2013. májusi újdonságok

Gazdaságtudomány: 

 • Benyovszki Annamária: Leíró statisztika
 • Bock Gyula: Nemzetközi közgazdaságtan feladatok
 • Brautigam, DeborahThe dragon's gift : The real story of China in Africa
 • Brother Layman: Az offshore halála
 • Innovációbarát kormányzás Magyarországon : A regionális innovációs fejlesztéspolitika kihívásai. (szerk. Gál Zoltán)
 • Kardos Péter - Szakács Imre - Tóth Mihály: A számvitel nagy kézikönyve, 2013
 • LeRoy Miller, Roger: Economics today : the macro view
 • LeRoy Miller, Roger: Economics today : the micro view
 • McCann, Philip: Modern urban and regional economics
 • Murphy, John J.: Study guide for technical analysis of the financial markets : A comprehensive guide to trading methods and applications
 • O'Sullivan, Arthur - Sheffrin, Steven M. - Perez, Stephen J.: Microeconomics : Principles, applications and tools
 • The Oxford handbook of the digital economy. (ed. by Martin Peitz and Joel Waldfogel)
 • The Oxford handbook of the Indian economy. (ed. by Chetan Ghate)
 • Sedlácek, Tomás: A jó és a rossz közgazdaságtana : a Gilgames-eposztól a Wall Streetig
 • Sloman, John - Garratt, Dean: Essentials of economics
 • Yueh, LindaChina's growth : The making of an economic superpower
 • Vahl Tamás: A zsiráf nyaka : mit hoztak a multik Magyarországra?
 • Wijst, Nico van der : Finance : A quantitative introduction

Jogtudomány:

 • Benke József: Reményvétel : az európai magánjogi gondolkodás a reményvétel mikrokozmoszán keresztül
 • Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2012. évi tevékenységéről. (szerk. Kovács Zsolt)
 • Boros Anita: Közérthető közigazgatási hatósági eljárás : A Ket. szabályai egyszerűen - jogesetek, példák, közel 650 darab ellenrőző kérdés, feladat
 • Coppel, PhilipInformation rights : Law and practice
 • Corpus iuris civilis : Text und Übersetzung : Band V. Digesten 28-34. (... hrsg. von Rolf Knütel [et al.])
 • Crawford, James: Brownlie's principles of public international law
 • D'Aspremont, Jean:Formalism and the sources of international law : a theory of the ascertainment of legal rules
 • Dix, Alexander: Datenschutz und Informationsfreiheit : Landes-, Bundes-, Europa- und Völkerrecht : Stand: 1. August 2011
 • Federal rules of evidence : 2012-2013 edition. (prep. by Daniel J. Capra)
 • Ferenc Jácint [et al.]:Munkajogi alapismeretek
 • Fish, Jacqueline T. - Miller, Larry S. - Braswell, Michael C.Crime scene investigation
 • Hamza Gábor: Iura antiqua ac iura moderna methodo comparativa investigata 3. : opera selecta = Ausgewahlte Schriften zur antiken Rechtsgeschichte, zur Rechtsvergleichung un dzum geltenden Recht 3.
 • The history of international law. (ed. by Bardo Fassbender and Anne Peters)
 • Igazságszolgáltatási jogszabályok : 2013. január 2. (szerk. Gaál József Krisztián)
 • Lepard, Brian D.Customary international law : a new theory with practical applications
 • Mádl Ferenc - Vékás Lajos: Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga
 • Mueller, Christopher B. - Kirkpatrick, Laird C.: Evidence under the rules : text, cases, and problems
 • Munkajog. (szerk. Gyulavári Tamás)
 • Nemzetközi jog és európai jog: új metszéspontok : ünnepi tanulmányok Valki László 70. születésnapjára. (szerk. Kajtár Gábor, Kardos Gábor)
 • A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény tükrös szerkezetben (a hatályos joganyaggal). (szerk. Juhász Ágnes)
 • Pyrek, Kelly M.: Forensic science under siege : The challenges of forensic laboratories and the medicolegal death investigation
 • Routledge handbook of media law. (ed. by Monroe E. Price, Stefaan G. Verhulst, Libby Morgan) 
 • Tóth Zoltán: Angyali küldetés : Elrabolt gyermekek nyomában : Julius Engel igaz történetei
 • Vanderkolk, John R.: Forensic comparative science : Qualitative quantitative source determination of unique impressions, images and objects

