Levéltár főoldal

Levéltárunk gyűjti, szakszerűen rendszerezi, megőrzi és használhatóvá teszi a Széchenyi István Egyetem és elődintézményeinek maradandó értékű iratait, valamint az egyetem oktatóinak, neves képviselőinek személyi hagyatékait és az egyetemen oktatott szakmák történeti dokumentumait. A levéltár létesítését a Széchenyi István Egyetem Szenátusa 2019. december 16-án elfogadta, működését az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2020. június 26-án engedélyezte. A győri székhelyen megkezdődött a Főigazgatói Hivatal 1970-1999 között keletkezett iratainak feldolgozása, a levéltár működési feltételeinek kialakítása folyamatban van.

 

Küldetésnyilatkozat

A Széchenyi István Egyetem, Magyarország legdinamikusabban fejlődő egyeteme 2018-ban ünnepelte alapításának 50. évfordulóját. Az egyetem szervezetében működő Egyetemi Könyvtár és Levéltár kiemelt célja, hogy a modern technológia fejlődésével lépést tartva biztosítsa a hallgatók, az oktató- és kutatószemélyzet információs igényeit.

Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár mindazonáltal fontosnak tartja a múlt értékeinek megőrzését. Az intézmény névadóját, Széchenyi Istvánt idézve:

"Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn."

A levéltár célja az egyetem múltjának kutatása, az egyész egyetemre vonatkozó identitás kialakítása mellett a győri felsőoktatás több évszázados múltjának felidézése is. Kiemelten értve ezalatt a ma is létező pedagógus- és jogi képzés elődintézményeit.

Szintén tekintélyes, kétszáz éves múltra tekint vissza a mosonmagyaróvári székhelyen működő gazdászképzés. A 19. században az egész Habsburg birodalom számára szakembereket képző intézmény múltja és régi diákhagyományai miatt kötelességünk, hogy iratanyagát megőrizzük az utókor számára és újra széles körben kutathatóvá tegyük.

A levéltár történeti dokumentumokat őriz, de nem a múltban él. Munkánkat úgy szeretnénk végezni, hogy a kihasználjuk a modern technológia nyújtotta lehetőségeket is, egyben figyelembe vegyük napjaink megváltozott információs igényeit is, így szolgáltatásunk ebben a tekintetben innováció is.

Ezért választottuk levéltárunknak a fent jelmondatot, amely a korunkra reflektáló szikár megfogalmazás mögött ott hordozza Széchenyi üzenetét is, melynek szellemében dolgozni szeretnénk:

A jövőre gondolva őrizzük a múltat. Most.

Jövőkép

Az Egyetemi Levéltár alapítása a jövőben az intézmény számára több előnnyel is jár:

  • az egyetemen alkalmazott levéltáros felelős az intézményi iratkezelés szabályosságának ellenőrzéséért és a múlt megőrzését szem előtt tartó működésének ellenőrzéséért.
  • megkezdődhet a levéltári anyagon alapuló információszolgáltatás. A levéltáralapítással létrejön egy intézményi emlékezetközpont, amely az egyetemi évfordulók, megemlékezések szervezésekor támogató intézményként működik.
  • az egyetemi levéltár emellett aktívan támogathatja az egyetemtörténeti kutatásokat, egyetem- és technikatörténeti kiállításokat rendezhet. Igazgatási, adatszolgálati tevékenységként a díszoklevelek jövőbeni kiadásában működhet közre, részt vesz az intézményi alumni munkájában, emellett hallgatói jogviszony igazolásokat, tantárgy és egyéb tanulmányokra vonatkozó igazolásokat állíthat ki.

Az Egyetemi Levéltár korszerű információtechnológiai infrastruktúra kialakításával a levéltári folyamatok teljeskörű digitalizálására törekszik:

  • A 21. század nyújtotta technikai lehetőségeket kihasználva megcélozzuk, hogy a fontos, érdeklődésre számot tartó levéltári anyagot digitalizáljuk és elektronikus formában szolgáltassuk. Kiemelten ezek közé tartoznak a vezetőtestületi ülések (tanácsülések) jegyzőkönyvei, a hallgatói törzskönyvek, az évkönyvek, a kereséshez nélkülözhetetlen iktatókönyvek, oklevélnyilvántartók, államvizsga-jegyzőkönyvek, mutatók, tanrendek, tantárgyi programok. Célunk, hogy a várhatóan nagyobb forgalmú anyagokat már beérkezéskor digitalizálhassuk es elektronikusan szolgáltassuk. 
  • A levéltár aktívan közreműködik az elektronikusan keletkezett iratok hosszú távú megőrzésére, illetve az elektronikus iratnyilvántartásban rögzített adatok és iratok levéltári célú alkalmazásának gyakorlati megoldásában, amely a hazai felsőoktatásra nézve is modellértékű lehet.

Az Egyetemi Levéltár részt vesz az egyetem helyi társadalmi beágyazottságának növelésében, a hallgatótoborzásban a helyi köznevelési intézmények diákjainak bevonásában hely- intézmény- és technikatörténeti tematikájú levéltári foglakozások tartásával, közösségi szolgálat keretein belül végezhető közérdekű munka (digitalizálás, számítógépes adatbevitel, jegyzékkészítés) segítségével.

 

A levéltár feladatköre

A levéltár alapfeladata a Széchenyi István Egyetemen, valamint annak jogelőd intézményeiben keletkezett levéltárérett és maradandó értékű iratok átvétele, megőrzése, feldolgozása és szolgáltatása. Az egyetem szervezeti egységeinél keletkezett és tárolt maradandó értékű iratok (levéltári törvény alapján közlevéltárba adandó és a fenntartó által levéltárba adandónak megjelölt) számbavétele, az iratkezelés ellenőrzése abból a célból, hogy a levéltárba adásig épségben megmaradjon. 

Kiegészítő céllal gyűjti, feldolgozza és szolgáltatja az egyetemhez kapcsolódó neves szakemberek maradandó értékű irathagyatékát, az egyetemen oktatott szakok egyetemi vonatkozású, szakmatörténeti fontosságú iratait

A levéltár tagként részt vesz az egyetemi levéltárak alkotta több mint negyed százada működő Magyar Felsőoktatási Levéltárak Szövetsége munkájában. A MFLSZ szakmai érdekképviseleti szerv, tagjai részt vesznek a legfontosabb hazai levéltáros szervezetek munkájában, közös pályázatokat bonyolít le és működteti jogszabályok által megkövetelt alapadat nyilvántartó rendszert az UNIVA-t is működteti.

 

Kapcsolat:

Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár:
Tóth Csilla mb. igazgató
9026 Győr Egyetem tér 1. INNO-SHARE épület 013
E-mail: toth.csilla@sze.hu
Telefonszám: +36 (96) 503-441

Központi levéltár:
Homor Péter levéltáros
9026 Győr Egyetem tér 1. INNO-SHARE épület
E-mail: leveltar@sze.hu ; homor.peter@sze.hu
Telefonszám: +36 (96) 613-706
Weboldal: https://lib.sze.hu/leveltar