2013. márciusi újdonságok

Gazdaságtudomány: 

 • Bod Péter Ákos: Pénzügyi alapok : tapasztalatok és tanulságok pénzügyi válság után
 • Buchanan, James M. The demand and supply of public goods
 • Business networks in clusters and industrial districts : The governance of the global value chain (ed. by Fiorenza Belussi, Alessia Sammarra)
 • Burns, Steve - Burns, Janna: Kezdő kereskedő, gazdag kereskedő : hogyan csinálj pénzt a tőzsdei kereskedéssel?
 • Claus Ádám [et al.]: Adótervezés 2. Magyarország
 • Cross-border governance and sustainable spatial development : Mind the gaps! (eds. Markus Leibenath, Ewa Korcelli-Olejniczak, Robert Knippschild)
 • Dézsi Zsolt: Vámjogi ismeretek : vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintézők és pénzügyőrök kézikönyve : tankönyv és feladatgyűjtemény : T07/2010 : a vámügyintéző képzés tankönyve
 • Entrepreneurship and innovations in functional regions. (ed. by Charlie Karlsson, Roger R. Stough, Börje Johansson)
 • Erhardt, Michael C. - Brigham, Eugene F.: Financial management : theory and practice
 • Foundations of the knowledge economy : Innovation, learning and clusters. (ed. by Knut Ingar Westeren)
 • Herrschel, Tassilo - Newman, Peter: Governance of Europe's city regions : Planning, policy and politics
 • Illetékjogszabályok : 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrl, 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban : 2/1968. (I. 24.) IM rendelet a költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról. (szerk. Szilner György)
 • Innovációbarát kormányzás Magyarországon : A regionális innovációs fejlesztéspolitika kihívásai. (szerk. Gál Zoltán)
 • Isard, Walter - Langford, Thomas W.: Regional input-output study : Recollections, refelctions and diverse notes on the Philadelphia experience
 • The knowledge economy at work : Skills and innovation in knowledge intensive service activities. (ed. by Cristina Martinez-Fernandez, Ian Miles, Tamara Weyman)
 • Keller Márkus: Indokolt lakásszükséglet : A lakáspolitika az 1950-es években
 • Kiyosaki, Robert T.: Tisztességtelen előny : [A pénzügyi képzés hatalma : Amit az iskolák soha nem fognak tanítani a pénzről]
 • Kruschwitz, Lutz: Investitionsrechnung
 • Kruschwitz, Lutz - Hushmann, Sven: Finanzierung und Investition
 • Marshall, Stewart - Taylor, Wall - Xinghuo Yu: Using community informatics to transform regions
 • Mayer, Heike: Entrepreneurship and innovation in second tier regions
 • Metropolregionen in der Wissensökonomie (Frank Roost hrsg.)
 • Pigou, A. C.: A study in public finance
 • Potts, Jason: Creative industries and economic evolution
 • Prigge, Rolf - Schwarzer, Thomas: Gross städte zwischen Hierarchie Wettbewerb und Kooperation
 • Rainie, Lee - Wellmann, Barry: Networked : The new social operating system
 • Räume der Wissensökonomie : Implikationen für das deutsche Städtesystem. (hrsg. Hans Joachim Kujath, Sabine Zillmer)
 • Regionális átalakulási folyamatok a Nyugat-Balkán országaiban. (szerk. Horváth Gyula, Hajdú Zoltán)
 • Regionalism contested : institution, society and governance. (ed. by Iwona Sagan, Henrik Halkier)
 • Spatial scenarios in a global perspective : Europe and the Latin Arc countries. (ed. by Roberto Camagni, Roberta Capello)
 • Stiglitz, Joseph E.: Economics of the public sector
 • Szakács Imre: Az adózás nagy kézikönyve, 2013
 • Transformation of cities in Central and Eastern Europe : Towards globalization. (ed. by F. E. Ian Hamilton, Kaliopa Dimitrovska Andrews and Natasa Pichler-Milanovic)
 • Varieties of capitalism : The institutional foundations of comparative advantage. (ed. by Peter A. Hall and David Soskice)
 • Wissens- und Technologietransfer als Innovationstreiber : Mit Beispielen aus der Materialforschung. (hrsg. Klaus-Rainer Bräutigam , Alexander Gerybadze)
 • Wissensbasierte Dienstleister in Metropolräumen. (hrsg. Hubert Heinelt, Hans Joachim Kujath, Karsten Zimmermann)


