Beszámoló 2011

A Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtárának életében 2011-ben új szakasz kezdődött. A TIOP 1.3.1-es pályázati konstrukció keretében, az Egyetem eddigi legnagyobb infrastrukturális fejlesztésének egyik legfontosabb beruházása az új Egyetemi Könyvtár. 2011. január 28-án kezdtük meg a könyvtár átköltöztetését az új épületbe. A megfeszített munka eredményeként március 1-jén megnyitotta kapuit a nagyközönség előtt az új könyvtár.  Ekkor még csak a régi könyvtárból áthozott 8 db számítógép állt az olvasók rendelkezésére. A nyár folyamán elérhetővé vált a wifi, majd októberben folyamatosan került beüzemelésre a 247 db vékonyklienses számítógép, majd az internet  és végül az alkalmazások elérése Az INNO-Share épületben  a könyvtár a korábbinál legalább háromszor nagyobb területen, kb. 4500 négyzetméteren, 4 szinten helyezkedik el. A második emelet keleti felén most van kialakítás alatt a multimédiás rész és a kutatóhelyiségek. Tehát a működésünk nem volt zavartalan, de mindent feledtetett velünk az, hogy új könyvtárba költözhettünk. Ez a munkatársak számára is új korszak kezdődött. 

1.Számadatok a könyvtár 2011.  évi tevékenységéről 

1.1.  Az állománygyarapítás értéke

Állománygyarapításunkban az elmúlt években nem a nyomtatott dokumentumok beszerzésén volt a hangsúly, hanem ez egyre inkább eltolódik az elektronikusan elérhető adatbázisok felé. A könyvtár állománya 5532 db dokumentummal (könyv, folyóirat, térkép, CD, DVD, kotta, stb.) gyarapodott. A gyarapodás értéke: 43 379 000  Ft .  2011.  december 31-én a  könyvtár állománya  összesen  270 640 db dokumentum, 631 471 000 Ftértékben. Az elmúlt évben adatbázisokra 13.734.899 Ft–ot költöttünk.
A beszerzett dokumentumok (vétel, ajándék, kézirat) és az összérték alapján a dokumentumok átlagára 7841,50 Ft, de ha csak a vásárolt dokumentumokat tekintem, akkor az átlagár 8434,80 Ft/dokumentum. 

1.2. Az állománygyarapítás forrásai

Az állománygyarapítás teljes összegéből 52.000.000 Ft-ot az egyetemi költségvetés fedezett, a fennmaradó közel5.113.899 Ft  pályázatból, ajándék dokumentumokból, cseredokumentumokból és szakdolgozatokból – melynek becsértéke van - tevődik össze. A Márai Program keretében az Egyetemi Könyvtár 1.200.000 Ft értékben, a Gazdasági Versenyhivatal  pályázatán 800.000 Ftértékben válogathattunk a kínálatból könyveket, folyóiratokat és CD-ket. Míg a Versenyhivatal elsősorban idegen nyelvű könyveket kínált, addig a Márai program keretében magyar szerzők, magyar nyelvű könyveikből válogathattunk.
(Sajnos a Márai program nem töltötte be a hozzá fűzött reményeket. A szakma vélemény szerint a program a kiadókat támogatta, és nem a könyvtárakat. Számunkra ez a program annyiban nyújtott támogatást, hogy tudtunk beszerezni gyermekkönyveket, mivel ez a műfaj a mi gyűjtőköri szabályzatunkban eddig nem szerepelt. Most viszont a Gyermekkuckóban elengedhetetlenül fontosnak tartjuk.   

1.3. A könyvtár leltári állományának változása

Dokumentumtípus Leltárba vett
állomány (db)
2011. dec. 31-i
állomány (db)
Könyv, bekötött folyóirat 4.277 192.663
Kartográfiai dokumentum 13 1.262
Nyomtatott zenei dok. 6 1.225
Hangdokumentum 188 4.692
Képdokumentum 0 59
Elektronikus (digitális) dok. 37 215
Egyéb dokumentum* 957 70.524
Összesen: 5.532 270.640

