeräte Maier GmbH: "... komm, spielen!" : Gesamtkatalog


Egyéb:

 • A falutipológiától a marketingföldrajzig : tanulmányok. (szerk. Tiner Tibor, Tóth Tamás)
 • Popper Péter: Van ott valaki? : A valláspszichológia néhány fontos kérdéséről