2013. szeptemberi újdonságok

Gazdaságtudomány: 

 • 2011. évi népszámlálás 3. : Országos adatok. (összeáll. Bojer Anasztázia [et al.])
 • 2011. évi népszámlálás 3. : Területi adatok : 3.1. Budapest. (összeáll. Bakos Norbert [et at.])
 • 2011. évi népszámlálás 3. : Területi adatok : 3.8. Győr. (összeáll. Borbélyné Horváth Edina [et al.])
 • 2011. évi népszámlálás 3. : Területi adatok : 3.12. Komárom-Esztergom megye. (összeáll. Baunok László [et at.])
 • 2011. évi népszámlálás 3. : Területi adatok : 3.12. Veszprém megye. (összeáll. Baunok László [et at.])
 • 2011. évi népszámlálás 3. : Területi adatok : 3.18. Vas megye. (összeáll. Borbélyné Horváth Edina [et al.])
 • Adózó munkaadók és adózó munkavállalók a korrupciómentes gazdaságban : tanulmánykötet. (szerk. Bánfi Tamás, Balogh László)
 • Bálint József: Magyarország nemzeti vagyonvesztése, 1941-1947
 • Bock Gyula - Czagány László - Nagy Rózsa: Makroökonómia feladatok
 • Boncz Tünde, Funtig Zoltán: Kommentár a foglalkoztatási törvényhez : Kommentár a foglalkoztatás elsegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényhez
 • A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon, 2012
 • Kornai János: Kornai János válogatott munkái 2. : A szocialista rendszer
 • Magyar statisztikai zsebkönyv 2012. (fel. szerk. Bódiné Vajda Györgyi)
 • Marján Attila: Európai gazdasági és politikai föderalizmus
 • Nárai Márta, Reisinger Adrienn: A civil/nonprofit szervezetek működési keretei
 • Piskóti István: Régió- és településmarketing : Marketingorientált fejlesztés, márkázás
 • Solt Katalin - Simanovszky Zoltán: Makroökonómia
 • Szamkó Józsefné: Költségvetési szervek gazdálkodása és pénzügyei


Jogtudomány:

 • Állam és jog - kodifikációs kihívások napjainkban. (szerk. Fantoly Zsanett, Gácsi Anett Erzsébet)
 • Király Eszter: Szabálysértési jog
 • Lenkovics Barnabás: Ember és tulajdon : rendszerváltó gondolatok
 • Nagykommentár a közigazgatási eljárási törvényhez : Nagykommentár a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényhez (szerk. Barabás, Baranyi, Kovács)
 • Rózsás Eszter: Közigazgatási jog : C/2. témakör: alkotmányjog és közigazgatási jog
 • Székely Katalin: Egymásra utaltan
 • Szente Zoltán: Érvelés és értelmezés az alkotmányjogban
 • Az új alaptörvény és a jogélet reformja = The new Hungarian constitution and reforms in legal life = Das neue ungarische Grundgesetz und Reformen im Rechtsleben. (szerk. Varga Norbert)
 • Az ügyészek nagy kézikönyve. (szakmai szerk. Polt Péter, Varga Zs. András)
 • Váczi Péter: A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői


Politikatudomány, Európai Unió:

 • Az átalakuló világrend küszöbén. (szerk. Grünhut Zoltán, Vörös Zoltán)
 • Bodae Zsolt: Legitimitás, bizalom, együttmködés : Kollektív cselekvés a politikában
 • Dardot, Pierre - Laval, Christian: A globálrezon : A neoliberalizmus múltja és jelene
 • Garadnai Zoltán: Franciaország keleti nyitási politikája és a magyar - francia kapcsolatok története, 1963-1968 : A francia "détente-entente-coopération" politika lehetőségei, külső és belső korlátai
 • Kende Péter: A kommunizmus és a magyar társadalom
 • Lengyel Tibor: "Itt állok, nem tehetek mást" : Tététnyi Éva, az esztergomi Jeanne d'Arc
 • Magyar - francia kapcsolatok, 1945-1990 : Források. (közread. Kecskés D. Gusztáv)
 • Simon János: A politika értékválságban : A demokratikus politikai kultúra keresése
 • Tudás és politika : A közpolitika-alkotás gyakorlata. (szerk. Berényi Eszter, Erőss Gábor, Neumann Eszter)


