2013. decemberi újdonságok

Gazdaságtudomány: 

 • Daruka Magdolna - Simanovszky Zoltán: Mikroökonómia feladatgyűjtemény
 • Farkas Péter - Koppány Krisztián: Közgazdaságtan : Mikro- és makroökonómiai alapismeretek mindennapi használatra
 • Impactul calitati capitalului uman asupra coeziunii economice si sociale in zona de frontiera : Cercetare comuna asupra coeziunii economice si sociale : raport di cercetare = Az emberi tőke minőségének hatása a gazdasági és szociális kohézióra a határmenti övezetben : kutatási jelentés = The impact of the human capital quality on the economic and social cohesion in the border area : Joint research on the economic and social cohesion : research report / coordinatori Olimpia Neagu, István Polónyi
 • Kapitány Zsuzsa: Fogyasztói magatartás az autópiacon
 • Kósa Csaba: Munkavédelem
 • Sikos T. Tamás: A válság hatása a kiskereskedelemre


Jogtudomány:

 • Andrássy György: Nyelvszabadság : Egy egyetemes elismerésre váró egyetemes emberi jog
 • Benke, Nikolaus - Meissel, Franz-Stefan :Übungsbuch zum römischen Schuldrecht
 • Burián László - Kecskés László - Vörös Imre: Magyar nemzetközi kollíziós magánjog : Európai jogi kitekintéssel
 • Deli Gergely: A jó erkölcsökről
 • Essays of Faculty of Law University of Pécs Yearbook of 2013. (ed.-in-chief. Balogh Zsolt György)
 • Földi András: Kereskedelmi jogintézmények a római jogban
 • Herke Csongor: A francia és az olasz büntetőeljárás alapintézményei
 • A pécsi jogi kar 90 éve. (szerk. Ádám Antal)
 • PhD tanulmányok 12. (szerk. Ádám Antal)
 • Siposné Herédi Erika: Jogi ismeretek
 • Szerződés európai alkotmány létrehozásáról
 • Szigeti Péter - Takács Péter: A jogállamiság jogelmélete
 • Ünnepi tanulmányok Kecskés László professzor 60. születésnapja tiszteletére. (szerk. Nochta Tibor, Fabó Tibor, Márton Mária)


Pedagógia, pszichológia:

 • Fisher, Robert: Hogyan tanítsuk gyermekeinket tanulni?
 • A hazai felsőoktatás fejlesztése : Duális mérnökképzés megvalósítása Magyarországon. (szerk. Mészáros Attila)
 • Az irodalomtanítás innovációja (szerk. Finta Gábor, Fűzfa Balázs)
 • Metszetek : ahol gondolataink összeérnek. (szerk. Kristófné Gungl Rita, Kristóf Péter)
 • Rogge, Jan-Uwe - Bartram, Angelika: Beszélj úgy a gyerekkel, hogy meghallgasson és hallgasd úgy, hogy beavasson
 • Rosta István: A Kaposvári Egyetem története a kezdetektl 2011-ig : a korabeli sajtótudósítások/dokumentumok tükrében


Szociológia, társadalomtudományok:

 • Kicsi MInden Gyerek. (szerk. Tóbiás László)


Természettudományok:

 • Irányítástudomány és infokommunikáció. (szerk. Benyó Balázs)
 • Klinghammer István - Papp-Váry Árpád: Földünk tükre a térkép
 • Steger, Hans G. - Sieghart, Johann - Glauninger, Erhard: Műszaki mechanika 
 • Vaas, Rüdiger: Hawking új univerzuma : Hogyan történt az ősrobbanás?
 • Vincze János: Biofizika = Biophysics


Műszaki tudományok:

 • Heywood, John B.: Internal combustion engine fundamentals
 • A közúti infrastruktúra biztonsága. (szerk. Koren Csaba)
 • Műszaki és informatikai rendszerek és modellek. (szerk. Kóczy T. László)


Informatika:

 • Cawood, Stephen: How to do everything : Microsoft SharePoint 2013.
 • Gottdank Tibor: Szolgáltatásalapú világ : Bevezetés a szolgáltatásorientált architektúrába (SOA)
 • Pollock, John: JavaScript : A beginner's guide
 • Rhodes-Ousley, Mark: Information security : The complete reference
 • The third industrial revolution in global business. (ed. by Giovanni Dosi, Louis Galambos)


Marketing, menedzsment:

 • Avir kézikönyv : Stratégiaalkotás, VIR, stratégiai mutató, adattár, felsőoktatási menedzsment. (szerk. Bángi-Magyar Attila)


Építészet, építőművészet:

 • Rados Jenő: Magyar építészettörténet


Zeneművészet, művészet:

 • Bach, Johann Sebastian: Six cello suites : BWV 1007 - 1012
 • Bach, Johann Sebastian: Sonatas & partitas for solo violin : BWV 1001 - 1006


Egyéb:

 • Bánó Attila: Újabb 33 meghökkentő eset a magyar történelemből
 • Campbell, James W. P.: The library : A world history
 • Dubecz József: Általános edzéselmélet és módszertan : Jegyzet a középfokú edzőképzés részére
 • A megélt kor : egy 20. századi oral history Ádám Antal és Rezsőházy Rudolf életútja alapján. (szerk. Herger Csabáné)
 • Molnár Imre: Esterházy János élete és mártírhalála
 • Az ültetvényes fagazdálkodás fejlesztése. (szerk. Molnár Sándor, Führer Ernő, Toth Béla)
 • Vágvölgyi B. András: Tarantino mozija