Jogtudomány:

 • VIII. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója, 2012. (... szerk.biz. ... Csáki-Hatalovics Gyula [et al.])
 • Állam és jog : Tanulmányok az Állam- és Jogtudomány köréből. (fel. szerk. Vas Tibor)
 • Balla Zoltán [et al.]: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai
 • Bünteteljárás : 1998. évi XIX. törvény a bünteteljárásról. (szerk. Szilner György)
 • Civil szervezetek kézikönyve : Jogszabályok magyarázata nem csak civil szervezeteknek. (szerk. Latorcai Csaba, Szablics Bálint)
 • Csehi Zoltán: Alapjogok és nemzetközi magánjog - a német fejlődés
 • A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény : A törvényjavaslat országgyűlési vitája. (szerk. Seereiner Imre Alfonz)
 • Erdő Péter: A bűn és a bűncselekmény : két alapvető fogalom viszonya az egyházi jog tükrében
 • The foreseeable reforms of regulation 1/2003 regarding the European Competition Network and the cooperation with national jurisdictions. (ed. Marie-Charlotte Rouzier and Lili Kardos)
 • Füzes Miklós: Törvénysértéssel : "Hortobágyi pusztaságon nehéz idők járnak"
 • Hatósági eljárásjog a közigazgatásban. (szerk. Patyi András)
 • Korsósné Delacasse Krisztina: Az ügyvédi kamarák megszűntetése Magyarországon
 • Magyar - német - magyar jogi szakszótár. (fel. szerk. Khegyes Anikó)
 • Molnár Margit: Az Európai Közösség szociális jogalkotása
 • Nagy-Juhák István: A rendőr fegyverhasználati joga
 • Ruszoly József: Alkotmány, választójog és választási rendszer a Német Szövetség tagállamaiban (1815-1848)
 • A Schengeni övezet és a külső határok : górcső alatt az Európai Unió határigazgatása. (szerk. Jakó Nóra, Kardos Lili) 
 • Schwintowski, Hans-Peter: Wettbewerbsrecht (GWB/UWG)
 • Tanulmányok : Irk Ferenc professzor 70. születésnapja tiszteletére. (szerk. Barabás A. Tünde)
 • Tanulmányok a 70 éves Bihari Mihály tiszteletére. (szerk. Szoboszlai-Kiss Katalin, Deli Gergely)
 • Térvesztés és határtalanítás : a magyar nyelvpolitika 21. századi kihívásai. (szerk. Eplényi Kata, Kántor Zoltán)
 • Várnagy László: Igazságügyi állatorvostan
 • Weiss Emília: A túlélő házastárs öröklési jogi jogállása : történeti kialakulásában és fejlődési tendenciáiban
 • Zinner Tibor: Adalékok a magyarországi koncepciós perekhez
 • Ződi Zsolt: Jogi adatbázisok és jogi forráskutatás : gépek a jogban


Politikatudomány, Európai Unió:

 • Nobles, Melissa: Shades of citizenship : Race and the census in modern politics
 • Das Staatsoberhaupt in der Zwischenkriegszeit. (ed. Wilhelm Brauneder, István Szabó)
 • Szebeni Géza, M.: Charles de Gaulle : egy konzervatív forradalmár


Szociológia, társadalomtudományok:

