2014. januári újdonságok

Gazdaságtudomány: 

 • Csizmadia Zoltán - Grósz András: Innováció és együttműködés : Kapcsolathálózatok innovációra gyakorolt hatása
 • Gazdasági kannibalizmus, hátrányos helyzetű csoportok a munkaerőpiacon és az emberi erőforrás menedzsment : A hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci helyzetének szociológiai és humánpolitikai aspektusai. (szerk. Szretykó György)
 • Hajdú József: Social protection of the unemployed
 • Jelenségek a városi kormányzás köréből. (szerk. Horváth M. Tamás)
 • Kilengések : Közszolgáltatási változások. (szerk. Horváth M. Tamás)
 • Az NKE KTK oktatóinak tudományos szakirodalmi munkássága 2011-ben. (szerk. Takács Péter)
 • Sikos T. Tamás: A válság hatása a kiskereskedelemre
 • Szalka Éva: Statisztika 1.
 • Szalka Éva - Dusek Tamás: Statisztikai képletek és táblázatok
 • Társadalomföldrajz - területfejlesztés - regionális tudomány. (szerk. Bottlik Zsolt [et al.])
 • Ügyészségi statisztikai tájékoztató : Közérdekvédelmi szakág. (kiadja Legfőbb Ügyészség)


Jogtudomány:

 • Áldozatsegítési kézikönyv az igazságügyi szolgálatok számára. (szerk. Veisz Gábor)
 • Az államok nemzetközi jogi felelssége - tíz év után : In memoriam Nagy Károly (1932-2001) : a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos emlékülése : Szeged, 2011. november 11. (szerk. Balogh Elemér, Blutman László)
 • Badó Attila: Az igazságszolgáltató hatalom függetlensége és a tisztességes eljárás
 • Boros Anita: A közigazgatási hatósági eljárás kézikönyve : A törvény magyarázata, értelmezése, bírósági döntésekkel, példákkal, esettanulmányokkal
 • Bűnelkövető rendőrök és az általuk elkövetett bűncselekmények a 2008-2012. években. (kiadja Legfőbb Ügyészség)
 • Büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenység főbb adatai : 2012. év. (kiadja Legfőbb Ügyészség)
 • Császár Mátyás: Az Európai Unió intézményi jogi aktusai
 • Ember Alex: Az üzemi baleset
 • Emlékkötet Herczegh Géza születésének 85. évfordulójára : A ius in bello fejlődése és mai problémái. (szerk. Csapó Zsuzsanna)
 • Esettanulmányok a szellemitulajdon-védelem és -menedzsment köréből. (szerk. Molnár István)
 • Fekete László: Ars notarialis : A közjegyző hivatása, tiszte és működése : A közhitel tanúsításról, annak szervéről : a közjegyzőről s a közjegyző működéséről
 • Hampel Tamás: Az ingatlan-átruházási szerződések sajátosságai : az ingatlan-átruházási szerződések és az ingatlan-nyilvántartás kapcsolata
 • Homoki-Nagy Mária: Magánjogi jogesetek a bírói gyakorlat tükrében : adalék a magyar magánjog 18-19. századi történetéhez
 • Italian yearbook of human rights 2013. (ed.s University Human Rights Centre)
 • Jakab Éva: Humanizmus és jogtudomány : Brissonius szerződési formulái 1.
 • A külföldi állampolgárok és a bűnözés kapcsolata Magyarországon a 2011-2012. években. (kiadja Legfőbb Ügyészség)
 • Máté Viktor, Sajben Tamás: Külföldi közokiratok a magyar közjegyzői eljárásban : és a világ közjegyzőinek tevékenysége ennek tükrében
 • Mérlegen az alaptörvény : interjúkötet hazánk új alkotmányáról. (szerk. Molnár Benedek, Németh Márton, Tóth Péter)
 • Molnár Imre: Ius criminale Romanum : Tanulmányok a római jog köréből
 • Molnár Imre: A locatio conductio a klasszikus kori római jogban
 • Molnár István: Jogi alapismeretek technológiaalapú vállalkozásoknak
 • A munka törvénykönyve : 2012. évi I. törvény A Munka Törvénykönyvéről kiegészítve a 2012. évi LXXXVI törvény (Mth.) vonatkozó részeivel : 2013. szeptember 1. (szerk. Szilner György)
 • Opuscula Szegediensia 5. : a Munkajogi és Szociális Jogi Doktoranduszok és Pályakezdő Oktatók ötödik konferenciája : Szeged, 2012. február 2. (szerk. Lajkó Dóra)
 • A pécsi jogi kar 90 éve. (szerk. Ádám Antal)
 • Szalai Anikó: A fegyveres összeütközések hatása a nemzetközi szerződésekre
 • Tájékoztató a 2012. évi bűnözésről. (kiadja Legfőbb Ügyészség)
 • Tájékoztató a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. (kiadja Legfőbb Ügyészség)
 • Ügyészségi statisztikai tájékoztató : Büntetőjogi szakterület. (kiadja Legfőbb Ügyészség)
 • Ünnepi kötet : Dr. Blazovich László egyetemi tanár 70. születésnapjára. (főszerk. Homoki-Nagy Mária)


