ANDRAGÓGIA

 

Szervezetek

Szociális és Munkaügyi Minisztérium 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 
Felnőttképzési Intézmények (2013. szept.)


 

Segédanyagok

Az andragógia korszerű eszközeiről és módszereiről (szerk.: Lada László) 

Andragógia. Tudásmenedzsment (különszám). VII. évfolyam, 3. sz. 2006. december 

A felnőttképzés jövője Magyarországon. Krisztián Béla: Az andragógus, mint a versenyhelyzet erősítője. In: Humánpolitikai Szemle, 2008. 4.sz. 

 

Elektronikus kiadványok

E-Learning - az Educatio folyóirat 2003/III. sz. 

Mérlegen, 1999-2002 - az Educatio folyóirat 2002/I. sz. 

Tudásmenedzsment - folyóirat 

Szociológiai Szemle - folyóirat