Politikatudomány, Európai Unió:

 • 20 years : Association of Central and Eastern European Election Officials, 1991-2011 : Development of the electoral management bodies. (ed.-in-chief István Zsuffa)
 • Európai közjog és politika. (szerk. Kende Tamás, Szűcs Tamás, Jeney Petra)
 • Ghoneim, Váil: Forradalom 2.0 : emlékirat
 • Gore, Al: The assault on reason
 • Hírhedt diktátorok végnapjai. (összeáll. Diane Ducret és Emmanuel Hecht)
 • Jászberényi Sándor: Budapest - Kairó : egy haditudósító naplója
 • Néz László: Bűnszövetség : elszámoltatás, 2002-2010
 • Nuzzi, Gianluigi: Őszentsége XVI. Benedek titkos iratai
 • Veszélybe sodort jövő! (szerk. Kiss Ambrus, Krausz Péter)

Szociológia, társadalomtudományok:

 • Balogh Elemér [et al.]: Cigányélet 
 • Bár-Zohár, Miháel - Misál, Nisszim: Moszád : Az izraeli titkosszolgálat legjelentősebb műveletei 
 • Diamond, Jared: A világ tegnapig : mit tanulhatunk a régi társadalmaktól?
 • Kilengések : közszolgálati változások. (szerk. Horváth M. Tamás)
 • Putnam, Robert D.: Bowling alone : The collapse and revival of American community
 • Rambala Éva: Az erőszakmentes kommunikáció alapjai
 • Teddlie, Charles - Tashakkori, Abbas: Foundations of mixed methods research : Integrating quantitative and qualitative approaches in the social and behavioral sciences

Pedagógia, pszichológia:

 • Bagdy Emőke: Utak önmagunkhoz
 • Cappelli, Peter: Talent on demand : Managing talent in an age of uncertainty
 • Chapman, Gary - White, Paul: A munkahelyi elismerés 5 nyelve : útmutató az eredményes személyre szabott motiváció gyakorlatához
 • Cziráki Lajos: Az épülő műszaki főiskola
 • Graham, Carol: Happiness around the world : The paradox of happy peasants and miserable millionaires
 • Heacox, Diane: Differenciálás a tanításban, tanulásban : kézikönyv a 3-12. évfolyam számára
 • Herring, JonathanÉrvelés : hogyan győzzünk meg másokat az igazunkról?
 • Az iskola optimalizálásának lehetőségei. (Bábosik István szerk.)
 • Kahneman, Daniel: Gyors és lassú gondolkodás
 • Karinthy Frigyes: "Új lélektan" : pszichoanalitikus írások
 • Müller Péter: Szeretetkönyv : könyv arról, amire mindannyian szomjazunk
 • Nicholson-Nelson, Kristen: A többszörös intelligencia
 • Ranschburg Jenő: Erkölcs és jellem
 • Ranschburg Pál és a magyar pszichológia : Ranschburg Pál (1870-1945). (szerk. Lányi Gusztáv)
 • Révai Gábor: Beszélgetések nem csak gyerekekről Ranschburg Jenővel és Vekerdy Tamással
 • Ronson, JonA pszichopatateszt : körutazás az őrültségiparban
 • Sáska Géza: Új társadalomhoz új embert és új pedagógiát! : A XX. századi egyenlségpárti és antikapitalista pedagógiákról 
 • Steklács János: Olvasási stratégiák tanítása, tanulása és az olvasásra vonatkozó meggyőződés

Természettudományok:

