Jogkódex

Jogkódex

„JogTudor” - „Szakcikk Adatbázis Plusz”

A szoftver korlátlan számú – egyetemi vagy otthoni – gépre telepíthető, de egy időben 5 felhasználó léphet majd be a programba – belépéshez való jelszót kérem kérje a konyvtar@sze.hu címen, megjelölve a szervezeti egységet, kart, tanszéket. A szolgáltatás böngészőből is elérhető a jogkodex.hu , a jogi folyóiratok pedig a szakcikkadatbazis.hu oldalon. A weboldalakra ugyanazokkal a jelszavakkal lehet belépni, mint a szoftverbe.

A Jogkódexhez való hozzáférés

 • A Jogkódexet innen tudja letölteni és telepíteni. Tetszés szerint telepíthető bármennyi számítógépre, offline módban is elérhető.
 • A szolgáltatás böngészőből is elérhető a jogkodex.hu , a jogi folyóiratok pedig a szakcikkadatbazis.hu oldalon. A weboldalakra ugyanazokkal a jelszavakkal lehet belépni, mint a szoftverbe.
 •  Letölthető a Jogkódex applikáció és a jelszavakkal be lehet lépni android 4.4-11.x közötti, iOS 6., vagy afeletti operációs rendszert futtató telefonra és tabletre, Windows 8, 8.1-es Windows Phone-ra.

Ezen a linken letölthető a legalapvetőbb Jogkódex használati praktikákat képekkel-magyarázatokkal.

A szolgáltatás tartalma

Magyar és uniós jogszabályok (Magyar Közlöny, ágazati közlönyök, EUR-Lex) időállapotokkal, kapcsolatok jelzésével, időállapotok összehasonlításával, összetett keresési lehetőséggel.

Hatalmas döntvénytár: részei különösen a precedenskereső (lásd 2019. évi CXXVII. törvény), a birosag.hu határozatai (a „BHGY”-k bíró, bíróság, ügytárgy, ügyszám szerint) és a Kiadó saját döntvénytárai [így különösen a Bírósági Határozatok (BH) és az Ítélőtáblai Határozatok (ÍH)]. A döntvénytár mellett valamennyi bírósági iránymutatás is része a szolgáltatásnak.

Nagykommentár: a kommentárként megjelent, tehát folyamatosan frissülő – nagykommentárt is,
amelyek a legfontosabb kódexeket dolgozzák fel: Ptk., Pp., Btk., Be., Mt., Ákr., Kp., Inytv., Kbt.

Jogi folyóirat archívumot és az aktuális lapszámok

 • Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolendo Eötvös Nominatae (1999/2000-től folyamatosan)
 • Alkotmánybírósági Szemle (2010-től folyamatosan)
 • Állam- és Jogtudomány (2000-től folyamatosan)
 • Büntetőjogi Kodifikáció (2001-2008)
 •  Büntetőjogi Szemle (2012-től folyamatosan)
 • Céghírnök (2000-2020)
 • Családi Jog (2003-tól folyamatosan)
 • Debreceni Jogi Műhely (2004-től folyamatosan)
 • Eljárásjogi Szemle (2016-2018)
 • Európai Jog (2001-től folyamatosan)
 • Gazdaság és Jog (2000-től folyamatosan)
 • Infokommunikáció és Jog (2008-tól folyamatosan)
 • Internetes Jogtudományi Enciklopédia (az eredeti megjelenéssel egyidejűleg kerülnek fel a szócikkek)
 • Iustum Aequum Salutare (2005-től folyamatosan)
 • Jogtudományi Közlöny (2000-től folyamatosan)
 • Jura (2000-től folyamatosan)
 • Kártérítési és Biztosítási Jog (2019-től folyamatosan)
 • Közjegyzők Közlönye (2000-től folyamatosan)
 • Közjogi Szemle (2008-tól folyamatosan)
 • Kúriai Döntések / Bírósági Határozatok - Fórum (a folyóirat Fórum rovatában megjelenő cikkek: 2006-tól folyamatosan)
 • Magyar Jog (2000-től folyamatosan)
 • Magyar Jogi Nyelv (2017-től folyamatosan)
 • Munkajog (2017-től folyamatosan)
 • Parlamenti Szemle (2016-tól folyamatosan)
 • Polgári Jogi Kodifikáció (2000-2008)
 • Sportjog (2020-tól folyamatosan)

Online a kézikönyvek

 • Pl.: az Új magánjog sorozat összes kötete, a polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja I-III.,
 • A GDPR magyarázata,
 • Az alkotmányjogi panasz kézikönyve,
 • A társasházi törvény magyarázata,
 • A szabálysértési törvény magyarázata,
 • A munkaviszony megszűnése és megszüntetése,
 • A szindikátusi szerződés,
 • A nemzetközi magánjogról szóló törvény kommentárja stb.

Online kézikönyvek - tematikusan
I. Fordítókulcsok

 • Ptk., Btk. Fordítókulcs – Oda-Vissza

II. Új magánjog sorozat

III. Polgári jog

IV. Polgári eljárásjog, nemzetközi magánjog

 • A Polgári eljárásjog című kapcsos könyv (régi és új Pp.) („bírói Pp.-kommentár”)
 • A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja I-II. („kodifikátori Pp.-kommentár”)
 • A nemzetközi magánjogról szóló törvény kommentárja
 • A Kereskedelmi Választottbíróság évkönyve 2019–2020
 • A Kereskedelmi Választottbíróság évkönyve 2018
 • A polgári per alternatívája: A magánjogi választottbírósági eljárás /in: A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja III/III./
 • Szellemi alkotásokkal kapcsolatos perek /in: A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja III/III./
 • A jogi személyek alapításával és törvényes működésével kapcsolatos perek /in: A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja III/III./
 • Közjegyzői eljárások a perjogi kodifikációban /in: A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja III/III./
 • Az európai fizetési meghagyásos eljárás /in: A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja III/III./
 • A kisértékű követelések európai eljárása /in: A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja III/III./
 • A polgári perjog nemzetközi vonatkozásainak belső jogi szabályozása a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvényben /in: A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja III/III./
 • Joghatóság a Brüsszel-I-A rendelet alapján /in: A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja III/III./
 • Joghatóság a Brüsszel-II-A rendelet alapján /in: A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja III/III./
 • Joghatóság a Hágai Egyezmény alapján /in: A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja III/III./
 • A nemzetközi jogsegély a polgári perben /in: A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja III/III./
 • Az európai öröklési rendelet /in: A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja III/III./
 • Az európai tartási rendelet /in: A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja III/III./

V. Büntető- és büntetőeljárási jog

VI. Gazdasági és társasági jog

VII. Munkajog

VIII. Igazgatás

IX. Adatvédelem

X. Alkotmányjog