2013. októberi újdonságok

Gazdaságtudomány: 

 • Bálint Dénes: Nonprofit gazdaságtan
 • Bartha Zoltán, Sáfrányné Gubik Andrea, Tóthné Szita Klára: Intézményi megoldások, fejldési modellek
 • Bod Péter Ákos: Bevezetés a gazdaságpolitikába
 • Cseh Károly, Felszeghi Sára, Kapás Zsolt: Munkavédelem : A korszerű munkavédelem alapjai
 • Daruka Magdolna - Simanovszky Zoltán: Mikroökonómia feladatgyűjtemény
 • A kohéziós politika elmélete és gyakorlata : Európai uniós fejlesztési programok - belülről nézve. (szerk. Nagy Sándor Gyula, Heil Péter)
 • Kovács Gábor: Pénzügyi szolgáltatások
 • Kovács Gábor: Pénzügyi tervezés
 • Marján Attila: Európai gazdasági és politikai föderalizmus
 • Munkaerő-piaci ismeretek. (szakmai szerk. Henczi Lajos)
 • Organizational and institutional innovation and enterprise clusters as sources of competitiveness. (ed. by Csaba Makó [et al.])
 • Solt Katalin: Mikroökonómia (5. átd. kiad.)
 • Solt Katalin: Pénzügytan 1. : Pénz- és bankrendszer, pénzügyi piacok
 • Szalka Éva - Dusek Tamás: Statisztikai képletek és táblázatok
 • Tehetség a tudományban : hallgatói kutatómunka a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán (szerk. Koloszár László)
 • Verseny és szabályozás, 2012. (szerk. Valentiny Pál, Kiss Ferenc László, Nagy Csongor István)

Jogtudomány:

 • Alkotmánybíráskodás, alkotmányértelmezés. (vál., szerk. ... Paczolay Péter)
 • Az Alkotmánybíróság határozatai, 2012. (szerk. Paczolay Péter, Bitskey Botond)
 • Alkotmányos alapok. (szerk. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán, Somody Bernadette)
 • Állam-, egyház-, jogtörténeti magyarázatok : Ünnepi tanulmányok Rácz Lajos tiszteletére 65. születésnapja alkalmából. (szerk. Máthé Gábor, Révész T. Mihály)
 • Berecz Sándor: A tökéletes választójog
 • Bagi Dániel [et al.]: Institutions of legal history with special regard to the legal culture and history
 • A Batthyány Lajos Jogász Szakkollégium évkönyve, 2011-2013. (szerk. Farkas Ádám, Szentgyörgyvári Tamás)
 • Csemáné Váradi Erika [et al.]: Tanulmányok a bűnügyi tudományok köréből
 • Dezső Márta [et al.]: Alkotmánytan 1. : Alapfogalmak, alkotmányos intézmények
 • Doktori műhelytanulmányok 2013. (szerk. Kecskés Gábor)
 • Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet! : módszertani oktatófilm [CD] 
 • Das Eigen-Landrecht : der siebenbürger Sachsen. (hrsg. vom Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde)
 • Essays of Faculty of Law University of Pécs Yearbook of 2013. (ed.-in-chief. Balogh Zsolt György)
 • Földessy Árpád [et al]: A közigazgatás és jogalkotás kirekesztő mechanizmusainak feltárása önkormányzati szinten 
 • Hajnik Imre: Egyetemes európai jogtörténet a középkor kezdetétl a franczia forradalomig : Középkor
 • Jubileumi kötet : A SZE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának els 5 éve. (szerk. Kecskés Gábor)
 • Kegye Adél [et al]: Védett tulajdonságú csoportok hozzáférésének akadályai a közigazgatási döntéshozatalban : a közszolgáltatások, közösségi szolgáltatások és fejlesztések elérésében
 • Lenkovics Barnabás: Ember és tulajdon : rendszerváltó gondolatok
 • Magyar jogtörténet. (szerk. Mezey Barna) (3., átd. kiad.)
 • Menyhárd Attila: Dologi jog
 • Neményi Mária [et al]: Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének elemzése 2010-2013 között : fókuszban a nők, a romák, a fogyatékos és az LMBT-emberek
 • Quot capita, tot sententiae : A Batthyány Lajos Szakkollégium tanulmánykötete 1-2.
 • Soltész István: Az Országgyűlés : Az Országgyűlés feladatai, szervezete és működése, 1990-2006.
 • Studia in honorem András Szabó. (szerk. Domokos Andrea)
 • Studia in honorem Árpád Erdei. (szerk. Dobrocsi Szilvia)
 • Szente Zoltán: Érvelés és értelmezés az alkotmányjogban
 • Tanulmányok Benedek Ferenc tiszteletére : különlenyomat
 • Váczi Péter: A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői 
 • Varga János: Deák és az első magyar polgári büntetőrendszer tervezete

Politikatudomány, Európai Unió:

 • Bónis Péter [et al.]: Studia in honorem István Balogh
 • Jackson, Robert - Sorensen, Georg: Introduction to international relations : theories and approaches
 • Szabó Ildikó: Láthatatlan történelem : politikai anekdoták 1942-2012

Pedagógia, pszichológia:

 • Gósy Mária - Imre Angéla: Beszédpercepciós fejlesztő modulok
 • Gruhl, Monika: A keljfeljancsi-stratégia : krízishelyzetek legyzése
 • A hatékony kommunikáció. (szerk. Balázs László, H. Varga Gyula)
 • Ranschburg Jenő: A serdülőkor
 • Revákné Markóczi Ibolya: Projektoktatás : egy természettudományos projekt hatásának tanulói önértékelése
 • Sahlberg, Pasi: A finn példa : mit tanulhat a világ a finnországi oktatási rendszer reformjából?
 • Tamás Eszter [et al.]: Megértő?

