2014. áprilisi újdonságok

 

Szakirodalom

Általános művek

 • A kutatás-fejlesztés regionális különbségei
 • Szávai Ilona: Boldog kútásók és állványozók avagy merre, magyar gyermekkultúra? : esszék, jegyzetek

Pszichológia

 

 • Duró Lajos, Kelemen László: Fejlődés és neveléslélektan : Egységes jegyzet
 • Rubinštejn, Sergej Leonidovič: Gondolkodáslélektani vizsgálatok

Vallás

 • Kováts J. István: A református egyházalkotmány alapvető kérdései : A reform kérdések
 • Schutz, Roger: Az egység sodrában
 • Varga Norbert: A Biblia és a Korán politika- és gazdaságképe

Szociológia

 • Hollós János: Bevezetés a kommunikációelméletbe : a hírek értéke
 • Interkulturális és nemzetközi kommunikáció a globalizálódó világban. (Szerk.: Róka Jolán és Sandra Hochel)

Statisztika

 • Hidas Zsuzsanna: Magyarország járásai, 2013. január 1.
 • Területi statisztikai évkönyv, 2009
 • Területi statisztikai évkönyv, 2011
 • Területi statisztikai évkönyv, 2012

Politika

 • Gyuris Ferenc: The political discourse of spatial disparities : Geographical inequalities between science and propaganda
 • A Jugoszláv Kommunista Szövetség Kilencedik Kongresszusa. (Szerk.: Lukó András)
 • Kun Béla: Nemzetközi tudományos ülésszak születésének 100. évfordulójára : 1986. február 11-12.
 • Magyar nemzetstratégia
 • Magyar nemzetstratégia 2.

Közgazdaságtudomány

 • Agglomeration, clusters and entrepreneurship : Studies in regional economic development. (Szerk.: Charlie Karlsson, Börje Johansson, Roger S. Stough)
 • Kártyás Gábor: A munka díjazása
 • Pach Zsigmond Pál: Az eredeti tőkefelhalmozás gyarmati korlátai Magyarországon 1848 előtt
 • A szociális gazdaság jelene és jövője Magyarországon : Kutatási zárótanulmány
 • A vállalkozások regionális sajátosságai

Pénzügy

 • Éves jelentés az államadósság kezeléséről
 • Farkas Alexandra: A közösségi és egyéb külföldi ügyletek áfája és számlázása
 • Kovács Anita: Devizában nyilvántartott végzet

Gazdaságtudomány

 • Andor László: Erősödő Európa
 • Gazdaságpolitikák világválság idején. (Szerk.: Veress József)
 • A gyógyturizmusban érintett települések Magyarországon
 • Handbook of industry studies and economic geography. (Szerk.: Frank Giarratani, Geoffrey J.D. Hewings, Philip McCann)
 • Honvári János: 20. századi magyar gazdaságtörténet
 • International handbook on the economics of migration. (Szerk.: Amelie F. Constant, Klaus F. Zimmermann)
 • Mihályi Péter: A magyar gazdaság útja az adósságválságba : 1945-2013
 • Tóth Ákos: Kultúrafinanszírozás az Európai Unió tagállamaiban és Magyarországon
 • Wiedermann Helga: Sakk és póker : Krónika a magyar gazdasági szabadságharc győztes csatáiról

Jogtudomány

 • Alkotmányjog 1. : Alkotmányos fogalmak és eljárások. (Szerk. Smuk Péter)
 • Beér János, Csizmadia Andor: Történelmünk a jogalkotás tükrében : Sarkalatos honi törvényeinkből : 1001-1949
 • Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013. (Szerk.: Kovács Zsolt)
 • Bevezetés az alkotmányjogba : Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. (Szerk.: Trócsányi László, Schanda Balázs, Csink Lóránt)
 • Blutman László: Az Európai Unió joga a gyakorlatban
 • Cserép Attila, Fábián Adrián: Kommentár a szabálysértési törvényhez : Kommentár a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényhez
 • Fáy Árpád: Alkotmányos piacgazdaságot
 • Fodor László: Környezetjog
 • Grad-Gyenge Anikó, Sarkady Ildikó: Közös jogkezelés az audiovizuális médiában
 • Horváth Attila: A Magyar Jogászegyleti Értekezések bibliográfiája : 1881-1943
 • Ijjas József, Kállai István B: Szemelvények a középkori állam és jog tanulmányozásához
 • Kecskés László: A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben
 • Kocsis István: A Szent Korona üzenete : Rövid áttekintés
 • Kovács Ferenc: A magyar jogi terminológia kialakulása
 • Közigazgatási jog 1. : Fejezetek szakigazgatásaink köréből : Az állami alapfunkciók igazgatása : A szakigazgatás általános alapjai, nemzetközi összefüggései. (Szerk.: Lapsánszky András)
 • Közigazgatási jog 2. : Fejezetek szakigazgatásaink köréből : Gazdasági közigazgatás, infrastruktúra igazgatás. (Szerk.: Lapsánszky András)
 • Közigazgatási jog 3. : Fejezetek szakigazgatásaink köréből : Humán közszolgáltatások igazgatása. (Szerk.: Lapsánszky András)
 • Polgári eljárásjog 1 : a polgári per általános szabályai. (Szerk.: Osztovits András)
 • Polgári eljárásjog 2 : perorvoslatok, különleges eljárások és egyes nemperes eljárások. (Szerk.: Wopera Zsuzsa)
 • A Rákóczi-emlékév diákpályázatán díjnyertes tanulmányok. (Szerk.: Kovács Kálmán)
 • Sárközy Tamás: Szervezetek státusjoga az új Ptk.-ban : Társasági, egyesületi és alapítványi jog a Ptk. harmadik könyve alapján
 • Tóth Tihamér: Az Európai Unió versenyjoga
 • Vécsey Olivér: A magyar korona titokzatos története
 • Zlinszky János: Római büntetőjog

