Kivonat a Használati szabályzatból

 • A Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtára nyilvános könyvtár, az Egyetem hallgatói, dolgozói mellett külső olvasókat is fogad.
 • A Könyvtár nyitva tartása: hétfőn 10-19 óráig, kedd-péntek 9-19 óráig, szombaton 9-14 óráig. A
 • A ruhatár/táskatároló szekrény  használata kötelező és díjtalan. Táskát, laptoptáskát, kabátot, ételt, italt a Könyvtárba behozni tilos! Kérjük használják a kosarakat!
 • A Könyvtárba az Egyetem által kibocsátott kártyákkal lehet belépni. A beléptető kártyát minden könyvtárhasználónak egy alkalommal meg kell vásárolni, azzal az első év beiratkozási díját is kiegyenlíti. Hallgatók és az Egyetem alkalmazottai az AKIK Irodában, külső olvasóink a könyvtárban igényelhetnek kártyát, előbbi 1200, utóbbi 1600 forintba kerül.
 • A beléptető kártyák – pénzfeltöltés után – fénymásolásra, nyomtatásra, szkennelésre is használhatók. A készülék használatáról, a fizetendő összegekről bővebb tájékoztatást a fénymásolók mellett helyeztünk el.
 • A könyvtár állományának helyben használata, az on-line katalógus, valamint a tájékoztató szolgálat igénybevétele díjtalan, és beiratkozást nem igényel. Kölcsönzéshez és egyéb szolgáltatások használatához a Könyvtárba be kell iratkozni. A beiratkozás 365 napra szól, évenként megújítható. Az éves beiratkozási díjakat a Szabályzat 1. melléklete tartalmazza.
 • A beiratkozáshoz személyi igazolvány (külföldiek esetében útlevél), lakcímkártya, továbbá egy rendszeresen ellenőrzött e-mail cím szükséges. Hallgatóktól NEPTUN­-­kó­dot és szakot, külső olvasóktól munkahelyet vagy oktatási intézményt is kérünk.
 • A kölcsönzés a beléptető kártyák vonalkódjával történik, ezért annak bemutatása a kölcsönzés feltétele. Az olvasó kérésére olvasójegyet is biztosítunk!
 • A Könyvtár állományából az Egyetem hallgatói 10, külső olvasók 8, egyetemi dolgozók 15, oktatók maximum 60 könyvet kölcsönözhetnek. Nem kölcsönözhetők a folyóiratok, napilapok, szakdolgozatok és doktori disszertációk, továbbá a sárga színcsíkkal megjelölt dokumentumok. A zöld színcsíkkal megjelölt dokumentumok egy hétre, a piros csíkkal jelöltek egy éjszakára vagy hétvégére vihetők el.
 • A színcsíkkal nem jelölt példányok kölcsönzési ideje 28 nap, mely a lejárat napja előtt egyetlen alkalommal, ugyanennyi időre meghosszabbítható.
 • A raktári állományban található könyvek, szakdolgozatok, folyóiratok, doktori disszertációk kérőlap kitöltésével igényelhetők, amely a tájékoztató könyvtárosoktól kérhető. A kért dokumentumokat óránként lehet átvenni: folyóiratot és szakdolgozatot az első emeleten, a könyveket a kölcsönzőpultnál.
 • A könyvtár állományában meglévő, éppen kölcsönzött dokumentumra a tájékoztató könyvtárosoknál vagy a kölcsönzőpultban előjegyzés tehető, ekkor az már nem hosszabbítható. A dokumentum visszaérkezésekor félretesszük az előjegyzést kérő olvasónak.
 • A dokumentumok késedelmes visszahozásakor az olvasó késedelmi díjat köteles fizetni. Normál határidejű könyvek késedelmi díja naponként 20 forint, az egyhetes könyvekért naponként 100, az egy napos könyvekért naponként 200 forintot kell fizetni.
 • A Könyvtárban 250, hálózathoz csatlakozó számítógépes munkaállomást, valamint vezeték nélküli hálózatot is igénybe lehet venni. A belépési adatokat és egyéb információkat a kiragasztott tájékoztatókról lehet megismerni.
 • A szolgáltatásokról és azok igénybe vételének módjáról részletesen az Egyetemi Könyvtár weblapján (lib.sze.hu), a Szolgáltatások menüpont alatt tájékozódhat!
 • A részletes Használati Szabályzat elérhető: a kölcsönző- és tájékoztató pultnál, illetve ide kattintva.

Figula Anikó EK igazgató

Legutóbbi módosítás: 2017. január