2014. februári újdonságok

Szakirodalom

Általános művek

 • Boncz Imre, Buda József: Kutatásmódszertani és egészségügyi statisztikai alapismeretek

Filozófia

 • Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph: Filozófia és vallás
 • Schopenhauer, Arthur: A szerelem metafizikája

Pszichológia

 • Freud, Sigmund: Totem és tabu
 • Goddard Blythe, Sally: A kiegyensúlyozott gyermek : mozgás és tanulás a korai életévekben
 • Kádár Annamária: Az érzelmi intelligencia fejlődése óvodás- és kisiskoláskorban
 • Popper Péter: PárKapcsolat körkép
 • Ranschburg Jenő, Popper Péter: Személyiségünk titkai : hogy nálam különb legyen...
 • Winterhoff, Michael: Nem kötelez zsarnoknak lenni! avagy, Miért nem elég egyedül a nevelés : Kiutak, megoldások

Vallás

 • Böjte Csaba: Párbeszéd a végtelennel : Csaba testvér gondolatai az Istennel való mély és bensőséges kapcsolatról
 • Bstan-'dzin-rgya-mtsho: Túl a valláson : őszentsége, a Dalai Láma

Szociológia

 • Fiáth Titanilla: Börtönkönyv : Kulturális antropológia a rácsok mögött

 Statisztika

 • Győr-Moson-Sopron megye statisztikai évkönyve 2012 (tartalomszerk. Borbélyné Horváth Edina)
 • Vas megye statisztikai évkönyve 2012 (tartalomszerk. Borbélyné Horváth Edina [et al.])
 • Zala megye statisztikai évkönyve 2012 (tartalomszerk. Borbélyné Horváth Edina [et al.])

 Politika

 • Böhm Antal: Az ezredforduló magyar társadalma : Folyamatosság és megszakítottság a társadalomfejlődésben
 • Gulyás László: A Horthy-korszak külpolitikája 1. : Az első évek : 1919-1924
 • Győri Szabó Róbert: Magyarország 20. századi külpolitikája : felsőoktatási jegyzet
 • Kerepeszki Róbert: A Turul Szövetség : 1919-1945 : Egyetemi ifjúság és jobboldali radikalizmus a Horthykorszakban
 • Paksa Rudolf: A magyar szélsőjobboldal története
 • Sey István: Fejezetek az európai integráció 20. századi történetéből
 • Toldi Ferenc: A jugoszláv állam kialakulása és felbomlása

Közgazdaságtudomány

 • Csaba László: Módszertan és relevancia a közgazdaságtanban : A mai közgazdaságtan és a társtudományok
 • Dusek Tamás: Tér és közgazdaságtan
 • Magyarország határ menti térségeinek és városainak fejlődése a rendszerváltás és Európai Uniós tagságunk következtében : A 2010. április 27-én Komáromban rendezett tudományos konferencia előadásai (szerk. Beszteri Béla, Majoros Pál, Zimler Tamás)
 • Mankiw, N. Gregory: Makroökonómia
 • Schiff, Peter D.; Schiff, Andrew J.: How an economy grows and why it crashes

Pénzügy

 • Adó 2014 magyarázatok (szerk. Herich György)
 • Adó 2014 teszt és példatár (szerk. Herich György)
 • Herich György: Adótan
 • Magyar Gábor: Pénzügyi navigátor : Rendhagyó kézikönyv

 Gazdaságtudomány

 • Bánfalvi József: Magyarország idegenforgalmi földrajza
 • Constantinovits Milán, Sipos Zoltán: Külkereskedelmi technika - külpiaci kockázat : Felsőfokú külkereskedelmi ismeretek a korszerű piacgazdaság számára
 • Faragó Hilda: Idegenforgalmi rendezvények és kongresszusok szervezése
 • Forgács Imre: Globális Egyesült Államok? : Utópia vagy utolsó esély
 • Győri Szabó Róbert: A modern Európa gazdaságtörténete : Felsőoktatási tankönyv
 • The impacts of automotive plant closure : A tale of two cities (ed. by Andrew Beer and Holli Evans)
 • Losoncz Miklós: Európai uniós kihívások és magyar válaszok : Az EU csatlakozás várható hatásai Magyarország nemzetközi versenyképességére
 • Mihályi Péter: A magyar privatizáció enciklopédiája
 • Pepall, Lymne; Richards, Daniel J.; Norman, George: Piacelmélet : Modern megközelítés gyakorlati alkalmazásokkal