Pedagógia, pszichológia:

 • 90 éves a szegedi jogászképzés. (főszerk. Hajdú József)
 •  A hazai felsőoktatás fejlesztése : Duális mérnökképzés megvalósítása Magyarországon. (szerk. Mészáros Attila)


Szociológia, társadalomtudományok:

 • Laki Mihály - Szalai Júlia: Tíz évvel késbb : Magyar nagyvállalkozók európai környezetben
 • Merkovity Norbert: Bevezetés a hagyományos és az új politikai kommunikáció elméletébe
 • Társadalmi felelősségvállalás : A Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium diákjainak tanulmányai. (szerk. Tamás Réka)
 • Weis István: A mai magyar társadalom


Politikatudomány, Európai Unió:

 • Szabadság és felelsség : Tanulmányok a közvetlen demokráciáról = Freiheit und Verantwortung : Beiträge über direkte Demokratie. (szerk. Szabó Zsolt)


Természettudományok:

 •  Noé bárkái. (Kollányi Ágoston filmje)


Műszaki tudományok:

 • Józsa István: A hazai szivattyúgyártás története a XX. században
 • Józsa István: Örvényszivattyúk a gyakorlatban


Marketing, menedzsment:

 •  Cachon, Gérard - Terwiesch, Christian: Matching supply with demand : an introduction to operations management
 • Farkas Ferenc: A változásmenedzsment elmélete és gyakorlata
 • Noszkay Erzsébet: A rendszerszemléletű tudásmenedzsment
 • Sebes József: Elemzés - vállalati elemzés - mérlegelemzés
 • Sebes József: A kontrolling kiemelt kérdései
 • Sebes József: Stratégia - projekt - beruházás, controlling kapcsolata és összefüggései


Építészet, építőművészet:

 • Moravcíková, Henrieta [et al.]: Moderné a/alebo totalitné v architetktúre 20. storocia na Slovensku = Modern and/or totalitarian in the architecture of the 20th century in Slovakia


Egészségügy, szociális munka:

 • Magyar lelkiállapot 2013. (szerk. Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa)


Zeneművészet, művészet:

 • Vágvölgyi B. András: Tarantino mozija


Nyelvkönyvek, nyelvtudomány:

 • Első rromani nyelv európai szótáram : cigány, magyar, angol, francia, spanyol, német, ukrán, román, horvát, szlovák, görög = Morri angluni rromane chibaqi evroputni lavustik. (főszerk. Marcel Courthiade)
 • Hegyi Ildikó: Lovári/cigány írásbeli feladatok középfokú nyelvvizsgára
 • Orsós Anna: Beás nyelvkönyv : jegyzet = Pa lyimbá bajásilor : szkrijitura


Egyéb:

 • Bajnai Zsolt: A kultúra szolgálatában : 20 éves a Nemzeti Kulturális Alap = In service of culture : 20 years of the national cultural fund of Hungary
 • Baker, Alan: A gladiátor : Róma harcra ítélt rabszolgáinak titokzatos története
 • Campbell, James W. P.: The library : A world history
 • Dubecz József: Általános edzéselmélet és módszertan : Jegyzet a középfokú edzőképzés részére