Természettudományok:

 • Briggs, William [et al.]: Calculus for scientists and engineers
 • Kiss Béla - Krebsz Anna: Lineáris algebra, többváltozós függvények, valószínűségszámítás
 • Silva, Clarence W. de: Mechanics of materials
 • Solecki Levente: Méréstechnika

Műszaki tudományok:

 • Detrekői Ákos, Szabó György: Térinformatika : Elmélet és alkalmazások
 • Karnopp, Dean: Vehicle dynamics, stability and control
 • Kief, Hans B. - Roschiwal, Helmut A.: CNC handbook
 • Mannering, Fred L. - Washburn, Scott S.: Principles of highway engineering and traffic analysis : SI version
 • Mathur, Sanjeev: Bridge maintenance, safety and management
 • Mems : Fundamental technology and applications. (ed. by Vikas Choudhary, Krzysztof Iniewski)
 • Nyakasné Tátrai Judit - Monori Pál: A közlekedési árképzés elmélete és gyakorlata : Közlekedés kereskedelmi technika 2.
 • Principles of sustainable energy systems. (Frank Kreith ed.)
 • Szén-dioxid leválasztás és eltárolás : CCS - Carbon Capture and Storage. (szerk. Gács Iván)
 • Thumann, Albert - Mehta, PaulHandbook of energy engineering

Marketing, menedzsment:

 • Beke Jenő: Nemzetközi számviteli harmonizáció elvi és gyakorlati lehetősége
 • Boda László - Zsidai Valéria: Számvitel 3. : Eredménytan : Eredménytan példatár
 • Dömötörfy Józsefné - Szamkó Józsefné: Számviteli és gazdálkodási változások az államháztartás területén : Mérlegképes könyvelk kötelező továbbképzésének oktatási anyaga 2013 : Államháztartási szakterület 
 • Farkas Szilveszter - Szabó József: A vállalati kockázatkezelés kézikönyve
 • Fülöp Sándor: Példatár a vállalkozások gazdaságtanához
 • Handbuch der Fertigungstechnik. (hrsg. Günter Spur und Theodor Stöferle)
 • Logisztikai döntések : Fókuszban a disztribúció. (szerk. Gelei Andrea)
 • Papp Ilona - Szabó Zsolt Roland: Stratégiai menedzsment
 • Spera, Kurt: Handel und transport : handbuch für die Güterbeförderung in den Aussenwirtschaftsbeziehungen
 • Szente Béla: Termelés- és szolgáltatásmenedzsment
 • Takács László: Projekt menedzsment : Távoktatási jegyzet
 • Varsányi Judit: Cégmenedzsment - cégvezetés

Informatika:

 • Attaway, StormyMATLAB : A practical introduction to programming and problem solving

Építészet, építőművészet:

 • Atrium - Architecture of totalitarian regimes of the 20th century in urban management. (ed.s Emilia Kaleva, Clifford William Abbott)
 • Bautabellen für Ingenieure : mit Berechnungshinweisen und Beispielen. (hrsg. ... Alfons Goris)
 • Kuslits Tibor: Szocreál építészet Magyarországon : Dunaújváros építéstörténetének különös tanulságai
 • Manual of wise management, preservation, reuse and economic valorisation of Architecture of totalitarian regimes of the 20th century in urban management. (ed.s Tadeja Zupancic [et al.])
 • McCloud, Kevin: The best of grand designs : Celebrating innovative houses from architecture's iconic TV series, magazine snd awards programme
 • Pattantyús-Ábrahám Ádám: Épületrehabilitáció : Tartószerkezetek helyreállítása, átépítése és megerősítése

Egészségügy, szociális munka:

 • Halálos profitszerzés : a tudatmódosító gyógyszerezés elhallgatott története : dokumentumfilm
 • Az időskorúak egészségpszichológiája. (szerk. Kállai János, Kaszás Beáta, Tiringer)
 • Peurifoy, Reneau Z.: Szorongás, fóbiák, pánik : Hogyan legyünk úrrá félelmünkön : Életkontroll program lépésről lépésre
 • Volkmar, Fred L. - Wiesner, Lisa A.: Az autizmus kézikönyve : Amit minden szülőnek, családtagnak és tanárnak tudni kell

Egyéb:

 • Életműve a győri egyetem : írások Szekeres Tamás 70. születésnapja alkalmából
 • Gombos Péter: Dobj el mindent, és olvass! : Esszék olvasáspedagógiáról, gyermek- és ifjúsági irodalomról
 • Győri tanulmányok, 30. : Zechmeister Károly emlékszám 1.
 • Klestenitz Tibor: A katolikus sajtómozgalom Magyarországon 1896-1932
 • Kovács Kármen: Kutatási és publikálási kézikönyv nem csak közgazdászoknak
 • Pécs város topográfiája : a kezdetektől a 20. század elejéig. (szerk. Fedeles Tamás)