Kölcsönzés, hosszabbítás, előjegyzés

Könyvek.jpgKÖLCSÖNZÉS

Kölcsönözni az EKL hálózat könyvtáraiból érvényes beiratkozás mellett, személyesen lehet. (A DFÁJK Könyvtárában csak helyben használható dokumentumok találhatók.) A kikölcsönzött dokumentumokért a beiratkozott olvasó anyagi felelősséggel tartozik.

A könyvtár állományából minden beiratkozott olvasó az olvasói státuszának megfelelően kölcsönözhet a kölcsönözhetőség szabályai alapján.

Nem kölcsönözhető dokumentumok:

 • Lexikonok, adattárak;
 • Tájékoztató segédkönyvtárban tárolt egyetemi jegyzetek;
 • Folyóiratok, napilapok;
 • Szakdolgozatok;
 • Doktori disszertációk;
 • Muzeális dokumentumok

A Központi Könyvtár raktári állományában található könyvek, nyomtatott szakdolgozatok, folyóiratok és doktori disszertációk raktári kérőlap kitöltése után tekinthetők meg. Raktári kérőlapot a Központi Könyvtár első emeletén a tájékoztató könyvtárosnál lehet kérni, illetve kitöltve leadni.

A kölcsönzés megtagadható attól a használótól:

 • akinél lejárt kölcsönzési határidejű dokumentum van;
 • aki a késedelmi díjat nem egyenlítette ki;
 • akinek nem érvényes a könyvtári tagsága;
 • akinek az EKL- szemben bármiféle tartozása van;
 • aki az EKL Könyvtárhasználati Szabályzatát súlyosan megsérti.

A kikölcsönzött dokumentumot a kölcsönzési határidő lejártáig vissza kell hozni, vagy a kölcsönzési időt meg kell hosszabbítani.

 

HOSSZABBÍTÁS

A kikölcsönzött dokumentumok kölcsönzési határidejét egy alkalommal meg lehet hosszabbítani a kölcsönzési határidő lejárta előtt, legkésőbb a lejárat napján.

Nem hosszabbítható a kölcsönzési határidő, ha:

 • a könyvre előjegyzés van;
 • a beiratkozás érvényessége lejárt;
 • az olvasónak késedelmi díj hátraléka van;
 • a kölcsönzését egyszer már meghosszabbította;
 • piros csíkkal ellátott könyvet kölcsönzött.

A kölcsönzési határidő lejárta után visszahozott dokumentumokért késedelmi  díjat kell fizetni. A késedelmi díj összege a nyitvatartási napok alatt keletkezett díjhátralékból tevődik ki. (Lásd: Díjtételek)

A kölcsönzési határidő lejárta előtt három nappal emlékeztető-, a kölcsönzési határidő lejárta után pedig felszólító e-mailt küldünk.

 

ELŐJEGYZÉS

Az érvényes tagsággal rendelkező olvasók a más felhasználók által kikölcsönzött könyvre az online katalógusba történő bejelentkezést követően, vagy személyesen a könyvtárban előjegyzést tehetnek. Az előjegyzett dokumentum beérkezéséről az adott könyvtár e-mailben értesíti az olvasót. A félretett dokumentumot 8 munkanapig tartja fenn az olvasószolgálat. A határidő letelte után a kiadvány újra szabadpolcra kerül és kölcsönözhető lesz.