Beiratkozás

A Könyvtár szolgáltatásainak igénybevételéhez – kivéve alapszolgáltatások – be kell iratkozni.

A Könyvtárba beiratkozhat:

  • minden 18. életévét betöltött, személyi igazolvánnyal rendelkező magyar állampolgár;
  • a Széchenyi István Egyetemen tanuló nappali tagozatos magyar és külföldi hallgató;
  • a Széchenyi István Egyetemmel hallgatói jogviszonyban lévő levelezős és távoktatási hallgató;
  • 18 év alatti diákigazolvánnyal rendelkező személy a törvényes képviselőjének kezessége mellett;
  • a meghatalmazottja révén jogi személy;
  • fogyatékosok esetében a kezességvállalók.

A Könyvtári tagság a beiratkozást követően 365 napra szól, melyet minden évben meg kell újítani.

A Könyvtár beiratkozási díjat szed. 

A beiratkozási díjak:

Olvasójegy

Kártyadíj­[1]

Beiratkozási díj

Napi látogatójegy

0

200 Ft

Heti látogatójegy

0

500 Ft

SZE oktató, kutató, PhD hallgató

0

Ingyenes

SZE dolgozó

0

Ingyenes

SZE hallgató (nappali)

1200 Ft

Ingyenes

SZE hallgató (levelező, távoktatásos)

1200 Ft

800 Ft
a második évtől

SZE nyugdíjas

0 Ft

Ingyenes

SZE Alumni tagok (Öregdiák)

1600 Ft

800 Ft
a második évtől

Közgyűjtemények dolgozói

1600 Ft

Ingyenes

Önálló jövedelemmel rendelkező személyek

1600 Ft

1.600 Ft
a második évtől

Más egyetemek, főiskolák hallgatói, 14 éven felüli tanulók

1600 Ft

800 Ft
a második évtől

Jogi személy

1600 Ft

10.000 Ft

Nyugdíjas (70 év alatt)

1600 Ft

800 Ft
a második évtől

Nyugdíjas (70 év felett)

1600 Ft

Ingyenes

Fogyatékos igazolvánnyal rendelkező olvasó

1600 Ft

ingyenes

Beiratkozni csak személyesen lehet, kivételt képeznek a mozgáskorlátozottak, vagy tartósan fogyatékos olvasók, akik meghatalmazott útján is beiratkozhatnak.

A meghatalmazott/kezességvállaló személy adatait a Könyvtár regisztrálja, ami azonban nem jelent könyvtári tagságot. A kezességet vállalónak az olvasó beiratkozásakor egyszeri írásbeli kezességet kell vállalni, kezességvállalói nyilatkozatot kell tennie. A kezességvállalói nyilatkozatot írásban lehet visszamondani.

A beiratkozáshoz beléptető kártya, személyi igazolvány, lakcímkártya, vagy diákigazolvány, külföldiek esetében útlevél szükséges.

A beiratkozáshoz szükséges adatok: név, születési adatok, anyja neve, állandó lakcíme, ideiglenes lakcíme, személyi igazolvány vagy útlevél száma, e-mail cím; az Egyetem hallgatói esetén a hallgató NEPTUN kódja, szakja, más olvasóknál a munkahely neve és székhelye. Jogi személy esetében: megnevezés, székhely címe, a képviseletre jogosult személy neve, beosztása, a használatra jogosult személyi adatai.

A beiratkozott olvasó olvasójegyet kap. Az olvasójeggyel rendelkező olvasók a Könyvtár valamennyi szolgáltatását igénybe vehetik. Az olvasójegy más személyre át nem ruházható.

Az olvasójegy elvesztését be kell jelenteni. A Könyvtár az elveszett olvasójeggyel való visszaélésből származó károkért felelősséget nem vállal, azt az olvasójegy tulajdonosának kell megtéríteni.  Az elveszett olvasójegy pótlása külön térítés ellenében történik.

A könyvtárhasználó a név-, munkahely, illetve lakcímváltozásokat haladéktalanul köteles bejelenteni.

Aki nem kíván a Könyvtár tagja lenni és nem szeretne beiratkozni, az látogatójegyet válthat. A látogatójegy váltása jogosultságot ad a dokumentumok helyben használatára, internet-használatra, fénymásolásra. Kölcsönzésre, adatbázis-használatra, a média-tár és a kutatószoba használatára nincs lehetőség látogatójeggyel. 

A könyvtári tagság megszűnik, ha a beiratkozási periódus lejár és a használó nem hosszabbítja azt meg, ha a Könyvtár igazgatója a könyvtárhasználó tagságát felfüggeszti, ha a könyvtárhasználó a tagság megszüntetését kéri, vagy a kezességvállalói nyilatkozatot visszavonja a kezes. 

További díjtételek:

Elveszett, megrongált olvasójegy pótlása

 

500 Ft

Olvasójegy  elveszett tokjának pótlása

 

200 Ft

Késedelmi díj

Kölcsönözhető  (28 nap) dok. esetében

50 Ft/nap/db

 

Prézens állomány esetén (piros csík)

500 Ft/nap/db

 

Egy hétre kölcsönözhető (zöld csík) dok. esetében

200 Ft/db

 

CD/DVD,szabványok,szótárak, kézikönyvek

200 Ft/nap/db

Elveszett, megrongált  beléptető kártya pótlása

 

3200 Ft

Ruhatári szekrény elveszett, megrongált kulcsának pótlása

 

3000 Ft

Kutatószoba használati díja külső olvasónak a 2. héttől

 

1000 Ft/hét

Kutatószoba elveszett kulcsának pótlása

 

2000 Ft[1] Egy alkalommal kell megvenni, az első évben ez a beiratkozási díj is (kivéve a jogi személyeket)