Jogtudomány

 • Gellér Balázs József: Legalitás a vádpadon : Az anyagi büntetőnormák legalitásának elméleti elemzése
 • Kritikai városkutatás (szerk. Jelinek Csaba et al.)
 • Magyar törvénytár 1000-1895 : Millenniumi emlékkiadás = Corpus juris hungarici (szerk. Márkus Dezső)
 • Müller, Thomas: Bestiális emberek : Sorozatgyilkosokkal négyszemközt
 • "Optimi nostri" : Díjnyertes Tudományos Diákköri Dolgozatok 2013/1. (szerk. Farkas Ádám et al.)
 • Rixer Ádám: Humán közszolgáltatások igazgatása : Az egészségügy, az oktatás, a kultúra és a sport igazgatása
 • Szilágyi Péter: Jogbölcselet és jogi dogmatika : Tanulmányok a jogelmélet köréből

Nevelés és oktatás

 • Bodoni Ágnes: Reformpedagógia : Pedagógusi kopmetenciák fejlesztése reform- és alternatív pedagógiai módszerek segítségével
 • Dinnyés János, Rakaczkiné Tóth Katalin: Felnőttképzés
 • Földes Zoltán: Az oktatás elméletének alapjai : Főiskolai jegyzet
 • Metzig, Werner; Schuster, Martin: Tanuljunk meg tanulni! : A tanulási stratégiák hatékony alkalmazásának módszerei
 • Nagy Tamás: Mérésmetodikai alapok
 • Nyéki Lajos: Szakképzés-pedagógiai kutatásmódszertan
 • Puskás László: Az informatikai technológia oktatásának módszertana
 • Széchenyi István Egyetem Almanach, 2010/2011. sz (szerk.biz. Cserpes Imre et al.)

Etikett, illemszabályok

 • Gyarmati Ildikó: Rendezvényszervező kézikönyv
 • Sille István: Illem, etikett, protokoll

Természettudomány

 • Analízis : Matematika üzemgazdászoknak (szerk. Csernyák László)
 • Aston, Claire: Gerinctelenek, halak, hüllők és madarak
 • Barrow, John D.: Univerzumok Könyve
 • Beinrohr Ernő: Környezeti analitikai kémia : Bevezetés az analitikai kémiába
 • Gének, gondolkodás, személyiség : Bevezetés a humán viselkedésgenetikába (szerk. Bereczkei Tamás)
 • Langley, Andrew: Emlősök
 • Nagy Géza, Torma András, Vagdalt László: A környezeti teljesítmény javítása és értékelése
 • Parker, Steve: Az élet tudománya
 • Parsons, Paul: Hogyan pusztítsuk el az univerzumot : és a fizika további 34 érdekes alkalmazása

Orvostudomány

 • Aneszteziológia és intenzív terápia (szerk. Bogár Lajos)
 • Betegségek megelőzése és korai felismerése (szerk. Berkő Péter)
 • Hamvas Szilárd: Akupunktúra a klinikai gyakorlatban

Mérnöki tudományok

 • Asphalt Paving Technology 2013 : Journal of the Association of Asphalt Paving Technologists : Denver, Colorado, April 7-10, 2013
 • Csellár Ödön, Szépe Ferenc: Táblázatok acélszerkezetek méretezéséhez
 • A digitális televízió szolgáltatásai : Bevezetési modellek, külföldi tapasztalatok (szerk. Hazay István)
 • Fischer, Walter: A digitális műsorszórás alapjai : Gyakorlati útmutató mérnökök számára
 • Prezenszki József, Pánczél Zoltán: Anyagmozgatás, raktározás 3.