Szociológia, társadalomtudományok:

 • Acemoglu, Daron - Robinson, James A.: Miért buknak el nemzetek? : A hatalom, a jólét és a szegénység eredete
 • Fónagy Zoltán: A nemesi birtokviszonyok az úrbérrendezés korában
 • The past, present and the future of public administration in central and eastern Europe. (ed. Mirko Vintar [et al.])
 • Pease, Allan - Pease, Barbara: Testbeszéd a munkahelye
 • Pőcze Flóra: A Moszkva tér gyermekei
 • Szavak, képek, jelentés : Kvalitatív kutatási olvasókönyv. (vál. Bodor Péter)
 • Territorial consolidation reforms in Europe. (ed. by Pawel Swianiewicz)


Pedagógia, pszichológia:

 • André, Christophe - Lelord, Francois: Önbecsülés : Önszeretet, önkép, önbizalom
 • A hatékony kommunikáció. (szerk. Balázs László, H. Varga Gyula)
 • Kazarján Erzsébet: Felsőfokú szakképzés és mobilitás, avagy Egy kutatás tanulságai
 • Maslanka, Chris - Owen, David: A(gy)erobik : Állítsd össze saját agyfejleszt programodat 
 • Parsons, Rob: Szánj időt a családodra! : Változtasd meg kapcsolataidat egyetlen óra alatt - örökre!
 • Payne, Kim John: Egyszerűbb gyermekkor : Hogyan neveljünk nyugodtabb, boldogabb, magabiztosabb gyerekeket?
 • Steiner, Rudolf: A nevelés művészetének szellemi-lelki alaperői : Tíz előadás, amelyeket Rudolf Steiner 1922. augusztus 16 . és 21. között Oxfordban tartott
 • Többcélú küzdelem : helyzetképek a kistérségi közoktatásról. (szerk. Balázs Éva, Kovács Katalin)
 • Zsolnai Anikó: A szociális fejldés segítése


Természettudományok:

 • Boldogkői Zsolt: A szabad elme illúziója : Válogatott írások a gének hatalmáról
 • Flück, Markus: Milyen gomba ez? : 170 gomba egyszerű meghatározása
 • Laczkovich Miklós - Sós Vera, T.: Valós analízis 2.
 • Nagy Géza: Technológiai rendszerek
 • Öllős Géza: Környezetvédelem
 • Simon László: Application of monotone type operators to nonlinear PDEs
 • Szerényi Attila: Statika
 • Szerényi Attila: Szilárdságtan
 • Vitális György: Magyarország vízföldtana


Műszaki tudományok:

 • Harkay, Neszveda, Vajda: Automatika
 • Kovács Ferenc: Intelligens érzékelők az orvosbiológiában


Marketing, menedzsment:

 • Beke Jenő: Nemzetközi számviteli harmonizáció elvi és gyakorlati lehetősége
 • Cox, Allan J.: A bennünk rejlő vezető : Szabadítsuk fel rejtett képességeinket!
 • Covey, Stephen M. R. - Merrill, Rebecca R.: A bizalom sebessége : A rejtett tényező, ami mindent megváltoztat
 • Dömötörfy Józsefné - Szamkó Józsefné: Számviteli és gazdálkodási változások az államháztartás területén : Mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésének oktatási anyaga 2013 : Államháztartási szakterület
 • eset@marketing.edu : Marketing esettanulmányok : Kihívások és megoldások a magyar piacon (szerk. Bernschütz Mária, Deés Szilvia, Kenéz András)
 • Logisztikai döntések : Fókuszban a disztribúció. (szerk. Gelei Andrea)
 • Mátyus János, Szabó Lajos: Áruszállítási technológiák 1-2.
 • Nyakasné Tátrai Judit - Monori Pál: A közlekedési árképzés elmélete és gyakorlata : Közlekedés kereskedelmi technika 2.
 • Szerelés, anyagmozgatás 1. (AJ24) : segédlet (összeáll. Galli Csaba)