*Egyéb dokumentum = szakdolgozat, szabványok

Tervszerű állományapasztás címén az elmúlt évben nem vontunk ki egyetlen dokumentumot sem, hiszen 2010-ben az állományellenőrzés kapcsán ez megtörtént. Az új könyvtárba egy „tiszta állomány”  került. Az elmúlt évben 367 db könyvet köttettünk újra. Ezek elsősorban  a rendszeresen használt jegyzetek, kézikönyvek, melyek beszerzése már nem lehetséges, ugyanakkor keresettek a használók körében. Könyvtárunk egyik legértékesebb különgyűjteménye a szabványgyűjtemény. Az elmúlt évben 208 db szabványt vásároltunk, több mint egymillió forint értékben. 2011-től a Szabványügyi Testület honlapján a szabványok on-line is elérhetők, természetesen előfizetési díjért. Könyvtárunk egyidejűleg 2 hozzáférést fizetett elő. Az Egyetemi Könyvtár állománya 100%-ban feldolgozott és az OPAC katalógusban elérhető. 

1.4. Adatbázisok, idegen nyelvű dokumentumok

Adatbázis típusa 2011-ben leltárba vett
állomány (db)
2011. dec. 31-i
állomány (db)
Referáló és indexelő 59 
Teljes szövegű  37  118 
Egyéb  31 
Idegen nyelvű dok.  233  10.416 

Az adatbázisok az Egyetem egész területén elérhetők mind az oktatók, mind a hallgatók számára. A kihasználtságuk fokozatosan nő.  
A 2011-es   az online elérhető  adatbázisok  száma nőtt. Az adatbázisok lefedik az Egyetem teljes képzési palettáját. 2011-es évben az EISZ adatbázis finanszírozása egyre nehézkesebbé vált. Az EISZ adatbázison keresztül elérhető volt az Egyetemi Könyvtárban nyolc adatbázis, köztük a JSTOR, az EBSCO, az Akadémia folyóiratgyűjteménye, szótárcsomagja, ACM Digital Library, Econlit, Web of Science, Science Direct. Ezek mellett előfizettünk a Jogi Kar számára két adatbázist, a ProQuest, a Datamonitor360  és a HBI –üzleti kikötő adatbázist . Márciustól a szabványok is on-line érhetők el, ezt egyszerre ketten használhatják.
Konzorciumi tagokként a TÁMOP 3.2.5  pályázat keretében  elérhető még az IEEE ASP, a Scopus, az Arcanum Digitális Tudástár is. A honlapunkon ezeken kívül még elérhető számos olyan adatbázis, amelyek ingyenesen elérhetők. 

1.5. A megrendelt (kurrens) folyóiratok  megoszlása címek (féleség) és példányszám szerint

Forma Származás Féleség
(címek)
Példányszám
Nyomtatott Magyar 315 416
  Külföldi 209 209
Digitális   37 37
Összesen   561 662

A megrendelt folyóiratok száma magas, ha összehasonlítom a megye könyvtáraival, akkor a legmagasabb. A folyóirat megrendelésünket folyamatosan tekintjük át az oktatókkal együtt. Természetesen nem szívesen mondanak le az oktatóink a folyóirat-előfizetésről, ugyanakkor  egyre jobban szorgalmazzuk, hogy ahol van elektronikus/online forma, akkor azt részesítsük előnybe. Nehézséget okoz az is, hogy az Elektronikus Információszolgáltatáshoz kapcsolódóan az Elsevier kiadóval printtartási kötelezettségünk van, de ezek közül kevés azok száma, melyeket  használnak. A Könyvtárigazgatók Kollégiuma folyamatos tárgyalásban van a kiadó képviselőjével, hogy ezen változtatni tudjunk. A folyóiratok számát csökkentettük, ezzel egyidőben a tanszékeknél kint lévő folyóiratok száma is csökkent. Az előző évhez képest mintegy 20%-kal. Így a tanszékeken kint lévő folyóiratok száma 156 darab. Értelemszerűen a jogi kar könyvtárában található ebből a legtöbb, 89 darab. 

 

2.  Könyvtárhasználat

2.1. Könyvtárhasználók számának megoszlása

Regisztrált használók 12.101 fő
Regisztrált használóból
újként regisztrált
3.619 fő
Aktív használó 11.000 fő

Regisztrált használók, akik az elmúlt évben beiratkoztak, tehát legalább egyszer a könyvtárban megfordultak. Közülük kerül ki az aktív használók köre, akik rendszeresen járnak a könyvtárba.  Az aktív használók közel 20%-a (2256 fő)  külső olvasó. A 2011-es évben az új könyvtár vonzásának köszönhetően az előző évhez képest közel 3000 regisztrált használóval volt több. Érvényes az a trend, hogy az első egy-két évben ugrásszerűen megnövekszik a használók száma, majd visszaesik és stagnál. Nálunk még a növekedés tapasztalható.  Nemcsak a regisztrált használói szám, hanem a könyvtárban eltöltött idő is lényegesen megnőtt. Egy felmérés alapján szinte dupla annyi időt töltenek itt a használók, mint a régi könyvtárban, de nagyon gyakori, hogy a hallgatók a nyitva tartási időt itt töltik. A közösségi terek kiválóan alkalmasak tanulásra, team-munkára, itt korrepetálják egymást a hallgatók. 