 • Adams, Paul: Grouped : How small groups of friends are the key to influence on the social web
 • The age of dualization : The changing face of inequality in deindustrializing societies. (ed. by Patrick Emmenegger [et al.])
 • Artle, Roland: The structure of Stockholm economy : Toward a framework for projecting metropolitan community development
 • Cities in city regions. Governing the diversity. (ed. by Jan Erling Klausen and Pawel Swianiewicz)
 • Community informatics : Shaping computer-mediated social relations. (ed. by Leigh Keeble and Brian D. Loader)
 • Community practice in the network society : Local action / global interaction. (ed. by Peter Day and Douglas Schuler)
 • Czepczynski, Mariusz: Cultural landscapes post-socialist cities : Representation of powers and needs
 • Decentralizing governance : emerging concepts and practices. (G. Shabbir Cheema, Dennis A. Rondinelli ed.)
 • "Demográfia: kockázatok és perspektívák Európa szívében". (szerk. Kardos Lili)
 • Handbook of research methods on trust. (ed. by Fergus Lyon, Guido Möllering, Mark N. K. Saunders)
 • The handbook of social capital. (ed. by Dario Castiglione, Jan W. van Deth and Guglielmo Wollebb)
 • Kadushin, Charles: Understanding social networks : theories, concepts and findings
 • Kovách Imre: A vidék az ezredfordulón : A jelenkori magyar vidéki társadalom szerkezeti és hatalmi változásai
 • Kovács József, Ö.: A paraszti társadalom felszámolása a kommunista diktatúrában : A vidéki Magyarország politikai társadalomtörténete, 1945-1965
 • Molnár Gyöngyvér: A Rasch-modell alkalmazási lehetőségei az empirikus kutatások gyakorlatában : Alapvető elemzések a társadalomtudoményi kutatásokban
 • New risks, new welfare : The transformation of the European welfare state (ed. by Peter Taylor-Gooby)
 • Parádi József: A Magyar Királyi Csendőrség. : Az első magyar polgári, központosított, közbiztonsági őrtestület, 1881-1945
 • Putnam, Robert D. - Felstein, Lewis M.: Better together : Restoring the American Community
 • Tonkiss, Fran: Space, the City and Social Theory : Social Relations and Urban Forms
 • Treiman, Donald J.: Quantitative data analysis : Doing social research to test ideas
 • Understanding the City : Contemporary and future perspectives. (ed. by John Eade and Christopher Mele)


Pedagógia, pszichológia:

 • Koósné Török Erzsébet, Baranyainé Réti Gabriella: A TDK kézikönyve : A tudományos és művészeti diákköri munka minségének keretrendszere és szabályozói
 • A magyar tudományos diákköri konferenciák története (1951-2011.) (összeáll. és szerk. Anderle Ádám)
 • Nógrádi László:Interaktív táblák alkalmazása egyszerűen és profin : A digitális táblák és szavazórendszerek használata, saját interaktív tananyagok fejlesztése
 • Torgyik Judit: A tanulás színterei felnőtt- és időskorban


Természettudományok:

 • Aczel, Amir D.: Isten egyenlete : Einstein, a relativitás és a táguló világegyetem
 • Campbell, Malcolm A. - Heyer, Laurie J.: Genomika, proteomika, bioinformatika
 • Éghajlat-politika a Magyarország előtt álló kihívások uniós perspektívában. (szerk. Majsa Dóra)
 • Kaliszky Sándor - Kurutzné Kovács Márta - Szilágyi György: Szilárdságtan
 • Makridakis, Spyros: Forecasting : Methods and Applications
 • Patkós András: Bevezetés a kvantumfizikába : 6 előadás Feynman modorában
 • A világ helyzete, 2012 : A washingtoni World Institute jelentése a fenntartható társadalomhoz vezető folyamatról : Fenntartható jólét


Műszaki tudományok:

 • A handbook of transport econimics. (ed. by André de Palma [et al.])
 • Heimann, Bodo: Mechatronik : Komponenten, Methoden, Beispiele
 • Klement Judit: Hazai vállalkozók a hőskorban : a budapesti gőzmalomipar vállalkozói a 19. század második felében
 • Koser, Uwe [et al.]: Kompendium der Produktionstechnik = Gyártástechnológiai kézikönyv
 • Kotra Károly: KRESZ könyv személygépkocsi-vezetők részére
 • Montage in der industrielle n Produktion : Ein Hnadbuch für die Praxis. (Bruno Lotter, Hans-Peter Wiendahl hrsg.)
 • Quinet, Emile - Vickerman, Roger: Principles of transport economics
 • Vaughan, Rodney: Urban spatial traffic patterns


Marketing, menedzsment:

