NYELVI LEKTORÁLÁS

(Proofreading)

/Scopus regisztrált folyóiratban megjelentetni kívánt Q besorolású szakcikkek esetében kérhető./

/Available only for Q ranking articles that are registered by a Scopus indexed journal./

/A nyelvi lektorálás határideje a lektorálásra benyújtott publikációk számától függően változik minimum 10 munkanap./

/The deadline may change according to the number of papers submitted for proofreading minimum 10 working days./

Oktató/Kutató/PhD hallgató neve (Name of Lecturer/Researcher/PhD student) * 
Email-címe (E-mail address) * 
Szervezeti egység/Kar neve (Name of organizational unit/Faculty) * 
Tanszék/Doktori Iskola neve (Name of Department/Doctoral School) * 
Közlemény adatai: (Details of the article / research paper:)
Szerző/(k) és affiliáció/(k) jelölése (Indicate author(s) and affiliation(s)) * 
pl: Minta Mihály: SZE; Próba Pál: BME e.g.: Minta Mihály: SZE; Próba Pál: BME
Cím (Title) * 
A publikálásra választott folyóirat adatai: (Details of the journal chosen for publication:)
Folyóirat címe (Journal title) * 
ISSN száma (ISSN number) * 
Kiadója (Publisher) * 
Publikáció beadásának tervezett határideje (Planned date of submission) ) * 
A nyelvileg lektorálandó publikáció szakmailag végleges verziója. (The peer-reviewed publication waiting for proofreading.)
Max. méret 250 MB
Az adatvédelmi tájékoztatót megismertem és elfogadom. (I have read and accept the privacy notice.) *