2.2.  Könyvtárhasználat  a szolgáltatások tükrében

Kölcsönzött dokumentumok száma 53.761
Helyben/személyesen
használt dokumentumok
178.225
  ebből internet-használat 98.137
  távhasználat (telefon, fax, e-mail) 10.123
  OPAC, honlap 53.872
Referensz kérédsek száma 17.101

A használati adatok az elmúlt évhez képest nem mutatnak csökkenést, főleg ha figyelembe vesszük, hogy a költöztetés, nyári leállás miatt a könyvtár két hónapig zárva volt. Az átköltözés után folyamatosan tudtuk bővíteni a szolgáltatásokat. A kölcsönzött dokumentumok száma a nyitás után megnövekedett, majd ahogy az internet, wifi működött, egyre csökkent. A honlapunk és azon keresztül a katalógusunk használata  másfélszeresére nőtt az előző évhez képest. Ez annak köszönhető, hogy a TÁMOP 3.2.4 konstrukcióban sikeres pályázatunk eredményeként a honlapunk teljesen megújult. 

2.3. Könyvtárközi kölcsönzés

Dokumentumok Eredetiben Másolatban Digitalizált Összesen
Küldött 71 0 16 87
Kapott 186 0 53 239

A könyvtárközi kölcsönzés az elmúlt évben felélénkült, és továbbra is emelkedő tendenciát mutat. Minden lehetőséget megragadunk e szolgáltatás népszerűsítésére. Szintén a TÁMOP projekt keretében csatlakoztunk a  Magyar Országos közös Katalógushoz. Ennek eredményeként a könyvtár dokumentum-állományának egy része a MOKKÁN keresztül elérhető, kérhető.    A könyvtárközi kölcsönzés az ODR (Országos Dokumentumellátási Rendszer)  támogatásával történik úgy, a minisztérium a postaköltség egy részét és a dokumentumok árának egy minimális részét támogatásként adja. Az elmúlt évben ez összességében 100.000 Ft-ot jelentett. Az oktatóink számára tudományos munkáikhoz, kutatásaikhoz külföldről is kérünk könyvtárközi kölcsönzéssel dokumentumokat.  

 

3. A könyvtárban végzett egyéb tevékenységek, események

3.1. Költözés 

Az elmúlt évben az Egyetemi Könyvtár életében új korszak kezdődött. Bár terveink között az szerepelt, hogy  2011 nyarán költöztetjük az új könyvtárat, az Egyetem vezetése úgy döntött, hogy a kész épületet célszerű lenne  minél előbb birtokba venni,  „belakni”. Nem sok időnk volt a hogyanok végiggondolására.
Így 2011. január 28-án kezdtük el a költöztetését a Könyvtárnak. Az Egyetem vezetése minden támogatást megadott ahhoz, hogy zökkenőmentesen tudjuk megoldani ezt a hatalmas munkát. A költöztetésben nagy segítségünkre volt  az M-PaKK Bt.,  Maurer Péter vezetésével. A gyors, szakszerű munka elősegítette, hogy  előzetes terveinkhez képest már március 1-jén megnyitottuk az új könyvtárat a nagyközönség előtt. Ezt nagyon kemény, nem napi 8 órában sikerült megvalósítanunk, hiszen a szabadpolcon lévő állományt és valamennyi szakdolgozatot el kellett látnunk az állományvédelmi chipekkel  is.  A raktári állomány esetében ez a munka folyamatosan zajlik még, hiszen napi egy-két órát tudunk csak dolgozni ott. Kidolgoztuk az új könyvtár működésére egy ideiglenes szabályzatot. Ez akkor lesz végleges, ha valamennyi szinten elindul a működés, elkészülnek a beléptető kártyák A márciusi kezdést nehezítette, hogy  sem internet, sem számítógép nem volt elérhető a használók számára. Összesen  négy gép állt rendelkezésére a használóknak. Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy az új könyvtár mégis vonzó volt a használóknak.  Rövid időn belül birtokba vették. Majd fokozatosan lehetett használni a wifit, az új  számítógépeken az internetet, majd a különböző alkalmazásokat. A évvégére sikerült teljeskörű szolgáltatást biztosítani.
A könyvtár működését/működtetését időnként nehezítette, hogy közben szinte folyamatosan történtek a garanciális javítások, szerver szoba kialakítása, a második emelet bútorozása erős zajjal járt.
Az új könyvtárban növeltük a nyitva tartási időt, több szinten, jóval nagyobb területen biztosítjuk a szolgáltatásokat, így egyre több munkatárs bekapcsolódása szükséges az olvasószolgálatban és tájékoztatómunkában. Ez megnehezíti az egyéb munkavégzést.
Az új könyvtár megnyitásával egyidőben az Egyetem területén lévő letéteket megszüntettük, kivétel ez alól a jogi kar könyvtára és a szakkollégiumok. Ennek kettős célja volt. Egyrészt az új könyvtár adta lehetőségek kihasználását céloztuk meg az oktatók felé, másrészt a letéteken lévő hiányokat szerettük volna megszüntetni. A folyóiratok a letéteknél maradtak.