 • Battaglia, Jean-Luc: Heat transfer in materials forming processes : with exercises and solutions
 • Bölter, Ralf: Design von Aktoren mit magnetorheologischen Flüssigkeiten
 • Égert János - Jezsó Károly: Mechanika - Szilárdságtan
 • Égert János - Jezsó Károly: Mechanika 2. : Szilárdságtan : Elméleti tananyag és gyakorló feladatok főiskolai mérnökhallgatók számára
 • Égert János - Nagy Zoltán: Mechanika - mozgástan
 • Égert János: Szilárdságtan példatár : Egyetemi jegyzet
 • Gáspár Csaba - Molnárka Győző: Lineáris algebra és többváltozós függvények
 • Író Béla - Zsenák Ferenc: Hő- és áramlástan
 • Író Béla: Hő- és áramlástan : a közlekedésmérnök, a mechatronikai mérnök és a műszaki menedzser alapképzési szakok levelezű és távoktatási tagozatos hallgatói számára
 • Karpfinger, Christian - Meyberg, Kurt: Algebra : Gruppen - Ringe - Körper
 • Kiss Béla - Krebsz Anna: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika
 • Kőolajszármazékok a talajban: talajfizikai kutatások. (szerk. Makó András, Hernádi Hilda)
 • Magnus, Kurt - Popp, Karl - Sextro, WalterSchwingungen : Physikalische Grundlagen und matematische Behandlung von Schwingungen 
 • Obádovics J. Gyula: Lineáris algebra példákkal : Középiskolai tanulók, főiskolai és egyetemi hallgatók, valamint műszaki és gazdasági szakemberek számára, gyakorlati alkalmazásokkal
 • Panek, Richard: 4% univerzum : Sötét anyag, sötét energia - versenyfutás a világegyetem felfedezéséért
 • Petru Tünde Petra: Matematika közgazdászoknak
 • Regulations for seismic design a world list - 2004
 • Richard, Hans Albert - Sander, Manuela: Technische Mechanik. Festigkeitslehre : Lehrbuch mit Praxisbeispielen, Klausuraufgaben und Lösungen 
 • Rosta István: Szent-Györgyi Albert, 1893-1986 : a Nobel-díjas tudós születésének 120. évfordulója
 • Watter, Holger: Hydraulik und Pneumatik : Grundlagen und Übungen - Anwendungen und Simulation

Műszaki tudományok:

 • Ashby, M. F. [et al.]: Metal foams : A design guide
 • Balogh Tibor [et al.]: Gépszerkezettan 2-3. segédlet
 • Banabic, Dorel:Advanced methods in material forming
 • Banabic, Dorel: Sheet metal forming processes : constitutive modelling and numerical simulation
 • Bánhidi László - Kajtár László: Komfortelmélet
 • Böse, Karl-Heinz: Az esővíz hasznosítása
 • Choi, Seung-Bok - Han, Young-Min: Magnetorheological fluid technology : applications in vehicle systems
 • Fenyvesi László: A tűzipellet
 • Ferenczi Ödön: Áramtermelés nap- és szélenergiából saját "mini" erőművekkel
 • Gépgyártástechnológia. (szerk. Horváth Mátyás, Markos Sándor)
 • Grant, Nick - Moodie, Mark - Weedon, ChrisSzennyvízkezelés : Élgépek, gyökérmezők, komposztvécék
 • Hallenga, Uwe: A szélenergia hasznosítása 
 • Hellier, Charles J.: Handbook of nondestructive evaluation
 • Janocha, Hartmut: Unkonventionelle Aktoren : eine Einführung
 • Lowy, Daniel A.: An electrochemical journey at the nano scale : gold nanoclusters and nanobatteries
 • MacKay, David J. C.Fenntartható energia - mellébeszélés nélkül
 • Megújuló forrásaink és az energiatakarékosság. (szerk. Márki-Zay János)
 • Műszaki és informatikai rendszerek és modellek. (szerk. Kóczy T. László)
 • Pánczél Zoltán - Nagy Zoltán: Rakodástechnika 1.
 • Ping Hu [et al.]: Theories, methods and numerical technology of sheet metal cold and hot forming : Analysis, simulation and engineering applications
 • Reményi Károly: A tűz örök energiaforrás : a szén és a fosszilis tüzelanyagok a természetben
 • Schreier, Ursula [et al.]: A hőszivattyú
 • Schulz, Heinz - Eder, BarbaraBiogázgyártás
 • Shinar, David: Traffic safety and human behaviour
 • Stieglitz, Robert - Heinzel, Volker: Thermische Solarenergie : Grundlagen, Technologie, Anwendungen
 • Theeuwes, Jan - Horst, Richard van der - Kuiken, MariaDesigning safe road systems : a human factors perspective
 • Vehicle industry and competitiveness of regions in Central and Eastern Europe. (ed. by János Rechnitzer, Melinda Smahó)
 • Watter, Holger: Regenerative Energiesysteme : Systemtechnik und Beispiele nachhaltiger Energiesysteme aus der Praxis
 • Werzeugmaschinen : Aufbau, Funktion und Anwendung von spanenden und abtragenden Werkzeugmaschinen. (hrsg. Reimund Neugebauer)
 • Windkraftanlagen : Grundlagen, Entwurf, Planung und Betrieb. (hrsg. Robert Gasch, Jochen Twele)