Közigazgatás

 • Zöld-Nagy Viktória, Virág Rudolf: A területi államigazgatás integrációja

Hadtudomány

 • Boriszov, V. V.: A Pentagon és a tudomány

Biztosításügy

 • Molnárné Balogh Márta, Molnár-Hidassy Dóra: Társadalombiztosítási jog

Főiskolák, egyetemek

 • Horváth Pál: Egyetemtörténeti tanulmányok : Adalékok a modern felsőoktatási rendszerek kifejlődéséhez
 • Kutatónők az ismeretlen vonzásában. (Szerk.: Gégény István)
 • Régi magyar egyetemek emlékezete : Válogatott dokumentumok a magyarországi felsőoktatás történetéhez : 1367-1777. (Szerk.: szerk. Szögi László)

Matematika

 • Használd a matematikát! (Csoma Zsigmond [et al.])

Villamosság

 • Tevan György: Relativisztikus elektrodinamika röviden

Orvostudomány

 • Bánki M. Csaba: A beteg elme
 • Seyffarth, Henrik: Lazíts és légy egészséges! : Használjuk helyesen testünket, győzzük le a fájdalmat és az ideges feszültséget : Lazítási útmutató : Preventív torna

Menedzsment

 • Veiszer Alinda: Bridge generáció : álmokból üzletet: Prezi, Ustream, LogMeIn

Közlekedés szervezése és üzeme

 • Erdősi Ferenc: A közeledő Távol-Kelet : a transzeurázsiai közlekedési kapcsolatok jelene és jövője
 • "Hazai és nemzetközi projektek a közlekedésben" : Közlekedéstudományi Konferencia, Győr, 2014
 • Rifaat, Shakil: Street pattern and traffic safety : Street pattern-traffic safety

Számvitel

 • Farkas Alexandra, Czöndör Szabolcs: Számlakiállítás és elektronikus számlázás a gyakorlatban

Üzemgazdaságtan

 • Rugalmas ösztönzés, rugalmas juttatások. (Szerk.: Poór József)
 • A siker hullámhosszán : 26 féltve őrzött igaz történet. (Szerk.: Szakál Andrea)
 • Teece, David J.: Strategy, innovation and the theory of the firm
 • Williamson, Oliver E.: The transaction cost economics project : The theory and practice of the governance of contractual relations

Marketing, reklám

 • Papp-Váry Árpád: A márkanév ereje : Szempontok a sikeres brandépítéshez
 • Tomcsányi Pál akadémikus 90 éves : Az életminőség anyagi és szellemi igényeinek kielégítése fogyasztási marketing szemlélettel : Felolvasó ülés és tanulmánykötet

Tüzeléstechnika

 • Lackner, Maximilian, Palotás Árpád Bence: Combustion : From basics to applications

Informatika

 • Bártfai Barnabás: Excel 2013 zsebkönyv
 • Bártfai Barnabás: Office 2013
 • Bártfai Barnabás: Power Point 2013 zsebkönyv
 • Bártfai Barnabás: Word 2013 zsebkönyv
 • Fehér István: Androidos szoftverfejlesztés alapfokon
 • Lőrincz Éva Anna, Sturcz Zoltán: Prezentáció
 • Tanenbaum Andrew S., Wetherall, David J.: Számítógép-hálózatok

Művészettörténet

 • The low countries, 22 : Arts and society in Flanders and the Netherlands
 • Sigilla Regum - Reges sigillorum : Regal portraits on seals from the Hungarian National Archives. (Szerk.: Géza Érszegi)

Szórakozás, sport

 • Kun Erzsébet: Nagy műveltségi tesztkönyv : Legyen Ön is okos!
 • Magyarország csodálatos túraútvonalai
 • Végvári László: Quizmester - Mesterquiz : Műveltségi kérdések, tesztek és feladatok

Nyelvtudomány, nyelvkönyvek

 • Páli Éva: Easy writing
 • Szabó Dénes Simon Györgyi: A magyar nyelvemlékek

Magyar irodalom

 • Borzsák István: Az antikvitás 16. századi képe
 • Régi magyar levelestár : XVI-XVII. század. (Összeáll..: Hargittay Emil)

Honismeret

 • Stahl, Henri H.: A régi román falu és öröksége

Történelem

 • Bartoniek Emma: Fejezetek a 16-17. századi magyarországi történetírás történetéből : Kézirat gyanánt
 • Eisenhower, Dwight D.: Keresztes háború Európában
 • Kahler Frigyes: Adalékok Debrecen román megszállásának történetéhez
 • Kazsdan, Aleksandr, Petrovič Litavrin, Gennadij Grigorevič: Bizánc rövid története
 • A kelet-európai országok története 1. : Kezdetektől a kapitalizmus koráig. ( Arató Endre [et al.])
 • Koszminszkij, Je. A. Szkazkin, Sz. D.: Részletek a Középkor története c. egyetemi tankönyvből
 • Lederer Emma: Bevezetés a történettudományba
 • Melnyikov, D.: Összeesküvés Hitler ellen : 1944. július 20. : Legenda és valóság
 • Segédanyag az újkori magyar történelem tanulmányozásához
 • Simon Péter Pölöskei Ferenc: Magyarország története : 1900-1917

 

Szépirodalom

Florus, Lucius Annaeus: Róma háborúi

Kocsis István: Drámák

Kocsis István: A korona aranyból van

Pohl, Frederik: Csernobil

A szeretet breviáriuma