Konyha, főzés, szakácskönyvek

 • Bogos Zsuzsanna: Fejedelmi lakomák : régi magyar étkek
 • Gyurcsáné Kondrát Ilona, Hidvégi Edit, Borbás Judit: Tejcukorérzékenyek nagy diétáskönyve : Laktózmentes receptekkel és tanácsokkal fruktózérzékenyeknek
 • Juhász Márk, Kovács Ildikó: Lisztérzékenyek kézikönyve : Gluténmentes receptekkel
 • Madlovics Julianna: Babareceptkönyv : [6. héttl 6. hónapig]

Menedzsment

 • Bencsik Andrea: Best practice a tudásmenedzsment rendszer kiépítésében : avagy, Tudásmenedzsment kézikönyv menedzserek számára
 • Bencsik Andrea: Menedzsment- és projekttechnikák
 • Bencsik Andrea: A tudásmenedzsment emberi oldala
 • Csath Magdolna: Interkulturális menedzsment : vezetés, eltér kultúrákban
 • Csath Magdolna: Üzletimodell-innováció
 • Goldratt, Eliyahu M.;  Cox, Jeff: The goal : a process of ongoing improvement
 • Innovációs rendszerek : Szereplők, kapcsolatok és intézmények (szerk. Inzelt Annamária, Bajmócy Zoltán)

Közlekedés szervezése és üzeme

 • Közlekedésgazdaságtan ([közread. a] Széchenyi István Főiskola)
 • Nyakasné Tátrai Judit: Díjszabáselmélet
 • Nyakasné Tátrai Judit, Monori Pál: Díjszabás példatár
 • Tarifák a szállítmányozásban (szerk. Monori Pál)

Számvitel

 • Boda László, Zsidai Valéria: Számvitel 3. : Eredménytan : Eredménytan példatár

Üzemgazdaságtan, logisztika

 • Hopp, Wallace J.: Supply chain science
 • Illés Mária: Vezetői gazdaságtan
 • Kardos Károly: Minőségügy
 • Logisztika 1. : Bevezető fejezetek (szerk. Prezenszki József)

Marketing, reklám

 • Hetesi Erzsébet, Veres Zoltán: Nonbusiness marketing
 • Kiss Mariann: Marketing
 • Monori Pál: Marketing 2.
 • Sas István: Az ötletes reklám : útikalauz a kreativitás birodalmába

Informatika

 • Glendinning, Eric H.; McEwan, John: Oxford English for information technology
 • Glendinning, Eric H.; McEwan, John: Oxford English for information technology CD
 • Glendinning, Eric H.; McEwan, John: Oxford English for information technology : Teacher's guide
 • Gyimesi László: Digitális jelfeldolgozás
 • Netszótár @-tól a Zukbergnetig (szerk. Veszelszki Ágnes)

Művészet, sport

 • Erőss Zsolt: Magaslataink
 • Földes András: Erőss Zsolt : a Himalájánál magasabbra
 • Hens, Hugo: Performance based building design
 • Kőnig Frigyes: A művészeti anatómia alapjai

Nyelvkönyvek

 • Dreyer, Hilke; Schmitt, Richard: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik

Irodalomtudomány, magyar irodalom

 • Feuerbacher, Berndt: Professionell Präsentieren in den Natur- und Ingenieurwissenschaften
 • Gyermekkönyvek vonzásában : esszék, tanulmányok Komáromi Gabriella 70. születésnapjára (alkotószerk. Lipóczi Sarolta)
 • Hartmann, Martin; Ulbrich, Bernhard; Jacobs-Strack, Doris: Gekonnt vortragen und präsentieren
 • Rejtő lexikon : Rejtő Jenő 27 nagyregényének világa 2500 szócikkben (szerk. M. Nagy Judit, Tokaji Zsolt)
 • Spiró György: Magtár : cikkek, tanulmányok 2004-2012
 • Trencsényi László: Gyermekirodalom A-tól Z-ig : kritikai írások, elemzések a gyermekirodalomról (1970-2012)

Földrajz

 • Lukács Eszter, Mayer Ádám, Völgyi Katalin: Ázsia tanulmányok
 • Rohrbach, Carmen: Az égi ösvény : A Szent Jakab-út

Magyarország története

 • Berend Nóra: A kereszténység kapujában : zsidók, muszlimok és "pogányok" a középkori Magyar Királyságban, 1000 k - 1300 k
 • Falvai Róbert: Zita, utolsó királynénk
 • Takáts Sándor: A török-magyar bajviadalok

Szépirodalom

Márai Sándor: A teljes napló, 1964-66
Márai Sándor: Embers
Stevenson, Robert L.: Jekyll és Hyde
Turnovszky Éva: Az óvoda réme