Marketing, menedzsment:

 • Altstiel, Tom - Grow, Jean: Advertising creative : Strategy, copy, design
 • Amundson, Norman E.  [et. al.]: Csoportos tanácsadás : Kézikönyv csoportvezetőknek
 • Berk, Jonathan - DeMarzo, Peter: Corporate finance : The core
 • Berkun, Scott: Making things happen : Mastering project management
 • Bovée, Courtland L. - Thill, John V.: Business communication essentials
 • Catt, Michael: Élj bátran! : Merj állást foglalni!
 • Chang, Kuang-Hua: Mechanism design with Creo Elements/Pro 5.0 : Pro/ENGINEER Wildfire 5.0
 • Covel, Michael W.: Trend following : Learn to make millions in up or down markets
 • Covey, Stephen M. R. - Link, Greg - Merrill, Rebecca R.Okos bizalom : hogyan teremtsünk jólétet, energikus és örömteli életet egy bizalomszegény világban?
 • Christopher, Martin: Logistics & supply chain management : Creating value-adding networks
 • DeMarco, Tom - Lister, TimothyPeopleware : Productive projects and teams
 • Deyhle, Albrecht: A controller praxisa
 • Domschitz Mátyás: El vagyunk havazva : hogyan birkóznak meg a szervezetek a bonyolultsággal a tudásmunka korában?
 • Kelemen József: A pénz beszél : Iránytű a gazdagsághoz
 • Krogerus, Mikael - Tschäppeler, Roman: 52 döntési modell : a stratégiai gondolkodás kézikönyve
 • Lödding, HermannHandbook of manufacturing control : Fundamentals, description, configuration
 • Matejcsek, Jen: Gazdagodj okosan! : avagy, kezdj magaddal valamit!
 • Miller, Michael: Web words that work : writing online copy that sells
 • Szerelés, anyagmozgatás 1. (AJ24) : segédlet. (összeáll. Galli Csaba)
 • Tracy, Brian: Beszélj győztesként! : Hogyan győzzük meg hallgatóságunkat bármely helyzetben?
 • Tracy, Brian: Az eladás pszichológiája : hogyan értékesíthetsz többet, könnyebben és gyorsabban, mint valaha gondoltad volna
 • Vida Ágnes: Üzletanyu születik : minden, amit egy nőnek tudnia kell arról, hogyan indítsa el és vigye sikerre a saját üzletét
 • Watson, Michael [et al.]: Supply chain network design : Applying optimization and analytics to the global supply chain

Informatika:

 • Bártfai Barnabás: Windows 8 zsebkönyv
 • Biocca Zakhour, Sharon - Kannan, Sowmya - Gallardo, Raymond The Java tutorial : A short course on the basics
 • Brooks, Frederick P.: The mythical man-month : Essays on software engineering
 • Carlberg, ConradBusiness analysis: Microsoft Excel 2010
 • Cohn, MikeSucceeding with agile : Software development using scrum
 • Gonzalez, Rafael C. - Woods, Richard E.Digital image processing
 • Guernsey, Max: Test-driven database development : Unlocking agility
 • Martin, Robert C. - Martin, MicahAgile principles, patterns, and practices in C#
 • McConnell, Steve: Rapid development : Taming wild software schedules

Építészet, építőművészet:

 • Az akadálymentesség és egyetemes tervezés mszaki-tervezi szempontjai, követelményei : Kézikönyv. (szerk. Pandula András)
 • Bojtár Imre - Gáspár Zsolt: Végeselemmódszer építőmérnököknek
 • Dezső Zsigmond - Szabó László: Faszerkezetek tervezése Eurocode 5 alapján : útmutató példákkal, gyakorló mérnökök számára
 • Dobó Márton: Valóság, gondolat, rajz : Építészeti grafika
 • Draskóczy András: Vasbetonszerkezetek példatár az Eurocode elírásai alapján
 • Fabó Beáta - Gall, Anthony: Kós Károly világa, 1907-1914
 • Farkas József: Építmények alapozásának világtörténete : az őskortól a középkorig
 • Fenntartható energetika az épületszerkezetek tervezésében és oktatásában : monográfia (szerk. Széll Mária)
 • Fi István [et al.]: Úthálózatok méretezése és tervezése : Monográfia
 • Gaudí és a Sagrada Família : egy szimbólum értelmezése
 • Gebäudehüllen für das 21. Jahrhundert : special bau 2013 = Building envelopes for the 21st century : special bau 2013. (ed. Winfried Heusler)
 • Graf, Anton: Passzívházak : 24 megépült ház Németországban, Ausztriában
 • Guelberth, Cedar Rose - Chiras, Dan: Természetes vakolatok és falfestékek
 • Mednyánszky Miklós: Vályogházak : Építés, korszerűsítés, átalakítás
 • Moravánszky Ákos [et al.]: Hely és jelentés : Tanulmányok az építészetről és a városról
 • Motyková, Adela: A biztonságos otthon : betörésvédelem, tűzvédelem, villámvédelem, árvízvédelem, vagyonbiztosítás
 • Pozsgai Lajos: Nádfedés az ezredfordulón
 • Sódor Alajos: Az építészet története 4. : Gótika
 • Sommer, Adolf-W.Passzívházak : Tervezés, szerkezet, csomópontok, példák

Egészségügy, szociális munka:

 • Campbell, John: Helyszíni sérültellátás
 • Davich, Victor: 8 perces meditáció
 • Dutton, KevinSikeres és bölcs pszichopaták : élettanulságok szentektől, kémektől és sorozatgyilkosoktól
 • Elkin - Perry - Potter: Ápolói beavatkozások és műveletek
 • Hadinger, Boglarka - Kurz, Wolfram - Mrusek, Renate: Értelemkeresés és személyiségfejlesztés
 • Hidvéginé Adorján Lívia - Sáriné Simkó Ágnes: Műhibák és kártérítési perek az egészségügyben
 • Lyubomirski, Sonja: Boldogságmítoszok : tények és tévhitek
 • Malhotra, DeepakÉn vittem el a sajtodat! : meg se állj a személyes és üzleti sikerig! : azoknak, akik nem akarnak egérként élni mások labirintusában
 • Mester Dóra Djamila: Nő, anya, szerető : anyaság és szex
 • Mukherjee, SiddhartaBetegségek betegsége : mindent a rákról
 • Sárvári György: Sématörés : a belülről irányított ember
 • Vujicic, Nick: Megállíthatatlan : a cselekvő hit fantasztikus ereje
Zeneművészet, művészet:
 • Jávorszky Béla Szilárd: A magyar folk története : népzene, táncház, világzene
 • Toseland, Martin - Toseland, Simon: Infografika
Nyelv- és irodalomtudomány, nyelvkönyvek:
 • Angol - magyar egyetemes kéziszótár. (szerk. Varga György, Lázár A. Péter)
 • Czifra Éva: Életmentő 1000 mondat angolul
 • Magyar - angol egyetemes kéziszótár. (szerk. Varga György, Lázár A. Péter)
 • Magyar helyesírási szótár : A Magyar Tudományos Akadémia szabályai szerint. (szerk. Deme László, Fábián Pál, Tóth Etelka)
 • Magyar - német kéziszótár = Ungarisch - deutsches Handwörterbuch. (Hessky Regina főszerk.)
 • Német - magyar kéziszótár = Deutsch - ungarisches Handwörterbuch. (Hessky Regina főszerk.)
 • Retorika, irodalom, poétika. (szerk. Radvánszky Anikó)

