2014. márciusi újdonságok

Szakirodalom

Könyvtárügy

 • Hornyák Gyula: Mindörökké könyvtár : érdekességek a könyvtárak, a könyvek világából : (szigorúan szubjektív válogatás kicsiknek és nagyoknak)

Filozófia

 • Aristoteles: Poétika
 • Filozófiai lexikon. (szerk.: M. Rozental és P. Jugyin)
 • Szoboszlai-Kiss Katalin: Poszeidóniosz : Töredékek és kommentár

Pszichológia

 • Rákosné Ács Klára, Loósz Mária: A lélek rajza

Vallás

 • Frossard, André: "Ne féljetek!" : André Frossard és II. János Pál pápa párbeszéde
 • A legnagyobb ember, aki valaha élt.
 • Martini, Carlo Maria: Minden utamon te vezettél : A keresztény lelkiség elmélytése Mózes élete és Szent János evangéliuma alapján
 • Rijckenborgh, J. van: A kínai gnózis : magyarázatok Lao-ce Tao Te Kingjéhez
 • White, Ellen Gould: Korszakok nyomában

Szociológia

 • Bokor Ágnes: Szegénység a mai Magyarországon
 • Másodkézből : Magyar Ifjúság 2012. (szerk. Nagy Ádám, Székely Levente)

Politika 

 • Kosáry Domokos: Magyar külpolitika Mohács előtt
 • Makkai János: Politika-isten rabságában
 • Száraz György: Egy előítélet nyomában

Közgazdaságtan

 • Atkinson, Robert D.: Innovation economics : the race for global advantage
 • Burns, Paul: Corporate entrepreneurship : innovation and strategy in large organizations
 • Csaba László: Átmenettan és közgazdaságtan : módszertani tanulságok egy részterület műveléséből
 • Enders, Walter: Applied econometric time series
 • Juhász Tímea: Családbarát munkahelyek, családbarát szervezetek

Pénzügy

 • A pénzügyi intézményrendszer Magyarországon 2002. (szerk. Tatay Tibor [et al.])

Kereskedelem, világgazdaság

 • Katona Klára: Stages of globalisation : alternative ways from Eastern Europe and the Far East
 • Udvari Beáta: Az Európai Unió nemzeközi fejlesztéspolitikája: a kereskedelempolitikai eszközök eredményessége

Jogtudomány

 • Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae : tom. XLIX, ann. 2012. (fel.szerk. Földi András)
 • Bihari Ottó: Összehasonlító államjog
 • Brósz Róbert: A klasszikus szolgalom fogalma különös tekintettel a szolgalom és a haszonjogok viszonyára : Római jogi értekezés
 • Erdő Péter, Heimerl, Hans: Újítások az egyházi perjogban
 • Ganczer Mónika: Állampolgárság és államutódlás
 • Görög Márta: A know-how jogi védelmének alapvető kérdései
 • A gyűlöletbeszéd korlátozása Magyarországon : alkotmányos és jogalkalmazói megközelítések, európai kitekintéssel. (szerk.: Koltay András)
 • Hamza Gábor: Jogösszehasonlítás és antikvitás
 • Hamza Gábor: Az ügyleti képviselet : Dogmatikai és elméleti vizsgálatok az antik jogoktól napjainkig
 • Horváth József, Dominkovits Péter: 17. századi Sopron vármegyei végrendeletek
 • Magyar büntetőjog különös rész. Görgényi Ilona [et al.]
 • A nemzetközi és hazai fogyatékospolitika a 21. században. (szerk.: Laki Ildikó)
 • Patyi András: A közigazgatási jog alapfogalmai
 • Szalai Ákos: A magyar szerződési jog gazdasági elemzése
 • Szuromi Szabolcs Anzelm: A temetésre vonatkozó egyházfegyelem a 12-13. században
 • A tanácshatalom jogpolitikája 1919-ben. (szerk.: Kovács Kálmán)
 • Tanítványok Marton Gézáról : Marton Géza születésének századik évfordulója alkalmából rendezett emlékülésen elhangzott előadások. (szerk.: Hamza Gábor)
 • Zlinszky János: A XII táblától a 12 ponton át a magánjog új törvénykönyvéig : válogatott tanulmányok

Közigazgatás

 • Gellén Márton: Állam és közigazgatás új szerepben : közigazgatási reformok és az államszerep változásai
 • Gyömörei Tamás: Az önkormányzatok sportfinanszírozása Magyarországon
 • A közbeszerzés alapjai. Boros Anita [et al.]
 • Szabó István: A mérhetetlen önkormányzati vagyon

