Kölcsönzés

A Könyvtár állományából minden beiratkozott olvasó az olvasói státuszának megfelelően kölcsönözhet:

A folyóiratok, a szakdolgozatok, a TDK dolgozatok,
a doktori disszertációk NEM KÖLCSÖNÖZHETŐK!

Az Egyetemi Könyvtárban a könyvek egyes példányain található különböző színcsíkok a kölcsönözhetőséget, a kölcsönzési határidőt, valamint a dokumentum helyét jelölhetik.
A Könyvtárban használatos jelölések a következők:

 

   
 Szabadpolcos állomány, 28 napra kölcsönözhető   Egy napra, illetve hétvégére kölcsönözhető  Nem kölcsönözhető
       
Egy hétre kölcsönözhető  Szótárak  Raktári állomány   Gyermekkuckóban elhelyezett állomány