Történelem:

 • Bedy Vince: Gyirmót története
 • Boussois, Sébastien: Izrael, szembesítve a múlttal : tanulmány az "új történelem" hatásáról
 • Grüll Tibor: 50 dolog, amit nem képzeltél volna a rómaiakról
 • Kocsis István: A Szentkorona-eszme idszersége : a Szent Korona misztériuma és tana kéréskörei - rövid áttekintés
 • Kun Miklós: Oroszország válaszúton
 • Németh György - Hegyi W. György: Görög-római történelem
 • O'Reilly, Bill - Dugard, MartinLincoln : a merénylet, amely örökre megváltoztatta Amerikát
 • Trianonról beszélnek : válogatás több mint ötven szerző írásából (vál. Iványi Sándor)
 • A vidék forradalma - 1956. (szerk. Gaganetz Péter, Galambos István)

Egyéb:

 • Aurobindo, Sri: Személyiségeink - egók, (h)arcok, álarcok : gyakorlati jóga pszichológia
 • Bede Béla: Magyar borvidékek : 145 kiemelt borászattal
 • Egészségföldrajz. (szerk. Ember István, Pál Viktor, Tóth József)
 • Görög-római szöveggyűjtemény : A görög és a római történelem forrásai. (szerk. Németh György)
 • Gyakorlati biogazdálkodás 2. : bioállattartás (kecske, mangalica, tyúk, gyöngytyúk, méh), kemenceépítés és -használat, ökoszabályrendszer (szerk. Seléndy Szabolcs)
 • Hadot, Pierre: Plótinosz avagy a tekintet egyszerűsége
 • Hautzinger Gyula: A modern Nemzetőrségről - tények és gondolatok
 • Hessler, Peter: Kína országútjain : az újjászülető birodalom mindennapjai
 • Hévizi Ottó: Idő és szinkretizmus : Állandó tekintettel Nietzschére
 • Kis magyar hadtörténet. (szerk. ... Hermann Róbert)
 • Kóka Rozália: Napsugárkisasszonyok a történelem vasmarkában : 2. kötet
 • Lengyel András: A mindennapok szemüvegkészítői : Sajtótörténeti tanulmányok
 • A magyar közművelődésről. (szerk. Németh János István, Szurmainé Silkó Mária)
 • Magyarország hagyományőrző túraútvonalai : nélkülözhetetlen kézikönyv mindarról, amit egy kiránduláshoz tudni érdemes. (szerk. Nagy Balázs)
 • Magyarország régiói = Regions of Hungary : Northern Great Plain region (... főszerk. Csiszér Zoltán)
 • Pléh Csaba: A megismeréstudomány alapjai : az embertől a gépig és vissza
 • Pöppel, Martin: Mennyország és pokol : egy német ejtőernyős hadinaplója
 • Quante, MichaelBevezetés az általános etikába
 • Shields, Charles J.: Így megy ez : Kurt Vonnegut élete
 • Szilágyi Zsófia: Móricz Zsigmond
 • Tóth Viktória: A Kék : túranapló kezdő kalandoroknak, 2008-2010
 • Vaughan, Hal: Egy ágyban az ellenséggel : Coco Chanel titkos háborúja