Tulajdonképpen élveztük az új épületbe való költözés minden pillanatát, bár időnként nagyon fárasztó volt. Köszönet illeti az Egyetemi Könyvtár munkatársait a zökkenőmentes lebonyolításért. 

3.2.  Könyvtári programok, csoportlátogatások 

Magyarországon ritkaságszámba megy, ha egy új könyvtár épül. Ezt bizonyítja az is, hogy nagy az érdeklődés a Könyvtár iránt. Nemcsak azok látogatnak el hozzánk akik olvasni, tanulni akarnak, hanem azok is akik a könyvtárra, mint egy új épületre kíváncsiak. A táblázat azokat a csoportokat tartalmazza, akik a könyvtárat programmal összekötve használták, vagy előre bejelentkeztek. Mivel az Egyetem vezetésének  is fontos a  könyvtár, szívesen hozzák ide a látogatókat.

  Résztvevők Időpont
1. Gépészmérnök hallgatók Konferenceiája április 4-6. 80
2. Finn könyvtárosok látogatása április 4. 2
3. Lukács Eszter EBSCO koordinátor látogatása április 19. 1
4. Lions klub I. országos vándorkiállítása  április 20-29. 150
5. Rendhagyó könyvtárhasználati órák (4 középiskola)   100
6. SZE-Napok - Fotópályázat   50
7. Interacta 15 éves jubileumi program  június 2-3. 70
8. HUNTÉKA oktatás 3 alkalom   14
9. MTMT képzés július 13. 14
10. Felkészítő Napok aug. 31. - szept. 2. ~1200
11. Magyar Dal Napja kamarakoncert szeptember 12. 30 
12. Kis könyvtárosok éjszakája szeptember 23. 70 
13. Könyvtári hét - Szakmai program október 4. 85
14. Egyiptom kiállítás november 10-23. ~250
15. Helytörténeti, helyismereti vetélkedő  november 16. 30
16. Adatbázis tréning oktatóknak   50
17. ODR regionális szakmai továbbképzés december 12. 15
18. Projekt nyitó- és zárórendezvény április 26.
november 29.
60
19. Öreg diákok találkozója   420
20. Egyéb bejelentett csoportok látogatása   ~1200


3.3. TÁMOP-3.2.4 pályázat tevékenységei 

A Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtárának útja a web 2.0-ás megújulás felé címmel 2010 decemberében nyertes projektet indítottunk el. A pályázaton több mint 27 millió forintot nyertünk.  A projekt időtartama 12 hónap volt. A projekt megvalósítása szinte egybe esett az új épületbe való költözéssel. Az  infrastrukturális fejlesztés mellett a szakmai fejlesztés is megindult. A hagyományos, jól működő könyvtári szolgáltatások és az elektronikus információszolgáltatás együttes jelenléte biztosítja azt a szerepet, amely jelenleg megfelel a kor igényeinek. Az új könyvtár szolgáltató tereivel a közösségi  terek biztosításával megfelel a pályázatban leírt tevékenységekhez. Az elmúlt 12 hónap megvalósult projektfeladatai röviden:

 1. Kapcsolódtunk a Magyar Országos Közös Katalógushoz (MOKKA)- 11 ezer rekord került átadásra.
 2. Új Könyvtári integrált rendszer -Huntéka- került bevezetésre a könyvtárban
 3. Interaktív honlapfejlesztés. A szinte teljesen megújuló honlapunk számos új szolgáltatást biztosít:  
 • többnyelvű honlap (magyar, angol, német)
 • öregbetüs honlap
 • virtuális könyvtári séta
 • on-line tájékoztatás
 • on-line játéktér
 • linkgyűjtemény
 • eseménynaptár
 • könyvtári blog, chat
 • 24 órán keresztül elérhető szolgáltatások (hosszabbítás, előjegyzés)
 1. Használói elégedettségvizsgálat (online kérdőív kidolgozás, mérés, értékelés) 
 2. Könyvtár népszerűsítő programok, új célcsoportok bevonása, olvasáskultúra fejlesztése
 3. könyvtári szolgáltatások népszerűsítése
 4. könyvtári kalauz (on-line)  
 5. szórólap a könyvtárról, szolgáltatásokról
 6. média megjelenés
 7. Könyvtárhasználati és kutatás-módszertani órák tartása  (15 órás kurzusok, tantervbe beépítve - a projekt keretében összesen 90 óra magyar, angol nyelven)
 8. E-tananyag kidolgozása kutatásmódszertanból a MOODLE rendszeren keresztül érhető el
 9. Könyvtárszakmai és nyelvi képzések, továbbképzések, kompetenciafejlesztés. A program keretén belül 12 fő volt az elmúlt évben akkreditált továbbképzésen, nyelvtanfolyamon. 2 fő magasabb végzettséget szerzett, 1 fő nyelvvizsgát tett.
  3.4.  Publikációkkal kapcsolatos feladatok az Egyetemen

Az elmúlt évben jónéhány egyetemi fejlesztésben vettünk részt. A publikációk esetében három párhuzamos fejlesztés történik. A TÁMOP 421-es projekt keretében a Tudásmenedzsment központ támogatásával elindítottuk a repozitórium kialakítását, amelynek egyik lényeges eleme a publikációk összegyűjtése, szakszerű tárolása és szolgáltatása. A Könyvtár új IKR-jének fejlesztése mellett a HUNTÉKÁ-hoz kapcsolódóan  a projekt lehetővé tette a JaDoX dokumnetumkezelő rendszer beszerzését., ezáltal lehetővé teszi a publikációk, szakdolgozatok, stb. web-es felületen történő megjelenését is. 2009-ig született publikációk a HUNTÉKÁ-n keresztül elérhetők a katalógusunkban is.

Időközben 2011. januárjában csatlakoztunk a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) nemzeti programhoz, amelynek célja szintén a tudományos művek, műalkotások összegyűjtése, rendszerezése. Hivatalosnak ma Magyarországon  az oda felvitt műveket tekintik. Ezért fontos számunkra is.
E két adatbázisban párhuzamosan dolgozunk, a fejlesztés is párhuzamosan történik. Ezek a feladatok egyre több időt  vesznek el, ahogy haladunk előre.
Ezekhez kapcsolódik a KAR, amely összehangolja a különböző adatbázisokat és lehetővé teszi az adatok egy helyen való megjelenítését. 
A feladatok áttekinthetősége, komplexivitása miatt létrehoztuk a szakreferensi hálózatot, amelynek elsődleges feladata a tanszékekkel való kapcsolattartás, az oktatók támogatása a publikációk felvitelében.
Ahogy haladunk előre a fenti feladatok láthatóan egyre több egyeztetést és egyre több  időt vesznek igénybe. Ez még 1-2 évig valószínűleg így lesz, mivel valamennyi adatbázis fejlesztés alatt van.

3.5.  Libinfo (Magyar Könyvtárak Internetes Tájékoztató Szolgáltatása - OSZK)

Az elmúlt évben is sok megkeresésé érkezett hozzánk. Mivel az  egészségügy, építészet, informatika területén kevés az internetes tájékoztató, éppen ezért fontos, hogy az Egyetemi Könyvtár munkatársai  végezzék ezt a feladatot. Összesen 158 referenszkérdésre adtak választ a munkatársak. 