 • Covey, Stephen R. - Whitman, Bob - England, Breck: Nyerő csapat : Kiszámítható eredmények kiszámíthatatlan időben
 • Gage, Randy: Az első kör Te magad vagy! : Avagy tőled függ, mi másolódik network marketing struktúrádban
 • Harnish, Verne: Rockefeller üzleti gondolkodása : Avagy a három tartós vállalkozói profitot biztosító szokás
 • Kiss Árpád: Alapismeretek az adószámvitelből, és a vezetői számvitelből : jegyzet, és feladatgyűjtemény menedzserképzéshez
 • Márton-Koczó Ildikó: Az 50 legjobb magyar üzleti döntés : És 15 a legrosszabbak közül
 • Maxwell, John C.: Holnapra vezető lehetsz
 • Maxwell, John C.: Mentorálás 101 : Amit minden vezetőnek tudnia kell
 • Maxwell, John C.: Önfejlesztés 101 : Amit minden vezetőnek tudnia kell
 • Open Innovation umsetzen : Prozesse, Methoden, Systeme, Kultur. (hrsg. Serhan Ili)
 • Platforms of innovation : Dynamics of new industrial knowledge flows. (ed. by Philip Cooke [et al.])
 • Trump, Donald J. - Kiyosuki, Robert T.: Midaszi érintés : Miért gazdagodik néhány vállalkozó - és a többségük miért nem
 • User-based innovation in services. (ed. by Jon Sundbo, Marja Toivonen)
 • Zelina György: Mesterségem címere bemutatja : tisztesség és becsület

Informatika:

 • Castells, Manuel: The Informational City : Information Technology, Economic Restructuring, and the Urban-Regional Process
 • The Internet in Everyday Life. (ed. by Barry Wellman, Caroline Haythornthwaite)

Építészet, építőművészet:

 • Cities after socialism : Urban and regional change and conflict in post-socialist societies. (ed. by Gregory Andrusz, Michael Harloe, Ivan Szelenyi)
 • Haughton, Graham [et al.]: The new spatial planning : Territorial management with soft spaces and fuzzy boundaries
 • Nuijsink, Cathelijne: How to make a Japanese house

Egészségügy, szociális munka:

 • Ács Nándor - Császár Albert - Forster Tamás: A nők kardiovaszkuláris egyedi jellegzetességei
 • Antal Judit: És veled ki törődik? : a pedagógus lelki egészsége
 • Collaboration in social work practice. (ed. by Jenny Weinstein, Colin Whittington and Tony Leiba)
 • Interprofessional working in health and social care : Theory and practice. (ed. by Katherine C. Pollard, Judith Thomas and Margaret Miers)
 • Interprofessional working in health and social care : Professional perspectives. (ed. by Gillian Barrett, Derek Sellman and Judith Thomas)
 • Lampé László: Szülésznők könyve
 • Practising social work in a complex world. (ed. by Robert Adams, Lena Dominelli and Malcolm Payne)

Zeneművészet, művészet:
 • di Genova, Giorgio: Storia dell' arte italiana del '900 per generazioni : Generazione anni quaranta
 • Heltai Gyöngyi: Az operett metamorfózisai, 1945-1956 : a "kapitalista giccs"-től a haladó "mimusjáték"-ig

Nyelvtudomány, nyelvkönyvek:

 • Dreyer, Hilke - Schmitt, Richard: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik
 • Nemzetállamok, globalizáció és kétnyelvűség : nyelvpedagógiai és szociolingvisztikai tanulmányok. (szerk. Horváth István, Tódor Erika Mária)


Egyéb:

 • Bounds, Michael: Urban social theory : City, self and society
 • The castells reader on cities and social theory. (ed. by Ida Susser)
 • Győr-Moson-Sopron megye járásai [térk.]. (szerk. Szabó Bence)
 • Gyurgyák János: Magyar fajvédők : eszmetörténeti tanulmány
 • Jeney Éva: Nyitott könyv : Irodalom, terápia, elmélet
 • A megélt kor : egy 20. századi oral history Ádám Antal és Rezsőházy Rudolf életútja alapján. (szerk. Herger Csabáné)
 • Románia : Tér, gazdaság, társadalom. (szerk. Benedek József)
 • Szabó András: A rejtőzködő bibliafordító - Károlyi Gáspár : Nagykároly, 1535 körül - Gönc, 1951. december vége
 • Tudomány és ideológia között : Tanulmányok az 1945 utáni magyar történetírásról. (szerk. Erős Vilmos, Takács Ádám)