Informatika:

 • Barabási Albert-László: Behálózva : A hálózatok új tudománya : Hogyan kapcsolódik minden egymáshoz, és mit jelent ez a tudományban, az üzleti és a mindennapi életben
 • Négyesi Imre, Muha Lajos: Nyílt forráskódú rendszerek alkalmazása


Építészet, építőművészet:

 • Moravánszky Ákos: Technika és természet : Kritikai antológia
 • Muzelák László: Költségvetés készítése az építőipari munkák árának meghatározásához
 • Pattantyús-Ábrahám Ádám: Épületrehabilitáció : Tartószerkezetek helyreállítása, átépítése és megerősítése
 • Takács Ákos - Neszmélyi László - Somogyi Miklós: Építéskivitelezés-szervezés
 • Winkler Gábor: Atrium - a 20. századi totalitárius rezsimek építészete a városvezetésben


Egészségügy, szociális munka:

 • Burchard, Brendon: Töltődj fel! : Tíz motiváló elem, amely energiát ad
 • Echocardiographia. (szerk. Lengyel Mária, Asbót Richard)
 • Hanti Péter: Felelősség és kockázatmenedzsment az egészségügyben : az orvosok jogai és kötelezettségei
 • Katie, Byron - Katz, Michael: Szükségem van a szeretetedre - vagy mégsem? : Miként vessünk véget a szeretet és az elismerés hajszolásának?
 • Kleon, Austin: Lopj úgy, mint egy művész! : 10 tanács a kreativitásról
 • Máté Gábor: A test lázadása : Ismerd meg a stresszbetegségeket
 • Mentálhigiéné és segítő hivatás : Fejezetek az elmélet és a gyakorlat területeiről. (szerk. Kiss Enikő Csilla. Sz. Makó Hajnalka)
 • Népegészségügyi genomika. (szerk. Ádány Róza, Sándor Judit, Angela Brand)
 • Robbins, Anthony: Ébreszd fel a benned szunnyadó óriást! : Hogyan változtassuk meg szellemi, érzelmi és fizikai körülményeinket?
 • Simkin, Penny - Ancheta, Ruth: A szülés kézikönyve : A szülés elhúzódásának megelzőése és kezelése


Zeneművészet, művészet:

 • Frank Oszkár: Hangzó zeneelmélet


Nyelv és irodalomtudomány, nyelvkönyvek:

 • Német nyelvvizsga gyakorlófeladatok : Német alapfok (B1), középfok (B2). (szerk. Doba Dóra)


Egyéb:

 • Babulka Péter: Ismerjük fel a termesztett gyógy- és fűszernövényeket!
 • Birkel, Jörg - Becher, Marie-Astrid: Triatlon
 • Freeman, Philip: Alexandrosz, a világhódító : Nagy Sándor élete
 • Haraszti György: Két világ határán
 • Hesemann, Michael: A pápa, aki szembeszállt Hitlerrel : XII. Piuszról - ferdítések nélkül
 • Kolodziej, Christoph: Kézilabdázás
 • Serdián Miklós György: Iszlám kislexikon
 • Sille István: Illem, etikett, protokoll
 • Stevenson, Mark: Mit hoz a jövő? : Egy optimista utazása
 • Winkler Gábor - Gézsi Andrásné - Baranyi Éva: Gasztronómiai világkalauz : Egészségeseknek, cukorbetegeknek, lisztérzékenyeknek és fogyni vágyóknak