Beiratkozás

Registration.jpgA Könyvtár szolgáltatásainak igénybevételéhez – kivéve az alapszolgáltatások – be kell iratkozni. Az EKL-be beiratkozhat:

  • minden 18. életévét betöltött, magyar és külföldi állampolgár;
  • minden 18 év alatti, diákigazolvánnyal rendelkező személy a törvényes képviselőjének kezessége mellett;
  • a súlyos fogyatékkal élők esetében a kezességvállalók;
  • akinek az EKL hálózat könyvtárai felé tartozása nincs.

A beiratkozás naptári évre szól, a tagságot minden évben meg kell újítani. A Könyvtár beiratkozási díjat szed. (Lásd: Díjtételek) A beiratkozási díj alóli mentességet, vagy a kedvezményre jogosultságot igazolni kell.Egyszerre csak egy díjkedvezmény érvényesíthető.
Beiratkozni személyesen a Központi Könyvtárban vagy bármely kari tagkönyvtárban lehet. Függetlenül attól, hogy hol történik a beiratkozás, a
megszerzett jogosultságok és kötelezettségek az EKL hálózat minden könyvtárára egyaránt érvényesek.

A beiratkozáshoz és regisztrációhoz szükséges iratok:

  • személyi igazolvány, vagy útlevél, vagy jogosítvány;
  • lakcím kártya (magyarországi lakcímmel rendelkező személyek esetén);
  • egyetemi (hallgatói-, alkalmazotti-, vagy könyvtári-) kártya valamelyike;
  • a 18. életévüket be nem töltött személy esetén megfelelő személyi okmányokkal rendelkező nagykorú kezes által kitöltött kezességi nyilatkozat;
  • kedvezményre jogosító igazolások (diákigazolvány, nyugdíjas igazolvány, fogyatékkal élők).