3.6. Információs bróker tevékenység 

A Tudásmenedzsment Központ és az Egyetemi Könyvtár közös projektként valósítja meg. A könyvtárban két szakképzett információs bróker szervezi a szolgáltatást. A hagyományos, mindenki számára szabadon és ingyenesen hozzáférhető információkon túl értéknövelt szolgáltatások létrehozásán dolgoznak. Az országban a felsőoktatási könyvtárak körében egyedülálló vállalkozás nemcsak az egyetemen belül, hanem a vállalkozói rétegnek is kínál szolgáltatásokat.

3.7. Egyéb, nem a projekt keretében megvalósuló továbbképzések

  Továbbképzés címe Időpontja Résztvevők
1. Információs bróker képzés  3 alkalom  Bocskai Adrienn
Oross Adrienn 
2.  HunTéka képzések  3 alkalom  Valamennyi
munkatárs 
 3. NetWork Shop - MTMT tutoriál képzés április 26  Bella Szilvia
Marek Eszter 
 4. Csapatépítés, konfliktuskezelés május 13-14.  Valamennyi
munkatárs 
 5.  Könyvtári blog június 14.  Hubay Miklós 
6.  Moodle konferencia  június 23-24.  Figula Anikó
Nyitrai Erzsébet 
7.  MKE 43. Könyvtáros vándorgyűlés július 14-16.  Bocskai Adrienn
Figula Anikó
Oross Adrienn 
8.  Iparjogvédelmi tanfolyam 6 alkalom  Bocskai Adrienn
Oross Adrienn 
9.  ODR konferencia október 10.  Marek Eszter
10.  Scopus adatbázis tréning december 9.  Bella Szilvia
Bocskai Adrienn 
Lencséné Bogár Anikó
Marek Eszter
Nyitrai Erzsébet
Oross Adrienn
11. ODR-MOKKA regionális továbbképzés december 12. 15 fő a régió könyvtáraiból


4. Egyéb tevékenységek

A TMK 4.2.1- és 4.2.3-as projekt keretében részt vettünk az Infokommunikációs Munkacsoport munkájában három fővel. Szakmai sikerként éltük meg, hogy a projekt sikeresen zárult. A projektben részt vettünk a repozitórium kialakításában, az információs bróker szolgáltatás megszervezésében, valamennyi tudástranszfert segítő fejlesztésben.
Bekapcsolódtunk a Könyvtárat is érintő kártyarendszer kidolgozásába, a Kutatási Adminisztrációs Rendszer kialakításába.  
Nagy hangsúlyt helyezünk a használó-képzésre. Egyrészt ez minden könyvtáros feladata, másrészt  szervezett keretek között előre bejelentett időpontokban  22  egyetemi csoport vett részt használó-képzésben.  


5. Humánerőforrás a Könyvtárban 

A hallgatói létszám emelkedésével és a könyvtár területének növekedésével a munkatársak száma évek óta nem változott. 2010-ben 16 fő dolgozott a könyvtárban, majd 2011-ben a projekt lehetővé tette, hogy egy főt alkalmazzunk. 2011. december 01-től két fővel gyarapodott a létszám, így jelenleg 18 fő. Közülük két fő nem  rendelkezik szakmai végzettséggel (raktárosok),  öt egyetemi, hét főiskolai, három felsőfokú szakképesítéssel és egy fő középfokú végzettséggel rendelkezik. Mivel az új könyvtár nagysága, beosztása szükségessé teszi, hogy  a nyitva tartási időben több könyvtáros lássa el a szolgálatot, így a hagyományos osztály szerkezet szinte teljesen eltűnt. A feldolgozó osztály munkatársai a könyvtár valamennyi területén szolgálatot lát el. Ha kell kölcsönöz, tájékoztat,  stb.  Az olvasószolgálat és a tájékoztató szolgálat megszervezése folyamatosan jelen van a munkánkban.  


6. Szakmai szervezetben való részvétel

Könyvtárunk testületi tagként tagja a Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesületének (KKKE), az Informatikai és Könyvtári Szövetségnek.
Munkatársaink közül a  KKKE-nek  nyolc fő, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének  6 fő a tagja. A könyvtár igazgatója képviseli a könyvtárat az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumában.
A Magyar Tudományos Művek Tára programban az Egyetemet három fő képviseli. Az igazgató, Figula Anikó a Program Tanácsban, Bella Szilvia az Információ-technológiai  Szakbizottságában,  Lencséné Bogár Anikó a Bibliográfiai Szakbizottságban fejti ki tevékenységét. 
Győr, 2012. március 23.

 

Figula Anikó
EK könyvtárigazgató