MELYIK FOLYÓIRATBAN PUBLIKÁLJAK? WHICH JOURNAL COULD I PUBLISH?


Amennyiben segítségre van szüksége, kérjük töltse ki az űrlapot /If you need help, fill in the questionaire below:

Csak a Széchenyi István Egyetemmel jogviszonyban álló oktatók kutató, PhD hallgató számára adunk javaslatot az űrlap kitöltése után ! / Only for Széchenyi István University scientific searchers!


Oktató/Kutató/PhD hallgató neve (Name of Lecturer/Researcher/PhD student) * 
Email-címe (E-mail address) * 
Szervezeti egység/Kar neve (Name of organizational unit/Faculty) * 
Tanszék/Doktori Iskola neve (Name of Department/Doctoral School) * 
Kulcsszavak (keywords), témakör (subject area)  
Kézirat címe/amennyiben van/ (Title of the planned article/ if it has)  
Absztrakt / amennyiben van (Abstract/if it has)  
Publikáció beadásának tervezett határideje (Planned date of submission) )  
Megjegyzések (Notes)  
Az elkészített lista a következő információkat tartalmazza a a javasolt folyóiratokkal kapcsolatban: / The list provided contains the following informations on the proposed journals:
Folyóirat cím; Kiadó; ISSN; Open Access típus; Scopus regisztráció; Q besorolás (Scimago SJR értéke alapján; A publikálási folyamat időtartama; Publikálást támogató lehetőségek SZE-szerzőknek; Szerzői útmutató / Journal Title; Publisher; ISSN; Open Access model; Indexed in Scopus; Quartile ranking (based on the SJR indicator provided by Scimago); Time to publication; Opportunities to support publication; Instructions for Authors.
Az adatvédelmi tájékoztatót megismertem és elfogadom. (I have read and accept the privacy notice.) *