Szociális munka

 • Puli Edit: Egyenruha helyett egyéniség - a szociális szolgáltatásszervezés új útja : (finanszírozással irányított szociális szolgáltatásszervezés a Nyugat-dunántúli régió hátrányos helyzetű kistérségeiben)

Főiskolák, egyetemek

 • Hudecz Ferenc: Minőség és teljesítmény : válogatott beszédek és írások (2006-2010)

Géptan, gépek

 • Habenicht, Gerd: Ragasztástechnika
 • Író Béla: Energetikai gépek

Járművek

 • Automobil Revue, 2014 : Sondernummer

Menedzsment

 • Dobák Miklós: Vezetés és szervezés : Szervezetek kialakítása és működtetése
 • Proctor, Tony: Creative problem solving for managers : Developing skills for decision making and innovation
 • Projektmenedzsment útmutató : (PMBOK Guide)

Közlekedés szervezése és üzeme

 • Mátyus János, Szabó Lajos: Áruszállítási technológiák 1.
 • Pilóta nélküli repülés : Profiknak és amatőröknek. Békés Bertold [et al.]
 • Rixer Attila: Közlekedési szolgáltatások minősége 1. : személyközlekedési közszolgáltatások minőségkoncepciója : oktatási segédlet

Számvitel 

 • Kiss Árpád: Számviteli alapismeretek menedzserképzéshez jegyzet feladatgyűjteménye

Üzemgazdaságtan, logisztika

 • Hammond, Janice H.: Sport Obermeyer, Ltd.
 • Narayanan, V. G.: Supply chain close-up: the video vault
 • National Cranberry Cooperative
 • Rixer Attila: Szolgáltatások minőségbiztosítása 1. : Szabványalapok 1-2. : Oktatási segédlet
 • Schilling, Melissa A.: Strategic managemenet of technological innovation
 • Süle Edit: Logisztika az idő fogságában
 • Ternovszky Ferenc: Nő! a profit : női erőforrás menedzsent

Marketing, reklám

 • Eisingerné Balassa Boglárka: Édesem vagy mostohák? Vásárlási döntések a mozaikcsaládokban
 • Kopcsay László: A marketingcsatorna menedzselése
 • Médiaismeret : reklámeszközök és reklámhordozók. (szerk. Horváth Dóra, Nyirő Nóra, Csordás Tamás)
 • Rixer Attila: Ügyfélkapcsolat-menedzsment : Ügyfélelégedettség-elemzés módszertana
 • Rixer Attila: Ügyfélkapcsolat-menedzsment : Vállalati esettanulmányok szöveggyűjteménye 1.
 • Rixer Attila: Ügyfélkapcsolat-menedzsment : Vállalati esettanulmányok szöveggyűjteménye 2.

Informatika

 • Koloszár László: Vállalati információs rendszerek

Építőipar

 • Országos településrendezési és építési követelmények, 2012. (... összeáll. Gantner Lászlóné, Kovács Imre, Ráth György)

Művészet, sport

 • Fülep Lajos: Művészet és világnézet : Cikkek, tanulmányok : 1920-1970
 • Lipcsey György: Köztéri szobrok

Nyelvtudomány, nyelvkönyvek

 • Dreyer, Hilke: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik : Lösungsschlüssel
 • Horváth Mária: Német elmek a 17. század magyar nyelvében

Irodalomtudomány

 • Bakui udvar : irodalmi mozaik. (összeáll. és szerk. Abdullájeva Szvetlána)
 • Szebeni Zsuzsa: Bánffy Miklós emlékkönyv

Földrajz

 • Cerdá, Ildefonso: Az urbanizáció általános elmélete
 • Hahn István, Máté György: Karthágó

Történelem

 • Gárdos Miklós, Pálfy József: A Kennedy-dosszié
 • Makkai László: Bethlen Gábor emlékezete
 • A negyvennyolcas forradalom kérdései. (szerk. Spira György, Szűcs Jenő)
 • Paál Tamás: "56" ritkán emlegetett részlete
 • Romsics Ignác: Bethlen István
 • Szalai György: Kőbánya története

Szépirodalom

Benedek István, Gábor Berta Pál: Harmadik háború

Gárdonyi Géza: Az én falum

Habe, Hans: Halál Texasban : amerikai tragédia

Kodolányi János: A vas fiai

Kós Károly: Az országépítő

Külömb-külömb féle jó és rossz szagú virágokkal tellyes kert : pasquillusok a XVII-XVIII. századból. (vál., szerk., ... Lőkös István)

Laun, Hellmut: Ahogy rátaláltam

Leclerc, Eloi: Egy szegény ember bölcsessége

Lukianosz: Ikaromenipposz avagy az űrhajós : Párbeszédek

Móricz Zsigmond: Erdély

Szigethy Gábor: Magyar karácsony