Állományunk

Az Egyetemi Könyvtár küldetésnyilatkozata
A „Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtára az egyetemen folyó oktató, nevelő, tudományos, kutató, valamint tanulmányi és közművelődési munkát segítő szervezeti egység, amely az egyetem szakirodalmi információs központjaként működik. A tudásalapú társadalom alapintézményeként mindenki számára biztosítja a hozzáférést a dokumentumokhoz és az információkhoz, segíti az egész életen át tartó tanulást, a művelődést. Könyvtárunk küldetését a folyamatosan bővülő dokumentumállományával, a használói igények minőségi kiszolgálásával, a könyvtárosok szakmai felkészültségével valósítja meg.”
 Az állomány összetétele

A Könyvtár gyűjteménye is a Küldetésnyilatkozatnak megfelelően alakul. A közel 300 ezer kötetet számláló állomány különféle típusú dokumentumokból áll:
Könyvek: magyar és idegen nyelvű szakirodalom; egyetemi jegyzetek; magyar és idegen nyelvű szépirodalom; szakszótárak.
Folyóiratok: közel 700 magyar és idegen nyelvű folyóirat (napilapok, hetilapok, havonta/negyedévente megjelenő időszaki kiadványok).
Szakdolgozatok, TDK dolgozatok, Doktori disszertációk: az Egyetemen készült tudományos dolgozatok, szakdolgozatok esetében az 5 évnél régebbiek kerülnek be a Könyvtár állományába.
Szabványok: nyomtatott szabványok; online szabványkönyvtár.
Kották: elsődleges cél az Egyetemen folyó zeneművészeti oktatás támogatása.
Térképek: az állományban jelenleg 1290 db térkép található.
CD-k, DVD-k, kazetták: a könyvek mellékleteként, vagy önállóan megjelent audiovizuális dokumentumok.
Adatbázisok: a Könyvtár által előfizetett, az egyetem területén elérhető, valamint nyilvánosan hozzáférhető adatbázisok.

Az állomány elhelyezése 
 

Az Egyetemi Könyvtár állományának nagy része a Központi Könyvtárban került elhelyezésre. A Könyvtári letéteken a tanszéken oktatott szakok szakirodalma található. A Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kar Könyvtárában és a Varga Tibor Zeneművészeti Intézet Könyvtárában található dokumentumok nem kölcsönözhetők, a Könyvtár nyitva tartása alatt helyben használhatók.